Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

Register over titler og førstelinjer


 • 17de Mai 1862
 • 17. mai-sang, se: Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858
 • 22de December 1856

A

 • A Bird-song, se: En Fuglevise
 • A doll’s house, se: Et dukkehjem
 • A Swan, se: En svane
 • Abschied, se: Kjærlighedens komedie
 • Afsted afsted at finde, se: Olaf Liljekrans
 • Adoro te devote, se: Kongs-Emnerne
 • Agnes, se også Brand
 • Agnès, charmant petit papillon, se: Agnes
 • Agnes, du reizender Schmetterling, se: Agnes
 • Agnes, mein Schmetterling, süss und klein, se: Agnes
 • Agnes, mein weizender Schmetterling, se: Agnes
 • Agnes, min dejlige sommerfugl, se: Agnes
 • Album Lines, se: Stambogsrim
 • Albumsblad, se: Stambogsrim
 • Aldrig, aldrig blir du lig ham, se: Brand
 • Alfhild sang, se: Fjeldfuglen
 • Am strahlend schönen Lenztag, se: En Fuglevise
 • Andante sostenuto, se: Fruen fra havet
 • Andantino, se: Fruen fra havet
 • Anitras dans, se: Peer Gynt
 • Anitras Tanz, se: Peer Gynt
 • Arabisk dans, se: Peer Gynt
 • At leve er krig med trolde, se: Et Vers
 • Atter samles glade Sangerskarer under Fanens Flig, se: Ved Indvielsen af Sangerfanen Den 23de Novbr. 1859
 • Atter samles glade Sangerskarer fra det fagre Tog, se: Ved Indvielsen af Sangerfanen Den 23de Novbr. 1859
 • Auf den Höhen, se: Høifjeldsliv
 • Auf dem Hochgebirge, se: Paa Vidderne
 • Auf der See, se: Fruen fra havet

B

 • Bei Sang und Spiel sind wir vereint, se: Gildet paa Solhoug
 • Beneath the budding lindentrees, se: En Fuglevise
 • Berceuse de Solvejg, se: Peer Gynt
 • Bergkongen, se: Gildet paa Solhoug
 • Bergkongen red sig under ø, se: Gildet paa Solhoug
 • Bergkönig ritt in die Lande weit, se: Gildet paa Solhoug
 • Bergmanden
 • Bergvæg, brist med drøn og brag, se: Bergmanden
 • Bergvægg, brist med Larm og Brag, se: Bergmanden
 • Bjergkongen red til Herr Haakens Gard, se: Gildet paa Solhoug
 • Bjerken spretter, se: En Livsvaar
 • Borte!
 • Brand, se også Agnes
 • Brente skibe, se: Brændte skibe
 • Broder mindes, Du, hvad findes finnes, se: Til Thingmændene
 • Bruderovet, se: Peer Gynt
 • Brændte skibe
 • Bukkerittet, se: Peer Gynt
 • Bygmester Solness

C

 • Chanson de Solveig, se: Peer Gynt
 • Chor (på Det norske Theaters stiftelsesdag 2. januar 1852)
 • Chor (ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15.oktober 1851)
 • Cradle song, se: Kongs-Emnerne

