Mesteren fra Møre

Den 4 Psalme: Guds Velgierningers Erindring med tachnemmelighed.

Siungis som:
Daphnis gich for nogle dage.

1.

Naar ieg med mig self begrunder
huad Gud hafuer giort mod migbaade nu og alle stunde[r]
af sin godhed mildeligburde ieg mig billig skamme,
om ieg der i ville stamme
og ej nu bekiende Gudfor ald verden frilig ud.

2.

Seer ieg til din store naade,
mig det gamle aar beteed,prise maa ieg ofvermaade,
Herre, din barmhiertighed,som du mig lod stedse finde
gif Gud ieg det kand besinde
og nu derfor tache dig,som ieg bør tacknemmelig.

3.

Fant ieg saar i siæl og ßinde
af den gamle slanges bid,lægdom god fich ieg strax inde,
mod den gifft af Jesu blid,siælens tørst hand lædske vilde
udaf salighedsens kilde,
som udgich af Herrens huus,og vaar hendis klare lius.

4.

Gud som haanden sin oplader,
mætter alt paa jorderig,hafver som min kiære Fader,
sørget for mig rundelig,englene mig at bevare,
paa min vej ifra ald fare
Gud har skiched pregtelig,mig beskiermed megtelig.

5.

Landet hafver Gud og kronet
med sin naade visßelighafver ogsaa det forskonet
for detz uven merchelig,jorden med sin dybe dale
see vj ogsaa hærlig prale
hafved med sin vande riigfische gaf mangfoldelig.

6.

Før blir tungen træt at prise
alle Guds velgierninger,end Gud dennem at bevise
os elendig mennisker,O! Gud gifve: vj da kunde
tache hannem med vor munde
for det som annammed erat vj kand erlange meer.

7.

Nyt aar som vj nu mon fange
ofver alt saa glædeliggifve Gud at maa indgange
effter ønsche fredeligvj maa hafve dig i hierte
trøstens aand mod ald vor smerte
fred i siælen jnderligrolig her og timelig.

8.

Undt os Fader af din naade
at vj endnu nyde maaDit ord til vor siælis baade
sacramenter lige saauforfalsched til vor ende
at vj der af maa bekiende
din velgierning priseligog dig tache hiertelig.

9.

Under dine vingers skygge
lad o Gud vor konge boelad med ham og landet bygge
o du vilt i fred og roekongens raad din aand raadføre
viseligen at maa giøre
ære bære til dit nafnog tilføye landet gafn.

10.

Lad o Gud din aand regiere
ald vor tanche, hue og sindat vj dine maatte være,
fædre, børn og huusgesindlad os nyt aar saa fremdrage
at vj dig maa vel behage
her i dette jorderigsiden og i himmerig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.