Musikk til Arne Garborgs dikterverker

Hovedregister

I hovedregisteret er titlene fra Skriftir i Samling (her forkortet SS), bind 3, bind 4, bind 5 og bind 6 (Aschehoug, Kristiania 1922), benyttet.


Bjølles-slåtten
Fra Haugtussa
SS 5, s. 29, 30, 32

  • Brure-slått frå Voss spela av Ola Mosafinn. Etter uppskr. v Arne Bjørndal, tilstelt av Erik Eggen. Innhold: Å hildrande du; Å gjævaste deg
   • Mannskor
    • Bergen, Tonika, [s.a.]. 1 partitur (3 s.)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 5544. 1 partitur ([4 s.])


Blaabær-Lid
Fra Haugtussa
(Nei sjaa kor det blaanar her!)
SS 5, s. 12–13

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Blåbær-Li = In den Heidelbeeren = Blueberry Slope (Nei sjå, kor det blåner her = Ach schaut nur die Heide hier = Ah! look, how this field’s abloom). Op. 67, nr. 3
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 80–86)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 80–86)
  • Nei sjå kor det blånar (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2. opplag. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 213
  • I blåbærli (Nei sjå kor det blånar her!)
  • Blåbærli (Nei sjå kor det blånar her)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 271
 • Haslund, Erling
  • Blaabærli (Nei sjå, kor det blånar her)
   • Sang og klaver
   • Manuskript. NB Mus.ms. 7095. 1 partitur ([4 s.])


Bøn
Fra Haugtussa
(Aa hjelp meg du som hjelpe kan!)
SS 5, s. 109

 • Tysk tone fra 1524
  • Å hjelp med du som hjelpa kan (–)
 • Gulbranson, Eilif (1897–1957)
  • Bøn (Aa hjelp meg du som hjelpe kan!)
   • Sang og klaver
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1928. 1 partitur (3 s.)
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Bøn (Aa hjelp meg du, som hjelpa kan!)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1922. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 394
 • Haaland, Ingebret (1878–1934)
  • Aa hjelp meg du (Aa hjelp meg du som hjelpa kan!)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1912. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 263
 • Kalvenes, Tord (f. 1989)
  • Bøn (Å hjelp meg, du som hjelpa kan). Frå Haugtussa (Den store strid)
   • Blandet kor
    • Stavanger, Cantando, 2017. 1 partitur (4 s.). Melodi: M. Luther/J. Walter
 • Keyn, Bjørn (1925–2017)
  • Bøn (Å hjelp meg du som hjelpe kan!)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1946. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags samling for blandede kor, nr. 441
 • Lehmann, Theodor (1847–?)
  • Bøn (Aa hjelp meg du som hjelpa kan)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 9965. 1 partitur (s. 8–10)
 • Lie Sigurd (1871–1904)
  • Bøn af Garborgs Haugtussa (Aa hjelp med du, som hjelpa kan)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 599. 1 partitur (1 s.)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–1887): Aa du som skabte; I Nazaret i trange kaar
 • Luther, Martin (1483–1546)/Walter, Johan (1496–1560)
  • Å, hjelp meg du som hjelpa kan (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Norsk salmebok. Oslo, Verbum, 1986, nr. 448, s. 460
 • Mendelssohn, Felix (1809–1847)
  • Ack, hjälp mig du som hjälpen är (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Den svenska sången för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Lund, Gleerup, 1956, s. 184
 • Molkte, Ludvig
  • Aa hjelp meg du som hjelpa kan (–)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7579. 1 partitur (1 s.)
   • Klaver
    • Aa hjelp meg du som hjelpa kan (–)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7571, 1 s.
 • Norill, Arthur Helén (1894–?)
  • Bøn (Å hjelp meg Du, som hjelpa kann)
   • Mannskor
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 partitur ([3 s.]. A.s. Notetrykk, Bergen
 • Oulie, Einar (1890–1957)
  • Bøn (Aa hjelp meg du som hjelpe kan)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 5487. 1 partitur ([3 s]). Datert 16.09 1929
 • Sande, Olav (1850–1927)
 • Sletten, Jakob Hveding (1872–1936)
  • Aa hjelp meg du som hjelpa kann (–)
   • Blandet kor
    • I: Koralverk [for det norske folk], nr. 45. Manuskript: NB 5453. 1 partitur ([1 s.])
 • Stang, Lauritz (1895–1939?)
  • Bøn (Å hjelp meg du som hjelpa kan!)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1929]. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 252
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Bøn (Å hjelp meg du som hjelpa kan)
   • Sang og klaver
    • [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, [s.a.]. 1 partitur ([4 s.]). Manuskriptkopi
 • Tveit, Sigvald (1947–2019)
  • Å hjelp meg du. Arne Garborg i tvil og tru. Kirkekanate. Tekstutval: Gudleiv Bø
   • Blandet kor, sopransolist, oppleser, intrumentalensemble
    • Stavanger, Cantando, 2002. 1 partitur (18 s.). Innhold: Til deg du hei; Og du ville sjå mildt på meg; Ja lat oss stride; Å nei for himmel; Det stig av hav eit alveland; Løyste og lyfte yvi verdi; Lov Jesu namn; Her vil eg kvile
 • Wiggen, Martinus (1906–1964)
  • Bøn (Å hjelp meg du som hjelpa kan!)
   • Blandet kor med baryton solo
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1944]. 1 partitur (4 s.). Norsk Musikforlags samling av blannede kor, nr. 394

Den som fekk gløyme
Fra Haugtussa
(Den minste Minning eg um deg møter)
SS 5, s. 104

 • Borgesen, Erling (1909–1987)
  • Den som fekk gløyme (Den minste minning eg um deg møter)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1951. 1 partitur (1 s.)
   • Damekor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1947. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags samling av damekor, nr. 47
 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • Den som fekk gløyme (Den minste minning eg um deg møter)
   • Sang og klaver
    • Stubbar frå borneåri. Opus 1, nr. 3. Oslo, Norsk Musikforl., 1944. 1 partitur (s. 8–9)
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Den som fekk gløyma (Den minste Minning eg um deg møter)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa, op. 60, nr. 5. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 16–17)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 5. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 16–17)
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Den som fikk gløyme (Den minste minning eg om deg møter)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Det syng II
Fra Haugtussa
(Å veit du den draum)
SS 5, s. 13

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Det syng = Lockung = The Enticement (Å veit du den Draum = Und weisst du den Traum = Just knowing the dram). Op. 67, nr. 1
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 72–76)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 72–76)
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Det syng II (Å veit du den draum, og veit du den sorg)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985/1986. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Det syng
Fra Haugtussa
(Linnvèr og Sus fra skodde-vaatt)
SS 5, s. 12–13

 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Det syng. I (Linnver og sus og skoddevått)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([4 s.]). Manuskriptkopi

Dokka
Fra Haugtussa
(Aa Dokka, aa Dokka, snilde Kui mi!)
SS 5, s. 60

 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Dokka (Aa Dokka, aa Dokka, snilde Kui mi!)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa, op. 60, nr. 4. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 13–15)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 4. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 13–15)
 • Halvorsen, Johan (1864–1935)
  • Dokka (Å Dokka, Dokka snilde Kui mi!)
   • Sang og klaver
    • Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte, nr. 3. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)
 • Jessen, Emil (1853–1934)
  • Dokka (Dokka, Dokka snilde Kui mi!)
   • Sang og klaver
    • Christiania, Warmuth, [1898]. 1 partitur (5 s.)

Draken
Fra Haugtussa
(Han Heilag-Per Aase)
SS 5, s. 50–51

 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa syklus
   • Se: Haugtussa

Du Jæren, du gamle Jæren
Fra Knudaheibrev
(–)
SS 7, s. 320

 • Svensen, Karl (1859–1932)
  • Jærbusong (Du Jæren, du gamle Jæren)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 1267. 1 partitur ([2 s.])
    • Manuskript: NB Mus.ms. 9769. 1 partitur ([4 s.])

Dømd
Fra Haugtussa
(Det kveldar um Haust yvi laage Land)
SS 5, s. 41–43

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Dømd = Verurteilt = Doomed (Eg hev som vigde Mammons træl = Verpfändet habe ich als Knecht = Have I not, like cursed Mammon’s slave). 2. del av diktet s. 42–43. EG 152h
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 253–256)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 253–256)

Ein Umstøytar
(Sogo, sagd um mange Menn)
SS 6, s. 316–317

 • Norsk folketone
  • Soga sagd um mange menn (–)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Soga, sagd um mange menn (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 346
 • Sinding, Christian (1856–1941)
  • Den heilage Olav (Sogo, sagd um mange Menn)
   • Sang og klaver
    • 4 songar. Op. 68, nr. 1. Kristiania, Hals, (s.a.). 1 partitur (s. 3–6)
    • Der heilige Olaf = St. Olaf (Märchen von mutigen Männern = Wondrous legends of men). Op. 68, nr. 1
   • Sang og klaver
    • Leipzig, Forberg, cop. 1905. 1 partitur (6 s.)
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Soga sagd um mange menn (–)

Eit Spursmaal
Fra Haugtussa
(Og det var Gamlen paa Skare)
SS 5, s. 68–69

 • Gebauer, Johan Christian (1808–1884): Holger Danskes mærke (I alle de riger og lande)
  • [Eit Spursmaal]
   • Klaver med tekst
    • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg, samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 44, nr. 89. Holger Danskes Mærke


Elsk
Fra Haugtussa
(Den galne Guten min Hug hev daara)
SS 5, s. 66–67

 • Norsk folkemelodi (Den dag kjem aldri)
  • Elsk (Den galne guten min hug hev dåra)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Norsk visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl Dreyer, 1993, s. 183
  • [Elsk (Den galne guten min hug hev dåra)]. Den dag kjem aldri. L.M. Lindeman
 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • Elsk (Den galne guten min hug hev dåra)
   • Sang og klaver
    • Stubbar frå borneåri. Opus 1, nr. 2. Oslo, Norsk Musikforl., 1944. 1 partitur (s.7)
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Elsk = Kjærlighed = (Den galne Guten min Hug hev daara = Den galne Gut har mit Hjærte vundet = Der tolle Bursch’ mir den Sinn berückte)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 1. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 3–5)
  • Elskhugssong (Aa du, som bur meg i Hjarta). Strofe 4
   • Sang og klaver
    • Haugtussa, op. 60, nr. 2. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 6–9)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 2. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 6–9)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Elsk = Liebe = Love (Den galne Guten min Hug hev dåra = Der wilde Knab’ mir den Sinn berükte = That boy’s a rogue, yet my heart he’s captur’d). Op. 67, nr. 5
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 91–94)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 91–94)
 • Jessen, Emil (1853–1934)
  • Elsk (Den galne Guten min Hug hev daara)
   • Sang og klaver
    • Christiania, Warmuth, [1898]. 1 partitur (3 s.)
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Elsk (Den galne guten min hug hev dåra). Op. 71, nr.10
   • Sang og klaver
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Elsk (Den galne guten min hug hev dåra)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([5 s.]). Manuskriptkopi


Fram dansar ein haugkall, fager og blaa
Fra Haugtussa
(–)
SS 5, s. 31–32, 90–92

 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Fram dansar en haugkall (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996
  • Veslmøys song (Fram dansar en haugkall)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg., 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 244–245
  • Fram dansar en haugkall (–)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 2002. 1 partiur ([8 s.]). Musikk-Husets bl. korbibliotek, nr.454. Arrangert av Christian Killengreen
  • Fram dansar en haugkall (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 128

Fri
Fra Haugtussa
(Um Natti still ved Sengjekraa)
SS 5, s. 118

 • Dahl, Tone Bianca (f. 1960)
  • Fri (Um natti still ved sengjekrå)
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-Huset, 2006. 1 partitur (7 s.). Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 323
 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • Fri (Um natti still ved sengjekrå)
   • Sang og klaver
    • Stubbar frå borneåri. Opus 1, nr. 4. Oslo, Norsk Musikforl., 1944. 1 partitur (s. 10)
 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa, sangsyklus
  • Se: Haugtussa
 • Volle, Sverre (f. 1938)
  • Fri (Um natti still ved sengjekrå)
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-Huset, 2006. 1 partitur (7 s.). Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 324
 • Ødegaard, Henrik (f. 1955)
  • Fri (Um natti still ved sengjekrå)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., 2006, 1 partitur (2 bl.)

