Mesteren fra Møre

Den 3 Psalme: Jule Sang.

Sjungis som:
Jnderlig Hier[te]lig.

1.

Himmerig jorderig stemmer nu sammen
jnderlig hiertelig siunger med gammen
ald ære dig være himmelens kongei skyer og byer at det mon ronge.

2.

Dig ære Gud være englene siunger
alle mand i vort land med deris tunger
nu priser beviser tj os fra vaadehand frelste, som elskte os af sin naade.

3.

Gud sin søn uden bøn hafver os skiencket
himmelen mennisken sammen er lencket
udj fred kierlighed, at vjtillige det skulde tilfulde Herren lov sige.

4.

Jammerlig klagelig skulde vj bære
timelig æviglig spot og vanære
Gud ære bør være, hvilchen os armevilde sig naadelig ofver forbarme.

5.

O vilde Gud milde Sønnen os gifve,
meglere frelsere at skulde blifve
som vor synd idel dynd skulde udsletteog vor sag, such og klag, bringe til rette.

6.

I vor sted strax bereed Jesus vild’ gange
lade sig ynchelig tage til fange
paa det vj frisk og frj kundebefinde hans godhed udj fred altid besinde.

7.

Guds vrede all-reede Jesus har stillet
Satans flid ondskab jid hafver forspildet
paa det hver fier og nær skulde vist blifvedeelactig varactig j ævig lifve.

8.

Jngen nød ingen død kand os om bringe
listelig træskelig Satan ej tvinge
tj vor borg mod ald sorg Jesus er enevilligen friligen bør vj ham tiene.

9.

Lystelig lydelig skal vj berømme
Guds godhed trofasthed som os mon sømme
ja vj skal til gefall legge paa hierteog lette, forgiette, dermed ald smerte.

10.

Wenliger kierliger end som en moder
er du vist Jesu Christ kieriste broder
forløster og trøster os i elendeyndelig, fyndelig, uden all ende.

11.

Midlere hielpere Jesu vor brudgom,
kierlighed herlighed eniste rigdom
gif nu at denne schat altid osgafner til vj dig frydelig selfver omfafner.

12.

Lad o Gud os din brud hos dig flux blifve
gladelig stadelig dit nafn at gifve
lof og tach uden lach uden alltide ej grue men skue dit ansigt blide.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.