Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

En Forbøn.

En Selskabssøster har jeg, der har fulgt mig trofast i en Række af Aar, jeg kan sige fra den Dag og Time, da min C. lukkede sine Øine, og som vel vil følge mig ligesaa trofast, til jeg lukker mine.

Hun er noget stille og taus af sig, saa hun nok undertiden kan trætte mig morderlig; men søger jeg saa andet Selskab, saa kan det hænde, at jeg længes tilbage til den tause, slet ikke morsomme igjen.

Heller ikke har jeg kunnet forebygge, at hun af og til er kommen til at spille en liden Rolle i de Bøger, jeg har udgivet. Glem ikke, kjære Læser, at det næsten er uundgaaeligt, da hun saagodtsom er mit eneste Selskab. Hendes Navn klinger lidt pretentiøst, naar hun saaledes træder op; selv er hun, det tør jeg forsikre, ikke pretentiøs. Det lyder, hvis du ikke allerede har gjettet det, paa Mme. Jeg.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.