Fuglar
Fra Haugtussa
(Kra! Kra! segjer Kraaka)
SS 5, s. 34–36

 • Eielsen, Steinar (f. 1948)
  • Men Heluna, vene brune Fuglen (–). Strofe 13
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Kra! Kra! segjer kråka (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Nordahl Rolfsens lesebok. [Ved] O.M. Sandvik. Oslo, Dybwad, 1930, s. 57

Fuglar 1
(Tirili-ti! segjer Lerka)
SS 5, s. 35–36

 • Daleng, Torbjørn (f. 1909)
  • Lerka (Tirili-ti! segjer Lerka)
   • Blandet kor
    • Stavanger, Cantando, [s.a.]. 1 partitur ([2 s.])

Fyrivarsel
Fra Haugtussa
(Veslemøy ligg og drøymer)
SS 5, s. 14–15

 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa. Sangsyklus, se: Haugtussa


Gud signe Norigs Land
Fra Lande vaart. I
(–)
SS 6, s. 311–313

 • Arneson, Gunnar (1885–1947)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk maalkontor, 1905. 1 partitur (1 s.)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk maalkontor, 1905. 1 partitur (2 s.)
 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Gud signe Noregs land (–). Fra sluttkoret i Norsk hymne
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1958/1962. 1 partitur (4 s.)
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 korpartitur (4 s.)
    • Se også: Norsk hymne
 • Borg, Oscar (1851–1930)
  • Fædrelandssong (Gud signe Norigs Land)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partiur (2 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, no. 160
  • Norsk fedralandssong (Gud signe Norigs land)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 28
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Tre like stemmer
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 opplag. Oslo, Aschehoug, 1967. 1 partitur (s. 266–268)
  • Fedrelandssong (Gud signe Norigs land)
   • Tre like stemmer
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1928]. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags samling av 3 like stemmer, nr. 6
  • Gud signe Noregs land (–)
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for skolen. Oslo, Norsk musikforl., [1931?], 1 partitur (s. 112)
  • Gud signe Noregs land (–)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Melodistemme med tekst og besifring
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Klaver med tekst og besifring
   • Orgel med tekst og besifring
    • I: Koralbok til salmer og viser. Hovland. Oslo, Verbum, 1984, s. 244
   • Orgel med tekst
    • Stavanger, Cantando, [s.a.]. s. 3. Arrangert av Fredrik Brekke Møller
 • Bræin, Edvard (1887–1957)
  • Fædrelandssang (Gud signe Norigs land)
   • Mannskor
    • Kristiania, By, [1908]. 1 partitur ([2 s.]. Norske mandskor, nr. 38
    • Oslo, Norsk Musikforl., 1955. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags utgave av kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 538
 • Bøhn, Gustav (1875–1950)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4703.a. 1 partitur (1 bl.). Opus 3, nr. 1
 • Carey, Henry (ca. 1690–1743): [God save the King]. Dypt fra den unges barm
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Tre like stemmer
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd. Oslo, Aschehoug, 1930. 1 partitur (s. 149)
  • [Gud signe Noregs land]
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer av Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913. 1 partitur, [s.a.] (s. 20–21)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Klaver med tekst (Gud sign vår konge god)
    • I: Folkeskolens sangbok. 2. Av Gjermund Hulaas, Rolv Nordal [og] Hans Stordal. Oslo, Cappelen, 1960, s. 4
 • Egge, Klaus (1906–1979)
  • Noreg-songen (Gud signe Noregs land). Op. 16, nr. 2
   • Mannskor og orkester
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1944. 1 partitur (30 s.)
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1941. 1 partitur (11 s.). Musikk-Husets mannkorbibliotek, nr. 12
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1943. 1 partitur (11 s.)
 • Grønvold, Didrik (1855–1928)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Mannskor
    • Kristiania, By, [s.a.]. 1 partitur (3 s.). Norske mandskor, nr. 63
 • Halse, Kristian (1858–1939)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Blandet kor
    • Volden, K. Halse, 1906. 1 partitur (2 s.)
 • Halvorsen, Johan (1864–1935)
  • Gud signe Norigs land
   • Orkester. Teksten mangler
    • Manuskript: NB Mus.ms. 8817. 1 partitur ([2] s.)
  • Gud signe Norigs Land (–)
   • Mannskor
    • Christiania, Hals, (s.a.). 1 partitur (3 s.)
   • Blandet kor
    • Christiania, Hals, (s.a.). 1 partitur (3 s.)
   • Tre like stemmer
    • Bergen, Grieg, 1897. 1 partitur ([3] s.)
   • To like stemmer
    • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen. Norsk musikforl., [1922?]. 1 partitur (s. 10–11)
  • Gud signe Norigs land (–). Norsk fedralandssong
   • Sang og klaver
    • Christiania, Hals, [1899]. 1 partitur (3 s.)
   • Klaver med tekst
  • Gud signe Noregs land (–)
 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Blandet kor
    • I: Bondens Sangbok. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Johansen & Nielsen, 1902. 1 partitur (s. 28–29)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 9872. 1 partitur (1 s.)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 149
 • Homme, Thorleif (1852–1936)
  • Fedralandssongen (Gud signe Norigs land). Harm. Carl Sander
   • Blandet kor
    • Fire Heimlandstonar, nr. 2. Kristiania, Zappffe, 1907. 1 partitur (s. 2)
 • Haarklou, Johannes (1847–1925)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Mannskor
    • Kristiania, Zapffe, cop. 1902. 1 partitur (3 s.)
 • Islandsmoen, Sigurd (1881–1964)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Blandet kor
    • [S.l., s.n., 1908]. 1 partitur ([2 s.]). Blåkopi
 • Johannessen, Arnfinn
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Norsk jol. Bjørgvin, 1925, s. 41. Håndskrift
 • Johnsen, Robert (1884–1961)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Mannskor
    • Stavanger, Danielsens tr., 1942. 1 partitur (1 s.)
  • Gud signe Noregs land (–). Av Rob. Jo.
   • Klaver/orgel med separat tekst
    • Stavanger, Dreyers grafiske anstalt, 1943, 3 s. Arrangert for piano og orgel ved Th. Haugland
 • Lully, Jean Baptiste (1632–1687)
  • Norsk fedralandssong (Gud signe Norigs land). Harmonisert av L.M. Lindeman
   • Tre like stemmer
    • I: Trestemmig norsk skolesangbog. Ved O. Koppang. Christiania, Warmuth, 1895. 1 partitur (s. 26–27). Samme melodi som Gud sign vår konge god
   • To like stemmer
    • I: Tostemmig norsk skolesangbog. Ved O. Koppang. Christiania, Warmuth, 1895. 1 partitur (s. 13). Samme melodi som Gud sign vår konge god
 • Martens, Heinrich (1855–1904)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Mannskor
    • Kristiania, Warmuth, 1900. 1 partitur ([3 s.])
   • Sang og klaver
    • Kristiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (3 s.)
   • Fiolin, cello og klaver
    • Kristiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (1 s. + 2 stemmer)
  • Gud signe Noregs land. Uten tekst
   • Fiolin, cello og klaver
    • Manuskript: NBO Mus.ms. 1035. 1 partitur (1 bl.)
  • Gud signe Norigs land. Uten tekst
   • Hornsekstett
    • Manuskript: NBO Mus.ms. 926. 1 partitur (1 bl.)
   • Klaver
    • Kristiania, Warmuth, [1900], 1 s.
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Tonesette for Sopran, Alt, Tenor og Bass av Hans Mo. Fyrste hefte. Bergen, Giertsen, 1898. 1 partitur (s. 13–14)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4574 a. 1 partitur ([1 s.])
   • Mannskor
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4574 b. 1 partitur ([1 s.])
 • Møller, Halfdan
  • Fædrelandssang (Gud signe Norigs land)
   • Blandet kor
    • [Kristiania], Kristiania-Akershus kreds af Norges kristelige ungdomsforbund, [1911]. 1 partitur (1 s.)
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1945. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 429
   • Blandet kor (4 stemmer)
    • I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962. 1 partitur (s. 95–96
   • Damekor
    • Oslo, Norsk musikforl., [1945?]. 1 partitur (1 s.). Norsk musikforlags utgave for damekor, nr. 28
    • Manuskript: NB Mus.ms.a 6518. 1 partitur (1 s.)
   • Tre like stemmer
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 opplag. Oslo, Aschehoug, 1967. 1 partitur (s. 265–266)
  • Gud signe Noregs land (–). Op. 72, nr. 3
   • Sang og klaver
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Blandet kor
    • I: Lette ungdomskor for sopran, alt, tenor og bas. Hefte IV, nr. 21. Bergen, Kaland, [s.a.]. 1 partitur (s. 25–26)
  • Gud signe Norigs (Gud signe Norigs land)
 • Selmer, Johan (1844–1910)
  • Norsk fedralandssong (Gud signe Norigs land). Op. 38, nr. 3
   • Mannskor
    • Kristiania, Ole Olsen, [s.a]. 1 partitur (3 s.). Op. 38, nr. 3a
   • Blandet kor
    • Kristiania, Ole Olsen, [1905]. 1 partitur (3 s.)
 • Solberg, Leif (1914–2016)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Damekor
    • Manuskript. NB Mus ms a 6561. 1 partitur
 • Solheim, Karsten (1869–1953)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Sang og klaver
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1945]. 1 partitur ([2 s.])
  • Fædrelandssong (Gud signe Norigs land)
   • Blandet kor
    • 7 sange for blandet kor, nr. 2. Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partitur (s. 3–4)
  • Fædrelandssang. Uten tekst
   • Militærorkster
    • Manuskript: NBO Mus.ms. 914. 1 partitur ([2 s.])
 • Sundvor, Johannes (1871–1941)
  • Gud signe, Noregs land (–)
   • Sang og klaver
    • [Bergen, Komponisten, 1932]. 1 partitur (1 s.). Stensil. Harmonisert av Karl Seim
  • Gud signe Noregs land. Fædrelands-hymne (–)
   • Sang og klaver
    • Bergen, Lunde, [1926]. 1 partitur ([3 s.])
 • Svensen, Karl (1859–1932)
  • Gud signe Norigs land (–)
   • Mannskor
    • Christiania, Zapffe, [1897]. 1 partitur (1 s.)
   • Blandet kor
    • Christiania, Zapffe, [1897]. 1 partitur (1 s.)
   • Blandet kor og orkester
    • Manuskript: NB Mus.ms. 5610a. 1 partitur ([39 s.]), b. 1 partitur ([4 s.])
   • Tre like stemmer
    • Christiania, Zapffe, [1897]. 1 partitur (1 s.)
   • To like stemmer
    • Christiania, Zapffe, [1897]. 1 partitur (1 s.)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangskole. Formelmetoden. Av Lars Søraas, efter sangplanen for Kristiania folkeskole, 6te og 7de klasse. Bergen, Kaland, [1923?], s. 167
 • Thomsen, Adolf (1952–1934)
  • Gud signe Noregs land (–)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags utgave av utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 638
 • Quam, A. [Ole Anton Quam (1834–1904)?]
  • Fedralandssong (Gud signe Noregs Land)
   • Klaver med tekst
    • Manuskript: NB Mus.ms. A 44, [2 s.]


