Mesteren fra Møre

Den 8 Psalme: En Synderis Bodfærdighed.

Siungis som:
O Jesu for din pine.

1.

O milde Gud og fader,
allmegtig skabermandmin mund ieg nu oplader
gif mig den hellig aand.

2.

Mit hierte sucker saare,
min siæl bedrøfved er,min øyen fælder taare
for min syndig begier.

3.

Mit hierte fuld af ondskab
og tancher været harhuorfor ieg hafver daarskab,
beganget som en nar.

4.

Jeg vandret har utrolig
mod dine ord og budhvorfor min siæl uroelig
hart reddis for dig Gud.

5.

Min glæde har snart ende,
min siæl er sorrig-fuld,o Jesu til mig vende,
dit ansigt naade-huld.

6.

Jeg synder arm og usel,
maa nu vel skamme migfor ieg foruden blusel,
har saa fortørned dig.

7.

O siælens store hyrde,
Jesu min salighed,tag bort min synders byrde
rens min samvittighed.

8.

Jeg vil for dig nedfalde,
ieg vil ydmyge migog hiertelig paakalde:
ansee mig naadelig.

9.

Min synd forlad af naade,
o Gud ieg beder digudræd min siæl af vaade,
frels mig fra Satans svig.

10.

Dig aldrig har behaget,
en fattig synders død,men den til naade taget,
som søgte dig i nød.

11.

Jeg derfor vill frem komme,
og slaar min lid der til,at du o Jesu fromme
min synd forlade vill.

12.

For din elendig pine
for din uskyldighedog blodig vunder dine
før mig til salighed.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.