D

 • Dansken staar ved Danevirke, se: Fredrik den syvendes minde
 • Dansken står på Dannevirke, se: Fredrik den syvendes minde
 • Das Fest auf Solhaug, se: Gildet paa Solhoug
 • De sad der de to
 • De sidste gæster vi fulgte til grinden, se: Borte!
 • De unges forbund
 • De usynliges kor, se: Brand
 • Debt! Forgery!, se: Et dukkehjem
 • Den forladtes sang, se: Peer Gynt
 • Den Ranzen auf mit einem Rück, se: Paa Vidderne
 • Den tid jeg gik i skolen, se: Lysræd
 • Departed! Se: Borte!
 • Departure, se: Et dukkehjem
 • Der bode en underlig gråsprengt en, se: Terje Vigen
 • Der bor en hæslig svartalv i mit bryst, se: I Billedgalleriet
 • Der drog en disig Dæmring over Fjeldet, se: Sang for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg den 2den September 1861
 • Der Eidervogel, se: Ederfuglen
 • Der er en Stige stillet, se: Kongs-Emnerne
 • Der er i Tidens Gjæring, se: 22de December 1856
 • Der gjennembæved Tiden, se: For Danmark
 • Der gaaer en Luftning med dæmpet Klang, se: Paa Ladegaardsøen den 10de Juni
 • Der meldes i en gammel Bog, se: Sang ved Studenternes Hjemkomst fra Mødet i Kjøbenhavn den 22de Juni 1862
 • Der raader en Aand udi Fjeldets Skjød, se: Chor (på Det norske Theaters stiftelsesdag 2. januar 1852)
 • Der seiler to brune ørne, se: Peer Gynt
 • Der stod i en have et æbletræ, se: Forviklinger
 • Der staar et lokkende Underslot, se: Sang ved Studentersamfundets Bal den 13de Februar 1863
 • Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn, se: Peer Gynt
 • Der var en Tid, da gjæve Mænd, se: Mindets og Løftets Bæger
 • Der er i Livet af Gud dig givet, se: Vaarens minde
 • Det er paa scenen en gammel skik, se: Sang ved Hr: skuespiller H. Nielsens og Skuespillerinde Jfr: F. Jensens Bryllup den 27 November 1856
 • Det er saa godt i Aftnens Stund, se: Sang til Haandverkssvendenes Dannelses-Forening 24. Januar 1857
 • Det kvad som kvedes i fossen den stride, se: Fjeldfuglen
 • Die letzten Gäste wir brachten zur Pforte, se: Borte
 • Die Sonne sinkt, se: Terje Vigen
 • Die Sturmschwalbe, se: Stormsvalen
 • Digterens vise, se: Kjærlighedens komedie
 • Don’t you see it as odd, se: Et dukkehjem
 • Dort unten ist es Sommernacht, se: Høifjeldsliv
 • Dovregubben, se: Peer Gynt
 • Drømmen, se: Olaf Liljekrans
 • Du kaldte dig min unge vin, se: Min unge vin
 • Du kjære rose, tilgiv, tilgiv!, se: Med en Rose
 • Du stiller Schwimmer, se: En svane
 • Du vogte dig vel, du fri din Sjæl, se: Olaf Liljekrans

E

 • Each tender night of the summer, se: Spillemænd
 • Ederfuglen
 • Ederfuglen i Norge bor, se: Ederfuglen
 • Edderfuglen i Norden boer, se: Ederfuglen
 • Eidervogel liebt Norges Land, se: Ederfuglen
 • Ein Schwan, se: En svane
 • Ein Vogellied, se: En Fuglevise
 • Ejnar og Agnes, se: Agnes
 • Eine Vogelweise, se: En Fuglevise
 • En Broder i Nød!
 • En Fuglevise
 • En Livsvaar
 • En svane
 • Er det da ingen, ingen i hele vrimlen, se: Peer Gynt
 • Er jeg en sommerfugl liden og skjær, se: Agnes
 • Es locket ins Freie der duftige Wald, se: Gildet paa Solhoug
 • Et dukkehjem
 • Et hjem er der hvor alle dine tanker, se: Kjærlighedens Komedie
 • Et Håb
 • Et Vers

F

 • Fader vor, se: Keijer og Galilæer
 • Falks sang af «Kjærlighedens komedie», se: Kjærlighedens komedie
 • Falks sång ur Kärlekens komedi af H. Ibsen, se: Kjærlighedens komedie
 • Fanesang, se: Ved Indvielsen af Sangerfanen Den 23de Novbr. 1859
 • Fest-marsch, se: Bygmester Solness
 • Festligt er Studentens Sind, se: Sang ved Studenterballet den 15de December 1858
 • Fiddlers, se: Spillemænd
 • Fjeldfuglen
 • For Danmark
 • For her my heart was longing, se: Spillemænd
 • For Herrens Alter med Haand og Mund, se: Sang ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsen’s og Jomfru Janny Grip’s Bryllupsfest, den 10de November 1853
 • Forviklinger
 • Fra Ibsen til Grieg, se: I en komponists stambok
 • Fra mit Husliv
 • Fredrik den syvendes minde
 • Frem gennem holmernes række, se: På sangertog
 • Frigjør dig tømmermande Bakki blod, se: Kejser og Galilæer
 • Fru Inger til Østraat
 • Fru Margits sang af «Gildet paa Solhaug», se: Gildet paa Solhoug
 • Fruen fra havet
 • Fugl og fuglefænger
 • Før uværet, se: Kongs-Emnerne

