Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

En Nutidskavaler i Balsalen.

Vistnok, min Frue, mer forladt og ene
End vel til Deres Tid staar Kvinden nu;
Ei mer til Tant og Fjas staar Mandens Hu
Paa Livets store Scene.
Paa Forskningens, paa Vindingens, paa Valen,
Søg der ham nu, ei mer i Selskabssalen,
Se Dem blot om en Smule her i Vrimlen;
Paa halve Tylvten Damer kommer knapt en Herre! . . .
Fruen:
Ak nei desværre!
Dog faar vi bære det, saalænge vi er her,
Hernede mener jeg, men tænk Dem nu i Himlen,
Værst skal Misforholdet være der.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.