Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

Hovedregister

I hovedregisteret er titlene fra Skrifter i samling, bind 5 (Samlaget, Oslo 1993), her forkortet SS, og A.O. Vinjes Skrifter i Utval, bind 3 (Samlaget, [Kristiania] 1897), her forkortet SU, benyttet.


AOV_illustrasjoner2

Attergløyma
(Hardt at halda ut)
SS 5, s. 89–91
(Dølen I. No. 18. 20. Februar 1859)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Attegløyma = Die alte Jungfer = The forgotten maid (Hardt å halda ut = Schwer kommt’s einen an = How have I endured). EG 142. Tysk tekst av Hans-Joachim Theill, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Stingstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. B. II. Frankfurt, Peters, cop. 1991. 1 partitur (s. 222–23)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1991. 1 partitur (s. 222–23)

Attersyn
(Eg tenker paa somangein sloknad Dag)
SS 5, s. 211–12
(Dølen V. No. 1. 10. Marts 1867)

  • Attersyn paa livet
   • Eigen melodi
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Eg tænkjer paa so mangen sloknad Dag (—)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Eg tenkjer på so mangein slokna dag (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 152, s. 99
  • Eg tenkjer på so mangein slokna dag (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 349, s. 343–44
  • Eg tenkjer paa (Eg tenker paa so mangein sloknad dag)

Blomen min
(Det stod ein Blom inni Hagen min)
SU 3, s. 107–08

 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • Blomen min = Min blomst (Der stod ein blom inni hagen min = Der stod en blomst i min urtegaard)
   • Sang og klaver
    • Fire sange til tekster af A.O. Vinje og Ivar Aasen. Op. 12, nr. 2. Kjøbenhavn & Leipzig, [19–]. 1 partitur (s. 5–7)

Den 4de November
(Der var en Tid Normanna-Folket skiltes)
SS 5, s. 51–53
(Christiania-Posten 1854, No. 2212)

 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–1887)
 • Tanger, A. [Asbjørn?]
  • Fjerde November-sang (Det var en Tid, Normanna-folket skiltes)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 41, s. 35–36

Den Bekken som siklar so speglande rein
(—)
SS 5, s. 196

 • Bjelke-Andersen, Olga (1857–1940)
  • I Skogen (Den bekken som siklar so speglande rein). Op. 6
   • Mannskor
    • Kristiania, By, [1903]. 1 partitur (3 s.) (Norske Mandskor, nr. 4)

Den Særde
(Mitt Hjarta har voret i Livets Strid)
SS 5, s. 87–88
(Dølen I, No. 14. 23. Januar 1859)

 • Norsk folkemelodi
  • Mitt hjarte hev vore i livsens strid (—)
  • Mitt hjarta har vore i livsens strid (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 403, s. 264
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Den særde = Der Verwunderte = The wounded heart (Mitt hjarta hev vori i livets strid = Wohl hat mein Herz in des Lebens Streit = Through life’s long coursing my heavy heart). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 3. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 164–66)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 164–66)
  • Den særde (Mitt hjarta har voret i livets strid)
   • Sang og klaver
    • Utvalgte sanger og romanser. Dyp stemme. Samlet og redigert av Egil Nordsjø. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 19–21)
  • Den særde (Mitt hjarta har vore i livets strid)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 54–62)
  • Den særde = Hjertesår (Mit hjarta har voret i livets strid). For bl. kor av Thomas Beck etter Griegs bearbeidelse for strykeorkester.
   • Blandet kor
    • [S.l.], [s.n.]. 1 partitur (3 s.)
  • Mit Hjarta hev voret i Livets strid (—)
  • Mit hjarta hev vore i livets strid (—)
 • Groven, Eivind (1901–77)
 • Heradstveit, Bård (1888–1969)
  • Mit hjarta (Mit hjarta hev vore i livets strid)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk notestik, [1936]. 1 partitur (1 ark)
 • Prestkvern, Ivar (1871–1958)
  • Mitt hjarta hev vore i livsens strid (—)
 • Schjelderup, Gerhard (1859–1933)
  • Mit hjarta har voret i livets strid (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norges melodier, 500 sange for piano med underlagt tekst. 4. del. [Kjøbenhavn], W. Hansen, 1922, nr. 35, s. 127

Alnaes_Derdugjekkfyre

Der du gjekk fyre
(Dit Fet gjev Vænger til Foten min)
SS 5, s. 241–42
(Dølen VII. No. 24. 12. September 1869)

 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • Der du gjekk fyre (Dit fet gjev vængir til foten min). Op. 17, nr. 1
   • Sang og klaver
    • København, W. Hansen, [19–]. 1 partitur (s. 2–3)
   • Sang og orkester
    • Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, cop. 1923. 1 partitur (5 s.) + stemmer
  • Dit fet gjev vengjer til foten min (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 114, s. 77
 • Samuelsen, Jørund Fluge (f. 1972)
  • Ditt fet gjev vengjer (Ditt fet gjev vengjer til foten min)
   • Blandet kor med klaver. Arr: Kristoffer Håvik
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 23–26)

D’er Strid med det
(Strida maa vi allesaman)
SS 5, s. 128
(Dølen II. No. 8. 11. December 1859)

 • Tysk folkemelodi
  • Stride maa me allesaman (—)
   • Melodilinje med tekst
    • I: Barneskolens sangbog. Methodisk ordnede øvelser og sange med tekst. Kristiania, I komission hos Cammermeyer, 1899, nr. 20, s. 14

D’er tungt
(Af Livet eg fekk ein Haust utan Vaar)
SS 5, s. 212–13
(Dølen V. No. 6. 14. April 1867. (Elsk og giftarmaal))

 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • D’er tungt = Det er tungt (Av livet eg fekk ein haust utan vaar = Af livet jeg fikk en høst uden vaar)
   • Sang og klaver
    • Fire sange til tekster af A.O. Vinje og Ivar Aasen. Op. 12, nr. 1. Kjøbenhavn & Leipzig, [19–]. 1 partitur (s. 2–4)

Det stend Age av Kongens Umbodsmenner
(So var det eingong han Kaptein Riis)
SS 5, s. 285–87

 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Det stend Age av Kongens Umbodsmenner (So var det eingong han Kaptein Riis)

Flaaten_DenDagKjemAldri

Det syng fyr Storegut
(Han gjekk i Skogen Storegut)
SS 5, s. 294–95
Den dag kjem aldri er strofe 2

