Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

En Replik til Hr. Gosse.

I Anledning af hans Paastand, at Swinburne, den store engelske Naturalist, skulde stamme fra det høie Norden.Se Hr. Gosses Anmeldelse i Hr. Brandes’ Tidsskrift, en Realismens og Kynismens Lovsang fra først til sidst. (Anm. fra 1885.)

(Af en norsk Husmoder.)

Sikkerlig De vil, Hr. Gosse,
Mig skjelde for en stakkels liden Tosse,
Der snakker med om Ting, man ikke ved
Tilstrækkelig Besked.
Men dette i sin Art saa sjeldne Eksemplar
Hvoraf De os til Videnskabens Ære
Saa intressant en Studie os skjænket har,
Af norsk Oprindelse det skulde være?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Undskyld, paa grundigt Skjøn det vistnok skorter,
Men tar jeg feil, er Skammen jo kun min:
De sjeldne faa af den Sort mer monstrøse
Man ser hos os gaa løse,
Dem har i Regelen vi selv ført ind.
Vort Reglement for egne Dyreksporter
Omfatter Hornkvæg ogsaa kun af alle Sorter,
Men Monstra ikke, heller ikke Svin.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.