Mesteren fra Møre

Den 5 Psalme: Pænitentzis Gode.

Siungis med nest forregaaende melodie.

1.

O barmhiertige kiere Fader,
og min frelser Jesu Christ,jeg mig nu for dig oplader
saasom den, der har forlijstmeget got du mig har gifved,
til med synd og ondskab drefved,
mod dit bud fortrædelig,o du synd begrædelig.

2.

O Gud ieg mig skyldig kiender
til din doms retfærdighed,mine synder og bortvender
fra mig din barmhiertighedom du ellers vilde trætte,
og med mig nu gaa i rette
handle med mig strengeliggick det mig elendelig.

3.

Som mit hierte her af bange
finder stor uroelighedvil ieg til min Gud hengange,
udj min fortroelighedat hand mig ej skal forskiude
men sin naade end tilbiude
thi hand er den Herre sødsom ej lyster nogens død.

4.

Jeg med hiertens such vil komme
udj største ydmyghedtil min Gud og Fader fromme
bede om barmhiertighedvendt ej bort dit ansigt blide
fra mig udj naadsens tide
see ej an min synder slemmen lad mildhed skinne frem.

5.

Kierlighed dig har beveget
at du skalt forbarme digofver dem som mod dig meget
har forgrebet skammelig,at du sønnen maatte gifve
og for mig lost ham aflifve
at ieg skulde naade faa,og for Jesu død bestaa.

6.

Ald min synd som ieg disverre,
drefvet har motvillelig,udaf naade udslet Herre,
med dit blod fuldkommeligsom min Jesus flux udøste
der med mig saa vel forløste
fra Guds vrede synd og dødfra helfvedis piin og glød.

7.

Skiul mig med din vingers skygge
ansee Jesu lydighedlad mig finde bolig trygge
udj hans saars hellighedJesu blod mit hjerte rense
at mit maal og lifvis grense
kunde for mig stillis saaat ieg Gud behage maa.

8.

Lad for mig betalning være
Jesu blod og hellig dødlad min synd ej regnis meere
og mig komme til et stødnaar ey Jesu værdskyld glemmes
om af banghed hiertet klemmes
naar mig alting gaar imodvær du mig o Jesu god.

9.

Hjelp mig Herre at afføre
kiødelig begieringer,din aand lær mig ret at giøre
troens gode gierninger,at ieg saa maa dig bekiende
til mit lifvis sidste ende
da ieg schal af verden gaaog for lammens throne staa.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.