Haugtussa
SS 5

 • Arden, Holger (f. 1946)
  • Haugtussa. Scenemusikk. Inneholder tekster fra naturscenene
   • Kor, orkester
    • Oslo, NB-noter, [2001]. 1 partitur (42 s.)
    • Innhold: Tilegnelse; Veslemøy; Blåbærli; Killingdans; Skogglad; Sporven; Veslemøy ved rokken; Fyrivarsel; Sundagsro; Jol; Ungdom; Veslemøy undrast; Laget; Vindtrolli; Kvelding; Måneskinsmøyane; Veslemøy sjuk; Snøstorm; Mot soleglad; Vårdag
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Haugtussa. 8 songs from «Haugtussa» by Arne Garborg. Orchestration for chamber orchestra by Kjell Flem, 1993
   • Sopran og kammerorkester
    • Oslo, NB noter, [1993?]. 1 partitur (flere pag).
    • Innhold:
     • Det syng (Å veit du den draum) (s. 3–19)
     • Veslemøy (Ho er mager og myrk og mjå) (s. 20–27)
     • Blåbær-Li (Nei, sjå kor det blånat her!) (s. 28–49)
     • Møte (Ho sit ein Sundag lengtande i Li) (s. 50–65)
     • Elsk (Den galne Guten min hug hev dåra) (s. 66–80)
     • Killingdans (Å hipp og hoppe) (s. 81–97)
     • Vond dag (Ho reknar Dag og Stund og seine Kveld) (s. 98–105)
     • Ved Gjætlebekken (Du surlande Bekk, du Kurlande Bekk) (s. 106–142)
 • Grieg, Edvard (1843–1907) / Ragnar Søderlind (f. 1945), op. 99
  • Haugtussa
   • «En musikalsk rekonstruksjon» for fem solistar, kor og orkester. 2 bolker. Innledende kommentarer og innholdsoversikt.
    • Oslo, NB noter, 2007. 1 partitur (1. bolken: s. 1–221, 2. bolken: s. 223–420
    • Innhold:
     • FYRSTE BOLKEN: VESLEMØY SYNSK
     • 1. Prolog: Til deg du hei og bleike myr (s. 1)
     • 2. Veslemøy ved rokken (D’er haust, det ruskar ute) (s. 17)
     • 3. Kvelding (Stilt og tett, lint og lett) (s. 36)
     • 4. Sporven (Småsporven gjeng i tunet) (s. 45)
     • 5. Det syng (Linnever og sus og skoddevått) (s. 54)
     • 6. Førevarsel (Veslemøy ligg og drøymer) (s. 73)
     • 7. Veslemøy (Ho er mager og mørk og mjå) (s. 82)
     • 8. Gamlemor ventar (melodrama) (I mjuke koleljoset ved omnen glødd og varm) (s. 87)
     • 9. Synet (Så vel eg aldri visst høyrde fylja di) (s. 106)
     • 10. Haugtussa og Tusseslått (Ein dag dei spurde med kolning om munn) (s. 118)
     • 11. Dømd (Scena ed aria) (Det kveldar om haust over lågeland) (s. 135)
     • 12. Laget (Å hau deg og hei, no tek fela i) (s. 151)
     • ANDRE BOLKEN: SUMAR I FJELLET
     • 13. Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland) (s. 223)
     • 14. Vårdag (Å nei for himmel rein og klår!) (s. 233)
     • 15. Intermezzo, instrumentalt (s. 241)
     • 16. I Slåtten (No ljåen han syng på den saftige voll) (s. 245)
     • 17. Veslemøy undrast (Jenton breier og gutan slær) (s. 256)
     • 18. Den snille guten (Det er han Jon som g jette her til no) (s. 265)
     • 19. Intermezzo II (lokk, uten tekst) (s. 276)
     • 20. Dokka (Å Dokk a, Dokka, snille kui mi!) (s. 278)
     • 21. Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøkenkrå) (s. 282)
     • 22. Blåbærli (Nei sjå kor det blånar her) (s. 292)
     • 23. Møte (Ho sit ein sundag lengtande i li) (s. 306)
     • 24. Elsk (Den galne guten min hug hev dåra) (s. 314)
     • 25. Killingdans (Å hipp og hoppe, og tipp og toppe på denne dag) (s. 322)
     • 26. Skog-glad (Å stakkars vesle hare) (s. 330)
     • 27. Kulokk og svik (Å kyri mi vene, å kyri mi!) (s. 337)
     • 28. Vond dag (Ho reknar dag og tid og seine kveld) (s. 353)
     • 29. Stormskyer (Intemezzo III, ”Dies Irae”, uten tekst) (s. 361)
     • 30. Ved Gjetlebekken (Du surlande bekk, du kurlande bekk) (s. 388)
 • Hundsnes, Svein (f. 1951)
  • Måneskinsmøyar. Haugtussa (utdrag)
   • Blandet kor
    • Oslo, NB noter, [1993?]. 1 partitur (67 s.)
    • Innhold:
     • Prolog
     • Laget (s. 1)
     • Kvelding (s. 23)
     • Ungdom (s. 25)
     • Regle (s. 35)
     • Vindtrolli (s. 39)
     • Ved Jonsok (s. 43)
     • Fuglar (s. 49)
     • Lokk (s. 56)
     • I slåtten (s. 57)
     • Måneskinsmøyar (s. 61)
 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa. Sangcyklus over digt av Arne Garborg. Komponert 1981
    • Oslo, NB noter, [1981?]. 1 partitur (flere pag.)
    • Innhold:
     • Fyrivarsel (Veslemøy ligg og drøymar) (12 s.)
     • Haugtussa (Ein dag du spurde) (6 s.)
     • Laget (Hau deg og hei no tek fela til) (7 s.)
     • Månaskinsmøyane (Jordi søv i sitt vinterlin) (8 s.)
     • Draken (Han heilag Per Aase i verdi er glad) (7 s.)
     • Haust (No rullar havet svært mot land) (10 s.)
     • Troll-dans (Det klakkar i berg og bru) (9 s.)
     • I Blåhaug (Fram dansar dei møyar i kvite rad) (11 s.)
     • Fri (Um natti stil ved sengjekrå) (6 s.)
 • Lindeman, Anna (1859–1938)
  • Haugtussa
   • Klaver
    • 6 karakterstykker for piano, nr. 5. Kristiania, By, [s.a.], 3 s.
  • Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte
   • Melodistemme med tekst
    • Stavanger, Cantando, cop. 1996, 10 s.
    • Innhold: Små-sporven gjeng i tunet (Cath. Elling); Men heluna, vene brune fuglen (S. Eielsen); Her gjeng eg redd (S. Eielsen); Det er som villaste røys og ur (S. Eielsen); Å stakkars vesle hare (Cath. Elling); Fram dansar en haugkall (O. Sande); No stend ho steller i kjøkenkrå (Th. Raugstad); D’er haust (S. Ellingsen); Snøen fell (S. Eielsen)
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Haugtussa-syklus. 18 sanger
   • Sang og klaver
    • Oslo, NB noter, cop. Taubo 1985. 1 partitur (flere pag.)
    • Innhold:
     • Forsplill, klaver (2 s.)
     • Til Deg du hei (Til deg du hei og bleike myr) (2 s.)
     • Det syng I (Linnver og sus) (3 s.)
     • Det syng II (Å veit du den draum) (2 s.)
     • Springar (Å gjævaste deg, eg giljar for deg) (3 s.)
     • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland) (2 s.)
     • Vårdag (Å nei for himmel rein og klår) (2 s.)
     • På fjellveg (Her gjeng eg redd i fæle fjell) (2 s.)
     • Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøken krå) (5 s.)
     • Kidlingdans (Å hipp å hoppe å tipp og toppe) (2 s.)
     • Elsk (Den galne guten min hug hev dåra) (5 s.)
     • Skog-glad (Å stakkars vesle hare) (2 s.)
     • Ved Gjetlebekken(Du surlande bekk, du hurlande bekk) (4 s.)
     • Haust (No rullar havet svært mot land) (3 s.)
     • Rådlaus (Å gode min gut, å vene min gut) (2 s.)
     • Den som fekk gløyme (Den minste minning om deg eg møter) (2 s.)
     • Vinterstorm (Å lat det bure, å lat det braka) (2 s.)
     • Uro (Kor skal det gå meg når Gud eg gløymer) (2 s.)
     • Bøn (Å hjelp meg du som hjelpa kan) (1 s.)

