Mesteren fra Møre

Den 22 Psalme: Tachsigelse effter Sygdom.

Siungis som:
Haleluja Vor Herre.

1.

Opløfft min siæl din stemme,
Guds godhed at forfremme,
med lof og tach som sømmer,og hans nafn vidt berømmer.

2.

Gud Herren ieg bør prise,
ald ære ham bevise,
for hand mig som en Fader,j døden ej forlader.

3.

Wel hafver hand mig slaged,
og nogen tid hart plaged
med kors og sygdoms smerte,som gick mig nær til hierte.

4.

Da hand lod mig det lenge
til yderste betrenge,
at øyen maatte rindemed taare ned paa kinde.

5.

Og lod mig offte raabe,
og tit forgiefvis haabe,
saasom ieg ingen lundeaf hannem hielpis kunde.

6.

Dog som ald hielp var ude,
lod Herren strax paabiude,
min sygdom sig at stille,effter hans naadig ville.

7.

Og sig allmegtig viiste,
der hielpe kand paa sidste,
naar ingen veed at raade,dem som er sted i vaade.

8.

Alt dette skal mig lære,
min Gud at gifve ære,
som hierted undertvinger,hvor af ald synd udspringer.

9.

Som korsed til den ende,
os skicker tit til hænde,
at vj fra synd skal vende,og Gud for alting kiende.

10.

At vj for Gud schal træde,
vor ondschab at begræde,
at wj kand naade fange,og salighed erlange.

11.

Og mens vj her i lifve,
skal end en tid lang blifve,
wort lefned saa fremdrage,at Herren det behage.

12.

O Gud som min elende,
udførde til god ende,
som mig gaf magt og styrcke,lær mig dig ret at dyrcke.

13.

Lær mig dig ret at tiene
med mund og
hierted reene,
at alle mine lemmer,aldrig din lof forglemmer.

14.

Lad siæl og aand tillige,
der effter hefftig fige,
din pris her at udsige,siden i himmerige.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.