Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Høire og Venstre.

En morsom Variant til den bekjendte Kategori, hvori den franske Code civil stiller «la femme», yder os Hr. Delaunay i et nylig i den biologiske Forening i Paris holdt Foredrag.

Han udhæver den Forkjærlighed, som alle høiere og mere udviklede Naturer uvilkaarlig viser, altid at holde sig til høire Side. «De lavere, mindre udviklede Naturer, Børn, Gamle, som gaar i Barndommen, aandssvage eller aandelig svækkede og –; Kvinder», saaledes udtrykte Taleren sig, «er derimod altid tilbøielige til at holde sig til Venstre. Hvor begge Kjøn skilles ad, i Kirken f. Eks., ved Maaltider, sidder Kvinderne ogsaa altid til Venstre».(?) Naar man læser sligt Galimatias, fristes man til at spørge: hvor hører Taleren selv hen? mellem de gamle Børn, eller de barnagtige gamle, mellem de svage Aander, eller de aandssvækkede? Bevares nei. Han er en af Frankriges berømteste Lærde.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.