G

 • Galilæer, se: Kejser og galilæer
 • Genitori, Genitoque laus et jubilatio, se: Kongs-Emnerne
 • Geschieden! se: Borte!
 • Gespenster, se: Gjengangere
 • Ghosts, se: Gjengangere
 • Gilde, se: Kongs-Emnerne
 • Gildet paa Solhoug
 • Gjengangere
 • Gloria Gloria, in excelsis Deo!, se: Kongs-Emnerne
 • Glücklich bin ich dir zu bringen, se: Med en Vandlilje
 • «Glücksbote mein» so nannt’ ich dich, se: Stambogsrim
 • Gottes Auge wacht, und so geschehe, se: Gildet paa Solhoug
 • Gravsang, se: Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859
 • Gudmunds sang, se: Gildet paa Solhoug
 • Guds Engle smaa de vaager, se: Kongs-Emnerne
 • Guds Fred og Farvel til hver og en, se: Gildet paa Solhoug
 • Gutte-kåd, af grannepinde, se: Fugl og fuglefænger

H

 • Han vendte sine skuders stavne fra nord, se: Brændte skibe
 • Hedda Gabler
 • Hendes sorg var de vånder, se: Tak
 • Heerlos das Land, se: Terje Vigen
 • Herude, herude skal Gildet staa, se: Gildet paa Solhoug
 • Her ute skal gildet staa, se: Gildet paa Solhoug
 • Here we shall feast, se: Gildet paa Solhoug
 • Herr Hjalmar seiled til Sjællands Ø, se: Olaf Liljekrans
 • Herre Gud (= Gud er god?), se: Brand
 • Hertug Skule [blæste til Ørething], se: Kongs-Emnerne
 • Hil og Held baade Brudgom og Brud, se: Olaf Liljekrans
 • Hil Sangen! Ved den femte store Sangerfest, 14. – 18. Juni 1863 i Bergen
 • Hil Slettens Dronning, hil dig, Skaane, se: I Lund. Ved det nordiske Studentermøde 1862
 • Hilsen til Svenskerne, se: Sang til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation i Trondhjem 1860
 • Himlenes Herre, dine Skarer, se: Kongs-Emnerne
 • Hinaus zur Pforte war alles gezogen, se: Borte!
 • Hochgebirgsleben, se: Høifjeldsliv
 • How still, my white swan, se: En svane
 • Huset var stille, på Gaden dødt, se: Fra mit Husliv
 • Hymnus, se: Kongs-Emnerne
 • Høifjeldsliv
 • Hør, ved De hvordan en dyretæmmer, se: Mindets magt

I

 • I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup’s 54aarige Fødselsdag den 29de November 1861
 • I’m your little skylark!, se: Et dukkehjem
 • I Billedgalleriet
 • I bolted up my Paradise, se: Peer Gynt
 • I Bryllupsgården, se: Peer Gynt
 • I christen’d you joy’s harbinger, se: Stambogsrim
 • I dalen er der sommernat, se: Høifjeldsliv
 • I Dovregubbens hall, se: Peer Gynt
 • I en komponists stambog
 • I Folkemindets Lande er mangen skyfuld Egn, se: Sang ved Festen til Fædrenes Minde 13de Januar 1858
 • I haven udenfor mit vindu stod, se: I Billedgalleriet
 • I Lund. Ved det nordiske Studentermøde 1862
 • I natten
 • I, som har hinanden kåret, se: Ved et bryllup den 9de Oktober 1874 (2. strofe)
 • I Venners Klynge, i muntert Lag, se: Sang ved Kjøbmand Nicolay L. Sontums og Jomfru B. Nicolaysens Bryllupsfest, 31te October 1851
 • Ibsengalleriet, se: I Billedgalleriet
 • Ibsenkantate, se: Peer Gynt
 • Ich breite mein Segel, se: Kjærlighedens komedie
 • Ich fuhr wohl über’s Wasser und in die Ferne weit, se: Gildet paa Solhoug
 • Ich nann’t «des Glückes Boten» Dich, se: Stambogsrim
 • Ich ritt den Wald zu Ende, se: Gildet paa Solhoug
 • Ich sperrte zu mein Paradies, se: Peer Gynt
 • Ich wandelte sinnend allein auf der Halde, se: Gildet paa Solhoug
 • Ilende drag av fyldte skåler, se: Kejser og Galilæer
 • In paradisium, se: Fru Inger til Østraat; Kongs-Emnerne
 • Ingrids klage, se: Peer Gynt