Haust
Fra Haugtussa
(No rullar Havet svært mot Land)
SS 5, s. 101–103

 • Anonymus
  • Haust (No rullar havet svært mot land)
   • Mannskor
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 korpartitur (4 bl.). Stensil
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Haust (No rullar Havet svært mot Land). Op.23, nr. 1
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. a5529. 1 partitur ([2] s.)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1922. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags Udgave af Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 393
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Haust (No rullar havet svært mot land)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Heilag framtid
SS 6, s. 311, 313, 315

 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Heilag framtid
   • Baryton solo, blandet kor og orkester
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 korpartitur (12 s.)
    • Se også: Norsk hymne

Heimhug
(Gunnar fraa Lidarende var dømd or Lande ut)
SS 6,, s. 310–311

 • Pettersen, Rasmus
  • Gunnar frå Lidarende (Gunnar fraa Lidarende var dømd or Lande ut)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1943?]. 1 partitur (4 s.). Norsk Musikforlags utgave av utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 769

Her vil eg kvile frå Storm og Strid
Fra Den burtkomne Faderen
(–)
SS 4, s. 368

 • Andresen, Hans
  • Gravsalme (Her vil eg kvile frå storm og strid)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 48, s. 41–42
 • Aulén, Gustaf (1879–1915)
  • Gravsang (Här vill jag vila från storm og strid)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Den svenska sången för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Lund, Gleerup, 1919 (3. uppl.), nr. 232, s. 305–306
 • Egeberg, Fredrikke (1815–1861): Herre, ta i din sterke hånd
  • [Her vil eg kvile fraa Storm og Strid]
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 106–107
  • Her vil eg kvile frå storm og strid (–)
 • Johansen, David Monrad (1888–1974)
  • På gravbakken vart dette songi = Auf dem Grabhügel wurde dies gesungen (Her vil eg kvile frå Storm og Strid = Hier will ich ruhen von Sturm und Streit)
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, (s.a.). 1 partitur (6 s.)
 • Lunde, Johan Backer (1874–1958)
  • Her vil eg kvile (–)
   • Sang og klaver
    • Tre sange, nr. 1. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1945. 1 partitur (s. 2–3)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 2091. 1 partitur ([4 s.])
   • Sang og strykeorkester
    • Manuskript: NB Mus.ms. 2091 1 partitur ([3 s.]) + stemmer
 • Mjøen, Heljar
  • Her vil eg kvila i Storm og Strid! (–)
   • Klaver med tekst
    • Manuskript: NB Mus.ms. a 45. 1 bl. (2 s.)

Huldresang
Fra Trætte mænd
(Eg sætrer høit)
SS 3, s. 140

 • Schjelderup, Mon (1870–1934)
  • Huldre-Sang (Eg sætrer høit under Huldretind). Op. 21
   • Sang og klaver
    • Christiania, Warmuth, [1899]. 1 partitur (5 s.)

I Blåhaug
Fra Haugtussa
(Våt heng den tunge lufti)
SS 5, s. 114–115

 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • I Blåhaug. Ei fragment. (Våt heng den tunge lufti). Opus 7, nr. 2
   • Sang og klaver
    • Tre songar, nr. 2. Oslo, Musikk-Huset, cop. 1941. 1 partitur (s. 4–5)
    • Gamle tonar, nr. 2. Manuskript: NB Mus.ms. a2512. 1 partitur (1 s.)
 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa-syklus
  • Se: Haugussa

I Slaatten
Fra Haugtussa
(No Ljaaen han syng paa den saftige voll)
SS 5, s. 39–40

 • Anonymus
  • No ljaaen han syng paa den saftige voll (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 132–133
 • Norsk folketone
  • Slåttarvise (No ljåen han syng på den saftige voll)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Norsk songbok. For ungdomsskular og ungdomslag. Utgjevi av Noregs høgskulelag. Tonesamling ved Ingvald Forfang. Oslo, Cappelen, 1930, s. 63–64
  • No ljåen han syng på den saftige voll (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 275
 • Norsk folketone. Ved Olav Sande: So sagde dei gamle
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • I Slåtten = Beim Mähen = In the Hayfield (No Ljåen han syng på den saftige voll = Nun singet die Senne im saftigen Hey = The haying sweeps forward in trumphant song). EG 152f
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 248–250)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 248–250)
 • Halvorsen, Johan (1864–1935)
  • I Slotten (No Ljaaen han syng paa den saftige Voll)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 3042. 1 partitur (5 s.)
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • No Ljaaen han syng paa den saftige Voll (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmonisered for to lige Stemmer (Sopran og Alt eller Tenor og Bas) ved Ludvig M. Lindeman. Fjerde, forøgede Udgave ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1909. 1 partitur (s. 151)
 • Mo, Hans (1835–1920)

Ivar Aasen
(Trøytt naar soli ho gjeng i Hav)
SS 6, s. 319–320

 • Norsk folkemelodi. Ytterst mot norden lyser
  • Ivar Aasen (Trøytt når soli ho sig i hav)
   • Melodistemme med [tekst]
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 86 (melodi), s. 295 (tekst)

Killingdans
Fra Haugtussa
(Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
SS 5, s. 65–66

 • Anonymus
  • Aa hipp og hoppe og tipp og toppe (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 143–144)
 • Bøhn, Gustav (1875–1956)
  • Killingdans (Å hipp og hoppe og å tipp og toppe)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus. ms. 4713.a. 1 partitur (1 bl.). Opus 24
  • Killingdans (Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Sang og klaver
    • To sange, op. 10, nr. 2. Kristiania, By, [1913]. 1 partitur (3 s.)
  • Å hipp og hoppe, og tipp og toppe (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd. Oslo, Aschehoug, 1930, s. 126
 • Christiansen, F. Melius (1871–1955)
  • Aa hip og hoppe (Aa hip og hoppe, aa tip og toppe). Humoreske
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1920. 1 partitur (4 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 364
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Killingdans (Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa, op. 60, nr. 6. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 18–19)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 6. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 18–19)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Killingdans = Zickeltanz = Kidlings’ Dance (Aa hipp og hoppe. og tipp og toppe = Bergauf und runter, wohlauf und munter = Oh, hip oh hop, turn and spin, old top). Op. 67, nr. 6
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 95–98)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 95–98)
 • Haslund, Erling
  • Killingdans (Å hipp og hoppe)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7096. 1 partitur ([4 s.])
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Killingdans (Aa hipp og hoppe). Op. 20, nr. 3
   • Mannskor
    • Kristiania, By, [1920]. 1 partitur (7 s.)
 • Islandsmoen, Sigurd (1881–1964)
  • Humoreske (Aa hipp og hoppe)
   • Mannskor
    • Moss, S. Islandsmoen, 1928. 1 partitur (2 s.)
 • Killengreen, Christian (f. 1954)
  • Kidlingdans (Å hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • 3 like stemmer
    • Kidlingdans + 6 norske folkeviser, arr. for 3 like stemmer av Christian Killengreen. Oslo, Norsk Musikforl., 1978. 1 partitur (s. 1–3)
 • Lie, Paul (1916–1972)
  • Kidlingdans (Å hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Blandet kor
    • Oslo, Dominanten, [s.a.]. 1 partitur (1 s.)
   • Damekor
    • Oslo, Dominanten, [s.a.]. 1 partitur (1 bl.). Dominanten forlags damekorbibliotek, nr. 9
  • Killingdans (uten tekst). Garborg: Haugtussa
   • Sang og klaver
    • Manuskript: Mus.ms. 590. 1 partitur (2 s.) + 1 ufullstendig eksemplar med tekst, 1 s.
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Killingdans (Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 27, s. 16
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Aa hipp og hoppe (Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
 • Sandvik, Rasmus (1863–1927)
  • Killingdans (Aa hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Mannskor
    • Kristiania, (i kommisjon) By [1912]. 1 partitur (3 s.). Norske mandskor, nr. 50
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Kidlingdans (Å hipp og hoppe, og tipp og toppe)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Å hipp og hoppe (–)

Kor hev det seg?
Fra Haugtussa
(Kor hev det vorte Veslemøy no)
SS 5, s. 104–105

 • Moe, Alexandra (1863–1928)
  • Kor hev det seg? (Kor hev det vorte Veslemøy no)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 1802. 1 partitur (1 s.)

Ku-Lokk
Fra Haugtussa
(Aa Kyri mi vene, aa Kyri mi!)
SS 5, s. 69–70

 • Alvestad, Olaus (1866–1903)
 • Beyer, Frants (1851–1918)
  • Ku-Lokk (Aa Kyri mi vene, aa Kyri mi!)
   • Sang og klaver
    • Fire sange, op. 4, nr. 3. Kristiania, Norsk Musikforl., [1912]. 1 partitur (s. 6–8)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4732. 1 partitur (1 s.]. Datert 25.07.15
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Ku-Lok = Kuhreigen = Cow-Call (Å Kyri mi vene, å Kyri mi! = Mein Kiri du liebes, mein Kiri so gut! = Oh, Bossie, my pretty, oh, Bossie, my own!). EG 152L
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 260–262)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 260–262)
 • Grøndal, Magnar (1919–2010)
  • Ku-lokk (Å kyri mi vene)
   • Blandet kor (klaver med sang)
    • Takk vere Gud. H. 3. Langevåg, M. Grøndal, 1980. 1 partitur (s. 43)
 • Lie, Sigurd (1871–1904)
  • Ku-Lokk (Aa kyri mi vene, aa kyri mi)
   • Sang og klaver
    • I: Norsk tonekunst. Musik-bilag. Kristiania, Hanche, 1907. 1 partitur (s. 2–3)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 584. 1 partitur (2 s.)
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Aa Kyri mi væne (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmonisered for to lige Stemmer (Sopran og Alt eller Tenor og Bas) ved Ludvig M. Lindeman. Fjerde, forøgede Udgave ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1909. 1 partitur (s. 150–151)
 • Okkenhaug, Paul (1908–1975)
  • Lokk (Å Kyri mi vene, å Kyri mi!)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 5996. 1 partitur ([2] s.)
  • Å kyri mi vene, å kyri mi (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 415
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Å Kyri mi vene, å Kyri mi! (–)
 • Wendelborg, Kristian (1863–1938)
  • Kjyri mi (Aa kyri mi vene, aa kyri mi)
   • Blandet ko
    • Kristiania, Norsk Musikforl., [1911]. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags samling af blandede kor, nr. 26

Kvelding
Fra Haugtussa
(Snøen fell i graae Kveld)
SS 5, s. 7–8

 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • Kvelding (Snøen fell i gråe kveld). Op. 1, nr. 1
   • Sang og klaver
    • Tre songar, nr. 1. Oslo, Musikk-Huset, cop. 1941. 1 partitur (s. 2–3)
 • Eielsen, Steinar (f. 1948)
  • Snøen fell (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Kvelding (Snøen fell i graae Kveld). EG 152c
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 347–348). Skisse, ufullstendig
 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Kvelding (Snøen fell i gråe kveld)
   • Sang og klaver
    • Oslo, NB noter, [2018]. 1 partitur (9 s.)
 • Kvandal, Johan (1919–1998)
  • Kvelding (Snøen fell i gråe kveld)
   • 14 sanger for sang og piano. Oslo, Norsk Musikforl., 1983. 1 partitur (s. 3–5)

Lage
Fra Haugtussa
(Aa hau deg og hei, no tek fela i)
SS 5, s. 24–25

 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Laget (Hau deg og hei no tek fela i)
   • Haugtussa syklus
   • Se: Haugtussa