 • Den nye Stevtonen. Sætersdalen: Og var det lidet
 • Norsk folketone [Nystevtone = «Å Ola, Ola min eigen unge»]
  • [Den dag kjem aldri] I djupe dalar. «(Nye stevtone)»
  • Den dag kjem aldri (—)
   • Klaver med besifring. Separat tekst
    • I: Pensjonistens sangbok. Pianoutgave. Red./arr. Av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, 1993, s. 25
  • Den dag kjem aldri (—)
   • Melodistemme med tekst og besifring
  • Det syng for Storegut (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Melodistemme med tekst og besifring. [Nystevtone = «Å, Ola, Ola»]
    • I: Norsk visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl, cop. 1993, s. 592–93
  • Den dag kjem aldri (—). Arr. av Eivind Groven
   • Sang og renstemt orgel. Manuskript
    • Oslo, Eivind Grovens institutt, 1 partitur (1 s.)
  • Den dag kjem aldri at eg deg gløymer (—). Norsk folkemelodi. Sats: Kjell Mørk Karlsen.
   • Blandet kor. «Norsk folkemelodi»
    • I: To folkevisebearbeidelser for blandet kor, op. 9, nr. 10. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 6–8)
  • Elskhugkvæda (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Blandet kor. «Norsk folketone»
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Tonesette for sopran, alt, tenor og bass av Hans Mo. Fyrste hefte. Bergen, Giertsen, 1898. 1 partitur (s. 21)
  • Norsk folkevise (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Tre like stemmer
    • I: Trestemmige sange for skolen, hjemmet og ungdomsforeninger. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. Bind 1. Kristiania, Norsk musikforl., [191-], nr. 32. 1 partitur (s. 37)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 147–48, nr. 196)
    • I: Sangbok for 2 like stemmer. Til bruk for skoler, hjem og foreninger. Samlet og harmonisert av O. Koppang. Oslo, Norsk notestik, [19–]. 1 partitur (s. 5). «Norsk folkemelodi»
  • Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer (—)
  • Den dag kjem aldri at eg deg gløymer (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1949, nr. 152. 1967, nr. 204. «Norsk folketone»
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 351, s. 345
    • I: Den gode vise. Ved Bjarne Berulfsen. Oslo, Bokklubben, 1967. Tekst s. 39, melodi s. 97. «Stevtone»
    • I: Melodier til H.K. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Christiania, Lund, 1873, nr. 368, s. 162–63. «Norsk folketone»
 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer = Ret aldrig vil jeg dig kunne glemme (—)
   • Sang og klaver
    • Fire sange til tekster af A.O. Vinje og Ivar Aasen. Op. 12, nr. 3. Kjøbenhavn & Leipzig, [19–]. 1 partitur (s. 8–9)
 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Det syng for Storegut (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 3. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 9–12)
 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Den dag kjem aldri (–)
   • Sang og renstemt orgel
   • Oslo, EGI, 1 partitur (1 s.)
 • Heide, Harald (1876–1956)
  • Det syng fyr storegut. Af Storegut (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Sang og klaver
   • Fire sange for mezzo-sopran, nr. 2. Bergen, Kaland, [s.a.]. 1 partitur (s. 4)
 • Hoel, Ragnfrid Rise (1910–2005)
  • Den dag kjem aldri (Den dag kjem aldri at eg deg gløymer)
   • Sang og klaver
    • 16 songar, song og piano. [S.l., s.n.], 1980. 1 partitur (s. 8–9)
  • Den dag kjem aldri (—). Harmonisert av Bjarne Volle
   • 2 like stemmer + obligat instrument (fløyte, klarinett eller fele)
    • I: Etterrakster. [Trondheim?], Strindheim, 1985. 1 partitur (s. 28–30)
 • Haarklou, Andreas (1896–1979)
  • Den dag kjem aldri (Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer)
   • Sang og klaver
    • Havets stemme. Samtlige 54 Romanser og sange. 100-års jubileumsutgave: Oslo, EMU, 1996. 1 partitur (s. 20–21)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–1887)
  • [Den dag kjem aldri] Jeg undres paa om der bort i Dalen
  • Den dag kjem aldri (—)
  • Den dag kjem aldri at eg deg gløymer (—) Tone frå Vinje uppskriven etter Tjodvor Flaaten. Folketonearr. nr 1 [av] Klaus Egge
   • Blandet kor
    • Oslo, Musikk-huset, cop. 1944. 1 partitur (4 s.) (Musikk-husets blandet kor-bibliotek, nr 54). (Ifølge Ø. Gaukstad: Ludvig M. Lindeman. Bibliografi. Del 1, s. 103 [45], er denne komponert av L.M. Lindeman. Se også ovenfor)
  • Den dag kjem aldri at eg deg gløymer (—). Tone frå Vinje uppskriven etter Tjodvor Flaaten. Folketonearr. nr 1, av Klaus Egge
   • Damekor, 3 stemmer
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1944. 1 partitur (4 s.)
  • Den dag kjem aldri at eg deg gløymer (—). Tone fra Vinje omskriven etter Tjodvor Flaaten. Arr. Torbjørn Daleng
   • Blandet kor (6 stemmer)
    • Stavanger, Cantando, cop. 1999. 1 partitur ([5 s.])
  • Den dag kjem aldri (—)
   • Melodistemme med tekst. Melodi: «Vinje». Sats: Klaus Egge
    • I: Sangboka. Kom og syng 3, sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn [utgitt] av Grete Bryhn og Øystein Årva. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets, 1990, s. 46
  • Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer (—)
   • Klaver med tekst. «Norsk folketone»
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 51, s. 28
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Den dag kjem aldri (Den dag kjem aldri at eg deg gløymer)
   • Sang og klaver
 • Schjelderup, Mon (1870–1934)
  • Den dag kjem aldri (–)
   • Sang og klaver
    • I: Nylænde. Tidsskrift for kvindernes sag. Udgivet og redigeret av Gina Krogh. Kristiania, Minerva, vol 18, 1904. 1 partitur (s. 6–10)
 • Tischendorf, Gabriel (1842–1932)
  • Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer (—)
   • Mannskor
    • Bergen, Kaland, [1914?]. 1 partitur (s. 3)
 • Willassen, Torbjørn (1949–2008)
  • Den dag kjem aldri (—)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Sangboka. Fra Petter Dass til Dum Dum Boys. Oslo, Aschehoug, 1993, s. 35. Spilt inn på CD Kivi 1994

Drivdalen
(Her er so vænt, det kann meg grøta)
SS 5, s. 158
(Ferdaminni, 1861)

 • Anonymus
 • Anonymus
 • Beyer, Frants (1851–1918)
  • Drivdalen (Her er so vænt, det kan med grøta)
   • Tre like stemmer
    • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen, Norsk musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 31–32)
   • To like stemmer
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Tredje hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr.2. 1 partitur (s. 6)
   • Melodistemme med tekst
  • Drivdalen (Her er so vænt, det kan meg grøta). A.O. Vinje
   • Sang og klaver
    • 6 Sange til danske og norske Digte, [op. 1], No. 6. Komponerede af Frants Beyer. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1882]. 1 partitur (s. 9)
 • Frøhlich, Th.: Fraa Sundnes
  • Her er so vent, det kann meg grøta (—)
   • Melodistemme [med tekst, nr. 275, «Her ser eg fagre»]
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 378, s. 366–67
 • Hoel, Ragnfrid Rise (1910–2005)
  • Her er so vent (—). Arr. Bjarne Volle
   • Blandet kor
    • I: Etterrakster. [Trondheim?], Strindheim, 1985. 1 partitur (s. 38)
 • Kvandal, Johan (1919–99)
  • Drivdalen (Her er so vent det kan meg grøta). Op. 9, nr. 7
   • Blandet kor (klaver og tekst)
    • 14 sanger for sang og piano. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1983. 1 partitur (s. 32)
  • Her er so vent det kan meg grøta (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 152, s. 99
 • Nordstoga, Odd (f. 1972)
  • Drivdalen (Her er so vent det kan meg grøta)
   • Blandet kor med klaver. Arr: Kristoffer Håvik
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 10–13)
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Drivdalen (Her er so vent, det kan meg grøta). Op. 72, nr. 7
   • Sang og klaver
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Her er so vent, det kann meg grøta (—)
   • Tekst (Mel. av Rung)
    • I: Lomme-Visebog for turister. Bergen, Nygaard, 1886, s. 27

Du naar Maalet
(Til det, som du hev’ din Hjartehug)
SS 5, s. 91
(Dølen I. No. 19. 27. Februar 1859)

 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • Du naar maalet (Til det, som du har din hjartehug). Op. 22, nr. 4
   • Sang og klaver
    • 6 sange til tekster af Anders Hovden og A.O. Vinje, 2det hefte. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1907. 1 partitur (s. 2–3)

Dølen til Lesaren
(Tvo Gonger før eg ute var)
SS 5, s. 203
(Dølen IV. No. 1. 1. Oktober 1865)


Daa Olav lærde lesa
(Dei segja, at Livet det lid og det skrid)
SS 5, s. 260–63

 • Norsk folketone
 • Koppang, Ole (1842–1934)
  • Då Olav Nordigaard lærde lesa (Dei segja at livet det lid og det strid)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Folkesangbogen. Samling af melodier og tekster for det norske folk. Ved Jakob N. Kobberstad og O. Koppang. Første binds andet hefte. Kristiania, Warmuth, [18–], nr. 50, s. 69–72

Eit Syn
(Ei Gjente eg saag, som gjorde meg fjaag)
SS 5, s. 118–19
(Dølen I. No. 47. 11. September 1859)

  • [Eit syn] Eg beisla min styvel
   • Klaver med [tekst]
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Eit syn = Was ich sah = A vison (Ei gjente eg såg som gjorde meg fjåg = Ein Mädchen so schön aus himmlischen Höh’n = A maiden pass’d me by, who captur’d my eye). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 6. Tysk tekst af M. Kalbeck, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 172–74)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 172–74)
  • Eit syn (Ei gjente eg såg som gjorde meg fjåg)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 35–42)
  • Ei gjente eg såg som gjorde meg fjåg (—)
 • Helleland, Johannes (1840–1913)
 • Sørensen, Jørgen (f. 1929)
  • Eit syn (Ei gjente eg saag som gjorde meg fjaag)
   • Sang og klaver med besifring
    • I: Seks norske sange. København, W. Hansen, 1975. 1 partitur (s. 6)

Et Vennestykke
(Tro ei Venner)
SS 5, s. 69

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Et vennestykke = Verrat = A piece of friendship (Tro ei venner = Freundestreue! = Trust not all friends). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr. 10. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 182–83)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 182–83)

Faderen til den heimanfarande Sonen
(So maa du daa, min beste Gut)
SS 5, s. 171–73
(Illustreret Nyhedsblads Nytaarsgave 1861)

 • Anonymus
  • So maa du daa (So maa du daa, min bedste Gut)
  • Så må du då, min beste gut (—)
   • Melodistemme med tekst. Komponist ikke angitt
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 48
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 102, s. 100–01
  • So maa du daa, min bedste gut
 • Gunneng, Edvard (1883–1974)
  • Så må du då, min beste gut (—)
 • Okkenhaug, Paul (1908–1975)
  • Så må du då, min bedste gut (—)
  • Så må du då, min beste gut (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 559, s. 365

Foosnaes_Bentsen_1872

Fedraminne
(At Fa’r min kunde gjera)
SS 5, s. 226
(Serprent. Dølen VI. No. 1. 2. Februar 1868)

