Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

Komponistregister


Anonymus

 • Faderen til den heimanfarande Sonen
 • Fraa Sundnes

Egen melodi

 • Dølen til Lesaren
 • Gamle Ueland
 • Jøtunheim
 • Profetens Syn

Norsk folketone

 • Den Særde
 • Det syng fyr Storegut
 • Drivdalen
 • Daa Olav lærde lesa
 • Fedraminne
 • Fraa Sundnes
 • Grytebekken er ute og skyter
 • Kunnskap skal styre riki og land
 • Langs ei Aa
 • Leitande etter Blaamann
 • Lenda
 • So skal Gjenta hava det

Svensk folketone

 • Fraa Sundnes

Tysk folkemelodi

 • D’er Strid med det

Alnæs, Eyvind (1872–1932)

 • Blomen min
 • D’er tungt
 • Der du gjekk fyre
 • Det syng fyr Storegut
 • Du naar Maalet
 • Langs ei Aa
 • So skal Gjenta hava det

Alvestad, Olaus (1866–1903)

 • Song til ein Folkefest

Arntzen, Carl (1801–77)

 • Sang ved Russelaget 1857
 • Song paa Eidsvoll den 17de Mai 1859

Baden, Conrad (1908–89)

 • Vaarkjenning

Bay, Rudolf (1791–1856)

 • Fedraminne
 • Til Kvinna
 • Velkommen til os være
 • Veslegut

Beck, Thomas (1899–1963)

 • Tyteberet

Behrens, Johan Diederich (1820–90)

 • Gamle Moder
 • Kunnskap skal styra riki og land

Beyer, Frants (1851–1918)

 • Drivdalen
 • Til den sovande Malene

Bjelke-Andersen, Olga (1857–1940)

 • Den Bekken som siklar so speglande rein

Bredsdorff, M.

 • Fedraminne

Brørs, Sturla (1890–1986)

 • Lat ikki det Vonde vara

Bøhn, Gustav (1875–1956)

 • Fraa Sundnes

Delius, Frederick (1862–1934)

 • Ved Rundarne

Dyrholm, Aage

 • Gamle Moder

Eggen, Arne (1881–1955)

 • Det syng fyr Storegut
 • Gaml’ Olav på legd
 • Jolevise
 • So skal Gjenta hava det
 • Storegut er bukjær
 • Storegut er med til Røldalsmessa
 • Storegut fell i giftetankar
 • Storegut gjeng med Otte
 • Storegut verd vitjad av Huldra elder Rove Guro

Frøhlich, Th.

 • Drivdalen
 • Fraa Sundnes

Grieg, Edvard (1843–1907)

 • Attergløyma
 • Den Særde
 • Eit Syn
 • Et Vennestykke
 • Fyremaal
 • Gamle Moder
 • Guten
 • Jenta
 • Langs ei Aa
 • Naar ikki lenger du elska kann
 • Paa Hamars Ruiner
 • Trudom
 • Tyteberet
 • Ved Rundarne
 • Veslegut
 • Vaaren

Groven, Eivind (1901–77)

 • Den Særde
 • Det stend Age av Kongens Umbodsmenner
 • Det syng fyr Storegut
 • Gaml’ Olav paa Legd
 • Grytebekken er ute og skyter
 • Jøtunheim
 • Lenda
 • Storegut er bukjær
 • Storegut er med til Kongen
 • Storegut verd atterfunnen
 • Ved Rundarne

Grøndal, Magnar (1919–2010)

 • Vaar Niste

Gunneng, Edvard (1883–1974)

 • Faderen til den heimanfarande Sonen

Hartmann, Johan Peter Emilius (1805–1900)

 • Leitande etter Blaamann

Haslerud, Christian (1834–1921)

 • Fedraminne
 • Gamle Moder
 • Veslegut

Heide, Harald (1876−1956)

 • Det syng fyr storegut

Helleland, Johannes (1840–1913)

 • Eit Syn

Heradstveit, Bård (1888–1969)

 • Den Særde

Hoel, Ragnfrid Rise (1910–2005)

 • Det syng fyr Storegut
 • Drivdalen

Holst, Elling (1849–1915)

