Mesteren fra Møre

Den 23 Psalme: En synderis Klagemaal.

Siungis som:
Christus self af Himme[rig].

1.

Jeg en fattig synder er
ach disver!dig fortørned Gud min Herr’
ofver maade, gif mig naade,Jesu lill wær mig mildansee min baade.

2.

Ach! ieg jamre maa min sag,
nat og dagat ieg ganske din behag,
nu saa jlde mon forspildedig imod ej giort bod,o lifsens kilde.

3.

Wil du gaa til doms med mig!
sandeligjeg bestaar ret armelig,
synder mine ævig pine,uden tvil dømmer til,noch domme dine.

4.

Herre Gud til min forsvar
vær nu snarmod den nød mig rammed har,
som en fange er ieg bangemeegen synd, fuul som dyndmon jeg begange.

5.

Hvilcked mig nu plager hart
ja med fartkommen udaf syndsens art,
den medføde mig mon døde,uden saa Herren maaden legge øde.

6.

Der for alle som min siæl
under veløndscher med mig arme træl
wærer reede Gud at bede,nu først her siden derom trøst og glæde.

7.

Siden naar ieg skal her fra
Herre damig i glemme iche slae
i de dage at jndtageriged dit, huor ieg fritmed lyst vil drage.

8.

Settis skal med stemme sterch
der i Verchdit nafns ære skiønt og kiert
ieg vil siunge med min tungeligervijs Herren pris,ey meent af lunge.

9.

Hellig Herre Zebaoth
Gud mit slottdu beviser mig alt gott
ieg forventer du mig henterhiem til dig huor du migstor fryd indprenter.

10.

Jblant engle-herre fiin
broder minwil ieg være tiener din
lysten hafve af din gafvedu os all til gefallmon vel til lafve.

11.

Jeg dig beder Gud min Herr’
at du erhos os udj werden her
fra ald fare at bevareat ieg ej paa min vejskal her forfare.

12.

O min Gud du mig bønhør
og fuld giørdet som ieg for dig fremfør
det kand være, dig til ære,mig til gafn j min hafvnlyst at formeere.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.