Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

Hovedregister

I hovedregisteret er titlene fra bind 1, bind 2 og bind 3 av Samlede verker, utgitt med innledning og kommentarer av Ingar Hauge (5 bind), Oslo / Det norske språk- og litteraturselskap / Universitetsforlaget 1990–92, her forkortet SV, benyttet.


welhaven_hovedregister2

Adventssang
(Bered med Flid dit Indre)
SV 3, s. 385–86. Fra Antydninger til et forbedret psalmeverk. Nr. XVII. Kommentar: s. 516. Welhavens oversettelse av Thilos tekst

 • Anonymus. Hamburg 1598: Jeg vil din pris utsjunge. Gammel salmemelodi
  • [Adventssang]
   • Orgel [med separat tekst]
   • I: Nordisk koralbok. Oslo, Norsk musikforl., 1960, nr. 65
 • Anonymus. Guds Velsignelse (Gud signe og bevare)
  • [Adventssang]
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Behrens, Kristiania, [1976], nr. 143
 • Christensen, C.C.: Protésiláos (Blandt græske Kæmper paa Trojanertoget)
  • [Adventssang]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 139
 • Grundtvig, Fredrik Lange (1854–1903) Protésiláos (Blandt græske Kæmper paa Trojanertoget). Nevnt som komponist i: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udg. Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forlag, 1891, s. 261–62
  • Melodi ikke funnet
  • Forfatter: Valentin Thilo (1607–62): Mit Ernst, o Menschen-Kinder. Oversettelse: Berhel Ægidius: Hvert menneske bereder
  • Mange komponister har satt melodi til denne teksten.

Af Haab og Liv er alle knopper fulde (Foraarsdigte nr. II)
(—)
SV 1, s. 144–45. Nr. II av Foraarsdigte. Kommentarer s. 348

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Af Haab og Liv er alle knopper fulde (—)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [ca.1870]. 1 partitur (s. 4–5). Stentrykk

Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
(Til Asers Æt er atter bragt et Bud fra Mimers Vande)
SV 2, s. 97. Kommentarer s. 438. Melodiangivelse: I Rosenlund under Sagas Hal

 • Folkemelodi: La folia [Folie d’Espagne]. Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall», I Rosenlund under Sagas Hal
  • [Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Norges melodier. Del 1. Oslo, Norsk musikforl. [1947], nr. 84, s. 120
 • Lasson, Peder Carl (1959–83)
  • Trefoldighed for Nordens Liv! (Til Asers Æt er atter bragt). Tittel fra strofe 4
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 41:357

Aftenglands
(Over Fjordens yndigtreiste Strande)
SV 2, s. 166–67. Kommentarer s. 451

 • Fonstad, Kristian (1856–1933), lærer, Gausdal?
  • Aftenglans (Over fjordens yndigt reiste strande)
   • Blandet kor
   • Fem Sange for blandet kor (Sopran, Alt, Tenor og Bas). Op. 1, nr. 2. Kristiania, Warmuth, [1891]. 1 partitur (s. 4)
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Aftenglands (Over Fjordens yndigt rejste Strande)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur (s. 8)
 • Kuntze, Carl (1817–83)
  • Aftenglands (Over Fjordens yndigt rejste Strande)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XIII. Bind, V. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 259. 1 partitur (s. 37–38)
   • Blandet kor
   • I: Utvalg av firstemmige sange for blandet kor for lærer- og ungdomsskoler ved Hans Mo og H.C. Thu. Femte opl. Bergen, Giertsen, 1917. 1 partitur (s. 43)
  • Aftenglans (Over Fjordens yndigt rejste Strande)
   • To like stemmer
   • I: Tostemmig Sangbog For Sopran og Alt eller Tenor og Bas. Af Joh. D. Behrens. Andet Hefte. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 10–11)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
 • Winge, Per (1858–1935)
  • Aftenglands (Over fjordens yndigt reiste strande)
   • Mannskor
   • Kristiania, By, [1903]. 1 partitur (s. 3–5). Norske mandskor, nr. 7

Aftenkvad i Maaneskin
(God Aften kjære Maaneskin)
SV 2, s. 310–11. Kommentarer s. 474

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Aftenkvad i Maaneskin (God Aften kjære Maaneskin)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 30. 1 partitur (s. 107–12). HK 79
  • En Maaneskinsvise (God Aften kjære Maaneskin)
   • Vekselsang (2 stemmer)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 2676. 1 partitur (2 s.)

Aftenscene paa Søen
(Søvinden vifter og Solen vil dale)
SV 2, s. 30–31. Kommentarer s. 425

 • Liebman, Axel (1849–76)
  • Aftenscene paa Søen (Søvinden vifter og Solen vil dale)
   • Solostemme, mannskor, 4-hendig klaver og messinginstrumenter. Op. 2
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (43 s.) + 1 klaverpartitur (17 s.). Komponert 1873

Aftenstemning
(Naar en stille solklar Dag)
SV 2, s. 171–72. Kommentarer s. 452

 • Cappelen, Christian (1845–1916)
  • Aftenstemning (Naar en stille solklar Dag)
   • Sang og klaver
   • Tre Digte af J. Moe og J.S. Welhaven. Christiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 4)
 • Dahl, Emma (1819–96)
  • Aftenstemning (Naar en stille solklar Dag)
   • Sang og klaver
   • Fire Digte […] componerede for Sang og Pianoforte. Op. 8, nr. 3, Christiania, Dahl, 1861. 1 partitur (s. 4–5)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Aftenstemning (Naar en stille solklar Dag)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 37. 1 partitur (s. 137–38). HK 88, Forskjellig fra HK 187
  • Aftenstemning (Naar en stille solklar Dag = Wenn ein sonnig stiller tag)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 90. 1 partitur (s. 99–101). HK 187, op. 11, nr. 4. Forskjellig fra HK 88
 • Paulus, Olaf (1859–1912)
  • Naar en stille solklar dag (—)
   • Tre like stemmer
   • I: De tusen Hjems Sange, særlig for vore Undervisningsanstalter. Samlede og ordnede ved Olaf Paulus. Høvik, Bibliothek for de tusen Hjem, [1889–]. Trestemmige Sange, Hefte 1. (1 partitur (s. 4–5)
 • Ravnkilde, Niels (1823–90)
  • Aftenstemning (Når en stille solklar dag)
   • Sang og klaver
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen,København. 1 partitur
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1909)
  • Aftenstemning (Naar en stille solklar Dag)
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (1 s.)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)

Alfeland
(Tilhavs, i Vest for Helgelands Skjer)
SV 2, s. 203–04. Kommentarer s. 457–58

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Alfeland (Til Havs i Vest for Helgelands Skjer = Im Meer, gen West, da raget hinauf)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 47. 1 partitur (s. 165–67). HK 113, op. 23, nr. 4
  • Alfeland = Elfenland (Til Havs i Vest for Helgelands Skjer = Im Meer, gen West, da raget hinauf)
   • Sang og klaver
   • I: Sånger och Visor. Die norwegischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 65–67)
  • Til havs i vest for Helgelands skjær (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 56–57)
  • Til havs i vest for Helgelands skjær (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 240, s. 236–37
 • Klewe, Andreas (1832–1903)
  • Tilhavs, i Vest (Tilhavs, i Vest for Helgelands Skjær)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [1920]. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 357
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række, III. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 44. 1 partitur (s. 102–04)
  • Alfeland (Tilhavs i Vest for Helgelands Skjær)
   • Blandet kor
   • Tolv sange for blandet kor – Sopran, Alt, Tenor og Bas. Komponerede af A. Klewe. (Op. 15). Christiania, Malling, 1881. 1 partitur (s. 9–11)
  • Alfeland (Tilhavs i Vest for Helgelands Skjær). Op. 8
   • Sang og klaver
   • Christiania, Røsholm, 1878. 1 partitur
   • Manuskript. NB Mus.ms. 517:6044. 1 partitur
 • Lembcke, Gustav Adolph (1844–99)
  • Alfeland (Tilhavs i Vest for Helgelands Skær). Fragment
   • Mannskor
   • Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1899]. 1 partitur (s. 3–5)
 • Uhe, Aug. Ferd.
  • Alfeland (Tilhavs i Vest for Helgelands Skjær)
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 44:505. 1 partitur (1 bl.)