 • Melodi fra Sogn
  • At far min kunde gjera (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 160, s. 69
 • Norsk folkemelodi
  • Federne vaare (At far min kunde gjera)
   • Tre like stemmer
    • I: Syngeplan for folkeskolen. Ved Hans Mo. Tredje del: Tre-og firstemmige sange for 6te og 7de klasse. Bergen, Giertsen, 1892, nr. 114. 1 partitur (s. 100–101)
  • At far min kunde gjera (—)
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for 2 like stemmer. Til bruk for skoler, hjem og foreninger. Samlet og harmonisert av O. Koppang. Oslo, Norsk notestik, [19–]. 1 partitur (s. 1–2)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for skoler efter klangmetoden av O. Koppang og K. Koppang. Oslo, Norsk musikforl., [1925?], nr. 109, s. 48
  • Federne våre (At far min kunde gjera)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Enstemmig norsk skolesangbog. Ved O. Koppang. Tredje afdeling. Christiania, Warmuth, 1892, nr. 102, s. 100
  • At far min kunde gjera (—)
   • Tekst. Melodiangivelse: «Se fredens engel svæver», eller som «Det lyser over Norden»
    • I: Sangbog for ungdommen, ved R. Sandvik. Drammen, Lyche, 1896, nr. 132, s. 117–19
 • Norsk folketone (ved Olav Sande)
 • Dansk folketone. Paa Tave Bondes Ager
  • [Fedraminne]
   • Klaver [med tekst]
    • I: Danmarks Melodibog. Bd. I. København, W. Hansen, [19–], nr. 115, s. 116
 • Dansk melodi: Det lyser over Norden
  • [Fedraminne]
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Sangbok for norsk ungdom ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 395
 • Bay, Rudolf (1791–1856): Vift stolt på Kodans bølge. Se fredens engel svæver
  • Fedraminne (At far min kunne gjera)
   • Blandet kor
    • I: Lette Ungdomskor for Sopran, Alt Tenor og Bas. Ved Lars Søraas. Hefte IX, nr. 11. Bergen, Kaland, [190-]. 1 partitur (s. 71)
  • At far min kunne gjera (—)
   • Melodistemme med tekst
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 21, s. 12
   • Klaver med besifring. Tekst separat
    • I: Pensjonistens sangbok. Pianoutgave. Red./arr. Av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, 1993, s. 6–7
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 55. 1967, nr. 126
    • I: Songbok åt skular og ungdomslag. Sven Moren. Tonesamling ved dr. O.M. Sandvik. Oslo, Noregs boklag, 1930, nr. 81c, s. 62
  • Fedraminne (At far min kunne gjera)
  • [Fedraminne] Nu lokker det i Skoven
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for Skolen og Hjemmet. Kristiania, Malling, 1876, nr. 9, s. 7
  • At far min kunne gjera (—)
   • Melodistemme med tekst og besifring
  • At far min kunde gjera (—)
 • Bredsdorff, M.: Velkommen fra de Døde
 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • At far min kunde gjera (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Bondens Sangbok. Utgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Nielsen, 1902, nr. 3, s. 5–6
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87): Velkommen fra de Døde
 • Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809–1847): Mig hjertelig (Naar jeg skal løbet ende)
  • [Fedraminne]
   • Kun tekst. Melodiangivelse: Mig hjertelig
    • I: Syng. Sangbok for arbeiderforeninger, ungdomslag og afholdsforeninger o.l. […], samlet og udgivet af Birger Hall. Kristiania, Cappelen, [1900], nr. 106, s. 78–79
    • I: Melodier til samtlige sange i Kirkeklokken med tillæg […]. Ved Birger Hall. Kristiania, Thronsen, 1899, nr. 558, s. 89. Melodi
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Federne vaare (At far min kunde gjera)
   • Blandet kor
    • I: Utvalg av firstemmige sange for blandet kor. Ved Hans Mo og H.C. Thu. Femte opl. Bergen, Giertsen, 1917, nr. 6. 1 partitur (s. 12–13)
  • At far min kunde gjera (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 104–05)
  • Federne vaare (At far min kunde gjera)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Andre hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 19, s. 16
 • Svensen, Karl (1859–1932)
  • At far min kunde gjera (—)
   • Blandet kor
    • 8 sange. Komponerede for blandet kor af Karl Svensen, nr. 3. Kristiania, Bjørnstads bog- og nodetr., [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • At far min kunde gjera (—)

Fraa Sundnes
(Her ser eg fagre Fjord og Bygdir)
SS 5, s. 164
(Ferdaminni, 1861)

 • Anonymus. Mel.: Det gamle Norges løve skuer
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 36)
  • Dei gamle (Her ser eg fagre fjord og bygder)
   • To like stemmer
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Tredje hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr.14. 1 partitur (s. 13–14)
 • Norsk folketone
 • Svensk folketone: Se hist ved østersaltets vove
 • Bøhn, Gustav (1875–1956)
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd av Gustav Bøhn. Oslo, Aschehoug, 1930, nr. 254, s. 111
 • Fröhlich, Th.
  • Vore fedre (Her ser eg fagre fjord og bygdir)
   • Mannskor
    • I: Flerstemmig mands-sangbog. Af Joh. D. Behrens. [7. rekke], III. Bind. Kristiania, Behrens, [18–], nr. 36. 1 partitur (s. 87)
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 245, s. 162
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 57. 1967, nr. 264
  • Fedrane våre (Her ser eg fagre fjord og bygder)
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
 • Haarklou, Johannes (1847–1925)
  • Her ser eg fagre Fjord og Bygder (—)
   • Blandet kor
    • Kristiania, Zapffe, cop. 1905. 1 partitur (2 s.)
 • Kvandal, Johan (1919–99)
  • Inderøya (Her ser eg fagre fjord og bygder). Op. 9, nr. 8
   • Klaver med tekst
    • 14 sanger for sang og piano. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1983, s. 32
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 246, s. 163
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87): Held dig du Karlers stolte Rige
 • Mo, H.A. [Mo, Hans (1835–1920)?]
  • Dej gamle (Her ser eg fagre fjord og Bygdir)
   • Mannskor
    • I: Samling af flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række, femte Bind. Kristiania, Udgiveren [1865?], nr. 486. 1 partitur (s. 10–11)
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Her ser eg fagre fjord (Her ser eg fagre fjord og bygder)
   • Sang og klaver
  • Her ser eg fagre fjord (Her ser eg fagre fjord og bygder)
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-Huset, [1942?]. 1 partitur (1 ark) (Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 26)
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—)
   • Damekor
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1942 (Sparre Olsen). 1 partitur (2 s.) (Musikk-Husets damekorbibliotek, nr. 5)
  • Her ser eg fagre fjord og bygder (—). I Ferdaminne
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for skoleungdom. O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 18

Fyremaal
(Vegen vita, paa Villstig venda)
SS 5, s. 122–23
(Dølen I. No. 1. 23. Oktober 1859)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Fyremål = Mein Ziel = The Goal (Vegen vita, på villstig venda = Vorwärts mutig den Blick gerichtet = True our course, yet up wild paths wending). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 12. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 186–92)
    • Samlede verker. Utgivere […] Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 186–92)
  • Fyremaal (Vegen vita, paa villsteg venda)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 3–17)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Andra hefte, Bergen, Giertsen, 1898, nr. 10. 1 partitur (s. 16–18)

Gaml’ Olav paa Legd
(Paa Legd eg ligg)
SS 5, s. 315–16

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Gaml’ Olav på legd (På legd eg ligg)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 8. Oslo, Tono cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 23–25)
  • Gaml’ Olav Kved (Eg enno ser hans andlitsdrag). Strofe 7 av Gaml’ Olav paa legd
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 1. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 1–2)
 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Gaml’ Olav paa Legd (Paa Legd eg ligg)
   • Melodistemme med tekst. «Heddeli-tone. Skriven av E. Groven efter Aslaug Groven». To versjoner

Gamle Moder
(Du gamle Mor! du sliter arm)
SS 5, s. 151
(Dølen II, No. 34. 9. December 1860)

 • Behrens, Johan Diederich (1820–90)
  • Gamle Moder (Du gamle Mor du sliter arm)
   • Melodistemmer med tekst
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [1876], nr. 21
 • Dyrholm, Aage
  • Du gamle Mor i Hytte lav (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Syng dig glad. Tonesamling. Samlet og udgivet af Peder Iakobsen. København, I hovedkommission hos Det Scönbergske forl., 1930, nr. 85, s. 88
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Gamle mor = Die alte Mutter = The old mother (Du gamle mor, du sliter arm = Du alte Mutter bist so arm = My mother dear, now growing old). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 7. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 175–76)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 175–76)
  • Du gamle mor (Du gamle Mor! du sliter arm)
   • Sang og klaver
    • Utvalgte sanger og romanser. Dyp stemme. Samlet og redigert av Egil Nordsjø. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 13–15)
  • Gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 26–34)
  • Du gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Tre like stemmer
    • I: Norsk Toneblad for blanda kor, orgel eller felor. Volden, P.M. Gjærder, 1912, 3. aarg., no. 12, nr. 48. 1 partitur (s. 92)
  • Gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Tonesette for sopran, alt, tenor og bass av Hans Mo. Fyrste hefte. Bergen, Giertsen, 1898. 1 partitur (s. 11)
  • Du gamle mor, du sliter arm (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 20)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 66. 1967, nr. 107
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 121, s. 82
  • Dear mother how you toil and sweat (—) = Du gamle mor (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norway sings. English – Norwegian edition. A collection of Norwegian folk music. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1950, nr. 32, s. 69
  • Gamle Mo’r (Du gamle Mo’r! du var jo arm)
   • Klaver med tekst
    • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, nr. 517
  • Gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Klaver med besifring. Separat tekst
    • I: Folkeskolens sangbok. Av Gjermund Hulaas, Rolv Nordal, Hans Stordal. Musikk for 4. til 6. skoleår i 9-årig skole. 3. oppl. Oslo, Cappelen, 1964, s. 74–75
  • Du gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Klaver med besifring. Separat tekst
    • I: Pensjonistens sangbok. Pianoutgave. Red./arr. Av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, 1993, s. 46–47
  • Du gamle mor (Du gamle mor, du sliter arm)
   • Melodistemme med tekst og besifring
  • Gamla mor (Du gamla mor, trött blev din arm)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Den svenska sången för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. 3. uppl. Lund, Glerup, 1919, s. 441
  • Du gamle mor (Du gamle mor! Du sliter arm)
   • Blandet kor med klaver. Arr: Odd Nordstoga / Kristoffer Håvik
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 4–9)
 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Du gamle mor (Du gamle mor! du sliter arm)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Bondens Sangbok. Utgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Nielsen, 1902, nr. 3, s. 6
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
 • Sande, Olav (1850–1927): Du var den unge sterke gran
 • Gamle Mo’r (Du gamle Mo’r! du var jo arm)
  • Tekst
  • I: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund’s Forl., 1891, nr. 517, s. 451–52. Under tittelen: Tone af E. Grieg, eller som: Du kommer, saa er al Ting godt (J. Steenberg, H. Kjerulf, V. Kalhauge, F. Holm, B. Dahl, Milberg Brochner) og: Jeg stænkte for mit Paradis (E. Grieg)
   • Grieg, Edvard (1843–1907): Peer Gynts serenade (Jeg stængte for mit Paradis). Op. 23
     • Sang og orkester
      • Samlede verker. b. 18. Peer Gynt. Utgiver Finn Benestad. Frankfurt, Peters, cop. 1988. 1 partitur (s. 189–97)
     • Sang og klaver
      • Samtlige romanser. B 1. Utgitt av Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 2001. 1 partitur (s. 108–11)
   • Kjerulf, Halfdan (1815–68): Du kommer
    • [Gamle mor]
     • Sang og klaver
      • Samlede romanser. Utgitt av Nils Grinde. Bind 2. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977. 1 partitur (s. 159–63)
   • Steenberg, Julius (1830–1911): Du kommer
    • [Gamle mor]
     • Sang og klaver
      • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus [?], Dansk Folkesamfund, 1911, nr. 324. 1 partitur (s. 165–68)
  • Komposisjoner av de andre nevnte komponistene ikke funnet.

