Muitalus sámiid birra

av Johan Turi

MON LEAN OKTA SÁPMELAŠ

11 Mon lean okta sápmelaš, guhte lean bargan visot sámi bargguid ja mon dovddan visot sámi dili. Ja mon lean ipmirdan, ahte Ruoŧa hállehus háliida min veahkehit nu olu go sáhttá, muhto sii eai oaččo riekta čielgasa, jur got dat lea min eallin ja dilli, deinnago sápmelaš ii sáhte jur juste čilget nu got lea. Ja dasa lea dát sivva: go sápmelaš boahtá moskkus gámmirii, de son ii ipmir ii báljo maidege, go ii biegga beasa bossut njuni vuostá. Su jurdagat eai golgga, go leat seainnit ja moskkus oaivvi nalde. Ja ii leatge buorre sutnje orrut suhkkes vuvddiid siste, gos1 lea liegga ilbmi. Muhto go sápmelaš lea alla váriid nalde, de sus lea oba čielggas jierbmi. Ja jos doppe livččui čoakkánbáiki soames alla vári nalde, de veajálii sápmelaš čilget oba bures su iežas áššiid2.

Mon lean jurddašan, ahte dat livččui buoremus, jos livččui dakkár girji, masa lea visot čállojuvvon bajás sámi eallin ja dilli, vai ii dárbbaš jearrat, got lea sámi dilli, ja vai eai beasa botnjat nuppe ládje, dakkárat guđet háliidit sámiid nala gielistit, ja botnjat viso beare sámiid sivalažžan, go leat riiddut dálolaččaid ja sámiid gaskkas Norggas ja Ruoŧas. Ja dasa ferte čállit3 visot dáhpáhusaid ja čilgehusaid, vai boađálii čielggas nu ahte ipmirda4 juohke olmmoš. Ja lea dat nuppiide sámiidenai hávski gullat sámi dili birra.

Dás5 gullá eanemus Juhkásjávrri suohkana sámiid birra.

[Johan Turi]

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Muitalus sámiid birra

Muitalus sámiid birra kom ut i 1910 og er den første boken som ble skrevet og utgitt på samisk. Den ble utgitt som en parallellutgave med dansk oversettelse (En bog om lappernes liv) utført av den danske folkelivsforskeren Emilie Demant Hatt, som også hadde inspirert Turi til å skrive boken.

I boken forteller Johan Turi om reindriftsamenes liv på begynnelsen av 1900-tallet, og han håpet at boken ville få myndighetene til å endre sin strenge politikk overfor samene.

Turi har selv tegnet alle illustrasjonene til boken.

Boken er blitt oversatt til en rekke språk, men først i 2011 kom en norsk versjon (med tittel Min bok om samene).

Les mer..

Om Johan Turi

Den samiske reineieren og forfatteren Johan Turi regnes for å være den første samiske forfatteren. I 1910 ga han ut Muitalus sámiid birra, hvor han forteller om samenes situasjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.