Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Til et Sted i Heegaards «Om Intolerancen»

Hvor der klages over «Slegtens Slaphed, Famlen iblinde, Hypokonderi» etc.

O vistnok sandt, vist famler den iblinde,
Kun vil du ei forstaa, min lærde Ven,
Hvor denne aandelige Sygdom peger hen –
Hvor skulde du vel ogsaa Sporet finde! –
Naar her du Manden stiller ligt med Kvinde, –
Vil ikke se, hvor uligt paa et Magtens Bud
Lys, Frihed, Livets Goder her blev skiftet ud:
Til en Part Eneret til Livets fulde Nyden,
Fornegtelse den kjender knapt af Navn,
Den anden Part, i hykkelsk Navn af Dyden,
Man lod i Arvepart kun Krænkelser og Savn.
Mon denne slemme Livsmelankoli
Ei kunde søges simpeltvæk deri:
Den ene Part vansmægter, hvori den besveget,
Den anden rammes selv ved, hvad den fik for meget?

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.