Gamle Ueland
(Det beste Hovud, som der sat i Thinget)
SS 5, s. 244–46
(Dølen VIII. No. 3. 16. Januar 1870)


Grytebekken er ute og skyter
(Han Grytebekken slengde burt ein Dag sin kvasse Ljaa)
SS 5, s. 310–13

 • Norsk folketone
  • Han Grytebekken slengde burt ein dag sin kvasse ljaa (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Lesebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen […]. Fjerde del. Oslo, Dybwad, 1929. Melodier til lesebokens sanger og vers (IV. del). Ved O.M. Sandvik, nr. 27
 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Grytebekken er ute og skyt (Og Grytebekken slengde burt ein dag sin kvasse ljå)

Guten
(Du drøymer om at verda Mann)
SS 5, s. 80–81
(Dølen I. No. 7. 5. December 1858)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Guten = Der Bursch = The Youth (Du ferer vidt, og du verdt trøytt [4. strofe] = Wohl trüben Tränen dir den Blick = From wand’rings far, a weary man). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 1. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 156–58)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 156–58))
  • Guten (Du færer vidt og du vert trøytt)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 72–80)
  • Guten (Du ferer vidt, og du vert trøyt)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Andra hefte, Bergen, Giertsen, 1898, nr. 3. 1 partitur (s.7–8)
  • Guten (Du ferer vidt, og du vert trøytt)
   • Blandet kor med klaver. Arr: Kristoffer Håvik
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 34–36)

Jenta
(Ver ikki so modlaus, unge Jenta)
SS 5, s. 79–80
(Dølen I. No. 6. 28 November)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Jenta = Das Mädchen = The lass (Ver ikkje so modlaus, unge Jenta = Mein Mädchen, lass deinen Kopf nicht hängen = Do not feel dishearten’d, dear young maiden). EG 141. Tysk tekst av Hans-Joachim Theill, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Stingstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. II, cop. 1991. 1 partitur (s. 220–21)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1991. 1 partitur (s. 220–21)

Jolevise
(Os er idag ein Frelsar fødd)
SS 5, s. 84
(Dølen I. No. 10. 26. December 1858)

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Jolevise (Oss er i dag ein Frelsar fødd)
   • Sang og klaver
    • Kristiania, Norsk musikforl., [1919]. 1 partitur (s. 3)

Jøtunheim
(Me standa her som paa eit storknat Hav)
SS 5, s. 299–302

 • [Jøtunheim] Farvel – i sangen vil jeg mindes dig
  • Med standa her (—). Bare tekst. Angitt melodi: Farvel – i sangen vil jeg mindes dig.
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Me standa her som paa eit storknat hav (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 129)
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Jotunheimen (Me standa her som på eit storkna hav)
   • Sang og klaver
  • I Jotunheimen (Me standa her som på eit storkna hav)
   • Blandet kor
    • Oslo, Norsk musikforl., cop. 1958. 1 partitur (1 ark), (Norsk musikforlags samling av blandede kor, nr. 586)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Med standa her (Me standa her som paa eit storkna hav). Harm. Av Hagb. Elstad
   • Blandet kor
    • I: Norsk Toneblad for blanda kor, orgel eller felor. Volden, P.M. Gjærder, 1911, 2. aarg., no. 1, nr. 4. 1 partitur (s. 7–8)
  • Me standa her som på eit storkna hav (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 394, s. 258
  • Me standa her (Me standa her som paa eit storknat hav)
  • Me standa her (Jotunheimen)
   • Orkester. Arr. Eivind Groven
    • Manuskript, Nasjonalbiblioteket Mus.ms.a 6621:j. 1 partitur (5 s.)
 • Sletten, Jacob (1872–1936)
  • Me standa her som paa eit storknat hav (—)
 • Søraas, Lars (1862–1925)
  • Jotunheimen (Me standa her som paa eit storkna hav)
   • Blandet kor
    • I: Lette Ungdomskor for Sopran, Alt Tenor og Bas. Ved Lars Søraas. Hefte II, nr. 11. Bergen, Kaland, [190-]. 1 partitur (s. 15)
  • Me standa her som på eit storkna hav (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 256, s. 256–57
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Me standa her som paa eit storknat hav (—)

Kjende eg sovist!
(Kjende sovist eg Herrens Veg)
SS 5, s. 253
(Blandkorn, 1867)

 • Lie, Harald (1902–42)
  • Kjende so visst eg (Kjende so visst eg Herrens veg), op. 7, nr 1. [Tekst:] Vinje etter Goethe.
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-huset, cop. 1940. 1 partitur (4 s.) (Musikk-husets mannskorbibliotek, nr 6)

Kunnskap skal styra Riki og Land
(Kunnskap skal styra Riki og Land)
SS 5, s. 101
(Dølen I. No. 24. 3. April 1859)

 • Mel.: Hava me gløymt (Den gamle stevtonen)
  • Kunnskap skal styra rike og land (—)
   • Tekst. Melodistemme [med tekst], nr. 428
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 144, s. 142
 • Norsk folkemelodi: Herr Sinklar drog
  • [Kunnskap skal styra riki og land]
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 159. 1 partitur (s. 68–69)
 • Norsk folketone
  • Kunnskap skal styra rike og land (—)
 • Svensk folketone
 • Behrens, Johan Diedrich (1820–90)
  • Kunnskap skal styre (Kunnskap skal styre rike og land). Harm.v. Erik Th. Nordbø
   • Blandet kor
    • I: Norsk Toneblad for blanda kor, orgel eller felor. Volden, P.M. Gjærder, 1912, 3. aarg., no. 4, nr. 14. 1 partitur (s. 27)
  • Kunnskap skal styra rike og land (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 359, s. 237
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 42)
  • Kunnskap skal styra rike og land (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 139. 1967, nr. 170
    • I: Songbok åt skular og ungdomslag. Sven Moren. Tonesamling ved dr. O.M. Sandvik. Oslo, Noregs boklag, 1930, nr. 103, s. 82–83
  • Sannt Adelskap (Kunnskap skal styra Rike og Land)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [1876], nr. 55
  • So skal det vera (Kunnskap skal styra rike og land)
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Kunnskap skal styra (Kunnskap skal styra rike og land)
   • Sang og klaver
 • Ring, Oluf (1884–1946)
  • Saadan maa du være (Kundskab skal styre Rige og Land)
   • Klaver med tekst
    • I: Syng dig glad. Tonesamling. Samlet og udgivet af Peder Iakobsen. København, I hovedkommission hos Det Schönbergske forl., 1930, nr. 48, s. 55

Langs ei Aa
(Du Skog! som bøygjer deg imot)
SS 5, s. 159
(Ferdaminni, 1861)

 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • Langs ei Aa (Du skog! Som bøygjer deg imot)
   • Sang og klaver
    • Fire sange med piano, op. 1, nr. 2. Christiania, Warmuth, [1892]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Langs ei å = Am Strome = Beside the stream (Du skog! som bøyer deg imot = O Baum, zum Strom gebeugt hinab = Still woods, which o’er the black brook bend). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 5. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 170–71)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 170–71)
  • Langs ei Å (Du skog! Som bøygjer deg imot)
   • Sang og klaver
    • Utvalgte sanger og romanser. Dyp stemme. Samlet og redigert av Egil Nordsjø. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 22–25)
  • Langs ei å (Du skog som bøyer deg i mot)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 47–53)
 • Lie, Harald (1902–42)
  • Langs ei aa (Du skog! Som bøygjer deg imot), op. 7, nr. 2
   • Mannskor
    • Oslo, Musikk-huset, cop. 1940. 1 partitur (6 s.) (Musikk-huset mannskorbibliotek, nr 5)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Du skog som bøyer deg imot (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 129, s. 86
  • Du skog som bøygjer deg imot (—)
   • To like stemmer
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 383, s. 371
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Langs ei aa (Du skog, som bøygjer deg imot)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Andra hefte, Bergen, Giertsen, 1898, nr. 9. 1 partitur (s. 15–16)
  • Langs ei Aa (Du Skog, som bøygjer deg imot)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [1876], nr. 74
 • Sande, Olav (1850–1927): Aa nei for himmel