Lorelei
(Eg veit kje kvi so det seg lagar)
Omsetjing 1923

 • Silcher, Friedrich (1789–1860). Ich weiss nicht was soll es beteuten
  • Lorelei (Eg veit ‘kje kvi so det seg lagar)
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923. 1 partitur (s. 353–354). Heinrich Heine ved Arne Garborg
  • Kvi vaknar kjenslor linne (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. Mads Berg. 25. rev. Utg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 256, s. 253

Lov Jesu namn og herredom
(–)
Den 17de Mai 1898: Oversettelse av Arne Garborg: Alleheims drott. Melodien er komponert av William Shrubsole, engelsk tekst av Edwars Perronet: Miles Lane

  • [Lov Jesu namn og herredom]. Lover den Herre. Stralsund 1665
   • Tre like stemmer, sopran, alt og baryton Sats: Erling Borgesen
    • [Oslo], Norske komponisters forl. cop. 1965. 1 partitur ([4] s.). Ed. NKF 1101 (Musikk i skolen, blad nr 101)
    • Tekst til Lover den Herre: Neander, originaltekst: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Melodien er opprinnelig en verdslig tone: Seh’ ich nicht blinkende, flinkende Sterne aufgehen. Også med teksten: Kimer i klokker N. F.S. Grundtvig
  • Lov Jesu namn og herredom (–). Engelsk tone
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 43. Fra engelsk ved Arne Garborg
 • Bay, Rudolph (1791–1856): Fred hviler over
 • Bech, Arne (f. 1943)
  • Lov Jesu namn og herredom (–). Koralkantate for kyrkjelyd, blandakor, sopransolist og orgel
   • Kor, solist og orgel
    • Stavanger, Cantando, 2009. 1 partitur (15 s.). Melodi av William Shrubsole
 • Bredal, Øystein
  • Lov Jesu namn og herredom (–). Tekst: Edward Perronet, overs.: Arne Garborg
   • Blandet kor og orgel
    • Drammen, Lyche, cop. 1997. 1 partitur ([7] s.). Norges Organistforbund. Kantorimusikk, nr. 269
 • Melling, Einar (1880–1949)
  • Lov Jesu namn og herredom (–)
 • Shrubsole, William (1760–1806): All hail the power of Jesus’ name
  • Lov Jesu namn (Lov Jesu namn og herredom)
   • Mannskor
    • Gjøvik, Concordia, [1952]. 1 partitur (1 s.). Concordiasongar for mannskor, nr. 59. Tekst: Edward Perronet, nynorsk ved A. Garborg, harmonisert av L. Aanestad
   • Orgel med tekst
    • I: Norsk koralbok. Oslo, Verbum, cop. 1985, nr. 202, s. 81
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Rop det ut. Ny ungdomssang. Utgitt av Det norske misjonsselskapn m. fl. Oslo, Lunde, 1982, nr. 268, s. 214
 • Tonstad, Erling (1891/90–1975)
  • Allheims drott (Lov Jesu namn og herredom). All hail the power. Frå engelsk ved Arne Garborg
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk notestik [1927]. 1 partitur (s. 3)
 • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): I østen stiger solen opp

Mjukt som i graat
Fra Haugtussa
(Mjukt som i graat, tonar harpelaat)
SS 5, s. 31, 73

 • Lunde, Johan Backer (1874–1958)
  • Mjukt som i graat (Mjukt som i graat tonar harpelaat)
   • Sang og klaver
    • Tre sange, nr. 2. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1945. 1 partitur (s. 2–3)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 2089. 1 partitur ([3 s.])
   • Sang og strykeorkester
    • Manuskript: NB Mus.ms. 2089. 1 partitur ([6 s.]) + stemmer

Mot Soleglad
Fra Haugtussa
(Det stig av Hav eit Alveland)
SS 5, s. 53–54

 • Anonymus
  • Det stig av hav eit alveland (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samled og tostemmigt arrangerede af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 149)
 • Bøhn, Gustav (1875–1956)
  • Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland) Op. 31, nr. 1
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags samling av blannede kor, nr. 151
 • Crusell, Bernhard (1775–1838). Mit allerførste kongeord
  • Mot soleglad
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for norske ungdom. Ved Mads Berg og Ramus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923. 1 partitur (s. 74)
 • Gjerstrøm, Bjarne (1881–1947)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1911. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 234
 • Hanssen, Daniel (1895–1982)
  • Mot Soleglad (Der stig av hav eit Alveland)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NBO Mus.ms. 2710. 1 partitur (s. 7–12)
 • Hegstad, Arnulf (f. 1926)
  • Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1951. 1 partitur (3 s.)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1950. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags samling av mannskor, nr. 900
 • Heradstveit, Baard (1888–1969)?
  • Alveland (Det stig av hav eit alveland)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., [1919]. 1 partitur (1 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 336
 • Holger, Rolf (1903–1969)
  • Det stig av hav eit alveland (–)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. A370. 1 partitur ([3 s.]). Datert: 1962
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Mot soleglad (Det stig av Hav eit Alveland). Op. 20, nr. 2
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [s.a.]. 1 partitur (6 s.). Norsk Musikforlags utgave av kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 561
 • Hundsnes, Svein (f. 1951)
  • Mot Soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Blandet kor og janitsjar
    • Oslo, NB-noter, [s.a.]. 1 partitur (40 s.)
 • Kloed, Wilhelm (1855–1929)
  • Det stig av hav eit alveland (–)
   • Sang og klaver
    • Kristiania, Zapffe, [s.a.]. 1 partitur (3 s.)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–1887)
  • Det stig av Hav eit Alveland (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmonisered for to lige Stemmer (Sopran og Alt eller Tenor og Bas) ved Ludvig M. Lindeman. Fjerde, forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1909. 1 partitur (s. 129)
  • Det stig av hav eit alveland (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for skolen og hjemmet. Tillæg ved R. Sandvik. Kristiania, Det norske Aktieforlag, 1906, nr. 187, s. 26–27
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen» Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Tredje hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 6, s. 9
 • Okkenhaug, Paul (1908–1975)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1976. 1 partitur (16 s.). Norsk Musikforlags utgave for blandet kor, nr. 666
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland)
   • Damekor
    • Drammen, Lyche, 1950. 1 partitur (1 s.). Lyche. Kvinnekor nr. 10
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7763. 1 partitur ([1 s.]). «For 3-stemmig Kvindekor eller Barnekor»
  • Det stig av hav et alveland (–)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus.ms.a 2877. 1 partitur (1 s.)
  • Mot soleglad (Det stig av hav et alveland)
   • Sang og klaver
  • Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 opplag. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 233–234
  • Det stig av hav (Det stig av hav eit alveland)
 • Røed, Ivar Andreas (1900–1976)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Blandet kor
    • Oslo, Hermani, [s.a.]. 1 partitur ([4 s.]
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Melodistemme med tekst
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Norsk visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl Dreyer, 1993, s. 185
   • Damekor
    • Stavanger, Cantando, 2015. 1 partitur (4 s.). Arrangert av Steinar Eielsen
   • Blandet kor
    • Stavanger, Cantando, 2014. 1 partitur (4 s.). Arrangert av Steinar Eielsen
   • Mannskor
    • Stavanger, Cantando, 2014. 1 partitur (4 s.). Arrangert av Steinar Eielsen
 • Steenberg, Per (1870–1947)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Mannskor
    • Kristiania, By, [1906]. 1 partitur ([3 s.]. Norske mandskor, nr. 33
 • Søderlind, Ragnar (f. 1945)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Blandet kor
    • 3 songar. [S.l., s.n., s.a.]. 1 partitur (2 s.). Trykt som manuskript
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Mot soleglad (Det stig av hav eit alveland)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985/1989. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Møte
Fra Haugtussa
(Ho sit ein Sundag lengtande i Lid)
SS 5, s. 63–65

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Møte = Stelldichein = The Tryst (Ho sit ein Sundag lengtande i Li = Sie weilt am Sonntag = A Sunday morn’, she waits upon the hill). Op. 67, nr. 4
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 87–90)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 87–90)

Maaneskinsmøyane
Fra Haugtussa
(Jordi søv i sitt Vinterlin)
SS 5, s. 43–44

 • Hundsnes, Svein (f. 1951)
  • Måneskinsmøyar. Haugtussa, utdrag
   • Blandet kor
    • Oslo, NB noter, 1993. 1 partitur (67 s.)
    • Innhold: Prolog (Jordi søv i sin vinterblund); 1. Laget (Å hau deg og hei no tek fela i); 2. Kvelding (Snøen fell i gråe kveld); 3. Ungdom (Me veit kor det er i ungdomens tid); 4. Regle (Frosten knaker i nov og vegg); 5. Vindtrolli (Tsjuh! seier nordankvitskjegg); 6. Ved Jonsok (Regn, regn, sunnanregn); 7. Fuglar (Vivipp, vivipp, vivipp, vivipp, vivipp seier vipa); 8. Lokk (Kusåta! Kusåta! I fjellet gror grønaste åta); 9. I slåtten (Jenton breier der gutan slær); 10. Måneskinsmøyane (Jordi søv i sin vinterblund)
 • Kleiberg, Ståle (f. 1958)
  • Haugtussa syklus
  • Se: Haugtussa

Norsk hymne
SS 6, s. 311, 315

 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Norsk hymne. Inneholder tekst fra Strid for fred (Ja lat oss strida) og Gud signe Noregs land
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1958. 1 korpartitur (5 s.). Musikk-Husets bl. korbibliotek, nr. 217
    • Se også: Strid for fred og Gud signe Noregs land

Offer, Offer er det store
Fra Læraren
(–)
SS 4, s. 223

 • Goudimel, Claude (1505–1572): Jesu deine tiefen Wunden
  • [Offer, offer er det store]
   • Blandet kor
    • Oslo, Oslo kirkesamfund, [s.a.]. 1 partitur (1 s.). Oslo kirkesamfunds korsamling, no. 30
 • Reissiger, Friederich August (1809–1883). Bedre kan jeg ikke fare
  • [Offer, offer]
   • Klaver eller orgel med tekst
    • I: Melodiboken, for Misssjonsangboken, Verden for Kristus [m.fl.]. Utgitt av Det norske misjonsselskap. Bergen, Lunde, [1926], nr. 717, s. 506

Og her er Guten
Fra Haugtussa
(Og her er Guten, aa hei og haa!)
SS 5, s. 29

 • Andersen, Kjell Magne (f. 1954)
  • Og her er guten (Og her er guten aa hei og haa!)
   • Mannskor
    • Oslo, NB-noter, 2005. 1 partitur ([4 s.])
 • Fagertun, Erlend (f. 1968)
  • Og her er guten (Og her er guten aa hei og haa!)
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-Huset, 2006. 1 partitur (8 s.). Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 322
 • Kristensen, Bjørn Sverre (f. 1954)
  • Og her er guten (Og her er guten, aa hei og haa!)
   • Mannskor
    • Stavanger, Cantando, 2014. 1 partitur (7 s.)
 • Ødegaard, Henrik (f. 1955)
  • Og her er guten (Og her er guten, å hei og hå!)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl., 2006. 1 partitur (6 s.)