J

 • Ja formen, formen kun, se: I Billedgalleriet
 • Jeg kaldte dig mit lykkebud, se: Stambogsrim
 • Jeg kunde juble for alle vinde, se Et Håb
 • Jeg red mig udi Lunde, se: Gildet paa Solhoug
 • Jeg slynged på rim et klokke-klemt, se: Troens grund
 • Jeg spiler min Vinge, hejser mit Sejl, se: Kjærlighedens Komedie
 • Jeg stængte for mit paradis, se: Peer Gynt
 • Jeg stod en morgenstund i galleriet, se: I Billedgalleriet
 • Jeg tager Kong Skule, se: Kongs-Emnerne
 • Jeg vandred i Lien saa tung og saa en, se: Gildet paa Solhoug
 • Jeg vandred’ i Lunden, se: Gildet paa Solhoug
 • Jeg vil ut, se: En Livsvaar
 • John Gabriel Borckman
 • Julian-Suite, se: Kejser og Galilæer

K

 • Kanske skall där gå både vinter och vår, se: Peer Gynt
 • Kanske vil der gå både Vinter og Vår, se: Peer Gynt
 • Kantate ved indvielsen af Ingrid Jespersens skole, se: Skolehuset
 • Keiser, se: Kejser og Galilæer
 • Keisar og gallilæar, se: Kejser og Galilæer
 • Kejser og Galilæer
 • Kjærlighed, se: Gildet paa Solhaug
 • Kjærlighedens Komedie
 • Klein Håkon, se: Kongs-Emnerne
 • Klippe! brist med Larm og Brag, se: Bergmanden
 • Kløften
 • Komödie der Liebe, se: Kjærlighedens komedie
 • Kor av gjæster, se: Gildet paa Solhoug
 • Kunstens magt, se: Chor (ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15.oktober 1851)
 • Kyrie Eleison, se Kejser og Galilæer

L

 • La neige fondre, se: Peer Gynt
 • Lad Fedlen klinge ved Strengeklang, se: Gildet paa Solhoug
 • Langs leden, se: På sangertog
 • Le canard sauvage, se: Vildanden
 • Le Cygne, se: En svane
 • Le mineur, se: Bergmanden
 • Lebed’ se: En svane
 • Lig et Nybyg i de tykke skoge, se: Studenternes Hilsen til Professor A. M. Schweigaard den 13de Mai 1860
 • Ligsalme, se: Fru Inger til Østraat
 • LilleEyolf
 • Lille Eyolfs Død, se: Lille Eyolf
 • Livshaven blomstred, du vandred derinde, se: Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859
 • Livshaven blomstred, rig gik du derinde, se: Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859
 • Lysræd
 • Lægger du dit Øre til, se: Chor (ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15.oktober 1851)
 • Længst taug de norske Tunger, se: Hil Sangen! Ved den femte store Sangerfest, 14.–18. Juni 1863 i Bergen
 • Løvet rasler, blade falder, se: Ved et bryllup den 9de Oktober 1874