Lat ikki det Vonde vara
(Tek eg burt fraa meg mi Ro)
SS 5, s. 112
(Dølen I. No. 37. 3. Juli 1859)

 • Brørs, Sturla (1890–1986?)
  • Alltid me det vonde må gjera (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 12, s. 7

Billedbog

Blaamann_no-nb_sml_14435

Leitande etter Blaamann
(«Blaamann», «Blaamann», Bukken min!)
SS 5, s. 143
(Dølen II. No. 25. 8. April 1860)

 • Hartmann, Johan Peter Emilius (1805–1900): Jeg er træt og gaar til ro
  • Blaamann, Blaamann, bukken min (—)
   • Kun tekst. Melodiangivelse: Jeg er træt og gaar til ro
    • I: Syng. Sangbok for arbeiderforeninger, ungdomslag og afholdsforeninger o.l. […], samlet og udgivet af Birger Hall. Kristiania, Cappelen, [1900], nr. 319, s. 231–32
    • I: Melodier til samtlige sange i Kirkeklokken med tillæg […]. Ved Birger Hall. Kristiania, Thronsen, 1899, nr. 559, s. 90. Melodi
 • Haavie, Anne (1809–88)
  • Blaaman, Blaaman, Bukken min (—)
   • Melodistemme med tekst. Melodi: Norsk melodi [sic]
   • Melodistemme med tekst. Melodi: Norsk melodi [sic]
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for Skolen og Hjemmet. Kristiania, Malling, 1876, nr.109, s. 70
   • Melodistemme med tekst. «Fru Anne Haavie»
    • I: Folkesangbogen. Samling af melodier og tekster for det norske folk. Ved Jakob N. Kobberstad og O. Koppang. Første binds andet hefte. Kristiania, Warmuth, [1884?], nr. 67, s. 98
  • Blaamann («Blaamann », «Blaamann », Bukken min)
   • Siffernotasjon. Intet melodiopphav
    • I: Norske Visor aat Skulom. Utgjevne av Ingvar Bøhn. Christiania, Larsen, 1871, s. 89–90
  • «Blaaman, Blaaman, Bukken min» (—)
  • Guten kallar paa bukken («Blaamann », «Blaamann », bukken min)
   • Kun tekst. Melodianvisning: Norsk folke-tone [sic = Haavie?]
    • I: Norske songar og kvæde. Samlade av R.R. Heyerdahl. Kristiania, trykt i Ringvolds boktr., 1885, nr. 83, s. 80–81
  • Blaamann (Blaamann, Blaamann, bukken min)
   • To stemmer (sopran og alt)
    • I: Norsk Toneblad for blanda kor, orgel eller felor. Volden, P.M. Gjærder, 1912, 3. aarg., no. 3, nr. 12. 1 partitur (s. 22)
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 26. 1 partitur (s. 12–13)
  • Blåmann, Blåmann, bukken min (—)
   • Klaver med tekst og besiring
    • I: Mike and Else’s Norwegian Songbook. Compiled and edited by Mile and Else Sevig. Pianoarr. […] by Else Sevig. Minneapolis, Skandisk, Inc., cop. 1985. 1 partitur (s. 18)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 29, s. 16
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 95. 1967, nr. 80
 • Schjelderup, Gerhard (1859–1933)
  • Blaamann, Blaamann, bukken min (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norges melodier, 368 norske sange med piano med underlagt tekst. 3. del. Kjøbenhavn, W. Hansen, 1910, nr. 11, s. 15–16

Lenda
(Sjaa no skal du høyra om Lenda fraa Land)
SS 5, s. 223–25
(Blandkorn, 1867)

 • I folkevisetone
  • Lenda (Sjaa no skal du høyre um Lenda fraa Land)
   • Tre like stemmer
    • I: Melodier til sange i Nordahl Rofsens læsebog’s tredje del. Trestemmig udsatte. Samlede og udgivne ved Hans Mo. Bergen, Udgiveren, I hovedkommission hos Beyer, 1896. 1 partitur (s. 8)
 • Norsk folkemelodi
  • Lenda frå Land (Sjå no skal du høyra)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Sangene i våre hjerter. Elin Prøysen. 141 viser fra den glemte sangskatten. [Oslo], Damm. 2007, s. 120–21
  • Sjå no skal du høyra um Lenda frå Land (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Syng dig glad. Lærebok i sang for skoler i by og bygd av Gustav Bøhn. Oslo, Aschehoug, 1930, nr. 229, s. 94
  • Lenda (Sjaa no skal du høyra um Lenda fraa Land). Folkemelodi?
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Andre hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 11, s. 10–11
 • Norsk folkemelodi. Senhøst (Det rimer paa marken)
  • [Lenda]
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Sangbog for Skoler, med systematisk ordnede øvelser og sange (fra 3die skoleaar) af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1899], s. 60–61
  • Sjaa no skal du høyra um Lenda fraa land (—)
   • Tekst. Melodiangivelse: Som «I sønner af fjeldet»
 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Lenda frå Land (Sjå no skal du høyra)
   • Sang og renstemt orgel
    • Manuskript. Oslo, Eivind Grovens institutt, (19–). 1 partitur (1 s.)
  • Lenda (Sjaa no skal du høyra um Lenda fraa Land)
   • Melodistemme med tekst, «ogsaa til 'Mitt hjarta hev vore i Livsensstrid'»
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)

Naar ikki lenger du elska kann
(Det fyrste du hever at gjera Mann)
SS 5, s. 119
(Dølen I. No. 48. 18. September 1859)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Det første = Das Erste = The first thing (Det første du har å gjera, mann = Wenn nimmer dein Herz mehr lieben kann = The first thing, man, you’re call’d upon to do). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 8. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 177–78)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 177–78)
  • Det første (Det fyrste du hev å gjera mann)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 43–46)
  • Det fyrste du har å gjera mann (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 90, s. 59
 • Karlsen, Kjell Mørk (f. 1947)
  • Når ikkje lenger du elska kan (Det fyrste du hever å gjera mann)
   • Sang og klaver
    • Om kjærlighet. 5 sanger for sopran (tenor) og piano, opus 77. [Oslo, NB noter, 1986]. 1 partitur (s. 2–3). Manuskriptkopi

Olav høyrer Musik og Song i Byen (Fjellguten)
(Den fyrste Gong eg kom til Byen)
SS 5, s. 267–68

 • Angitt melodi:
  • Framåt, framåt på ljusets bana
   • Særtrykk: «Fjellguten til Songarlaget af Studenter i Christiania. Paa Songarlagets 20 Aarsdag.»
    • Finnes i Dølen IV, no. 9. 26. November 1885
 • Wennerberg, Gunnar (1918–1901)
  • Framåt, framåt på ljusets bana
   • Mannskor
    • I: Samling af flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Fjerde Række, første Bind. Kristiania, Udgiveren, «1860», nr. 304. 1 partitur (s. 7–8)

Paa Hamars Ruiner
(Vi staa og synge paa Hamars Grav)
SS 5, s. 69–70
(Særtrykk, Drammens Tidende, 1857, nr. 183)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Paa Hamars ruiner = Auf Hamars Ruinen = On the ruins of Hamar (Vi står og synger på Hamars grav = Ich steh und singe auf Hamars Grab = We stand and sing on old Hamar’s stones). EG 140. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Stingstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. II, cop. 1991. 1 partitur (s. 217–19)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1991. 1 partitur (s. 217–19)

Profetens Syn
(Ein Dal Profeten Esekiel saag)
SS 5, s. 163–64
(Ferdaminni, 1861)


Sang ved Russelaget 1857
(Studenter vi ere og Børnenes Sko)
[Ikke funnet i SS]
(Drammens Tidende, 1857, nr. 189)

 • Arntzen, Carl: Vi færdes med lyst. Tekst av Welhaven
  • [Sang ved Russelaget 1857]
   • To like stemmer
    • I: Sangbok for skoler med systematisk ordnede øvelser og sange (fra 3dje skoleaar) af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1899]. 1 partitur (s. 33–34)
  • Vi færdes med lyst (—)
  • Norsk Studentersang (Vi færdes med lyst)
   • Tre like stemmer
    • I: Sangbog for Børn og Ungdom. Samling for to., tre- og firstemmige Sange, for mandskor og blandet kor […]. Udgiven af F. Jensen. Andet opl. Chicago, Udgiveren, 1880. 1 partitur (s. 98)
  • Studentersang (Vi færdes med lyst)
   • Trestemmig kor
    • I: Trestemmig Sangbog for to Sopraner og Alt eller to Tenorer og Bas. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Hefte. Kristiania, Udgiveren, [s.a.]. 1 partitur (s. 16–17)
  • Studentersang (Vi færdes med lyst)
   • Mannskor
    • I: Nyere norske Sange for firestemmigt Mandskor. Udgivne af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [s.a.]. 1 partitur (s. 6)
    • I: Norske sang fir- og femstemmige for mandsstemmer. Udgivne af Joh. D. Behrens. Stockholm, Hirsch, 1872. 1 partitur (s. 54–55)
  • Studentersang (Vi færdes med lyst)
   • Klaver med tekst
    • I: Norges melodier. Kjøbenhavn, Wilhelm Hansen, [1874], nr. 11, s. 14
  • Vi færdes med lyst (—)
  • Med jubel vi toner vårt Fedrelands flag (—) [tekst Engebret Hougen]
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, s. 231–32
 • Nutzhorn, Heinrich (1833–1925): Vi færdes med lyst. Nevnt som komponist i Folkehøjskolens sangbog 5 og 6. Kun tekst.