Alfernes Hvisken
(Det er en deilig Sommerdag)
SV 2, s. 27–28. Kommentarer s. 424

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Af «Alfernes Hvisken» (Det er en deilig Sommerdag = Es ist ein schöner Sommertag)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 12. 1 partitur (s. 41–42). HK 41, op. 2, nr. 2
  • Af Alfernes Hvisken = Der Elfen Flüstern (Det er en deilig Sommerdag = Es ist ein schöner Sommertag)
   • Sang og klaver
   • I: Sånger och Visor. Die norwegischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 104–05)
 • Lasson, Bredo (1838–88)
  • Alfernes Hvisken (Det er en deilig Sommerdag)
   • Sang og klaver
   • Fire Sange. Nr. 1. Kristiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Lütken, Alfred E.
  • Alfernes Hvidsken (Det er en deilig Sommerdag)
   • Sang og klaver
   • Tre Sange af Johan S. Welhaven. «Alfernes Hvidsken», «Paa Fjeldet», «Nær og fjern». Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur [s. 2]. Datert 1850
 • Winter-Hjelm, Otto (1837–1931)
  • Alfernes Hvisken (Det er en deilig Sommerdag)
   • Sang og klaver
   • Manuskript. NB Mus.ms. 5449. 1 partitur (2 s.)

Alfernes Lind
(Der stod en Lind paa Fagertun)
SV 2, s. 235. Kommentarer s. 464

 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Sangerknuds Kvad om Alfernes Lind (Paa Fagertun der stod en Lind)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5831. 4 korstemmer

Asgaardsreien
(Lydt gjennem Luften i Natten farer)
SV 2, s. 142–46. Kommentarer s. 444

 • Gomnæs, Fredrik Wilhelm (1868–1925)
  • Aasgaardsreien (Lydt gjennem luften i natten farer)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [1909]. 1 partitur (12 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 208
 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Asgaardsreien (Lydt gjennem Luften i Natten farer)
   • Sang og klaver
   • Fem sanger til digt av J.S. Welhaven = Five songs on poems by J.S. Welhaven. Op. 103, nr. 4. [S.l., s.n.], 2015. 1 partitur (s. 24–57)
 • Holst, Elling (1849–1915)
  • Asgaardsreien (Lydt gjennem luften i natten farer)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 323:4142. 1 partitur (2 bl)
 • Olsen, Ole (1850–1927)
  • Asgaardsreien. Symphonische Dichtung für Orchester. Op. 10
   • Orkester
   • Leipzig, Cranz, [s.a.]. 1 partitur (65 s.). S. 2: «Asgaardsreien». Sinfonisches Tonbild für Orchester nach Welhaven’s gleichnamigen Dichtung
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Asgaardsreien (Lydt gjennem Luften i Natten farer)
   • Mannskor, solo og orkester. «Digt af J.S. Welhaven, sat i Musik for eenstemmig Mandskor, Solo og orkester, Op. 11» [S.l., s.n, 1856]. 1 partitur i manuskript (23 s.) + stemmer. Finnes i Trondheim, NTNU/DRA

Bergens Stift
(Nu gaar Østenvinden med et Suk igjennem Linden)
SV 1, s. 159–61. Kommentarer s. 352

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Bergens Stift (Nu gaar Østenvinden med et Suk gjennem Linden = Nun Gehn Ostenwindeseufzer ählich durch die Linde)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr.107. 1 partitur (s. 164–70). HK 216, op. 23, nr. 1
  • Bergens Stift = Der Kreis Bergen (Nu gaar Østenvinden med et Suk gjennem Linden = Nun Gehn Ostenwindeseufzer ählich durch die Linde)
   • Sånger och Visor. Deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 56–60)
   • Bergens Stift (Kjender du de svale mørke kirkestille Dale). Strofe 3
   • Blandet kor
   • [S.l., s.n., 19–]. 1 partitur (2 s.). Solostemmen mangler
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Bergens Stift (Nu gaar Østenvinden med et Suk igjennem Linden)
   • Blandet kor (sopran, alt og bass)
   • I: Melodier til Sangene i Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet udsatte for Sopran, Alt og Bass, tilligemed en Tenor (ad libitum) for Skoler og Sangforeninger. Af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Cappelen, 1864–1865. 3 b. Andet Skoletrin. 1865. 1 partitur (s. 45–46)
 • Munch, Natalia (1812–1900)
  • Bergens Stift (Nu gaaer Østenvinden med et Suk igjennem Linden)
   • Sang og klaver
   • I: Tre Digte af Chr. Winther og Velhavnen for en Syngestemme med Accompagnement af Pianoforte. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7). Stentrykk
   • I: Tre Digte af Chr. Winther og Velhavnen for en Syngestemme med Accompagnement af Pianoforte. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 784:a182

Blomstring
(Tag denne friske duftende Buket)
SV 2, s. 333. Kommentarer s. 481

 • Norman, Ludvig (1831–85)
  • Blomstring (Tag denne friske, duftende Buket). Op. 37
   • Sang og klaver
   • Stockholm, Bagge, [s.a.]. 1 partitur (3 s.)

Buesnoren
(Torarin Bueskytte skulde i Leding gaae)
SV 2, s. 118–19. Kommentarer s. 441

 • Dunker, Jakobine (1808–57)?
  • Buesnoren (Torarin Bueskytte skulde i Leding gaae)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 8–9)
 • Egeberg, Frederikke (1815–61)
  • Buesnoren (Torarin Bueskytte skulde i Leding gaae)
   • Sang og klaver
   • I: [Samlebind med klaver- og sangkomposisjoner]. Manuskript: NB Mus.ms. 4137, s. 46–47
 • Holst, Elling Bolt (1849–1915)
  • Thorarin Bueskytte (Torarin Bueskytte skulde i Leding gaae)
   • Sang klaver
   • Hefte med egne komposisjoner. Manuskript: NB Mus.ms. 4139. 1 partitur (2 s.)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Buesnoren (Thorarin Bueskytte skulde i Leding gaae = Der Schütz Thorarin heute sollt in den Krieg hinaus)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 11. 1 partitur (s. 39–40). HK 39, op. 2, nr. 1
  • Buesnoren = Der Bogenstrang (Thorarin Bueskytte skulde i Leding gaae = Der Schütz Thorarin heute sollt in den Krieg hinaus)
   • Sang og klaver
   • Sånger och Visor. Deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 90–91)
  • Thorarin bueskytte (Thorarin bueskytte skulde i ledning gaae)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 162, s. 226–27
  • Thorarin bueskytte skulde i ledning gaa (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 85–86)
  • Torarin Bueskytte skulde i Leding gaa (—)
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Buesnoren (Torarin Bueskytte skulde i Leding gaae)
   • Mannskor
   • Fire sange. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
   • Blandet kor
   • 4 sange. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • Buesnoren. Op. 7, nr. 9
   • Sang og klaver
   • 12 Romancer og Sange af forskjellige Forfattere. Op. 7. H. I–II. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 partitur

Bækken
(Dybt i Lunden tindred Bækken)
SV 2, s 71. Kommentarer s. 432

 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • Bækken (Dybt i Lunden tindred Bækken)
   • Sang og klaver
   • Welhaven ældre og nyere Digte. Op. 9, nr. 3. Christiania, Eget forl., I Commision hos Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–5)
 • Malling, Otto (1848–1915)
  • Bækken
   • Damekor og orkester
   • 2 Digte af J.S. Welhaven comp. for Damechor og Orkester, op. 8a. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (6 s.). Inneholder også Troubadouren
   • Klaverpartitur
   • Bækken og Troubadouren, op. 8. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]

Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861
(Vi prise dig, du Lysets Gud)
SV 2, s. 401–04. Kommentarer s. 495

 • Arnold, Carl (1794–1873)
  • Cantate ved Universitetets 50aarige Jubilæum (Vi prise dig, du Lysets Gud)
  • Hymne (Vi prise dig, du Lysets Gud)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række VI. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 88. 1 partitur (s. 234–37)

Davids 1ste Psalme
(O held den Mand der følger Herrens Bud)
SV 3, s. 391. Kommentarer s. 516–17. Fra Antydninger til et forbedret psalmeverk. Nr. XXII

 • Svensk folketone: Du gamla du fria
  • Gudfryktigheds Løn (O held den Mand der følger Herrens Bud)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966, s. 151. Henvisning fra: Bibelhistoriske og andre Gudelige Sange til brug i Skolen og ved Konfirmations-Forberedelsen. Samlede af Kristian Østen. 1888, s. 140
 • Hansen, Christian Julius (1814–75): Menneskets Engle
  • [Davids 1ste Psalme]
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 107–08
   • Klaver [med tekst]
   • I: Danmarks Melodibog. 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. 2.del. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [s.a.], nr. 281, s. 286–87
 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • O held den Mand (—)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 452:5127. 1 partitur (1 s.). Tre firstemmige sanger, c

De Unges Forbund
(De vidtadskilte Frender har Somren sammenbragt)
SV 2, s. 360. Kommentarer s. 487

 • Norsk folkemelodi fra Sogn: At far min kunde gjera
  • [De Unges Forbund]
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. Ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 160, s. 69

Den blide Dag
(Nu glimrer Solnedgangen smukt)
SV 2, s. 173. Kommentarer s. 452

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Den blide Dag (Nu glimter Solnedgangen smukt)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme, II. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur (s. 4–5)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Den blide Dag (Nu glimrer Solnedgangen smukt)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 12. 1 partitur (s. 30–31). HK 57
   • Album for mandssang af Halfdan Kjerulf. [Kristiania], Norsk musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 8–9)
   • Album. Fem og firti sange. Komponerede eller arrangerede af Halfdan Kjerulf for hans kvartet. Christiania, Kjerulfs Kvartet, [1868]. 1 partitur (s. 8–10)
   • Damekor
   • Manuskript: NB Mus.ms. a6564. 1 partitur (1 s.)
 • Mørck, Ulla (1867–?)
  • Den blide dag (Nu glimrer Solnedgangen smukt)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 458:5338. 1 partitur (1 bl.)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Den blide Dag (Nu glimrer Solnedgangen smukt). Op. 15, nr. 4
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XV. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 286. 1 partitur (s. 9–10)

Den dunkle Sti
(I Sorgens Dal jeg stirred)
SV 2, s. 178. Kommentarer s. 453

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Den dunkle Sti (I Sorgens Dal jeg stirred)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme, Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur (s. 9–10)

Den friske sang (Motivet af en spansk Folkevise)
(Leander var en Ridder)
SV 2, s. 339–41. Kommentarer s. 483

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Den friske Sang (Leander var en Ridder = Leander war ein Ritter)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 104. 1 partitur (s. 153–55). HK 213, op. 15, nr. 2
 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • Den friske sang (Leander var en ridder). Op. 7, nr. 7
   • Sang og klaver
   • 12 Romancer og Sange af forskjellige Forfattere. Op. 7. H. I–II. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 partitur

DenNorskeSoldat2

Den norske Soldat i Danmark 1848
(Min Hytte og mit Fjeld)
SV 2, s. 268–69. Kommentarer s. 466–67

 • Horneman, Emil (1840–1906)
  • Den norske Soldat i Danmark 1848 (Min Hytte og mit Fjeld)
   • Melodistemme med tekst
   • [København], Horneman & Erslev, [s.a.], 3 s.

Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
(Hæv dig vor Sang med nyvakt røst)
SV 2, s. 364–65. Kommentarer s. 488

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Sangerhilsen ved Tiaarsfesten (Hæv dig vor Sang med nyvakt Røst)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 19. 1 partitur (s. 44–45). HK 105
  • Festsang (Hæv dig vor Sang med nyvakt røst)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 19. 1 partitur (s. 46–47). HK 106
  • Hæv dig vor Sang! (Hæv dig vor Sang med nyvakt Røst)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række VII. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 91. 1 partitur (s. 246–49)
  • Festsang (Hæv dig vor Sang med nyvakt røst)
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 431. 1 partitur (1 s.)

Den sunkne Stad
(Der gaaer Sagn fra gamle Dage)
SV 2, s. 140–41. Kommentarer s. 443

 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • Den sunkne Stad (Der gaar Sagn fra gamle Dage). Op. 7, nr. 12
   • Sang og klaver
   • 12 Romancer og Sange af forskjellige Forfattere. Op. 7. H. I–II. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 partitur

Det fredede Træ
(Ved Sognefjorden paa Gaarden Slinde)
SV 2, s. 151–52. Kommentarer s. 445–46

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Det fredede Træ (Ved Sognefjorden paa Gaarden Slinde)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 30. 1 partitur (s. 68-69). HK 135

Det guddommelige lys
(O du rene Glands for Aandens Øie)
SV 2, s. 319. Kommentarer s. 478

 • Norman, Ludvig (1831–85)
  • Det gudommelige lys (O du rene Glands for Aandens Øie). Op. 53
   • Blandet kor
   • Stockholm, Gehrman, [1838?]. 1 partitur (7 s.)
  • Det guddommelige Lys (O du rene Glands for Aandens Øie). Digt af J.S. Welhaven. Componered for Chor a capella
   • Blandet kor
   • Stockholm, Bagge, [s.a.]. 1 partitur (7 s.)
   • Finnes også i håndsskrift i Statens musikverk. Musik- och teaterbibliteket, Stockholm
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1909)
  • Det guddommelige Lys (O du rene Glands for Aandens Øie). Op. 7
   • Blandet kor og orkester
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. Etterladte komposisjoner. 2 partiturer

Det Liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til
(—)
SV 2, s. 296. (Nr. 4 i Aandens liv). Kommentarer s. 473

 • Tysk tone: Velsignelse, al Jordens Tarv
  • [Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til]
   • Klaver/orgel [med tekst?]
   • I: 10 Melodier til Salmer og aandelige Sange af Grundtvigs Kirke-Salmebog og Salmebog for Kirke og Hjem [ved] Viggo Kalhauge. [København], W. Hansen, [s.a.], nr.2
 • Hartmann, Emil (1836–98): Fra Himlen kom en Engel klar
  • [Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Ti Aandelige Sange af Brorson, Grundtvig, Ingemann og Kingo. [København], Th. Michaelsen & Tillge, 1860, nr. 10
 • Lindblad, Adolf Fredrik (1801–78): Den tviflande
  • [Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til]
   • Sang og klaver
   • I: Sånger och visor vid pianoforte. 4. delen. Stockholm, Hirsch, [18–]. Også utgitt i nytrykk 2008 på Hans Ahlborg Musik.