Over Verden skygger
Fra Trætte Mænd
(Over Verden skygger den store sorte Fane)
SS 3, s. 27

 • Andersen, Hakon
  • Over Verden skygger den store sorte Fane (–)
    • I: Nye Melodier til Johan Borups Sangbog. [S.l.], Borup, 1926.
    • Ikke sett

Prøve
(Fanden sit med si Bok paa Kne)
SS 5, s. 77–78

 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Prøve = Prøve = Prüfung (Fanden sit med si Bok paa Knee = Fanden sidder med Bog paa Knæ’r = Satan sitzt mit dem Buch im Schoos)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 3. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 10–11)


Paa fjeldveg
Fra Haugtussa
(Her gjeng eg rædd i fæle Fjell)
SS 5, s. 55–56

 • Eielsen, Steinar (f. 1948)
  • Her gjeng eg redd (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996
 • Hansen, Hans
  • Paa Fjellveg (Her gjeng eg rædd i fæle fjeld)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 9028. 1 partitur ([3 s.]). Datert 18-2 1902. 2 eksemplarer
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • På fjeldveg (Her gjeng eg redd i fæle fjell)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Paa Gjætleberg-Nut
Fra Haugtussa
(Det er som villaste Røys og Urd)
SS 5, s. 59

 • Bræin, Edvard Fliflet (1924–1976)
  • [Paa Gjætleberg-Nut. Strofe 7: I Logn under bratte Bergvegg-Stup]
  • Nykken (I Sogn under bratte Bergvegg Stup)
   • Sang og klaver
    • Tri songar med piano til tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa», nr. 2. Manuskript: NB Mus.ms. 6358. 1 partitur (s. 3–4)
 • Eielsen, Steinar (f. 1948)
  • Det er som villaste røys og ur (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996

Raadlaus
Fra Haugtussa
(Aa gode min Gut, aa vene min Gut)
SS 5, s. 103–104

 • Beyer, Frants (1851–1819)
  • Raadlaus (Aa gode min Gut, aa vene min Gut)
   • Sang og klaver
    • Fire sange, op. 4, nr. 4. Kristiania, Norsk Musikforl., [1912]. 1 partitur (s. 8–9)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4732. 1 partitur (1 s.). Datert 24.07.95
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Raadlaus =Forladt = Verlassen (Aa gode min Gut, aa vene min Gut = Aa, kjæreste Ven, aa, elskede Ven = Oh holdester Knab’, oh herziger Knab’!)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 5. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 16–20)
 • Hall, Pauline (1890–1969)
  • Raadlaus (Aa gode min gut, aa vene min gut)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms 8761. 1 partitur (s. 5–8). Komponert 1910
 • Klingenberg, Alf (1867–1944)
  • Aa gode min Gut (–)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. a 34. 1 partitur ([2 s.])
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Rådlaus (Å gode min gut, å vene min gut)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([4 s.]). Manuskriptkopi


Skog-glad
Fra Haugtussa
(Aa stakkers vesle Hare)
SS 5, s. 67–68

 • Dansk folketone
  • Stakkars vesle hare (Aa stakkars vesle hare)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen» Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Fyrste hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 33, s. 18–19
 • Berg, Mads (1865–1955)
  • Å stakkars vesle hare (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 171, s. 154
 • Brekke, Thorstein
  • Aa stakkars vesle hare (–)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms a 2505. 1 partitur (1 s.)
 • Bugge, Magda (1846–1924)
  • Waldfreude = Skog-glad (Ei, lieber, kleiner Haase = Aa stakkars vesle hare)
   • Sang og klaver
    • To Sange med norsk og tysk Tekst, op. 13, nr. 1. Kristiania, By, [1908]. 1 partitur (s. 3–5)
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Haren = Haren = Der Haase (Aa stakkars vesle hare = Du stakkels lille Hare = Oh armer kleiner Haase)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 2. Kopenhagen, W. Hansen, [pl.nr.11795]. 1 partitur (s. 6–9)
  • Aa stakkars vesle hare (–)
   • Klaver med tekst
  • Å stakkars vesle hare (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 oppl. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 167–168
  • Skogglad (Å stakkars vesle hare)
  • Å stakkars vesle hare (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 419
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Skog-glad (Å stakkars vesle hare)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

So lang ei Tid
Fra Landet vaart. II
(–)
SS 6, s. 313–314

 • Alvestad, Olaus (1866–1903)
  • So lang ei tid (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 375–376
  • Så lang ei tid (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 364
 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Noregs vakt (Så lang ei tid)
   • Mannskor med klaver
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 partitur (4 s.). Datert: 5/11-58
 • Berg, Mads (1865–1955)
  • So lang ei tid (–)
   • To like stemmer
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940. 1 partitur, nr. 183, s. 166–167
 • Egge, Klaus (1906–1979)
  • Så lang ei tid (–)
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1941. 1 partitur (1 bl.). Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 18
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1941. 1 partitur (1 bl.). Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 8
 • Forfang, Ingvald (1873–1966)
  • So lang ei tid (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Norsk songbok for ungdomssular og ungdomslag. Utgjevi av Noregs høgskulelærarlag. Tonesamling ved Ingvald Forfang. Oslo, Cappelen, 1930, s. 77
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Så lang ei tid (–)
   • Sang og klaver
    • I: 150 Sparre-tonar. [Oslo], Noregs boklag, [1973], nr. 122. 1 partitur (1 s.)
  • Så lang ei tid (–)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 364
  • Så lang ei tid (–)
   • 3 like stemmer
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7733. 1 partitur ([1 s.])
    • Manuskript: NB Mus ms. 7733. 1 partitur ([2 s.]). Korrekturtrykk

Solbøn
(Kom med Liv og lange Dagar)
SS 6, s. 314–315

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Solbøn (Kom med Liv og lange Dagar)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk Musikforl. (s.a.). 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags Udgave av udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 552
 • Kjeldaas, Arnljot (1916–1997)
  • Solbøn (Kom med liv og lange dagar)
   • Damekor
    • [S.l.], Norske komponisters forl., 1992. 1 partitur (2 s.). NKF’s damekorbibl., nr. 118

Sporven
Fra Haugtussa
(Smaa-Sporven gjeng i Tune)
SS 5, s. 11–12

 • Bøhn, Gustav (1875–1956)
  • Småsporven gjeng i tunet (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd. Oslo, Aschehoug, 1930, s. 64
 • Eggen, Arne (1881–1924)
  • Sporven (uten tekst)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus.ms. 5571, II. 1 partitur (1 bl., 2 s.)
  • Sporven (Småsporven gjeng i tunet)
   • Sang og klaver
    • Kristiania, By, [1913]. 1 partitur (5 s.)
  • Sporven (Småsporven gjeng i tunet)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for skolen. Oslo, Norsk musikforl., [1931?], s. 39
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Sporven = Spurven = Der Sperling (Smaa-Sporven gjeng i Tune = Smaa-spurv i Gaarden vanker = Klein-Sperling geht im Hofe)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 4. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 12–15)
  • Smaasporven gjeng i tune (–)
   • Klaver med tekst
  • Småsporven (Småsporven gjeng i tunet)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk Musikforl., [1958?]. Norsk Musikforlags samling av blandet kor, nr. 592
  • Smaasporven (delvis uten tekst)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NBO Mus.ms. 5523. 1 partitur (s. 46)
  • Sporven (Smaasporven gjeng i tunet)
   • 3-st-kor
    • I: Bondens Sangbok. Utgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Johnsen & Nielsen, 1902, s. 1 partitur (s. 24–25)
  • Småsporven (Småsporven gjeng)
   • Tre like stemmer. Arrangert av Fliflet Bræin
    • Oslo, Norsk musikforl., [s.a.]. 1 partitur (4 s.). Norsk Musikforlags samling av 3-stemmig kor, nr. 63
  • Sporven (Småsporven gjeng i tunet)
  • Småsporven (Småsporven gjeng i tunet)
   • To stemmer
    • I: 2-sang. 26 duetter for jente- og guttestemmer. Tilegnet alle som er glad i å synge. Børre Ørbæk og Reidar Warme. Oslo, Eget forl., 1994. 1 partitur (s. 8–9)
  • Småsporven (Småsporven gjeng i tunet)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 oppl. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 52–53
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Sporven = Der Spatz = The Sparrow (Småsporven gjeng i Tunet = Das Spätzlein hüpft im Garten = A sparrow struts the farmyard). EG 152d
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 245–247)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 245–247)
  • Sporven (Småsporven gjeng i Tune)
   • Trestemmig damekor
    • Manuskript: NB Mus.ms. 9668d. 1 partitur (s. 3). Fire efterlatte sang fra Garborgs «Haugtussa» (Supplement til Opus 67). Utgitt av Edvards Fond i Bergen ved Sverre Jordan
 • Hvalbye, Oscar (1864–1938)?
  • Smaasporven (Smaasporven gjeng i tune)
   • Sang og klaver
    • I: Sangertidendes julenummer [Kristiania, 1914]. 1 partitur (s. 10)
  • Smaa-sporven (Smaasporven gjeng i tune)
   • Blandet kor
    • I: Nordisk sangertidende, 4. aarg., nr. 2. [Kristiania, Hanche, 1918]. 1 partitur (s. 15)
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Smaasporven gjeng i Tunet (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmonisered for to lige Stemmer (Sopran og Alt eller Tenor og Bas) ved Ludvig M. Lindeman. Fjerde, forøgede Udgave ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1909. 1 partitur (s. 154–155)
 • Sletten, Jacob (1872–1936)
  • Småsporven gjeng i tunet (–)
 • Ulfrstad, Marius Magnus (1890–1968)
  • Sporven = Der Sperling = The Sparrow = Le Morneau (Smaasporven gjeng i tunet)
   • Sang og klaver
    • Kristiania, By, [s.a.]. 1 partitur (3 s.)