Skandinavsang
(Norden er et Søskend-Lag)
SS 5, s. 29

 • Stuntz, Johan Hartmann (1793–1859)
  • Skandinavsang (Norden er et søskendlag)
   • Mannskor
    • I: Samling av flerstemmige mandssange for større og mindre sangforeninger. Udiven af Joh. D. Behrens. Anden rækkes andet bind. VIII bind, II. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [1851?], nr. 133. 1 partitur (s. 9–10)
  • Norden er et Søskendlag (—)
   • Mannskor
    • I: Norsk folke-sangbog for firstemmigt mandskor. Af Joh. D. Behrens. Andets bind, ny forøget udg. Kristiania, Behrens, [18–], nr. 21. 1 partitur (s. 31–32)
  • Norden er et søskendlag (—)
   • Blandet kor
    • I: Utvalg av firstemmige sange for blandet kor. Ved Hans Mo og H.C. Thu. Femte opl. Bergen, Giertsen, 1917, nr. 23. 1 partitur (s. 38–39)
  • Norden (Norden er et søskenlag)
   • To like stemmer. Harm. av L. M. Lindeman
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 304. 1 partitur (s. 301–02)
  • Nordens Søskendlag (Norden er et Søskendlag)
   • To like stemmer
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [1876], nr. 22. 1 partitur
  • Norden er et søskendlag (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 20–21)
  • Norden är et brödrarlag (—)
   • To like stemmer
    • I: Sångbok för skolan och hemmet. 2:a heftet. G. Bergdahl. Stockholm, Lundquist, 1891. 1 partitur (s. 68)
  • Nordens syskonlag (Norden är ett syskonlag)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Eggelings sångbok 1890, 4. upp. Lund, Lindsted, 1890, s. 83
  • Norden er et Søskenlag (—)

So skal Gjenta hava det
(Den fagre Gjenta skal ut og blenkja)
SS 5, s. 159
(Ferdaminni, 1861)

 • Mel: Å vil du hava meg til å kveda (Den nye stevtonen)
  • Den fagre gjenta skal ut og blenkja (—)
   • Melodistemme [med tekst, nr 431]
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 348, s. 342–43
 • Norsk folketone, nystev
  • Den fagre jenta (Den fagre jenta skal ut og blenkja)
 • Norsk stevtone: Det vart vel Svingom i Bondeskikken
 • Alnæs, Eyvind (1872–1932)
  • So skal gjenta hava det (Den fagre gjenta skal ut og blenkja). Op. 22, nr. 5
   • Sang og klaver
    • 6 sange til tekster af Anders Hovden og A.O. Vinje, 2det hefte. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1907. 1 partitur (s. 4–5)
  • Den fagre jenta skal ut å blenkja (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 52, s. 29
 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • So skal gjenta hava det (Den fagre gjenta skal ut og blenkja)
   • Sang og klaver
    • I: The Aksel Schiötz anthology of music. Lyd

Song paa Eidsvoll den 17de Mai 1859
(No fyrti og fem Aar er’ farne idag)
SS 5, s. 107–08
(Dølen I. No. 31. 22. Mai 1959)

 • Mel: Vi ferdes med lyst
  • Som Moses paa heidi, daa busken der brann. Strofe 5 av: «No fyrti og fem Aar er’ farne idag»
 • Arntzen, Carl (1801–77): Studentersang (Med jubel vi toner vårt fedreland)
  • [Song paa Eidsvoll den 17de Mai 1859]
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Sangbok for norske ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 142: Vi ferdes med lyst, med angitt melodi: nr. 236, Med jubel vi toner

Song til ein Folkefest
(I gamle Dagar galt det paa med Kniven godt at køyra)
SS 5, s. 112–14
(Serprent. Dølen I. No. 38. 10. Juli 1859)

 • Mel: For norge, kjæmpers fødeland
  • I gamle dagar (I gamle dagar galdt det på)
   • Tekst
    • I: Norsk songbok for skule, heim og lag. Utarbeidd på grunnlag av Olaus Alvestad: Norsk songbok. Utgjeven av Noregs Høgskulelærarlag. 9 opp. Oslo, Cappelen, 1961, nr. 521, s. 351
 • Alvestad, Olaus (1866–1903)

Storegut er bukjær
(Han Storegut ingenting drog seg fraa)
SS 5, s. 306–08

 • Norsk folketone
  • Han storegut ingenting drog seg frå (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Lesebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen […]. Fjerde del. Oslo, Dybwad, 1929. Melodier til lesebokens sanger og vers (IV. del). Ved O.M. Sandvik, nr. 26
 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Storegut er bukjær (Han Storegut ingen ting drog seg frå)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 4. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 13–15)
 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Storegut er bukjær (Han Storgut ingenting drog seg fraa)
   • Melodistemme med tekst, «tone til 'Hemingen'»

Storegut er med til Kongen
(So til Kongen me foor, og var elleve Mann)
SS 5, s. 287–88

 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Storegut er med Kongen til Gufseguten (Og mot laksen i skreppa). Strofe 5
   • Melodistemme med tekst, «tone til 'Gufseguten' skriven etter Aslak Brekke»

Storegut er med til Røldalsmessa
(I Kyrkja til Røldal eit Bilæt hekk)
SS 5, s. 298–99

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Storegut er med til Røldalsmessa (I kyrkja til Røldal eit bilæt hekk)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 2. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 3–8)

Storegut fell i Giftetankar
(I livet hev’ det so som so meg gjenget)
SS 5, s. 304–06

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Storegut fell i giftetankar (I livet hev det so som so meg gjenget)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 5. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 16–17)

Storegut gjeng med Otte
(Her einsam eg gjæter i Hugen heit)
SS 5, s. 309–10

 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Storegut gjeng med otte (Her einsam eg gjæter i hugen heit)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 7. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 21–22)

Storegut verd atterfunnen
(Um nokre Aar der und’ ein Stein)
SS 5, s. 313–15

 • Groven, Eivind (1901–77)
  • Storegut verd atterfunnen (Eg stend som på roti til turka tre) Strofe 4
   • Melodistemme med tekst, «tone til ‘Den ti’ daa eg va’ femten aar’ skriven etter Aslak Brekke, Vinje»
  • Storegut verd atterfunnen (Um nokre Aar der unde’ ein Stein) Strofe 1
   • Melodistemme med tekst, «Gulnesvisa»

Storegut verd vitjad av Huldra elder Rove-Guro
(Han Storegut laag seg i Borddals-Bud)
SS 5, s. 308–9

  • Han Storegut laag seg i Borddals bud
 • Eggen, Arne (1881–1955)
  • Storegut verd vitjad av huldra (Han Storegut låg seg i Borddals bud)
   • Sang og klaver
    • Storegut-sanger. Lyrisk cyklus fra Vinjes «Storegut», nr. 6. Oslo, Tono, cop. 1958 (Arne Eggen). 1 partitur (s. 18–20)

Tankarne dine
(For Tankarne dine maa du liva)
SS 5, s. 112
(Dølen I. No. 35. 19. Juni 1859)

 • Norsk folketone
  • For tankane dine må du leva (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 196, s. 126–27
   • Melodistemme med tekst
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • For tankane dine (For tankane dine må du leva)
   • Sang og klaver
 • V.
  • For tankarne dine maa du liva (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 359 gamle og nye lundar […]. Kristiania, Cammermeyer, 1922, nr. 226, s. 161–62

Til Barnet
(Les og vex! Det høyrer til)
SS 5, s. 174
(Feragen: Øvelsesbog i Læsninga af Haandskrifter. 1861)

 • Norsk folketone
  • Til veslegut (Lær og veks! Det høyrer til)

Til den sovende Malene
(Aa kjære væne, ikki drøym)
SS 5, s. 158

 • Beyer, Frants (1851–1918)
  • Aa kjære, vene, inkje drøym (—). A.O.Vinje
   • Sang og klaver
    • 6 Sange komponerede af Frants Beyer, op. 2, IV. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1882/1883]. 1 partitur (s. 7)

Til Kvinna
(Vi alle Kvinna lika)
SS 5, s. 136
(Serprent. 29. December 1859. Dølen II. No. 11. 1. Januar 1860)

 • Bay, Rudolf (1791–1856): Vift stolt på Kodans bølge
  • [Vi alle kvinna lika]. Angitt melodi: At far min kunde gjera
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 352, s. 346 tekst. Melodistemme: nr. 82, s. 80

Til Pulten min
(So ikke lenger her i Fred)
SS 5, s. 228–29
(Dølen VI. No. 5. 1. Marts 1868)


Trudom
(Guds Riki er eit Fredens Riki)
SS 5, s. 88
(Dølen I. No. 15. 30. Januar 1859)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Trudom = Glaube = Faith (Guds rike er eit fredens rike = Ja, Gottes Reich ist eitel Frieden = God’s kingdom reigns in peace eternal). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 11. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 184–85)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 184–85)
  • Trudom (Guds rike er eit fredens rike)
   • Sang og klaver
    • Utvalgte sanger og romanser. Dyp stemme. Samlet og redigert av Egil Nordsjø. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 26–27)
   • Blandet kor
    • I: Landsmaalssongarne vaare. Andra hefte, Bergen, Giertsen, 1898, nr. 6. 1 partitur (s. 11–12)
   • To like stemmer
    • I: Syngeplan for folkeskolen. Ved Hans Mo. Annen del: Tostemmige sange, øvelser og musik-katekismus for 4de, 5te og 6te klasse. 2. opl. Bergen, Giertsen, 1893, nr. 109. 1 partitur (s. 92–93)
  • Guds rike er eit fredens rike (—). Trudom
   • Klaver med tekst