Det lukkede land
(Der er en vaarlig Egn med idel klare Dage)
SV 2, s. 413–15. Kommentarer s. 498

 • Liebmann, Axel (1849–76)
  • Det lukkede Land (Der er en vaarlig Egn med idel klare Dage)
   • Sang og klaver
   • Sommersange for een Stemme med Piano. Kiøbenhavn, Lose, [1871?]. 1 partitur (1 s.). Stentrykk

Det tornede Træ
(Ynder du Træet, da maa du ei hade den hvasse Torn)
SV 2, s. 34. Kommentarer s. 425

 • Christensen, C.C.
  • Det tornede Træ (Ynder du Træet, da maa du ei hade)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 169
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1909)
  • Det tornede Træ (Ynder du Træet, da maa du ei hade den hvasse Torn)
   • Sang og klaver
   • Sange af J.S. Welhaven og M. Rosing componerede for Baryton eller Alt med pianoforte. Kjøbenhavn, Horneman og Erslev, [1875]. 1 partitur (s. 10–12)
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 288
   • Angitte komponister:
   • F. P. J. Lund
   • Bertha Hansen
   • Melodier ikke funnet

Duggen
(Naar Himlen er for Skyer fri)
SV 2, s. 294. Kommentarer s. 472

 • Solberg, Lona (1822–1920)
  • Duggen (Naar Himlen er for Skyer fri)

Dyre Vaa
(Den gjæveste Bonde i Vinje Gjeld)
SV 2, s. 219–20. Kommentarer s. 461

 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Dyre Vaa (Den gjæveste Bonde i Vinje Gjæld)
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 452:5125. 1 partitur (2 s.)
 • Grieg, Edvard (1843–1907)
  • Dyre Vaa (Den gjeveste Bonde i Vinje Gjeld)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. Utgivere Dan Fog [og] Nils Grinde. B. 15. Frankfurt, Peters, cop. 1991. 1 partitur (s. 335–36). Fragment
 • Koppang, Ole (1842–1934)
  • Dyre Vaa (Den gjæveste Bonde i Vinje Gjæld)
   • To like stemmer
   • I: Tostemmige Sange af nordiske Komponister canons til Skolebrug. (Syngeplan, V. Del.). Kjøbenhavn, Borchorst, 1883. 1 partitur (s. 32)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
 • Mowinckel, Johan Ludwig (1895–1940)
  • Dyre Vaa (Den gjæveste bonde i Vinje gjæld). Op. 7
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. a313:789. 1 partitur (2 s.)
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Dyre Vaa (Den gjæveste Bonde i Vinje Gjeld)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 91

Efter Soireen
(Nu er der ensomt i Salen og Stuen)
SV 1, s. 262–65. Kommentarer s. 371

 • Schram, Peter (1819–95)
  • Efter Soireén «Hellige Midnat» (Nu er der ensomt i Salen og Stuen)
   • Sang og klaver
   • 4 lyriske Sange til Texter af Eseias Tegnér, H. Wergeland, Welhaven og Runeberg. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–8)
   • Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København

Elveløbet
(Elven er aldrig saa kjæk og strid)
SV 2, s. 20–21. Kommentarer s. 422

 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • Elveløbet (Elven er aldrig saa kjæk og strid)
   • Sang og klaver
   • Tre Smaasange componerede for een Syngestemme og Pianoforte […] af Welhaven ældre og nyere Digte. Op. 9, nr. 1. Christiania, Eget forl., I Commision hos Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 1–2)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Elveløbet (Elven er aldrig saa kjæk og strid = Sind auch die Flüsse so strömend wild)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 9. 1 partitur (s. 32–34). HK 22, op. 2, nr. 3
  • Elveløpet (Elven er aldri saa kjæk og strid). Arrangert for solo og kor av Emil Nielsen
   • Sang med kor
   • Oslo, Norsk Notestik, [1914]. 1 partitur (3 s.)
  • Elveløbet (Elven er aldrig saa kjæk og strid)
   • Tre like stemmer
   • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen, Norsk Musikforl., [1922?]. 1 partitur (s. 26)
  • Elveløpet (Elven er aldri saa kjæk og strid)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for den høgre skolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1955, s. 31–32

En Aften ved Alsteren
(Ved de lyse Pavilloner samles der et broget lag)
SV 1, s. 226–28. Kommentarer s. 365

 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • En aften ved Alsteren (Ved de lyse Pavilloner samles der et broget Lag)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 9–11)

En Drossel
(En Muur af Klipper steg fra Strandens Brem)
SV 2, s. 192. Kommentarer s. 455

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • En Drossel (En Muur af Klipper steg fra Strandens Bred)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme, Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • En Drossel (En Mur af Klipper)
   • Mannskor
   • Sange for Mandschor til Texter af Wehaven, Chr. Winther og Årestrup af Otto Malling. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6)
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [1879]. 1 partitur (1 s.). Korbibliothek
   • Mandsstemmer, nr. 70
   • Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, Kjøbenhavn

En Erindring
(Jeg satte mig i Krogen og nynnede et Kvad)
SV 1, s. 130–31. Kommentarer s. 345

 • Tysk folketone
  • Et minne (Min fader satt i haven). Strofe 3–8
  • En Erindring (Min Fader sat i Haven)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog. 166 Sange udsatte for lige Stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Andet Hefte. Trondhjem, Andersens Enke, 1867, nr. 107. 1 partitur (s. 134)
 • Tysk folketone: Es waren zwei Königskinder
  • [En Erindring]
   • Melodistemme [med tekst] og besifring
   • I: Die schönsten Volkslieder zum Singen und spielen. Herausgegeben von Heinrich Zelton. Hamburg, Nikol, [s.a.], s. 110
  • Jeg satte mig i Krogen (—)
  • En Erindring (Jeg satte mig i Krogen og nynnede et Kvad)
  • En Erindring (Min Fader sad i Haven)
   • Tre like stemmer
   • I: Sangbog for Børn og Ungdom. Samling af to-, tre- og firstemmige Sange for Mandskor og blandet Kor. Til Brug for Hjemmet, Skolen, Kirken og Sangforeninger samt ved festlige Anledninger. Tilligemed en praktisk Sanglære. Udgiven af G. Jensen. Andet Opl. Chicago, Udgiveren, 1880, nr. 23. 1 partitur (s. 19)
  • En Erindring (Min Fader sad i Haven)
   • To like stemmer
   • I: Skolesangbog indeholdende to-, tre- og firstemmige Sange. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Hefte, fjerde Udg. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 6)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • En Erindring (Min Fader sad i Haven)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodier til Kuntsens, Bentsens og Johnsons Børnesange. Ved Ludv. M. Lindeman. Christiania, Gundersen, 1870, s. 8–9
 • Vulpius, Melchior (ca. 1560–1615): Christus, der ist mein Leben [Med strålekrans om tinde]
  • [En Erindring]
   • Blandet kor
   • I: Melodiboken for sangboken Syng for Herren og Ungdomssang. Utgitt av Det Norske Misjonsselskap [et al], Bergen. I kommisjon: Lunde, 1967. 1 partitur (s. 5)

En Jæger paa Fjeldet
(Jagten er splittet)
SV 2, s. 376–78. Kommentarer s. 491

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Jægersang (Det vifter koldt og skumrer). Strofe 12 og 13
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 33. 1 partitur (s. 75–76). HK 155
  • Jægerens Sang paa Fjeldet (Det vifter koldt og skumrer). Strofe 12 og 13
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 46. 1 partitur (s. 110). HK 223
   • Album for mandssang af Halfdan Kjerulf. [Kristiania], Norsk musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 26)
  • Jægeres Sang paa Fjeldet (Det vifter koldt og skumrer)
   • Mannskor
   • Album. Fem og firti sange. Komponerede eller arrangerede af Halfdan Kjerulf for hans kvartet. Christiania, Kjerulfs Kvartet, [1868]. 1 partitur (s. 36–37)
  • Jægerne paa Fjeldet (Det vifter koldt og skumrer)
   • To like stemmer
   • I: Sanglære for skoler. Af Joh. D. Behrens. Andet trin. Ny forøged Udg. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 50)
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Jægerne paa Fjeldet (Det vifter koldt og skumrer)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Fjerde Række, XIX. Bind, IV. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 370. 1 partitur (s. 29)
 • Selmer, Johan (1844–1910)
  • Jægersang (Det vifter kold og skumrer) = Jägerlied (Wie kalt die Dämmrung wehet)
   • Mannskor
   • [S.l.], [s.n.], [1893]. 1 partitur ([2] s.)

