Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Kvindelig Selvtægt.

Ja, det ord er ogsaa en Tidens Affødning, som vi ikke har kjendt noget til før.

Maalet altsaa fuldt?

Kvindelig Selvtægt! I vore civiliserede Samfund, hvor Mændenes Æreslove og Begreber, som Bulwer etsteds siger, «kun gjælder Mand og Mand imellem, men ikke Kvinde», dertil i Lande, hvor Blodet ruller raskere i Aarerne, hvor Lovene selv tusendfold afføder Forbrydelsen mod de Vergeløse, har denne Selvtægt begyndt at antage skrækkelige Navne.

Ogsaa i vore mere dagligdagse Forhold med sine fredeligere Konflikter og Forhandlinger vil Kvinderne snart nok give Bulwer Ret, at Mandens Æreslove, det vil sige hans vedtagne Regler for det hæderlige og passende, ikke ganske gjælder dem; skulde saa det merkelige hænde, at de gik trætte i Savnet deraf, trætte af altid at behandles som Børn og Umyndige, vil Selvtægten melde sig ogsaa her. Deres Vitriolhevn er ikke saa slem; den vil komme til at hede Pen og Blæk.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.