Mesteren fra Møre

Den 24 Psalme: En Morgen sang.

Siungis som:
Till brudeseng gaar vi nu:

1.

Af Christalin skiøn himmel fiin
frembryder klare dagpaa Firmament er liused tent
med største velbehagnu solen har sit ansigt klar
af windu’ ragt os udden natt saa sort er svunden bort
lof skie dig ævig Gud.

2.

Nu prectelig nu megtelig
paa høye himmels lofftden klare soel gaar af sin stoel
opbundet har sin hoffthun reiser hen paa himmelen
med glimrend flammers blusos gifver hun sit deilig siun
med himmelsk skinnend lius.

3.

Nu alle diur i sin natur
sig fryder inderligat mørche natt er svunden brat
de herlig glæder sigden nattergal i dyben dal
for kynder Herrens priisde stær saa smaa hos rinden aa
gi’r af Guds lof bevis.

4.

Af lerchen lill, den Herre mild
faar priis i høyen skye,naar hun med sang og liflig klang
mod lufften mon opflyede fugler schiøn, paa træer grøn,
j blomstrend egn og skofvom morgenstund i fryde-lund
udsiunger Herrens lof.

5.

Er ieg ej noch forpligted ock,
o himmels søde skatat lofve dig io visßelig
som mig denne natfra nøden svar bevared har
ved dine engle sterchfra ildebrand, fra tyve hand
fra Satans listig werch.

6.

Ret roeligen fortroligen
jeg under wingen dinhar sofved søtt og saare bløtt,
o kiærist Jesu min,mod fienden styg din wognborg tryg
har du mig skandset omjeg tacher vist dig Jesu Christ
min naadig Herre from.

7.

Jeg frisk og sund paa denne stund
kand af mit leje staanaar mangen en med siugdoms meen
paa sotseng ligge maaom ieg ej det betengte rett
huor naadig Gud du esten daare var ieg aabenbar
en utachnemlig giest.

8.

Christ der for nu af hiert’ og hue
er nu min lof bereed,som er min trøst og hiertens løst
min glæde, fryd og fredImmanuel, min lille siæl
skal stedse lofve dig,o Zebaoth! mit faste slott
som saa bevare mig.

9.

Holt ofver mig saa tryggelig
o Gud i denne dagdin høyre arm, fra sorg og harm
fra waade mig unddrag,o frelsermand! din sterche haand
paa rette stj og wejledsage mig at ieg fra dig
o Gud vildfaris ej.

10.

Slaae Herre from en Wognborg om
mit gandske huus og hiemog hafv det alt i din gevalt
i trolig skydtz det giem,fra jlden rød, fra vandetz nød
min bolig Gud beskytdin engle kier, sig hos mig nær
j kierlighed indflytt.

11.

Din aand saa glad regiere lad
mit hierte hu og sindfra synd og last, o Gud trofast,
bevar din tiener jnd,udj mit kald min tanche ald
og alle gierningersig styre hen til dig alleen
min naadig Jesu kier.

12.

At om ieg gaar heller ieg staar
j hvad ieg giøre maa,jeg som henrygt i Herrens frygt
kand stedse tenche paadig Jesu sød, som korsens død
for synden min har lidog mig [til] trøst, dit blod udøst
huor ved ieg er befried.

13.

Toe mig snee hvid, o Jesu blid
med dit rødrosens blodog giør mig reen af syndsens meen
fra hofvid-top til fod,din torne krantz min kronis glantz
min siælis pragt og pral,din vunder rød min salfve sød
som mig helbrede schall.

14.

Eja eja! Hvad heller da
ieg lefver eller døersaa est du min og ieg er din,
jeg, Jesu, dig tilhøer,fra denne øe, naar ieg skal døe,
ieg farer med dig hiemsaa saare glad til Davids stad
det nye Ierusalem.

15.

Ret derfor nu af frejdig hue
anfanger ieg mit verchj denne dag gi’r Gud min sag
som er min klippe sterchGud benedid min driff med flid
det mig kandskie til gafnmin Herre kier til lof alt vær
Amen j Jesu nafn.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.