EnSangersBon2

En Sangers Bøn
(Verdens Tonefylde føres viden om i Klang og Kvad)
SV 2, s. 322–23. Kommentarer s. 478

 • C.K.
  • En sangers bøn (Verdens tonefylde føres viden om i klang og kvad). Op. 3
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 145:1950. 1 partitur (6 s.)
 • Bakke, J. Hansen
  • En Sangers Bøn (Aanders Herre, du skal raade). Strofe 5
   • Mannskor med bass solo
   • Manuskript: NB Mus.ms. 43:492. 1 partitur (4 s.)
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • En sangers bønn (Ånders Herre, du skal råde). Strofe 5
   • Mannskor
   • Oslo, Musikk-huset, cop. 1949. 1 partitur (1 ark)
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 8. Række. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 26. 1 partitur (s. 76–77)
   • Mannskor med baryton solo
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række første Bind, XXI. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 26. 1 partitur (s. 6–7)
   • Blandet kor
   • I: Religiøse korsange for sopran, alt, tenor og bas. Ved Lars Søraas. Hefte XVI. Bergen, Kaland, [1908]. 1 partitur (s. 128)
  • Lord of Sprirts, I surrender (—). Tr. George Taylor Rygh
   • Blandet kor
   • I: The Concordia Hymnal. A Hymnal for Church, School and Home. Minneapolis, Augsburg, 1932, nr. 383. 1 partitur (s. 344)
  • En sangers bønn (Ånders Herrer! Du skal råde). Strofe 5
  • Verdens tonefylde føres viden om (—)
   • To like stemmer
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923. 1 partitur (s. 156–57)
  • En sangers bønn (Verdens tonefylde føres viden om)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Kan du minnes. Viser og sanger for eldre. Erik Svendsen. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1984, s. 179
  • En sangers bønn (Ånders Herre, du skal råde). Strofe 5 og 6.
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966. 1 partitur (s. 94–95)
  • Aanders herre, du skal råde (—). Strofe 5
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 4, s. 6
  • Ånders Herre, du skal råde (—)
   • Klaver med separat tekst
   • I: Pensjonistenes sangbok. Pianoutgave. Redigert/arrangert av Per Selberg. Oslo, Norsk pensjonistforbund, cop. 1993, s. 212–13
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Syng livet. Allsangbok for hele Norge. [S.l.], Noregs kristelige folkehøgskolelag, 1993, nr. 567
   • Militærorkester. [Arr. av P.O. Jøsvold]. Datert: 25.10.1912
   • Manuskript: NB Mus.ms. 67:895. 1 partitur (2 s.)
  • En Sangers Bøn. [Uten tekst]
   • Sang med klarinetter og fagotter [arr. av Ole Olsen]
   • Manuskript: NB Mus.ms. 3952. 1 partitur (1 s.). Ufullstendig
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • En Sangers Bøn (Verdens Tonefylde føres viden om i Klang og Kvad)
   • 2 stemmer med klaver
   • Christiania, Warmuth, [før 1899]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Winther-Hjelm, Otto (1837–1931)
  • En sangers bøn
   • Klaver, orgel
   • [Utsettelse av koraler etc.] Manuskript: NB Mus.ms. 3211, [16 bl.]. Delvis ufullstendig

En Sangfugl
(Hvor larm af fossevældet kuer al anden røst)
SV 2, s. 411. Kommentarer s. 497

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Fossekallen (Hvor Larm af Fossevældet)
   • Sang og klaver
   • Sange. 2 romanser, nr.1. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur
 • Liebmann, Axel (1849–76)
  • En Sangfugl (Hvor larm af Fossevældet kuer)
   • Sang og klaver
   • Sommersange, op. 4, nr. 4(?)
   • Manuskript: Det Kgl. Bibliotek, København. Musiksamlingen (MA ms 4813, mu 9705.2800)
 • Lindeman, Anna (1859–1928)
  • En Sangfugl (Hvor larm af fossevældet kuer al anden røst)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5900a. 1 partitur (4 s.). Etterspill av fløyte
  • En Sangfugl (Fossekallen) (Hvor larm af fossevældet kuer al anden røst). Digt af J. S. Velhaven [sic]
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 2374. 1 partitur (4 s.). Etterspill av fløyte

En Sommersang
(Fagre Dal, lyse Sommer)
SV 2, s. 120–21. Kommentarer s. 341

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • En sommersang (Fagre Dal, lyse Sommer)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 99. 1 partitur (s. 133-37). HK 200. op. 15, nr. 4

EnVaarnat2

En vaarnat
(Vaarnatten stille og sval favner den slumrende Dal)
SV 2, s. 21–22. Kommentarer s. 423

 • Amberg, Herman (1834–1902)?
  • Vaarnatten stille og sval (—)
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [1880]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Borg, Oscar (1851–1930)
  • En vaarnat (Vårnatten stille og sval). Op. 34
   • Mannskor med solo
   • Firstemmige Mandskorsange af Oscar Borg. Christiania, Warmuth, [1896]. 1 partitur (s. 2–7)
 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • En Vaarnat (Vaarnatten stille og sval)
   • Sang og klaver
   • Tre Digte af J.S. Welhaven. Nr. 1. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 3–4)
 • Dunker, Jakobine (1808–57)?
  • En Vaarnat (Vaarnatten stille og sval)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 6–7)
 • Egeberg, Fredrikke (1815–61)
  • Vaarnatten stille og sval (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer av Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913], nr. 193. 1 partitur
  • En Vaarnat (Vårnatten stille og sval)
   • Sang og klaver
   • Kristiania, Warmuth, (s.a.). 1 partitur (2 bl.). Stensil
  • Luk dog ei Øjet inat. Strofe 3
 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • En Vårnat (Vaarnatten stille og sval) = Lenznacht
   • Tenorsolo, damekor og orkester. Klaverpartitur
   • Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1907–8]. 1 klaverpartitur. Tysk tekst av Johanna Plockross-Poly
    Finnes i Det Kgl. Bibliotek, København
 • Frans, Robert (1815–92)
  • Norwegische Frühlingsnacht (Lenznacht so still und kühl)
   • Sang og klaver
   • Sechs Gesänge. Op. 48, No. 6. [Text Edmund Lobedanz after Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven]. [Leipzig, 1878]. 1 partitur
   • Blandet kor
   • Sechs Lieder für gemischten Chor. Op. 49, No. 1
   • [Text Edmund Lobedanz after Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven]. [Leipzig, 1879]. 1 partitur
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • En Vaar-Nat
   • To stemmer og klaver
   • Tostemmige Sange med Pianoaccompagnement. Hefte I: J. S. Welhaven, 3 Digte. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874?]. 1 partitur
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • En Vaarnat (Vaarnatten stille og sval = Lenznacht, so still und so kühl)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 17. 1 partitur (s. 55–1458)). HK 58, op. 2, nr. 5
  • En Vaarnat = Eine Frühlingsnacht (Vaarnatten stille og sval = Lenznacht, so still und so kühl)
   • Sang og klaver
   • I: Sånger och Visor. Die norwegischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 100–101)
  • Vårnatten stille og sval (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 48)
  • Vårnatten stille og sval (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 24, s. 124
  • Vaarnatten stille og sval (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 165, s. 232–33
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • En Vaarnat (Vaarnatten stille og sval)
   • Sang og klaver
   • Fem norske Sange. Komponerede for een Stemme med Piano. Op. 16, nr. 2. Kjøbenhavn, Kgl. Hof-Musikhandel, [1882]. 1 partitur (s. 4–7)
  • En vårnatt (Vårnatten stille og sval)
   • Blandet kor
   • 7 korsatser til melodier af P. E. Lange-Müller, [nr. 7]. Faaborg, Capella Hafniensis Editions, 2016. 1 partitur. Danica Cantans, Vol. 10
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Vårnatten stille og sval (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 24, s. 123
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Vaarnatten (Vaarnatten stille og sval)
   • Blandet kor og klaver
   • Christiania, Warmuth, [1880]. 1 partitur
 • Löwenstamm, Franz Josef (1843–1903)
  • Vaarnatten (Vaarnatten stille og sval)
   • Blandet kor
   • [S.l., Eget forl., 1890]. 1 partitur ([2] s.)
 • Okkenhaug, Paul (1908–75)
  • Vårnatten, stille og sval (—)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. a 5997. 1 partitur (1 s.). Datert: 1925
 • Reidarson, Per (1879–1954)
  • Vaarnat (Vaarnatten stille og sval)
   • Sang og klaver
   • Tre sange med pianoaccompagnement. Nr. 2. Kristiania, By, [s.a.]. 1 partitur
   • Manuskript: NB Mus.ms. 400:4875
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • En Vaarnat (Vaarnatten stille og sval)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 10–11). Stentrykk
  • Vaarnatten stille og sval (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Danmarks Melodibog. 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [s.a.], nr. 288, s. 292
 • Sandvik, Rasmus (1863–1927)
  • Vaarnatten (Vaarnatten stille og sval)
   • Mannskor
   • Kristiania, By, [1914]. 1 partitur (3 s.). Norske mandskor, nr. 55
 • Th. A.
  • Vårnatten (Vårnatten stille og sval)
   • Blandet kor (?)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 44:511. 1 partitur (2 s.)

