Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

Innledning

Titlene i hovedregisteret er hentet fra A.O. Vinjes Skrifter i Utval, bind 3, Samlaget, [Kristiania] 1897 og Skrifter i samling, bind 5, Samlaget, Oslo 1993.

I registeret over titler og førstelinjer er alle anvendte titler og førstelinjer i utgangspunktet tatt med (med henvisning til tittelen i hovedregisteret). Der hvor innførslene er nesten identiske og kommer under hverandre, er bare én innførsel beholdt. Titler på folketoner og «lånte» melodier, dvs. melodier som er brukt til andre tekster, er ikke tatt med i registeret.

I komponistregisteret er alle nevnte komponister tatt med, enten melodien er komponert til Vinjes tekst eller opprinnelig til en annen tekst. F. eks. er Rudolf Bays melodi Dannebrog (Vift stolt paa Kodans Bølge = At far min kunne gjera), en melodi som brukes ofte, ikke bare hos Vinje.

I arbeidet med Vinjes dikterverk har jeg hatt stor hjelp fra forskningsbibliotekar Øyvind Norheims private register over sanger i diverse sangbøker. Personalet i musikkseksjonen ved Nasjonalbiblioteket har ikke minst medvirket til det endelige resultatet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Oversikten er laget i forbindelse med Vinjes 200-jubileum 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.