Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

Innledning

Titlene i hovedregisteret er hentet fra Henrik Ibsens skrifter, Oslo, Universitetet i Oslo, i kommisjon hos Aschehoug, 2005–2010.

I registeret over titler og førstelinjer er alle anvendte titler og førstelinjer i utgangspunktet tatt med (med henvisning til tittelen i hovedregisteret). Der hvor innførslene er nesten identiske og kommer under hverandre, er bare én innførsel beholdt. Titler på folketoner og «lånte» melodier, dvs. melodier som er brukt til andre tekster, er ikke tatt med i registeret.

I komponistregisteret er alle nevnte komponister tatt med, enten melodien er komponert til Ibsens tekst eller opprinnelig til en annen tekst. F. eks. er Rudolf Bays melodi Dannebrog (Vift stolt paa Kodans Bølge = At far min kunne gjera), en melodi som brukes ofte, ikke bare hos Ibsen.

I arbeidet med Ibsens dikterverker har jeg hatt stor hjelp fra forskningsbibliotekar Øyvind Norheims private register over sanger i diverse sangbøker, førstebibliotekar Anne Ørbæk Jensen i Musik og Teaterafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek i København og överbibliotekarie Veslemøy Heintz ved Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk i Stockholm. Personalet i musikkseksjonen ved Nasjonalbiblioteket har ikke minst medvirket til det endelige resultatet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Henrik Ibsens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Henrik Ibsen (1828–1906), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Oversikten er basert på en tidligere versjon som ble laget i forbindelse med Ibsen-året 2006.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.