En Vinterdag
(Nu glimrer Sne fra Birketop)
SV 2, s. 319–20. Kommentarer s. 478

 • Warmuth, Carl (1844–95)
  • En Vinterdag (Nu glimrer sne fra Birketop). Op. 1, nr. 3
   • Sang og klaver
   • Fire Sange. Satte i Musik af Carl Warmuth (junior). Kristiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 6)

En vise om Hellig Olaf
(Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
SV 2, s. 104–06. Kommentarer s. 439–40. Melodi nevnt: Edv. Storms dølavise: Skog-Møte hass Torgjer Sjelle. Trykt i Paris 1780, i Oslo 1826

 • Norsk folkemelodi: Stusle sundagskvelden
  • Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Række, 30. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 97. 1 partitur (s. 36–38)
  • Hellig Olav stod ved fjorden (—)
   • Blandet kor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [1916]. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags Samling af blandede Kor, nr. 67
  • En Vise om Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
  • Hellig Olav stod ved fjorden med sin hær (—)
  • Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog for to Sopraner og alt eller to Tenorer og Bas. Udgiven af Joh. D. Behrens. Andet Hefte. Kristiania, [18–]. 1 partitur (nr. 49)
  • En Vise om Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved Fjorden). Norsk Folkemelodi
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog. 166 Sange udsatte for lige Stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Første Hefte. Trondhjem, Andersens Enke, 1866, nr. 51. 1 partitur (s. 64–65)
  • Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
   • To like stemmer
   • I: Sanglære for skoler. Af Joh. D. Behrens. Andet trin. Ny forøged Udg. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 29)
  • Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 23–24)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 73, s. 71–73
  • Olav den hellige (Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 28
  • Hellig Olaf (Hellig Olaf stod ved fjorden med sin hær)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del II. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 147, s. 206–07
  • Hellig Olaf stod ved fjorden (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Folkehøjskolens melodibog. Melodier til sangbog udgivet af Foreningnen for højskoler og landbrugsskoler ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte opl. København, W. Hansen, 1940, nr. 345, s. 150

Festsang til Professor Dahl
(Alvorligt skuer Norges Fjeld)
SV 2, s. 92–93. Kommentarer s. 436. Melodi: I rosenlund under Sagas hal, samme som: På Eidsvoll stander en «sagahall»

 • Norsk folkemelodi: På Eidsvoll stander en «sagahall» [La folia]
  • [Festsang til Professor Dahl]
  • [Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)]
   • Tre like stemmer
   • I: Sanglære for skoler. Joh. D. Behrens. Tredie trin. Trestemmig sang. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 12–13)
 • P.L.
  • Til Professor Dahl (Alvorligt skuer Norges Fjeld)
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mandssange. Udgiven ved en Del Studenter. Første Bind. Kristiania, [s.n.], [1846]. 1 partitur (s. 8)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Festsang til Professor Dahl (Alvorligt skuer Norges Fjeld)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 3. 1 partitur (s. 12). HK 25

Fornyelsens Haab
(Som Vaaren føles i Sands og Sind før Løvet slaaer ud i Dale). Strofe 5
SV 2, s. 243–44. Kommentarer s. 464–65

 • Christensen, C.C. nevnt som komponist i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 191–92.
  • Melodi ikke funnet

Fristelsen
(I Hallen med Lyst og med Kval)
SV 2, s. 229–30. Kommentarer s. 463

 • Winter-Hjelm, Otto (1837–1931)
  • Fristelsen (I Hallen med Lyst og med Kval)
   • Sang og klaver
   • To Sange for en Sangstemme med Pianoforte-Accompagnement, nr. 2. Christiania, Warmuth, [1881]. 1 partitur (s. 8–15)

Før og Nu
(Jeg kunde engang synge om al min Ungdomsfryd)
SV 1, s. 156–57. Kommentarer s. 351

 • Kjølstad, Thorvald (Jørgen?) (1877–1975)
  • Før og Nu (Jeg kunde engang synge om al min Ungdomsfryd)
   • Sang og klaver
   • Smaa-Sange for en stemme med Akkompagnement af Pianoforte komponerede af Thorvald Kjølstad. Christiania, [Warmuth], [s.a.]. 1 partitur (2 s.)
 • Schubert, Franz (1797–1828): Der Lindenbaum
  • [Før og nu]
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række, tredie Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 443. 1 partitur (s. 7–8)

Ganymedes
(Kronidens Ætling Ganymedes stod paa Idas Brink)
SV 2, s. 342. Kommentarer s. 484

 • Christensen, C.C.
  • Ganymedes (Kronidens Ætling Ganymedes stod paa Idas Brink)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 71

Goliath
(Liden Goliath lod til at blive en Rise)
SV 1, s. 256–57. Kommentarer s. 369

 • Larsen, J.C.
  • Goliath (Liden Goliath lod til at blive en Rise)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 179

Havets stemme
(Der sidder er Dreng ved Stranden)
SV 1, s. 131–32. Kommentarer s. 345

 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • Havets Stemme
   • Sopran solo, damekor og orkester
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur + stemmer
 • Haarklou, Andreas (1896–1979)
  • Havets stemme (Der sidder en dreng ved stranden)
   • Sang og klaver
   • Samtlige 54 romanser og sanger. Jacueline Pattison Ekgren, redaksjon. Oslo, EMU forl., 1996. 1 partitur (s. 58–60)
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Havets Stemme (Der sidder en Dreng ved Stranden)
   • Soli, kor, klaver
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (3 bl.). Datert 1873
   • Soli, damekor, klaver
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (4 bl.). Datert 1875
   • Damekor og klaver
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (5 bl.)
 • Lehmann, Frederikke Barth (1819–1903)
  • Havets Stemme (Der sidder en Dreng paa Stranden)
   • Sang og klaver
   • 4 Norske Sange, nr. 2. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–5)

Herakles
(Med ungdomskraft han havde køllen svunget)
SV 2, s. 341. Kommentarer s. 483

 • Egen melodi
  • [Herakles]
   • I: Historiske Sange til brug ved Folkehøjskoler og Amtsskoler ved G. Lorentzen og V. Ullmann, Risør, Olsen, 1879, nr. 49, s. 68. Uten noter

