Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige

«En Malstrøm» af Jonas Lie.

(Februar 1885.)

Denne Fortælling slutter sig værdig til hine Tidens Digteropgaver der har sat sig vegtige Tendenser at bære frem; den største Ros, man maaske kunde give Løsningen deraf, er, at man lidet merker det.

Naar man tager en nyannonceret Bog af Ibsen eller Kielland i Haanden, saa ved man, hvad de Fører i sit Skjold. Det blikstrer og klirrer af Harnisk og Vaaben paa lang Led. Man er paa sin Post, man møder selv væbnet.

Ikke saa med Lies Bøger. Ham tiltror man ikke «noget ondt». De onde, de slemme Forfattere hos os, er, ved man nok, dem, som giver sig af med at vrænge det onde for Lyset. Det er dog ubehageligt at skulle vide om alt det! . . . Den snilde, godslige Lie har ikke noget saadant isinde, og skulde desuagtet en liden Mistanke derom være vakt, saa glemmer man den, naar man læser ham. Folk sidder saa lunt og morer sig inderlig godt, medens den ene Pille gaar ned efter den anden, uden at de merker det mindste til det.

En saadan Dosis virker ikke altid straks. Der kan gaa Tid hen. Saa træffer vi en vakker Dag paa en saadan «Ma», som han har givet os hende i sin «Familien paa Gilje». Noget visst fornemt høitstemt, høitstræbende betegnede hendes Væsen engang. Vi træffer hende igjen, reduceret til Maskine, forskræmt, forstummet under et husfaderligt Regimente af den rigtige gamle, buldrende Sort . . . eller vi oplever, at en Stedets »Mads Foss» sælger sine Døtre, én for én – under den legaleste, pynteligste Form, Gubevares! – til den høistbydende, den, der lover «Forretningen» den bedste Støtte . . . eller vi hører om en anden respektabel yngre Mand, der ikke tænker paa nogen saadan Vinding, naar han bare kan komme pent unda, efter at have gjort en stakkels tillidsfuld Pige grundig ulykkelig – altsammen Fænomener, som man fra Slegt til Slegt har været vant til ikke at anse for noget at tale om.

Nu vækker de Opmerksomhed! Der rører sig maaske i Bevidstheden noget som Misbilligelse, Protest derimod . . . hvor har man hentet den?

Lies Fortællinger, særlig hans sidste, har en stor Evne til hos den velfornøiede, umistænksomme Læser at vække til denne Forstaaelse, derfor Tak og Ære ham!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.