M

 • Margaret’s cradle song, se: Kongs-Emnerne
 • Margits sang, se: Gildet paa Solhoug
 • Margits sang om bergkongen, se: Gildet paa Solhoug
 • Margits vise, se: Gildet paa Solhoug
 • Margrethes vuggesang, se: Kongs-Emnerne
 • Margrete’s cradle-song, se: Kongs-Emnerne
 • Margretens Wiegenlied, se: Kongs-Emnerne
 • Med draget Ufredsværge, se: Sang ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner 1858
 • Med en Rose
 • Med en Vandlilje
 • Med fromme Sange, med Klokkespil, se: Olaf Liljekrans
 • Med sommer i sind, se: Priset være kvinden
 • Med Sommer i Sjæl for vi frem, se: Priset være kvinden
 • Mein Schwan, mein stiller, se: En svane
 • Mens lien gulner og skogens flor, se: Skolehuset
 • Mens Marken gulner og Skovens Flor, se: Skolehuset
 • Min barndoms Eden blev lukket og stængt, se: I Billedgalleriet
 • Min hvide svane, du stumme du stille, se: En svane
 • Min lille Rose! Tilgiv, tilgiv, se: Med en Rose
 • Min unge vin
 • Mindets magt
 • Mindets og Løftets Bæger
 • Minstrel, se: Spillemænd
 • Minstrel’s song, se: Spillemænd
 • Missernet rings, an Elends Rand, se: Terje Vigen
 • Mit einer Wasserlilie, se: Med en Vandlilje
 • Moonlight Mood, se: Maaneskinsstemning
 • Monologen, se: I Billedgalleriet
 • Morgenstemning, se: Peer Gynt
 • Music for Ibsen’s «Ghosts», se: Gjengangere
 • Musik zu das Fest auf Solhaug, se: Gildet paa Solhoug
 • Musika k dram[y] G. Ibsena «Per Gint», se: Peer Gynt
 • Musikk til Ibsens drama Brand, se: Brand
 • Musikk til Ibsens drama Gildet paa Solhoug, se: Gildet paa Solhoug
 • Must we leave the party so soon, se: Et dukkehjem
 • Muzykanty, se: Spillemænd
 • My dreams were of my beloved, se: Spillemænd
 • My snow-white swan, se: En svane
 • My swan, my pale one, se: En svane
 • My swan, my tresasure, se: En svane
 • My swan, my white one, se: En svane
 • My swan, so graceful, se: En svane
 • My thoughts to herwere straying, se: Spillemænd
 • Mørkt var Landet; – Fjeldets skumle Pande, se: 17de Mai 1862
 • Maanen skinner bleg og mat, se: Maaneskinsstemning
 • Maaneskinsstemning
 • Måneskinsvandring efter et Bal

N

 • Nach ihr nur stand mein Verlangen, se: Spillemænd
 • Nora, se: Et dukkehjem
 • Nordens sommerkvæld er sval og stille, se: Serenade
 • Nordpaa fra de danske strande, se: Sang ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen den 30te Mai 1863
 • Norske Broder, lad dit Kvæde klinge, se: Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858
 • Now chimney tops and gables, se: Kongs-Emnerne
 • Now rises roof and rafter, se: Kongs-Emnerne
 • Now roof and rafters blend, se: Kongs-Emnerne
 • Now roof and rafters rise, se: Kongs-Emnerne
 • Nu er Frelsens time nær, se: Brand
 • Nu er her stellet til pintsekveld, se: Peer Gynt
 • Nu er pris i mængdens munde, se: Til de genlevende
 • Nu Færden staaer Til Bryllupsgaard, se: Olaf Liljekrans
 • Nu flokker sig om Tyras borg, se: En Broder i Nød!
 • Nu løftes Laft og Lofte, se: Kongs-Emnerne
 • Nu samler sig om Tyras Borg, se: En Broder i Nød!
 • Nu skinner Kronens Gyldenrand, se: Sang ved Hs. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen for Christiania Garnisons Underofficierer og Menige
 • Nu Skræppen over Ryggen slængt, se: Paa Vidderne
 • Nun hebt sich Dach und Dekke, se: Kongs-Emnerne
 • Nun ist Alles zu Pfingsten bereit, se: Peer Gynt
 • Nun ruht der Sommerabend lind, se: Høifjeldsliv
 • Nun schoss die Äuglein beide, se: Kongs-Emnerne
 • Nun streit die Fidel, se: Gildet paa Solhoug
 • Nå løftes laft og lofte, se: Kongs-Emnerne
 • Nå skyter jeg deg, se: Hedda Gabler (September)
 • Nybygt staar Studentens Hal, se: Sang ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster i Studentersamfundet den 9de Mai 1863
 • Naar Storm og vilde Bølger, se: Sang i anledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest den 25de September 1856
 • Når vi døde vågner

O

 • O toi, mon cygnet, se: En svane
 • Odelbaaret, sølverhaaret pryder daadrig Mand, se: I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup’s 54aarige Fødselsdag den 29de November 1861
 • Og det var en Morgen i Sommerskrud, se: Toget til Ulriken
 • Olaf Liljekrans
 • On the Heights, se: Paa Vidderne
 • One lovely day in springtime, se: En Fuglevise
 • On the mountains, se: Paa Vidderne
 • Optogsmarsch, se: Kejser og Galilæer
 • Orpheus med toner rene, se: I en komponists stambog
 • Orfeus slog med toner rene, se: I en komponists stambog
 • Over Jorden vogter Lyset Øie, se: Gildet paa Solhoug
 • Over Tilje med Sang og Strengespil, se: Gildet paa Solhoug