Hjemfart
(Nu lufter atter en gunstig vind)
SV 2, s. 185–86. Kommentarer s. 454

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Hjemfart (Nu lufter atter en gunstig vind = Nun wehet wieder ein günstiger Wind)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 73. 1 partitur (s. 44–47). HK 152
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Hjemfart (Nu lufter atter en gunstig vind)
   • Mannskor
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [1879). 1 partitur (3 s.). Korbibliothek, Mandsstemmer, nr. 39
   • Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
   • Blandet kor
   • 4 sange. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Hjemfart
   • Sang og klaver eller gitar
   • I: Björneskytten; Guttens Sang; Solnedgang; Hjemfart. Kjøbenhavn, Lose, [1851]. 1 partitur (s. 8–10)
 • Winge, Per (1858–1935)
  • Hjemfart (Nu lufter atter er gunstig vind)
   • Mannskor
   • Sex Mandskvartet-Sange, nr. 1. Christiania, Warmuth, [1892]. 1 partitur (s. 2–4)

Hjemmets Magt
(Paa Vandring skyndte sig fra Nordens Høst)
SV 2, s. 209. Kommentarer s. 459

 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Hjemmets Magt (Paa vandring skyndte sig fra Nordens Høst)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 68–69)

Huldrens Løfte
(Stranden er steil og Fjorden er trang)
SV 2, s. 47–48. Kommentarer s. 428

 • Dunker, Jakobine (1808–57)?
  • Huldrens Løfte (Stranden er steil og Fjorden er trang)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 10–12)
 • Egeberg, Frederikke (1815–61)
  • Huldrens Løfte (Stranden er steil og Fjorden trang)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5524:471. 1 partitur (s. 5–8); 157:19. 1 partitur (s. 72–75)
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Huldrens Løfte
   • To stemmer og klaver
   • Tostemmige Sange med Pianoaccompagnement. Hefte I: J. S. Welhaven, 3 Digte. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur
 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • Huldrens Løfte. Op. 9b. Digt af J. S. Welhaven, komponeret for Sopran solo, blandet Kor og Orkester
   • Sopran, blandet kor og orkester
   • Kjøbenhavn, Kgl Hof-Musikhandel, [s.a.]. 1 klaverpartitur
   • [S.l.], [s.a.]. Kor- og orkesterstemmer
   • Finnes i Det Kgl.bibliotek, København
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur

Hvile i Skoven
(I Graneholtet ved Middagstid)
SV 2, s. 22–23. Kommentarer s. 423

 • Fleetwood, Gerda, f. Frisch (1873–1927)
  • Hvile i Skoven
   • Sang og klaver
   • Stockholm, Dahlström, [s.a.]. 1 partitur
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Hvile i Skoven (I Graneholtet ved Middagstid = Im Wald, wo so hoch die Tannen steh’n)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 46. 1 partitur (s. 163–64). HK 110, op. 5, nr. 3
  • Ruhe im Walde = Afair in the wood (Im Wald, wo so hoch die Tannen steh’n = Afair in the wood where the pine trees wave)
   • Sang og klaver
   • Halfdan Kjerulfs Album of Songs. Translation by T. Marzials. London, Lucas, [19–?]. 1 partitur (s. 12–13)
  • Hvile i skoven (I graneholtet ved middagstid)
   • Sang og orkester
   • Norske sanger og romanser arr. for sang og orkester av C.G. Sparre Olsen. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1980. 1 partitur (12 s.)
   • Blandet kor
   • I: Lette Ungdomskor for Sopran, Alt, Tenor og Bas. Ved Lars Søraas. Hefte I. Bergen, Kaland, [s.a.]. 1 partitur (s. 6)
   • Tre like stemmer
   • I: Lette sange for 2 eller 3 stemmer til skolebrug. Ved Lars Søraas, nr. 3. Bergen, Kaland, [1903]. 1 partitur (s. 3)
   • To like stemmer
   • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen, Norsk musikforl., [1922?]. 1 partitur (s. 17)
  • I graneholtet ved middagstid (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl. [1947], nr. 79, s. 112–13
  • I graneholtet ved middagstid (—)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Melodier til Nils Baardseths Sangbog for skolen og hjemmet. Kristiania, Det norske Aktieforl., [s.a.], nr. 266, s. 152
 • Lehmann, Frederikke Barth (1819–1903)
  • Hvile i Skoven (I Graneholtet ved Middagstid)
   • Sang og klaver
   • 4 Norske Sange, nr. 1. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 3)
 • Nossum, Arne (1883–1961)
  • Hvile i skoven (I graneholtet ved middagstid)
   • Mannskor
   • Trondhjem, [s.n.], [1916]. 1 partitur (1 s.)
 • Peterson-Berger, Wilhelm (1867–1942)
  • Vile i skoven (Chorus mysticus) (I graneholtet ved middagstid)
   • Blandet kor
   • Håndskrift i Statens musikverk. Musik- och teaterbibliteket, Stockholm. Komponert 1894. 1 partitur (2 s.). Finnes i digital versjon
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Hvile i Skoven (I Graneholtet ved Middagstid)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7). Stentrykk

Hvile paa Vandringen
(Her, min Sjæls Veninde)
SV 2, s. 173–75. Kommentarer s. 452

 • Glæser Joseph (1835–91)
  • Hvile paa Vandringen (Her, min Sjæls Veninde)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme, Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur

Hyldingssang til Kong Oscar (se også: I Sorgen for Kong Carl Johan)
(Det Folk, der under Sorgens Magt)
SV 2, s. 87–88. Fra «I Sorgen for Kong Carl Johan» (1844). II, 2, s. 83–88. Kommentarer s. 435

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Hyldningssang til Kong Oscar (Det Folk, der under Sorgens Magt)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 6. 1 partitur (s. 16–17). HK 28
 • Løvenskiold, Herman Severin (1815–70)
  • Hyldningssang (Det Folk, der under Sorgens Magt). Op. 19
   • Mannskor og klaver
   • Christiania, Dahl, [1844?]. 1 partitur (s. 2–4)

Høifjeldet
(Høit over de norske Dales Pragt)
SV 2, s. 207–08. Kommentarer s. 458–59

 • Evje, Johan (1874–1962)
  • Høyfjellet (På ødemark under jøklers mur). Strofe 2
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 530:6334. 1 partitur (2 s.)
 • Jacobsen, Odd Gamborg (1905–2006)
  • Høifjeldet (Høit over de norske Dales pragt)
   • Mannskor
   • Oslo, Norsk musikforl., [1947?]. 1 partitur (2 s.). Norsk Musikforlags utgave av utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 848
 • Reidarson, Per (1879–1954)
  • Høifjeldet (Høit over de norske dales pragt)
   • Sang og orkester
   • Manuskript: NB Mus.ms. 398:4829. 1 partitur (13 s. + stemmer)

Høimesse
(Jeg husker en Søndag saa liflig og blid)
SV 2, s. 210–11. Kommentarer s. 459

 • Beyer, Frants (1851–1918)
  • Høimesse (Jeg mindes en Søndag saa liflig og blid). J.S. Wehaven
   • Sang og klaver
    • 6 Sange til danske og norske Digt. Komponerede af Frants Beyer. [Op. 1], No. 5. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1882]. 1 partitur (s. 8)