Tyteberet
(Tyteberet uppaa Tuva)
SS 5, s. 103
(Dølen I. No. 26. 17. April 1859)

 • Beck, Thomas (1899–1963)
  • Tytebæret (Tytebæret oppå tuva)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangboka. Kom og syng 3, sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn / [utgitt] av Grete Bryhn og Øystein Årva. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets, 1990, s.30
 • Grieg, Edvard (1803–1907)
  • Tyteberet = Die Beere = The berry (Tyteberet opp på tuva = Fern im tiefen Waldestale = Bright red berries on the hillock). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 4. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 167–69)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 167–69)
  • Tytebæret (Tytebæret uppå tuva)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 18–25)
  • Tyteberet (Tyteberet uppaa tuva)
   • Tre like stemmer
    • I: Syngeplan for folkeskolen. Ved Hans Mo. Tredje del: Tre-og firstemmige sange for 6te og 7de klasse. Bergen, Giertsen, 1892, nr. 130. 1 partitur (s. 132–34)
  • Tyteberet uppaa tuva (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 15. 1 partitur (s. 7)
  • Tyteberet uppaa tuva (—). 2den Stemme: Edv. Griegs Tone
  • Tytebæret oppå tuva (—)
 • Olsen, Sparre (1903–84)
  • Tytebæret (Tytebæret oppå tuva)
   • Sang og klaver
  • Tytebæret (Tytebæret oppå tuva)
   • Damekor
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1970. 1 partitur (1 ark). (Musikk-Husets damekorbibliotek, nr. 62)
 • Prestkvern, Ivar (1871–1958)
 • Sande, Olav (1850–1927)
  • Tytebæret uppå tuva (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 350, s. 344–45
 • Silcher, Friedrich (1789–1860): Jeg har baaret lærkens vinge
 • Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)
  • Tytebæret (Tytebæret oppå tuva)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Songboka for skule og heim. Lars Søraas. Bergen, Lunde, 1948, nr. 195, s. 214–15
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. Mads Berg. 25. reviderte utgave, 2. opplag. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 251
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Norsk visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl, cop. 1993, s. 595
   • Klaver med besifring. Separat tekst
    • I: Pensjonistens sangbok. Pianoutgave. Red./arr. Av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, 1993, s. 136–37
  • Tyttebæret (Tyttebæret upp på tuva)
   • Mannskor
    • Oslo, Norsk musikforl., cop. (M.M.U.), 1930. 1 partitur (2 s.)

Ved Mjøsen
(Slikt Land so vænt, så rikt og stort)
SS 5, s. 118
(Dølen 1. No. 46. 4. September 18591)

 • Lystrup, Geirr (f. 1949)
  • Vinje-Mjøsa (Du Land)
   • Mannskor, arr. av Inger-Pernille Stramrud
    • Partitur (2 s.). Manuskript hos komponisten. Publiseres i boken Lyden av Mjøsa høsten 2018

Ved Rundarne
(No ser eg atter slike Fjøll og Dalar)
SS 5, s. 156–57
(Ferdaminni, 1861)

 • Mel: Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden
  • Ved Runderne (No ser eg atter slike Fjell og Dalar)
   • Tekst
    • I: Norske Viser og sange til Skolebrug. Kjøbenhavn, I Kommission: Lund, 1868, nr. 107, s. 152–53
 • Delius, Frederick (1862–1934)
  • The homeward way = Heimkehr (I see again the hills and valleys = Nun seh’ ich meine Berg’ und Täler)
   • Sang og klaver
    • Complete works. Volume 19, Nineteen songs. Oxford, Oxford university press, 1987. 1 partitur (s. 30–34). Engelsk tekst av Peter Pears, tysk tekst av G. Tischer
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Ved Rondane = Bei Rondane = At Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar = So seh aufs neu’ ich jene Berg’ und Tale = Here, mountain slopes, deep valleys I again see). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr. 9. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 179–81)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 179–81)
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 63–71)
   • Mannskor med tenor solo. Arr.: Thomas Caplin
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 2007. 1 partitur (3 s.)
   • Damekor med sopran solo. Arr.: Thomas Caplin
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 2007. 1 partitur (3 s.)
   • Blandet kor med sopran solo. Arr.: Thomas Caplin
    • Oslo, Musikk-Huset, cop. 1993. 1 partitur (3 s.) (Musikk-Hustes bl.-korbibliotek, nr. 354)
   • Blandet kor. 4 stemmer, arr. av Per Winge
    • Oslo, Norsk Musikforl., [19–]. 1 partitur (1 ark)
  • Ved Rundarne (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Blandet kor, 3 stemmer. Arr. af P. Lindeman
    • I: Bondens Sangbok. Utgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Nielsen, 1902, nr.24. 1 partitur (s. 26–28)
  • Vid Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Tre like stemmer
    • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania & Bergen, Norsk Musikforl., [1922?]. 1 partitur, s. 24–25
    • I: Melodier til sange i Nordahl Rofsens læsebog’s tredje del. Trestemmig udsatte. Samlede og udgivne ved Hans Mo. Bergen, Udgiveren, I hovedkommission hos Beyer, 1896. 1 partitur (s. 14–16)
    • Oslo, Norsk Musikforl., [cop. 1976]. 1 partitur (s. 4–6). Arr. Else Berntsen Aas
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 172a, s. 74–75
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 48–49)
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Melodistemme med tekst og besifring
    • I: Vi synger 2. Stein Skøyeneie [og] Leif Dramstad. Sangbok for grunnskolens mellomtrinn. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1995, s. 50–51
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar). Fra «Ferdaminne frå sumaren 1860»
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Skolens sangbok. Med metodisk rettleiing for undervisningen i sang. Av Mads Berg. Ny utg. Oslo, Aschehoug, 1940, nr. 228. 1967, nr. 219
  • Ved Ronderne
   • Orkester. Instrumentert av Poul Schierbeck
    • Manuskript. København, Kongelige bibliotek. 1 partitur (2 bl.). Datert 1951
  • Ved Rundane
   • Orgel. Arr. Hans Olav Lien
    • [S.l.], Østnorsk musikkforl., [19–?], 1 s.
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Klaver. Separat tekst
    • I: Folkeskolens sangbok. Av Gjermund Hulaas, Rolv Nordal, Hans Stordal. Musikk for 4. til 6. skoleår i 9-årig skole. 3. oppl. Oslo, Cappelen, 1964, s. 118–19
    • I: Pensjonistens sangbok. Pianoutgave. Red./arr. Av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, 1993, s. 182–83
   • Klaver. Separat tekst. Arr. av Fridtjof Backer Grøndahl
    • Oslo, Norsk musikforl., cop. 1946, 1 s. (Sørgemusikkserien)
  • Memories of childhood (Once more the crags and dales of childhood) = No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norway sings. English. Norwegian edition. A collection of Norwegian folk music. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1950, nr. 25, s. 54–55
 • Holst, Elling (1849–1915)
  • Ved Rundarne (No ser eg atter slike Fjøll og Dalar)
   • Sang og klaver
    • Manuskript, Nasjonalbiblioteket, Mus.ms.4177:323, 2 bl.
  • No ser eg atter slike Fjell og Dalar (—) (E. H.)
   • To like stemmer, arr. av Ludv. M. Lindemann
    • I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniseret for to lige Stemmer […] til Brug for Skoler og Foreninger ved Ludv. M. Lindeman. Christiania, Aschehoug, 1877, nr. 91b, s. 84–85Forbokstavene E.H. som av Lindeman ble angitt som opphav til «No ser eg atter» i melodisamlingen til Seips visebok (1877), er blitt tolket som Engebret Hougen (1826–1891). Et manuskript i Nasjonalbiblioteket beviser imidlertid at E.H. = Elling Holst: Blant Holsts noter står melodien både som skisse og skrevet ut for sang og piano til Vinjes tekst (Mus.ms. 4177, eske 323), se ovenfor. Vinjes dikt Ved Rundarne («No ser eg atter») og Ivar Aasens dikt Sumarkvelden («Velkomen atter») har samme versemål, ottava rima. I noen sangsamlinger kobles følgelig Holsts melodi til Aasens dikt, for eksempel i Norsk Tonesamling (nr. 596), med Elling Holst oppgitt som komponist (arr. av Paul Okkenhaug). Også i Tonesamling til ‘Norsk songbok’ for ungdomsskular og ungdomslag ved Olaus Alvestad (Andre uppl., Kristiania, Cammermeyer, 1913, nr. 157, s. 105–106) er Holsts melodi satt til Aasens dikt, men her er «E. Hougen» notert som komponist. Dette kan være grunnen til at melodien i mange sangbøker feilaktig er tillagt Hougen. Melodien er også blitt anonymisert, kanskje endret noe og formidlet videre som «folketone», jfr. Eivind Groven: «Vinje-song», 2. sats i orkesterverket Fjelltonar.
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • Melodistemme med tekst. Melodi: E. Hougen [sic]
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 253a, s. 251–52
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • Sang og renstemt orgel, arr. av Eivind Groven
    • Manuskript. Oslo, Eivind Grovens institutt. 1 partitur (2 s.)
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
  • Vinje-song (No ser eg atter)
   • Hardingfele, solo, orkester med innslag av sang
    • I: Eivind Groven. Fjelltonar. Op. 27. Oslo, NB noter, [19–]. 1 partitur. Nr. 2
  • Vinje-song
   • Orkester. Mel: Folketone [sic]. Arr. av Eivind Groven
    • Manuskript, Nasjonalbiblioteket, Mus.ms.a 6594 og Mus.ms.a 7007. 1 partitur (10 s.)
  • Vinje-song (No ser eg atter)
   • Orkester og song ad libitum
    • I: Eivind Groven. Fjelltonar, sats 2. Op. 27. Manuskript, Nasjonalbiblioteket, Mus.ms.a 6601 og NB noter. 1 partitur (s. 11–20)
  • Velkomen atter [Ved Rundarne]
   • Melodistemme [med tekst]. Melodi: E. Hougen [sic]
    • I: Tonesamling til «Norsk songbok» for ungdomsskular og ungdomslag ved Olaus Alvestad. 359 gamle og nye lundar […]. Kristiania, Cammermeyer, 1913, nr. 157, s. 105–06
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Blandet kor. Mel: E. Hougen [sic]. (Harm. E.E. [Erik Eggen])
    • I: Norsk Toneblad for blanda kor, orgel eller felor (red. Erik Eggen). Volden, P.M. Gjærder, 1910, 1. aarg., no. 5, nr. 24. 1 partitur (s. 35–37)
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Blandet kor med klaver. Melodi: Edvard Grieg [sic], arr.: Kristoffer Håvik /Jørund Fluge Samuelsen
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 14–22)
 • Hovland, Per Egil (f. 1947)
  • Ved Rondane (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Sang og klaver
    • Oslo, Norsk musikforl., cop. 1995. 1 partitur (3 s.)
 • Islandsmoen, Sigurd (1881–1964)
  • Ved Rondarne (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Mannskor
    • [S.l.], S. Islandsmoen, [19–]. 1 partitur (7 s.)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
 • Nørregaard, Georg
  • No ser eg atter slike fjell og dalar (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 172b. 1 partitur (s. 75)
 • Solheim, Adolph
  • Ved Rundarne (No ser eg atter slike fjell og dalar)
   • Blandet kor
    • I: National- og Selskabs-Sange med musik. Samlet af Knud Henderson. 4. udg. Chicago, Anderson, 1903, nr. 50. 1 partitur (s. 160–61)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Ved Rundarne (No ser eg atter slike fjell og dalar
   • Tre like stemmer
    • I: Trestemmig sangbog. 166 Sange udsatte for lige stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger. Af M.A. Udbye. Trondhjem, Andersens Enke, 1867. 1 partitur (s. 146–47)
  • No ser eg atter slike Fjell og Dalar (—)
  • Ved Rundarne (No ser eg atter slike Fjell og Dalar)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [1876], nr. 21

