Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

«Barnemordersken».

(Af Henrik Wergeland.)

«Paa Bølgespeilet en Hvirvelvind
Saa vildt ei farer paa sorte Trin
Som Modersveer fra Fod til Isse.
Dog mere voldsomt og vildt end disse
Fly Smertestanker i hendes Sind.

Mer rastløst bølger end Siv ved Kyst
Vespændte Nerver i hendes Bryst.
Lig enkelt Vindstød, der Egen bøier,
En Ve sig over de andre høier,
At hyle ene, mens alt er tyst.

Ve Liv, hvis Traade ei briste vil!
Ve Død, som griber med Hast ei til!
Det er en Døen, som ikke endes,
En Livsilds Sluknen, som atter tændes
Til nye Kvaler i Smertesild.

Ei Hjælp fra Jorden, ei Himles Trøst,
Ei fatte Engle dens Smertesrøst.
En fremmed Verden, et Kaos lukket
Er Moderskjødet. De høre Sukket
Saa koldt som blev kun en Blomst forløst.»

Naar Engle ikke har nogen Følelse for denne Lidelse, og den dertil, som skildret her, er parret med Fortvilelsen, hvor skulde da Menneskene, de haarde Mennesker, have den?

En ung 22-aarig Mand, Digter, har følt og skildret denne Lidelse – Indledningen kun til Forbrydelsen og en skjendselsfuld Død, som et eneste Syndens Øieblik har paadraget hende, medens Deltageren deri, Anstifteren, gaar frank og fri.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.