Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

En Romanfeuilleton.

Af den egte Kvindemorderske Tillavning.

(1882.)

I disse tvendes indre Strid sku her
Det gamle Grundprincip, der styrer Verden
Og bringer stille den til sit Forfald.
Kun blind Henofren blev den enes Kald,
Den anden – fri, ubunden i sin hele Færden –
Blev ingen Skranke sat for sit Begjær.
Saa gaar det ogsaa her, som hvermand kan formode,
Den sterke, Egoisten, knuser kun forfode,
Han knuser kun, og dog, vil man det tro!
Mens under tyste Kvaler Offeret sig vrider,
Ei mindre Bødlen selv derunder lider;
Han lider under denne slappe, trygge Ro.
Thi Mandens Art vil Kamp, vil Modstand, det er Tingen,
Og Modstand,ak, her bydes ham jo ingen!
Hvem mon ulykkeligst af disse to?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Og som det her saa rystende fortalt,
Min Læser, tro mig, gaar det overalt.
Despoten raser kun – den ædle Mand,
Mer skaanende, bær’ Savnet som han kan;
Men begges Savn er ett: Giv os vor Lige!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.