Strid for Fred
(Ja lat oss stride)
SS 6, s. 315

 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Ja, lat oss strida (–)
   • Mannskor
    • [S.l., s.n., s.a.]. 1 korpartitur (2 s.)
    • Se og så: Norsk Hymne
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Ja lat oss strida (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmonisered for to lige Stemmer (Sopran og Alt eller Tenor og Bas) ved Ludvig M. Lindeman. Fjerde, forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1909. 1 partitur (s. 137–138)
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Strid for fred (Ja lat oss strida)
   • Sang og klaver
   • Damekor
    • Oslo, Musikk-Huset, [s.a.]. 1 partitur (1 s.). Musikkhusets Kvinnekorbibliotek, nr. 3)
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1941. 1 partitur (1 bl.). Musikk-Husets bl.-korbibliotek, nr. 13
  • Strid for fred (Ja, lat oss strida)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 opplag. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 245
 • Olsen, Ole (1850–1927)
  • Den makt som vinner på verdi (Ja, lat oss strida). Strofe 4 (siste linje)
   • Tre like stemmer
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940. nr. 249. 1 partitur (s. 242–243)
 • Sande, Olav (1850–1927)
 • Selnes, Johan
  • Ja lat oss strida (–)
   • Blandet kor
    • Manuskript NB Mus.ms. 8320. 1 partitur ([1 s.])
 • Sinding, Christian (1856–1941)
  • Mot (Ja lat oss strida og lat oss tru)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms 5573 b. 1 partitur ([2] s.). Etter Sinding.
    • Kristiania, Dybvad, 1895, 1 partitur ([4] s.)
   • Blandet kor
    • Manuskript: NB Mus.ms 5573 c. 1 partitur ([2] s.). Etter Sinding
  • Ånd mot troll (Ja lat oss strida og lat oss tru)
    • Manuskript: NB Mus.ms 5573c. 1 partitur ([2] s.) Etter Sinding
  • Mot (Ja lat oss strida og lat oss tru)
   • Mannskor med tenor solo
    • Manuskript: NB Mus.ms 5573d. 1 partitur ([2] s.). Ikke Sindings håndskrift
 • Skårset, Ivar (1877–1962)
  • Ja lat oss strida og lat oss tru (–)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk notestik og forl., [1937]. 1 partitur (2 s.)

Til deg, du Hei og bleike Myr
Fra Haugtussa
(–)
SS 5, s. 3–4

 • Bjørnstad, Ketil (f. 1952)
  • Til deg du hei og bleike myr (–)
   • Damekor
    • Stavanger, Cantando, [s.a.]. 1 partitur (4 s.). Arrangert av Ingunn Solem
 • Bræin, Edvard Fliflet (1924–1976)
  • Til deg, du hei (Til deg, du hei og bleike myr). Op. 17, nr. 1
   • Sang og klaver
    • To sanger. Oslo, Musikk Huset, cop. 1969. 1 partitur (9 s.)
    • Manuskript: NB Mus.ms. 8006. 1 partitur (8 s.). Utgave for baryton. Datert: Ørje 4.7.-68
 • Crusell, Bernhard (1775–1838): Mit allerførste kongeord
 • Dørumsgaard, Arne (1921–2006)
  • Til deg du hei (Til deg, du hei og bleike myr)
   • Sang og klaver
    • Stubbar frå borneåri. Opus 1, nr. 1. Oslo, Norsk Musikforl., 1944. 1 partitur (s. 6)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Prolog (Til deg du Hei og bleike Myr). EG 152 a
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 343–344). Skisse, ufullstendig
 • Sande, Filip (f. 1970)
  • Til deg, du hei (–). Op. 17
   • Blandet kor
    • [Oslo], NB-noter, [2002]. 1 partitur ([16 s.]
 • Sande, Olav (1850–1927): Det stig av hav
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Til Deg, du hei (Til deg, du hei og bleike myr)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Til Fridtjof Nansen
(Ved Heimkoma)
(Aa kjære, tenk, so kom du att, du gjæve guten vaar)
I: Nansenfærden. Et omrids. Med mange billeder. Ved Kristian Prestgard. Minneapolis, Rasmussen, 1896


Under Jonsok
Fra Haugtussa
(Sunnan-Regn, Sumar-Regn)
SS 5, s. 37–39

 • Bræin, Edvard Fliflet (1924–1976)
  • Kulokk (Kusåta kusåta I Fjelle gror grønaste Åta)
   • Sang og klaver
    • Tri songar med piano til tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa», nr. 3. Manuskript: NB Mus.ms. 6358. 1 partitur (s. 5–6)
  • Sumar-Regn (Sunnan-Regn, Sumar-Regn)
   • Sang og klaver
    • Tri songar med piano til tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa», nr. 1. Manuskript: NB Mus.ms. 6358. 1 partitur (s. 1–2). «Påbegynt 3. juni 1942»
 • Lunde, Johan Backer (1874–1958)
  • Kusaata (Huldrilokkar) (Kusaata! Kusaata! I fjelle gror grønaste aata). Strofe 7 og 12
   • Sang og klaver
    • Tre sange, nr. 3. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1945. 1 partitur (s. 6–7)
  • Kusaata (Kusaata! Kusaata! I Fjelle gror grønsate Aata)
   • Sang og klaver
    • Manuskript NBO Mus.ms. 2090. 1 partitur ([2 s.])
   • Sang og srykeorkester
    • Manuskript: NB Mus.ms. 2090. 1 partitur ([4 s.]) + stemmer

Ung Glede
(Aa, daa er eg fraa alle Sutir fri)
SS 6, s. 302

 • Dybwad, Bertram (1851–1922)
  • Ung Glæde (Aa daa er eg fraa alle sutir fri). Melodi av Bertram Dybwad. Pianoaccompagnement av Oscar Hansen
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 4573. 1 partitur ([2 s.])

Uro
Fra Haugtussa
(Kor skal det gaa meg naar Gud eg gløymer)
SS 5, s. 108–109

 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Uro (Kor skal det gaa meg naar Gud eg gløymer)
   • Sang og klaver
    • Fem sange, op 58, nr. 4. Kristiania, By, [1919]. 1 partitur (s. 14)
    • Haugtussa, op. 60, nr. 3. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 10–12)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 3. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 10–12)
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Uro (Kor skal det gå meg når Gud eg gløymer)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Utsyn
SS 7
Kolbotnbrev: s. 27–121; Knudaheibrev: s. 123–320

 • Marcussen, Kjell (f. 1952)
  • Utsyn
  • 5 tablåer fra Arne Garborg, Kolbotnbrev og Knudaheibrev. Stykket handler om forskjellige sider av Garborg som person
   • Fløyte, bratsj, cello, klaver, sang (tenor), slagverk
    • Oslo, NB noter, 1992. 1 partitur (flere pagineringer)
    • Innhold:
     • Introduksjon: Piccolofløyte, alla seljefløyte (1 s.)
     • Om personlig krise og diktarkunst. Frå Kolbotnbrev, s. 109: (Savalen legg seg med sukk og brak) (s. 5–12)
     • Om demokratisk makt og fridom. Tredie brevet. Frå Kolbotnbrev, s. 46: (Sant å seia, eg er litt flat) (s. 14–25)
     • Om Tru. Frå Knudaheibrev, ca. s. 211: (Eg strevde tungt med å omvenda meg) (s. 27–31) + Salmetone frå Rogaland (Hellige ånd o himmelsk lue) (s. 32–33)
     • Om språket. Frå Knudaheibrev (Det var mi tid i Kaupenhamn) (s. 35–48)
     • Eit indre og eit ytre budskap. Frå Knudaheibrev, ca. s. 272: (Alt er nytt som gamalt er) (s. 50–62)

Ved Gjætle-Bekken
Fra Haugtussa
(Du surlande Bekk, du kurlande Bekk)
SS 5, s. 71–73

 • Anonymus
  • Du surlande bekk, du kurlande bekk (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 150–151)
 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Ved Gjætle-Bekken (Du surlande Bekk, du kurlande Bekk)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa, op. 60, nr. 1. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 2–5)
    • Nye sange til Arne Garborgs «Haugtussa». Op. 60, nr. 1. Christiania, Warmuth, [1900]. 1 partitur (s. 2–5)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Ved Gjætle-Bekken = Am Bergbach = At the Brook (Du surlande Bekk, du kurlande Bekk = Du rausender Bach du sausender Bach = You softswirling brook, you softpurling brook). Op. 67, nr. 8
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 101–108)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 101–108)
 • Moe, Alexandra (1863–1928)
  • Ved Gjætlebækken (Du surlande bekk, du kurlande bekk)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 1802. 1 partitur ([2 s.])
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Ved Gjetlebekken (Du surlande bekk, du kurlande bekk)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985 [1949/1986]. 1 partitur ([5 s.]). Manuskriptkopi

Ved Ole Bulls Grav
(Stilt som ei Susing det flyg og flyr)
SS 6, s. 317–318

 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Ole Bull (Stilt som ei susing det flyg og flyr)
   • Tre like stemmer
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen» Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Tredje hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 6. 1 partitur (s. 9)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Stilt som ei susing det flyg og flyr (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 290–291


Veslemøy
Fra Haugtussa
(Ho er mager og myrk og mjaa)
SS 5, s. 20–21

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Veslemøy = Veslemöy. Das Kind der Berge = Veslemöy. The young Maiden (Ho er mager og myrk og mjå = Sie ist schmächtig und zart und bleich = She is lovely, so lisome, so lithe). Op. 67, nr. 2
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 77–79)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 77–79)
  • Veslemøy (Ho er mager og mørk og mjå)
   • Melodistemme med tekst
   • Damekor
    • Oslo, Musikk-Huset, 2000. 1 partitur ([4 s.]). Musikk-Husets damekobibliotek, nr. 88. Arrangert av Thomas Caplin
 • Hall, Pauline (1890–1969)
  • Veslemøy (Ho er mager og myrk og mjå)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms 8761. 1 partitur ([4] s.). Komponert 1910
 • Halvorsen, Johan (1864–1935)
  • Veslemøy (Ho er mager og myrk og mjaa)
   • Mannskor
    • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1921. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 383
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Veslemøy (Ho er mager og myrk og mjå)
   • Damekor
    • Sange for trestemmig damekor med klaver, op. 21, nr. 1. Manuskript: NB Mus ms. 2344. 1 partitur ([10] s.)
    • Sange for tre-stemmig damekor med klaver, op. 21, nr.1. Kristiania, By, [s.a.]. 1 partitur (s. 3–6)


Veslemøy lengtar
Fra Haugtussa
(No stend ho steller i Kjøken-Kraa)
SS 5, s. 60–62

