Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Det frygteligste, der tænkes kunde.

Om de andre Universets utællelige Kloder er beboet? Ja, dette er et Spørgsmaal, som vore Geologer og Astronomer vel for længe siden er kommen til Enighed om at besvare bejaende. Vi andre uvidende Stakler staar foran denne Mulighed med et rædselsfyldt: For Guds Skyld, dog vel ikke!

Konsekvensen er ubønhørlig. De lærde Herrer forsikrer os, at saa er det, det kan ikke være anderledes, og er i sin videnskabelige Iver saare fornøiede; men de glemmer at bevise os, at vor lille Klode blandt disse Myriader af Himmellegemer, der skulde være befolket med levende Væsener, at denne lille Klode er den allerulykkeligste. Det er heller ikke tænkeligt.

Men hvem kunde bære Forestillingen om, at der gives Tilværelser, Tilstande i Verdensaltet, der i Lidelser og Rædsler af alle Arter endnu skulde overgaa dem, vor Jord huser? . . . Hu, nei Tanken gyser tilbage.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.