Mesteren fra Møre

Den 6 Psalme: Bod og Bedring.

Siungis som:
Ah: Amaryllis etc.

1.

Jeg syndere indstille mig
for dig o hellig Herrebekiendendis ydmygelig
den aller størst at væresom idelighar errit digmed mine synder mange
huor for ieg nu er bange.

2.

Din vrede er u-lidelig
huor med du dennem truersom synden giør fortrædelig
og som den iche gruermen hvo der sigbetimeligvil rettelig besinde
Guds naade kand hand finde.

3.

Tj tusind pund ieg skyldig er
og kand dem ej betalehos mig er ichun synd disver
af dyd kand ieg ej praleGud naade migævindeligskal Gud, som skylt er, lønne
helfvede maa ieg rønne.

4.

Men som nu Gud tilbiuder sig
til naade at antagesom synden angrer hiertelig
og monne den mishagesaa vil ieg nuaf ydmyg huenedfalde for min Herre
og naade om begiere.

5.

Forbarme dig o Jesu Christ
ofver mig arme synderen naadig Gud du er forvist
dit ord mig det forkynder
ansee din døddit blod saa rødmin synd forlad af naadeog frels min siæl af vaade.

6.

Jeg gierne synden vil afstaa,
og gudelig mig stillemen kand ej af mig self formaa
at giøre min Guds ville,mig til bistandforleen din aando hiertens kiere Fader
der til ieg mig forlader.

7.

Hør denne sang o Fader kiær
for Jesu hellig pinemin krafft og styrche Jesu vær
for død og vunder dinerech mig din haando hellig aandlær mig Gud at bekiende
jndtil min sidste ende.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.