 • Ved Rundarne

Hovland, Per Egil (f. 1947)

 • Ved Rundarne

Haarklou, Andreas (1896–1979)

 • Det syng fyr Storegut

Haarklou, Johannes (1847–1925)

 • Fraa Sundnes

Haavie, Anne (1809–88)

 • Leitande etter Blaamann

Islandsmoen, Sigurd (1881–1964)

 • Ved Rundarne

Karlsen, Kjell Mørk (f. 1947)

 • Naar ikki lenger du elska kann

Kielland, Olav (1901–85)

 • Vaaren

Kjerulf, Halfdan (1815–68)

 • Gamle mor

Koppang, Ole (1842–1934)

 • Daa Olav lærde lesa

Kvandal, Johan (1919–99)

 • Drivdalen
 • Fraa Sundnes

Lie, Harald (1902–42)

 • Kjende eg sovist
 • Langs ei Aa

Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)

 • Den 4de November
 • Det syng fyr Storegut
 • Fedraminne
 • Fraa Sundnes
 • Gamle Moder
 • Langs ei Aa
 • Lenda
 • Vaaren

Lindeman, Peter (1858–1930)

 • Attersyn

Lystrup, Geirr (f. 1949)

 • Ved Mjøsen

Løne, Knud Henderson (1835–?)

 • Veslegut

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809–47)

 • Fedraminne

Mo, Hans (1835–1920)

 • Fedraminne
 • Fraa Sundnes
 • Jøtunheim

Nordstoga, Odd (f. 1972)

 • Drivdalen
 • Vaaren

Nutzhorn, Heinrich (1833–1925)

 • Sang ved Russelaget 1857

Nørregaard, Georg

 • Ved Rundarne

Okkenhaug, Paul (1908–75)

 • Faderen til den heimanfarande Sonen

Olsen, Sparre (1903–84)

 • Det syng fyr Storegut
 • Drivdalen
 • Fraa Sundnes
 • Jøtunheim
 • Kunnskap skal styra Riki og Land
 • Tankarne dine
 • Tyteberet

Prestkvern, Ivar (1871–1958)

 • Den Særde
 • Tyteberet

Reissiger, Friedrich August (1809–83)

 • Langs ei Aa

Ring, Oluf (1884–1946)

 • Kunnskap skal styra riki og land

Rung, Henrik (1807–71)

 • Drivdalen

Samuelsen, Jørund Fluge (f. 1972)

 • Der du gjekk fyre

Sande, Olav (1850–1927)

 • Attersyn
 • Faderen til den heimanfarande Sonen
 • Gamle Moder
 • Jøtunheim
 • Langs ei Aa
 • Tyteberet

Sandvik, Ole Mørk (1875–1976)

 • Veslegut

Schjelderup, Gerhard (1859–1933)

 • Den Særde
 • Leitande etter Blaamann

Schjelderup, Mon (1870–1934)

 • Det syng fyr Storegut

Silcher, Driedrich (1789–1860)

 • Tyteberet

Sletten, Jacob (1872–1936)

 • Jøtunheim

Solheim, Adolph

 • Ved Rundarne

Steenberg, Julius (1830–1911)

 • Gamle Moder

Stuntz, Johan Hartman (1793–1859)

 • Skandinavsang

Svensen, Karl (1859–1932)

 • Fedraminne

Sørensen, Jørgen (f. 1929)

 • Eit Syn

Søraas, Lars (1862–1925)

 • Jøtunheim

Tanger, A. [Asbjørn?]

 • Den 4de November

Tischendorf, Gabriel (1842–1932)

 • Det syng fyr Storegut

Udbye, Martin Andreas (1820–89)

 • Ved Rundarne

Ulfrstad, Marius Moaritz (1890–1968)

 • Fedraminne
 • Jøtunheim

V.

 • Tankarne dine

Willassen, Torbjørn (1949–2008)

 • Det syng fyr Storegut

Wennerberg, Gunnar (1918–1901)

 • Olav høyrer Musik og Song i Byen (Fjellguten)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Oversikten er laget i forbindelse med Vinjes 200-jubileum 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.