Velkommen til os være
(—)
[Ikke funnet i SS]

 • Bay, Rudolf (1791–1856): Vift stolt på Kodans bølge = At far min kunde gjera
  • Velkommen til os være du moders bedste søn (—)
   • Kun tekst. Mulig melodi: At far min kunde gjera
    • I: Morgenbladet, no. 290, 17.10.1851. Tekst

Veslegut (Bjørn Vesle)
(D’er fælt so vondt, ja hutte-tu)
SS 5, s. 241
(Hornbæk: Sange for Skole og Hjem. I. 1869)

 • Norsk folketone
  • D’er fælt so vondt, ja huttetu (—)
  • Veslegut (D’er fælt so vondt, ja hutte-tu)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Tonar til «Lesebok for folkeskulen». Ved Andreas Austlid. Samla og utgjevne ved Hans Mo. Fyrste hefte. Kristiania, Cammermeyer, 1909, nr. 54, s. 30
 • Bay, Rudolf (1791–1856): Fred hviler over Land og by
  • [Veslegut]
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for Skolen og Hjemmet. Kristiania, Malling, 1876, nr. 17, s. 11
 • Grieg, Edvard (1843–1907): Gamle moder
  • [Veslegut]
   • Melodistemme [med tekst]
    • I: Skolens sangbok. Samlet av Mads Berg. Kristiania, Aschehoug, 1914, nr. 92, s. 76
 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Liten Gut (D’er fælt saa vont ja huttetu)
   • Tre like stemmer
    • I: Skole-sangbog. Udgivet af A.M. Hanche. [Kristiania], Warmuth, [1894], nr. 31. 1 partitur (s. 29–31)
  • D’er saa vondtt, ja huttetu (—)
   • To like stemmer
    • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 14. 1 partitur (s. 6–7)
 • Løne, Knud Henderson (1835–?): Vinteren
  • Veslegut (D’er fælt saa vondt, ja huttetu)
   • Blandet kor
    • I: National- og Selskabs-Sange med musik. Samlet af Knud Henderson. 4. udg. Chicago, Anderson, 1903, nr. 50. 1 partitur (s. 86). Tekst: s. 87
 • Sandvik, Ole Mørk (1875–1976)
  • D’er fælt so vondt, ja huttetu (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for skolen og hjemmet. Tillæg ved. R. Sandvik. Kristiania, Det norske Aktieforl., 1906, nr. 155b, s. 5–6

Vaar Niste
(Den beste Niste paa Livsens Ferd)
SS 5, s. 179
(Dølen III. No. 5. 11. Mai 1862)

 • Grøndal, Magnar (1919–2010)
  • Vår niste (Den beste niste på livsens ferd)
   • Blandet kor
    • I: Takk vere Gud. Tonesamling for piano, orgel, blanda kor, song og piano (orgel). Magnar Grøndal. [Hefte 1]. Langevåg, M.Grøndal, [1973]. 1 partitur (nr. 22). Harm. Elling Enger

Grieg_Vaaren

Vaaren
(Enno ei Gong fekk eg Vetren at sjaa for Vaaren at røma)
SS 5, s. 147–48
(Dølen II. No. 33, 3. Juni 1860)

 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Våren = Letzter Frühling = Last Spring (Enno ein gong fekk eg vetren å sjå = Ja, noch einmal ist das Wunder gescheh’n = Yet once again I see winter,s cloak fade). Tolv melodier til digte af A.O. Vinje. Op. 33, nr 2. Tysk tekst af H. Schmidt, engelsk tekst av Rolf Kr. Stang
   • Sang og klaver
    • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters. B. I, cop. 1990. 1 partitur (s. 159–63)
    • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 14. Frankfurt, Peters, cop. 1990. 1 partitur (s. 159–63)
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vetren at sjå)
   • Sang og klaver
    • Utvalgte sanger og romanser. Dyp stemme. Samlet og redigert av Egil Nordsjø. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1985. 1 partitur (s. 16–18)
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vetren å sjå)
   • Baryton og orkester
    • 10 songar op. 33 til tekstar av A.O. Vinje. Arrangert for bariton og orkester av Ragnar Söderlind (1983). Oslo, NB noter, [1983?]. 1 partitur (s. 81–92)
  • Letzter Frühling = Springtide = Le printemps (Ja, noch einmal konnt’ den Winter ich seh’n = Yes, once again winter’s face = Dieu m’a permis de de revoir le printemps). Deutsch von E. Lobedanz, English by F. Corder, Français par Leclercq
   • Sang og strykere
    • Leipzig, Peters, [1895]. 1 partitur (3 s.)
  • Enno ein gong fekk eg vetren å sjå (—)
  • Enno ein gong fekk eg vetren å sjå (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for skoleungdom. O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962. Nr. 123
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vetren å sjå)
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vintren å sjå)
   • Tre stemmer og instrumental overstemme (?). Sats: Sigvald Tveit
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vetren at sjå). Arr. For bl. kor av Ths. Beck
   • Blandet kor
    • [S.l., [s.n.], [19–]. 1 partitur (1 ark)
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vettren at sjå)
   • Siffernotasjon
    • I: Musiklære for folkeskolen. Af Jakob N. Kobberstad. Bergen, Beyer, 1879, nr. 34, s. 24–25
 • Kielland, Olav (1901–85)
  • Vaaren (Enno ein gong fekk eg vetren at sjaa). Op. 30
   • Sang og klaver
    • Oslo, NB noter, [19–]. 1 partitur (3 s.)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Vaaren (Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjå)
  • Enno eingong fekk eg vetren å sjå (—)
   • Klaver med tekst
    • I: Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Noregs Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 178, s. 115
  • Enno eingong fekk eg vetren aa sjaa (—)
  • Enno eingong (Enno eingong fekk eg vetren aa sjaa)
  • Enno ein gong fekk eg vetren å sjå (—)
   • Melodistemme med tekst
    • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 120
 • Nordstoga, Odd (f. 1972)
  • Våren (Enno ein gong fekk eg vetren å sjå)
   • Blandet kor med klaver. Arr: Kristoffer Håvik
    • I: Guten. Songar av Aasmund Olavsson Vinje. Aasmund Nordstoga, Oslo, Norsk musikforl. cop. 2017. 1 partitur (s. 27–33)

Vaarkjenning
(Det spretter i Lauv og det skyt Knupp)
SS 5, s. 213
(Dølen V. No. 10. 12. mai 1867)

 • Baden, Conrad (1908–89)
  • Vaarkjenning (Det spretter i Lauv og det skyt Knupp)
   • 4-stemmig damekor (SSAA)
    • Oslo, Norsk musikforl., 1992. 1 partitur (4 s.)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Oversikten er laget i forbindelse med Vinjes 200-jubileum 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.