Musikk til Arne Garborgs dikterverker

Forord

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Den består av emne- og forfatterbibliografier, diskografier, biografier og andre oversikter. Serien gir kvalitetssikrede tematiske innganger til Nasjonalbibliotekets egen samling så vel som til andre relevante samlinger.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Hver utgave har en introduksjon om innhold, kilder og bakgrunn, samt om de prinsipper som ligger til grunn for utvalg, presentasjonsform m.m.

Serien NB tema inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere: Henrik Wergeland (1808–1845), Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), Henrik Ibsen (1828–1906), Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) og Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870). På «sangens vinger» har disse og mange andre diktere nådd ut, gjennom sangsamlinger, lesebøker og romansehefter.

Oversiktene er for en del basert på tidligere versjoner som er blitt revidert og supplert i forbindelse med de nye digitale utgivelsene (Musikk til Henrik Wergelands diktning, ved Kirsti Grinde og Anne Jorunn Kydland 2011; Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker, ved Øyvind Anker og Kirsti Grinde 1982). De har med andre ord ulik forhistorie og får følgelig i noen grad ulik struktur. Et viktig tildriv for igangsetting av prosjektet var et arbeid utført av Ivar Roger Hansen. Hans bibliografi over musikk knyttet til Knut Hamsuns diktning, Der synger i mig en Tone, kom ut i Nasjonalbibliotekets bibliografi-serie som nr. 7 i 2003.

Grindes intensjon med oversiktene er ikke å lage historiske fremstillinger hvor de eldste forekomstene til enhver tid er tilgodesett, men et hjelpemiddel til å finne melodiene. Når en sang er hentet fra en sangantologi/visesamling, noteres dette med «I:»-henvisning.

Eksempel:
I: Norsk visebok : norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år.

Når sangen er hentet fra et musikkverk/en samling fra en og samme komponist, brukes ikke «I:»-henvisning.

Betegnelsen «partitur» er i bruk når det er flere enn én stemme og disse stemmene står under hverandre.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Arne Garborgs dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Arne Garborgs dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Arne Garborg (1851–1924), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.