 • Norsk folketone
  • Veslemøy lengtar (No stend ho lengtar i kjøkenkraa)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen» Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Andre hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 14, s. 12–13
 • Berg, Lorens (1862–1924)
  • No stend ho steller i kjøkenkraa (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer av Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913. Nr. 166a, (1 partitur, (s. 71)
 • Bøhn, Gustav (1875–1956)
  • Veslemøy (No stend ho steller i kjøkenkraa)
   • Sang og klaver
    • To sange, op. 11, nr.1. Krisiania, By, [1916]. 1 partitur (s. 2–3)
  • No stend ho steller i kjøkenkrå (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd. Oslo, Aschehoug, 1930, s. 116
 • Gomnæs, Fredrik Wilhelm (1868–1925)
  • No stend ho steller i kjøkenkraa (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for skolen og hjemmet. Tillæg ves. R. Sandvik. Kristiania, Det norske Aktieforlag, 1906, nr. 199, s. 36)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Veslemøy lengtar = Veslemøy sehnt sich = Veslemøy Longing (No stend ho steller i Kjøkenkrå = Jetzt steht am Herd sie und plagt sich sehr = She stand at work in her kitchen bay). EG 152j
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 257–259)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 257–259)
 • Halvorsen, Johan (1864–1935)
  • Chant de «Veslemøy»
   • Cello og klaver
    • Mosaique, no. 4. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (3 s.) + 1 stemme. Cellostemme av Jaques van Lier
    • Skal også finnes også for fiolin og klaver
 • Lehmann, Fredrikke (1819–1903)
  • Veslemøy lengtar (No stend ho stellar i Kjøken.Kraa)
   • Sang og klaver
    • [S.l., s.n., s.a.]. Gundersens Bog- og Nodetr. 1 partitur ([3 s.])
 • Raugstad, Torgeir K. (1860–1930)
  • Veslemøy (No stend ho steller i kjøkenkrå)
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-Huset, 1940. 1 partitur (1 s.). Musikk-Husets bl.-korbibliotek, nr. 102
    • I: Lette ungdomskor for sopran, alt, tenor og bas. Hefte IX, nr. 57. Bergen, Kaland, [s.a.]. 1 partitur (s. 69)
  • No stend ho steller i kjøkenkrå. Harm. av Valter Aamodt
   • Mannskor
    • Bergen, Tonika, [s.a.]. 1 partitur (1 s.)
  • Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøkenkrå)
   • Tre like stemmer
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2 oppl. Oslo, Aschehoug, 1967. 1 partitur (s. 276–277)
  • No stend ho steller i kjøkenkrå (–)
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962. 1 partitur (s. 50–51)
  • Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøkenkrå)
   • Melodistemme med tekst
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • No stend ho steller i kjøkenkraa (–)
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer av Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913. 1 partitur, nr. 166b (s. 20–21)
  • No stend ho (No stend ho steller i kjøkenkraa)
 • Schartum, Johannes (1897–1964)
  • Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøkenkrå)
   • Klaver med tekst
    • Små fugleviser, nr. 10. [S.l., sn., 1942], s. 11
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Veslemøy lengtar (No stend ho steller i kjøkenkrå))
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([6 s.]). Manuskriptkopi

Veslemøy synsk. Gamlemor ventar
Fra Haugtussa
(I mjuke Kole-Ljoset)
SS 5, s. 17–20

 • Thommesen, Olav Anton (f. 1946)
  • Veslemøy synsk for mezzo-sopran og klaver. En Griegs music collage over Arne Garborgs Haugtussa.
   • Oslo, NB noter. Manuskriptkopi. Datert: Vinderen 2-12/07. 1 partitur (141 s.) (ufullstendig)
   • Inneholder 40 titler

Veslemøy undrast
Fra Haugtussa
(Gjentunn’ breider der Gutann’ slær)
SS 5, s. 40–41

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Veslemøy undrast = Veslemøy wunderst sich = Veslemøy Wondering (Jenton’ breier der Gutan’ slær = Die Buben mäh’n Heu, und die Mädchen tun’s schichten = Girls follow, spreading the fragrant, fresh hay). EG 152g
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 251–252)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 251–252)

Veslemøy ved Rokken
Fra Haugtussa
(D’er Haust. Det ruskar ute)
SS 5, s. 5–6

 • Norsk folketone
  • Han Mons (D’er haust. Det ruskar ute)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen» Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Andre hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 9, s. 9–10
 • Ellingsen, Svein (f. 1948)
  • D’er haust (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Haugtussa-tonar. Syngjespel for barn etter tekstar frå Arne Garborgs «Haugtussa» til musikk av ulike komponistar. Korstemme/elevhefte. Stavanger, Cantando, cop. 1996
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Veslemøy ved Rokken (D’er Haust. Det ruskar ute). EG 152b
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 345–347). Skisse, ufullstendig
 • Kvandal, Johan (1919–1998)
  • Veslemøy ved rokken (D’er haust, det ruskar ute)
   • Sang og klaver
    • 14 sanger for sang og piano, nr. 1. Oslo, Norsk Musikforl., 1983. 1 partitur (s. 1–2)
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Veslemøy ved rokken (D’er haust. Det ruskar ute)
   • Sang og klaver
  • D’er haust. Det ruskar ute (–)
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962. 1 partitur (s. 48)
   • 3 like stemmer
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7733. 1.partitur ([1 s.])
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7733. 1 partitur ([1 s.]). Korrekturtrykk
  • D’er haust. Det ruskar ute (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Nordahl Rolfsens lesebok. [Ved] O.M. Sandvik. Oslo, Dybwad, 1930, s. 52

Vindtrolli
Fra Haugtussa
(Tsuh! Buh! Segjer Nordan-Kvitskjegg))
SS 5, s. 33

 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Sulililu segjer sunnan ljosalv, strofe 6+7
   • I: Utval av salmar og songar 1914
   • Ikke sett

Vinter-Storm
Fra Haugtussa
(Aa lat det bure, aa lat det braka)
SS 5, s. 105

 • Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Vinter-Storm = Vinter-Storm = Wintersturm (Aa lat det bure, aa lat det braka = Aa, lad det suse og lad det brage = Oh lass es sausen und lass es brausen)
   • Sang og klaver
    • Sex digte [til] Arne Garborgs «Haugtussa». Ins Deutsche übertragen durch Eugen von Enzberg, op. 52, nr. 6. Kopenhagen, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 21–23)
 • Hall, Pauline (1890–1969)
  • Vinterstorm (Aa lat det bure, og lat det braka)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 8761. 1 partitur (s. 9–10). Komponert 1910
 • Haaland, Ingebret (1878–1934)
  • Vinterstorm (Aa lat det bura, aa lat det braka)
   • Mannskor
    • [Christiania, Warmuth, 1903]. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, no. 141
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Vinterstorm (Å lat det bure, å lat det braka)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Vond Dag
Fra Haugtussa
(Ho reknar Dag og Stund og seine Kveld)
SS 5, s. 70–72

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Vond Dag = Böser Tag = Hurtful Day (Ho reknar Dag og Stund og seine Kveld = Sie zählet Stund’ auf Stund’ und Tag auf Tag = She mark’d the days, the hours, each eve’, as well) Op. 67, nr. 7
   • Sang og klaver
    • Edvard Grieg. Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Band II. Frankfurt, Peters, 2001. 1 partitur (s. 99–100)
    • Edvard Grieg. Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 99–100)

Vaaben
(So vere vigd til Hel kvar rædde Svikarsjæl i Norigs Land)
Den 17. mai. Fedraheimen. 6. mai 1911
Ord och Bild. Femtionde årgången. 1941

 • Hall, Pauline (1890–1969)
  • Våben (So vere vigd til Hel kvar rædde Svikarsjæl i Norigs Land)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 8759. 1 partitur

Vaardag
Fra Haugtussa
(Aa nei, for Himil rein og klaar!)
SS 5, s. 54–55

 • Norsk folkemelodi
  • Aa nei for himmel rein og klaar! (–)
   • 2 like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 144–145)
 • Anderssen, Oscar
  • Vårsong (Å nei for himmel rein og klår)
   • 3 like stemmer
    • 8 tre-stemte sanger til skolebruk og for kor, [nr.3]. Oslo, Norsk notestik, 1956. 1 partitur (s. 3)
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Vårdag (Å nei, for himmel rein og klår!) Op. 74, nr 1
   • Sang og klaver
  • Å nei, for himmel rein og klår! (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Nordahl Rolfsens lesebok. [Ved] O.M. Sandvik. Oslo, Dybwad, 1930, s. 54
   • 2 like stemmer
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7733. 1 partitur ([1 s.].
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7733. 1 partitur ([2 s.]). Korrekturtrykk
 • Holter, Iver (1850–1941)
  • Vaardag (Aa nei for Himil rein og klaar)
   • Damekor
    • Sange for trestemmig damekor med klaver, op. 21, nr. 2. Manuskript: NB Mus.ms. 2344. 1 partitur ([7] s.)
    • Sange for tre-stemmig damekor med klaver, op. 21, nr.2. Kristiania, By, [s.a.]. 1 partitur (s. 7–14)
 • Islandsmoen, Sigurd (1881–1964)
  • Vårsong (Å nei, for himmel rein og klår!)
   • Damekor
    • Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1972. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags utgave for damekor, nr. 100
 • Moe, Alexandra (1863–1928)
  • Vaardag (Aa nei for himmel rein og klar!)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 1802. 1 partitur (1 s.)
 • Priere, G.
  • Å nei, for himmel rein og klår (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd. Oslo, Aschehoug, 1930, s. 45
 • Olsen, Carl Gustav Sparre (1903–1984)
  • Å nei for himmel rein og klår (–)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Å nei, for himmel (Å nei, for himmel rein og klår!)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk [av] Mads Berg. 25. rev. utg., 2. oppl. Oslo, Aschehoug, 1967, s. 231
  • Å nei, for himmel (Å nei, for himmel rein og klår!). Arr. av Eivind Groven
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms.a 6796. 1 partitur ([1] s.)
  • Å nei, for himmel (Å nei, for himmel rein og klår!)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Alberten [og] Ludvig Nielsen. [Oslo], Fabritius, 1965, s. 417
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Vårdag (Å nei, for himmel rein og klår!)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985. 1 partitur ([3 s.]). Manuskriptkopi

Aa hurulihu
Fra Trætte mænd
(Aa hurulihu; Kom Geit kom Ku!)
SS 3, s. 140

 • Haslerud, Christian (1894–1921)
  • Lokk (Aa hurulihu, kom geit kom ku Lokk)
   • Blandet kor
    • I: Bondens Sangbok. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Johansen og Nielsen, 1902. 1 partitur (s. 51–52)

Aa gjævaste deg
Fra Haugtussa
(Aa gjævaste deg)
SS 5, s. 29–31

 • Haslund, Erling
  • Springar (Å gjævaste deg)
   • Sang og klaver
    • Manuskript: NB Mus.ms. 7097. 1 partitur ([4 s.])
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Halling (Gjævaste deg, eg giljar for deg)
   • Sang og klaver
    • Kristiania, Zapffe, [1904]. 1 partitur (5 s.)
  • Halling (Gjævaste deg, eg giljar for deg). Or «Haugtussa»
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Tonesette for Sopran, Alt, Tenor og Bass av Hans Mo. Andra hefte. Bergen, Giertsen, 1898. 1 partitur (s. 18–24)
 • Sande, Olav (1850–1927), innsamler
  • Aa gjævaste deg (–)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Folketoner samlede av Olav Sande. 11 sendingi, nr. 66. Manuskript: NB Mus.ms. 622
 • Taubo, Lillian Gulowna (1915–2002)
  • Springar (Å gjævaste deg, eg giljar for deg)
   • Sang og klaver
    • Haugtussa-syklus. 18 sanger. Med introduksjon. [S.l.], cop. Lillian Gulowna Taubo, 1985/1986. 1 partitur ([4 s.]). Manuskriptkopi
    • Se også: Bjølleslåtten

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Arne Garborgs dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Arne Garborgs dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Arne Garborg (1851–1924), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.