P

 • Peer Gynt
 • Peer Gynt og Ingrid, se: Peer Gynt
 • Peer Gynts hjemfart (Stormfull aften på havet), se: Peer Gynt
 • Peer Gynts seredade, se: Peer Gynt
 • Peer, das lügst du, se: Peer Gynt
 • Peer, du lyver, se: Peer Gynt
 • Pesnja ptiċki, se: En Fuglevise
 • Pokalen syder af Vinens Ild, se: Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag den 27de Februar 1855
 • Polka, se: De unges forbund
 • Prélude au cinquième acte du «Canard sauvage», se: Vildanden
 • Priset være Kvinden
 • På Akershus
 • Paa Ladegaardsøen den 10de Juni
 • På sangertog
 • På sjøen, se: Fruen fra havet
 • Paa Vidderne

R

 • Reiländer, se: De unges forbund
 • Rejsesang
 • Rest in slumber mu dearest boy, se: Peer Gynt
 • Rette unser Kind, se: Terje Vigen
 • Rottejomfruen, se: Lille Eyolf

S

 • S vodjanoj liliej, se: Med en Vandlilje
 • Salig å lide, salig å dødes, se: Kejser og Galilæer
 • Sanct Olaf og Sankt Peter, se: Kongs-Emnerne
 • Sang for de Vindende ved Skyttefesten paa Ladegaardsøen den 1ste Juli 1860
 • Sang for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg den 2den September 1861
 • Sang i anledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest den 25de September 1856
 • Sang til de svenske Rigsdagsmænd ved Festen paa Klingenberg den 17de August 1860
 • Sang til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation i Trondhjem 1860
 • Sang til Haandverkssvendenes Dannelses-Forening 24. Januar 1857
 • Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858
 • Sang ved festen paa Klingenberg 17de mai 1861
 • Sang ved Festen til Fædrenes Minde 13de Januar 1858
 • Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859
 • Sang ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner 1858
 • Sang ved Hr: skuespiller H. Nielsens og Skuespillerinde Jfr: F. Jensens Bryllup den 27 November 1856
 • Sang ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsen’s og Jomfru Janny Grip’s Bryllupsfest, den 10de November 1853
 • Sang ved Hs. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen for Christiania Garnisons Underofficierer og Menige
 • Sang ved Indvielsen af de nye Bygninger for Lillehammer Lærde? og Realskole Fredagen den 5te Novbr. 1858, se: Skolehuset
 • Sang ved Kjøbmand Nicolay L. Sontums og Jomfru B. Nicolaysens Bryllupsfest, 31te October 1851
 • Sang ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen den 30te Mai 1863
 • Sang ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster i Studentersamfundet den 9de Mai 1863
 • Sang ved Studenterballet den 15de December 1858
 • Sang ved Studenternes Hjemkomst fra Mødet i Kjøbenhavn den 22de Juni 1862
 • Sang ved Studentersamfundets Bal den 13de Februar 1863
 • Sang ved Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1863
 • Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859
 • Sanger-hilsen til Sverig, se: Til Upsala Studenter 4de Juni 1875
 • Schlaf’ du teuerster Knabe mein, se: Peer Gynt
 • Schlaf’ ein geliebter Knabe mein, se: Peer Gynt
 • Se frem gjennem Holmernes Række, se: På sangertog
 • Se, Marie, hvad jeg bringer, se: Med en Vandlilje
 • Se, min bedste, hvad jeg bringer, se: Med en Vandlilje
 • See, Maria, what I’m bringing, se: Med en Vandlilje
 • Se som tusen seiersfaner, se: En Livsvaar
 • September, se: Hedda Gabler
 • Serenade
 • Sieh, Marie, was ich bringe, se: Med en Vandlilje
 • Sieh, mein Mädchen, weiss-geschmücke Blumen, se: Med en Vandlilje
 • Skolehuset
 • Slagen er Slangen, se: Kongs-Emnerne
 • Sleep and rest, deares boy of mine, se: Peer Gynt
 • Sleep, my own littleaboy, sleep, se: Peer Gynt
 • Sleep now, to night’s peace surrender, se: Med en Rose
 • Slot over slot sig bygger, se: Peer Gynt
 • Slumrer bag Nattens dække, se: I natten
 • Solglad dag i hegnet have, se: Kjærlighedens komedie
 • Solveig’s Cradle Song, se: Peer Gynt
 • Solveig’s song, se: Peer Gynt
 • Solveigs Lied, se: Peer Gynt
 • Solveigs sang, se: Peer Gynt
 • Solveigs sång, se: Peer Gynt
 • Solveigs vuggevise, se: Peer Gynt
 • Solveigs Wiegenlied, se: Peer Gynt
 • Solvejgs Lied, se: Peer Gynt
 • Solvejgs slumber song, se: Peer Gynt
 • som havde mig en gravkold læbe kyst, se: I Billedgalleriet
 • Som kunstnerinnen hist i billedsalen, se: I Billedgalleriet
 • Sommerfuglfangst, se: Agnes
 • Sommerfugllegen, se: Agnes
 • Sommernattens slør med milde, se: På Akershus
 • Sommervise, se: Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859
 • Sov du dyreste gutten min, se: Peer Gynt
 • Spielmann, se: Spillemænd
 • Spielleute, se: Spillemænd
 • Spielmannslied, se: Spillemænd
 • Spillemænd
 • Stambogsrim
 • Stammbuchsreim, se: Stambogsrim
 • Stammbuchsvers, se: Stambogsrim
 • Stille morgen, se: Kongs-Emnerne
 • Stormfull aften på havet, se: Peer Gynt
 • Stormsvalen
 • Stormsvalen ruger, hvor landet glipper, se: Stormsvalen
 • Stridsmand! hvil; din Kampdag er til ende, se: Ved Ole Vig’s Grav Torsdagen den 24de December 1857
 • Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl den 5te Oktober 1859
 • Studenternes Hilsen til Professor A. M. Schweigaard den 13de Mai 1860
 • Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest 2den Oktober 1863
 • Sturmschwalbe brütet, wie Schiffer sagen, se: Stormsvalen
 • Sturmschwalbe nisted am Meeresborden, se: Stormsvalen
 • Suez-kanalens aabning, se: Ved Port Said
 • Sur les Cimes, se: Paa Vidderne
 • Svartalven, se: I Billedgalleriet
 • Syttendemaj-sang, se: Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858
 • Sølvet det er sig så ædelt et malm, se: Olaf Liljekrans
 • Saa er vi atter om festligt Bord, se: Ved Festmødet i Foreningen af 22de December den 22de December 1855
 • Saa hæv dig, Sjæl, paa frigjort Vinge, se: Ved Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859
 • Saa tidligt maatte Baandet briste, se: Ved Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859

