Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Den sidste Sten.

Naar man gaar tilfjelds, vil man undertiden ved Veikanten træffe paa en pyramidal Sammenhoben af Smaasten. Medens man stanser og undrer sig, i hvad Hensigt denne Stenhob er reist der, har Førerne allerede lagt sin til, og uvilkaarlig gjør vi det samme.

Er det et Mindesmerke, der er reist over noget merkeligt, der hændt? Nei. Paa denne Plet tog maaske for flere Aar tilbage et Par Gjætergutter Sigte paa en pragtfuld opskudt Tidsel; flere og flere Sten faldt, der trykkede den til Jorden og skjulte den.

Og nu kastede enhver, der vandrede forbi, sin Sten til, fordi de andre Stene laa der.

Det er saaledes, Stendyngen kan optaarne sig over et Menneskeliv, der løfter sig op over Alfarveien. Er den første Sten tankeløst kastet, følger de andre efter, og nu gaar ingen forbi, uden at de har lagt sin Sten til.

Men en Dag er Pyramiden vokset saaledes, at ingen naar længer derop. Og se Tankeløshedens og Raahedens Stenhob er vokset til et Mindesmerke, som Eftertiden ærefrygtsfuld bøier sig for.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.