Mesteren fra Møre

Den 20 Psalme: Raad mod Uraad for en fattig Syndere.

Siungis som:
Hiertelig ieg nu lengis.

1.

Min Gud ieg til dig haaber
giør min siæl karsk og sund,der om ieg til dig raaber,
ud af mit hiertes grund,dit øre du ned bøye
og hør min suck og bønsom nu gaar i det høye
ach! hør du Davids søn.

2.

J synd er jeg undfanged
og fød af syndig sædjeg har og synd beganged
og giort min Gud fortrædde grofve synder mange,
jeg angrer nat og dagde giør mit hierte
bange, det er mit største klag.

3.

Jeg har der med op errit
min Gud og Fader sand,jeg har mit lif forverred
saared min frelsermandGuds aand har ieg bedrøfved
min siæls husvalelsesamt fra mig self berøfved
englers nærværelse.

4.

Tj kiender ieg mig skyldig,
for den gieldbundne svend,til alt got slet ugyldig,
min synd er uden end’derfor har Gud aarsage,
at være vred paa mig,og med ald straf mig plage
nu og ævindelig.

5.

Hvor skal ieg mig da vende
j saadan stor en nød!huo kand mig hielpen sende
mod dette svare stød!jeg self er slet afmæctig,
min krafft er lige saa,ald werden skiøn og pregtig
kand her til ej formaa.

6.

Jeg derfor vil nu gange,
til Gud min Fader kier,med such og graad an-lange,
Gud du mig naadig værsaa du vil mig forlade,
min synd og misforstandog mig mod siæle-skade
self trøste med din aand.

7.

Jeg ved at Gud antager
sin krafftig søns forbønog derfor ham behager
min suck ieg giør i lønnaar den af hierted ganger
j Jesu søde nafnwist naadigt svar erlanger
min siæl til lyst og gafvn.

8.

Jeg ogsaa vil fremkomme,
til dig Immanuel,som est Guds søn den fromme
og hafver frelst min siæl,fra synd og dødsens snare
fra Satans tyranj,fra dybe grafvens fare,
huor ej var vand udj.

9.

For dig vil jeg nedfalde,
paa mine hiertens knædig hiertelig paa kalde,
din naade mig betee:gack ej med mig i rette,
min Jesu frelser sød,min synd vill du udslette,
for din pine og død.

10.

Dit blod som du lod rinde
paa korsens altere,lad mig med krafft befinde
mod ald mit hiertis vee,mig dine wunder decke
mod ald den hastighed,hvor til min synd kand vecke
din høye hellighed.

11.

Jeg vil og ej forglemme
din aand at kalde paaat hand min siæl vil fremme
at hun for dig kand staareen af dit blod indledis
ind i den fryde-salj dig, sin brudgom, glædis
blant de udvaldis tall.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.