T

 • Tak
 • Tak for kald til ungdoms-stævne, se: Til Upsala Studenter 4de Juni 1875
 • Tantum ergo sacramentum, se: Kongs-Emnerne
 • Tarantella, se: Et dukkehjem
 • Te Deum laudamus, se: Kongs-Emnerne
 • Templet saa I med de brustne Buer, se: Sang til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation i Trondhjem 1860
 • Terje Vigen
 • The birds’ story, se: En Fuglevise
 • The bird’s tale, se: En Fuglevise
 • The day I was born, se: Et dukkehjem
 • The letter, se: Et dukkehjem
 • The minstrel, se: Spillemænd
 • The party ended, the last farewell spoken, se: Borte!
 • The wild duck, se: Vildanden
 • The winter may pass and spring disappear, se: Peer Gynt
 • The winter may wane, se: Peer Gynt
 • Thi mindes skal du, se: I Billedgalleriet
 • Thingmænd, mindes I, hvad findes, se: Til Thingmændene
 • Ti minnes skal du at i kunstens rige, se: I Billedgalleriet
 • Til A. M. Schweigaard, se: Studenternes Hilsen til Professor A. M. Schweigaard den 13de Mai 1860
 • Til de genlevende
 • Til en bortdragende kunstnerse: Sang ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen den 30te Mai 1863
 • Til en rose, se: Med en Rose
 • Til Fredrik den Syvendes Minde, se: Fredrik den syvendes minde
 • Til hende stod mine tanker, se: Spillemænd
 • Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag den 27de Februar 1855
 • Til Kvinden Ved den fjerde store Sangerfest Pintsen 1859 i Arendal, se: Priset være Kvinden
 • Til professor Schweigård, se: Studenternes Hilsen til Professor A. M. Schweigaard den 13de Mai 1860
 • Til Storthinget, se: Til Thingmændene
 • Til Thingmændene (17de Mai 1860)
 • Til Upsala Studenter 4de Juni 1875
 • Ting-menn minnes I hvad finnes, se: Til Thingmændene
 • To my rose, se: Med en Rose
 • Toget til Ulriken
 • Tombe, o roc, à grand fracas, se: Bergmanden
 • Toward her my thoughts were attracted, se: Spillemænd
 • Troens grund
 • Tungt trak det op; en regnsky brast, se: Kløften
 • Tys, hvor stille! – hist fra salen lyder glæden ikke længer, se: Måneskinsvandring efter et Bal

