Mod Strømmen II

av Camilla Collett

Forrige Neste

Et uforligneligt Ord af Georg Brandes.

». . . Vi gjenkjender denne bitre Stemning overalt hos den nyere Tids Aander. Der kommer et Tidspunkt i deres Liv, hvor alt, hvad de har oplevet og døiet, al den Kval, de har udstaaet, alle de Nederlag, de har lidt i Kampen mod spidsborgerlig Usselhed, Lavhed og Raahed, skylles hen over dem, dog kun for at egge dem til fornyet Modstand.

Fra nu af ansees de af det store Flertal af Mennesker for at være omtrentlig gale. Som en Fil, der slider, en Sag, der skjærer, Naale, der stikker, som Røg, der kvæler, arbeider nu Omgivelserne paa at gjøre dem Livet uudholdeligt . . . Thi disse smaa nordiske Lande er i Virkeligheden Kjøbstæder i Smaalighed ligeoverfor sine betydeligste Aander.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mod Strømmen II

I 1879 hadde Camilla Collett utgitt første bind av essaysamlingen Mod Strømmen. I 1885 kom bind 2, med tittelen Mod Strømmen, Ny Række.

Som i første bind handler tekstene først og fremst om kvinnenes stilling og kår i samfunnet.

Fra og med 1900 har det vært vanlig å kalle de to bindene hhv «Første Række» og «Anden Række».

Se faksimiler av 1. utg., 1885 i NB Digital.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.