U

 • Ud fra Norges Kyst med norske Mænd om bord, se: Sang til de svenske Rigsdagsmænd ved Festen paa Klingenberg den 17de August 1860
 • Ungdoms-Sang, se: Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859

V

 • V al’bom, se: Stambogsrim
 • V razluke, se: Borte!
 • Vals, se: De unges forbund; Fruen fra havet
 • Vandliljen, se: Med en Vandlilje
 • Ved et bryllup den 9de Oktober 1874
 • Ved Festmødet i Foreningen af 22de December den 22de December 1855
 • Ved herr Jacob Hegels og frøken Julie Bagges Bryllupsfest den 9de Oktober 1874, se: Ved et bryllup den 9de Oktober 1874
 • Ved Indvielsen af Sangerfanen Den 23de Novbr. 1859
 • Ved Ole Vig’s Grav Torsdagen den 24de December 1857
 • Ved Port Said
 • Ved Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859
 • Velkommen i vort, de forlovedes lag, se: Kjærlighedens komedie
 • Velsignede morgen, se: Peer Gynt
 • Verschwunden, se: Borte
 • Vexselsång, se: Agnes
 • Vi bær’ den lille Døde Med sorg til Gravens Fred, se: Olaf Liljekrans
 • Vi er en liden, men livsglad flok, se: Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859
 • Vi er en lystig og livsglad Flok, se: Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859
 • Vi er et Folk, vort Land er frit!, se: Sang ved festen paa Klingenberg 17de mai 1861
 • Vi gik en deilig Vaardag, se: En Fuglevise
 • Vi sov i Nuet, sov os smaa, se: Sang ved Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1863
 • Vi vandre med frejdigt Mod, se: Rejsesang
 • Vildanden
 • Vindene viger han, se: Kongs-Emnerne
 • Vom Meer, se: Fruen fra havet
 • Vort Norge er en Fæstning god, se: Sang for de Vindende ved Skyttefesten paa Ladegaardsøen den 1ste Juli 1860
 • Vort Samfund har en Saga lig Norges Sønner flest, se: Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest 2den Oktober 1863
 • Vuggesang, se: Kongs-Emnerne
 • Vuggevise, se: Kongs-Emnerne
 • Vaarens Minde
 • Vårens solskens dagar lofva, se: Kjærlighedens komedie

W

 • Wanly shines the moon’s faint light, se: Maaneskinsstemning
 • We wandered on Mayday morning, se: En Fuglevise
 • Wiegenlied, se: Kongs-Emnerne; Peer Gynt
 • Wir gingen an einem Maientag, se: En Fuglevise
 • Wir gingen einst im Maien im Garten auf und ab, se: En Fuglevise
 • Wir gingen mit einander, se: En Fuglevise
 • Wir wünschen Fried’ und Glück, se: Gildet paa Solhoug
 • With a Water-lily, se: Med en Vandlilje
 • Wo der blaugrüne Fjord die Küste zersägt, se: Ederfuglen

Y

 • Yes, here we shall feast, se: Gildet paa Solhoug

Z

 • Zu ihr stand all mein Sehnen, se: Spillemænd

Ø

 • Østerlands dag over havnen glittred, se: Ved Port Said

Å

 • Å leve er krig med trolle, se: Et Vers
 • Aandens Hird, den higende, den unge, se: Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl den 5te Oktober 1859
 • Åses død, se: Peer Gynt

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Henrik Ibsens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Henrik Ibsen (1828–1906), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Oversikten er basert på en tidligere versjon som ble laget i forbindelse med Ibsen-året 2006.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.