NorgesMelodier

Høstsang
(Vingede skarer flye de sorte skove)
SV 1, s. 158. Kommentarer s. 351

 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Høstsang (Vingede Skarer fly de dunkle Skove)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 46–47)
 • Flemming, Friedrich Ferdinand (1778–1813): Integer vitæ
  • Høstsang (Vingede skarer flyr de sorte skove)
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mandssange. Udgiven ved en Del Studenter. Første Bind. Kristiania, [s.n.], [1846]. 1 partitur (s. 37)
  • Høstsang (Vingede Skarer flye de sorte Skove)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Række, Fjerde Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 61. 1 partitur (s. 11)
  • Integer vitæe = Vingede skarer (Integer vitae scelerisque purus = Vingede Skarer flyr de sorte skoge)
   • Mannskor
   • Oslo, Norsk Musikforl., 1955. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags utgave av kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 303
  • Høstsang (Vingede Skarer fly de sorte Skove)
   • Blandet kor (3 stemmer)
   • I: Skolesangbog. Joh. D. Behrens. Tredie Hefte, anden Udg. Kristiania, Udgiveren, [1864?]. 1 partitur (s. 19)
  • Vingede skarer flyr de sorte skoge (—)
  • Høstsang (Vingede Skarer fly de sorte Skove)
   • Tre like stemmer
   • I: Sanglære for skoler. Joh. D. Behrens. Tredie trin. Trestemmig sang. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 29)
   • I: Trestemmig Sangbog. 166 Sange udsatte for lige Stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Tredie Hefte. Trondhjem, Andersens Enke, 1867, nr. 158. 1 partitur (s. 188–89)
  • Vingede skarer flyr de sorte skove (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 34–35)
  • Vingede skarer fly de sorte skove (—) [P. Flemming]
   • To like stemmer
   • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer av Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, [1913]. 1 partitur (s. 48–49?)
  • Vingede skarer fly de sorte skove (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del II. Oslo, Norsk musikforl. [1947], nr. 161, s. 226–27
   • Melodistemme med tekst
   • I: De tusen Hjems Sange, særlig for vore Undervisningsanstalter. Samlede og ordnede ved Olaf Paulus. Høvik, Bibliothek for de tusen Hjem, [1889-?]. Enstemmige Sange, Hefte 3. [1889–?] ([S.l.], Sundhedsbladets Tr.), nr. 84, s. 35
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 137
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 156
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Høstsang (Vingede skarer fly de sorte skove)
   • Sang og klaver
   • Fire sange for en dyb Stemme. Nr. 1. Kjøbenhavn, W. Hansen, [19–]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Hartmann, Emil (1836–98)
  • Höstsang (Vingede skarer fly de sorte skove). Op. 41, nr. 2
   • Sang og klaver
   • Norsk Lyrik. Romancer og Sange med Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–5)
 • Jacobsen, Ejnar (1897–1970)
  • Høstsang (Vingede Skarer fly de sorte Skove)
   • Sang og klaver
   • Sange for en Solo-Stemme med klaver. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (2 bl.). 2 ulike eksemplarer
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Høstsang (Vingede Skarer flye de sorte Skove)
   • Mannskor
   • Fire sange. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
   • Blandet kor
   • 4 sange. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (1 s.)
 • Lund, Hanna (1878–1967)
  • Høstsang (Vingede Skarer flye de sorte Skove)
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (1 s.)
 • Ravnkilde, Niels (1823–90)
  • Høstsang (Vingede Skarer flye de sorte Skove)
   • Sang og klaver
   • 3 Sange, nr. 1. Kiøbenhavn, Horneman & Erslev, [1857]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Høstsang (Vingede Skarer fly de sorte Skove)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Fjerde Række, XVIII. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 338. 1 partitur (s. 3)
 • Slyngstad, Johan (1836–1972)
  • Vingede skarer (Vingede skarer flyr de sorte skoge)
   • Blandet kor
   • Slyngstad-heftet. Utgjeve av Sunnmøre songarlag. [Volda?], Sunnmøre songarlag, [1932]. 1 partitur (s. 7)
 • Aagaard, Thorvald (1877–1937)
  • Vingede skarer fly de sorte skove (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Folkehøjskolens melodibog. Melodier til sangbog udgivet af Foreningnen for højskoler og landbrugsskoler ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte opl. København, W. Hansen, 1940, nr. 722, s. 338

I Balsalen
(Til Hjertene trænge Akkorder)
SV 2, s. 177. Kommentarer s. 453

 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • I Balsalen (Til Hjertene trænge Akkorder)
   • Mannskor
   • 16 firestemmige Mandssange. Op. 24, nr. 1. Manuskript: NB Mus.ms. 41:396. 1 partitur (s. 2–5)

I Kivledal
(I Kivledal under Bjergeli, var jevnet en Vei til Kirke)
SV 2, s. 217–18. Kommentarer s. 460–61

 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • I Kivledal (I Kivledal under Bjergeli, var jevnet en Vei til Kirke)
   • Mannskor
   • Fire Sange for fire Mandsstemmer, nr. 4. Kristiania, Werner (trykkeri), 1854. 1 partitur (s. 7–8)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • I Kivledal (I Kivledal under Bjergeli, var jevnet en Vei til Kirke). Et Sagn. Op. 24, nr. 9
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række, XXI. Bind II. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 407. 1 partitur (s. 12–13)
  • Et Sagn (I Kivledal under Bjergeli, var jevnet en Vei til Kirke)
   • Mannskor
   • 16 firestemmige Mandssange. Op. 24, nr. 9. Manuskript: NB Mus.ms. 41:396. 1 partitur (s. 13–14)

I Nærødalen
(I Nærødalen er Veien trang)
SV 2, s. 141–42. Kommentarer s. 444

 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • I Nærødalen (I Nærødalen er veien trang). Op. 7, nr. 6
   • Sang og klaver
   • 12 Romancer og Sange af forskjellige Forfattere. Op. 7. H. I–II. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 partitur

I Skoven efter Løvfald
(Med Nyn til nye Sange)
SV 2, s. 183–84. Kommentarer s. 454

 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • I Skoven efter Løvfald (Med Nyn til nye Sange)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. XVI Bind, V. Hefte. Fjerde Række. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 35–36)

I Skovens Ly jeg sidder (Foraarsdigte nr. V)
(—)
SV 1, s. 146–47. Kommentarer s. 348

 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • I Skovens ly jeg sidder (—) = Mir Frieden nur kann bringen. Nr. V i Foraarsdigte
   • Damekor
   • Drei Frühlingslieder von J.S. Welhaven, ins Deutsche übertragen von Eugen von Enzberg. Komponiert für drei Frauenstimmen a capella. Kopenhagen; Leipzig, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–5). Finnes i Det Kgl. bibliotek, København
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • I Skovens Ly jeg sidder (—)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [ca. 1870]. 1 partitur. Stentrykk
 • Kjerulf, Halfdan ((1815–68)
  • I følge kommentarene s. 348 skal Kjerulf ha komponert melodi til denne. «Utrykt i komponistens levetid og fra sept. 1859, tr. [1863]» Ikke funnet
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1909)
  • I Skovens Ly jeg sidder (—). Dikt nr. 5 i Foraarsdigte
   • Sang og klaver
   • I: Sangalbum indeholdende tolv nye sange. [S.l., s.n., s.a.]. 1 partitur (s. 24–26)
   • Finnes i Musikverket. Musik-och teaterbibliteket, Stockholm

I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
(Den Helt, der gjennom Mulm og Torden)
SV 2, s. 83–88. Kommentarer s. 435

 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Sørgekantate componeret av L.M. Lindeman
   • Kor, orkester, solister
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5800. Brente rester, 54 sider
 • Løvenskiold, Herman Severin (1815–70)
  • Cantate til Minde om Hs. Majestæt Höistsalig Kong Carl XIV Johan af S. Welhaven
   • Kor og orkester?
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 Partitur (109 + 3 s.) Ms. Samling af Musikalier afskrevet i Stockholm 1944–45 af flygtede danske Musikere

I Stormen
(Stormen gaaer sin Kjæmpegang)
SV 1, s. 142–43. Kommentarer s. 347

 • Borg, Oscar (1851–1930)
  • I Stormen (Stormen gaar sin Kjæmpegang)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1911. 1 partitur (4 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 247
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • I Stormen (Stormen gaaer sin Kjæmpegang)
   • Sang og klaver
   • Fire sange for en dyb Stemme, nr.4. Kjøbenhavn, W. Hansen, [19–]. 1 partitur (s. 7–8)
 • Nordraak, Rikard (1842–66)
  • I Stormen (Stormen gaar sin Kæmpegang)
   • Mannskor
   • I: Rikard Nordraaks samlede verker. I kritisk utgave ved Øyvind Anker og Olav Gurvin. Oslo, Musikk-huset, [1942?]. 1 partitur (s. 78). Kommentarer s. 100
   • Manuskript: NB Mus.ms. 244:2982. Utkast
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • I Stormen (Stormen gaar sin Kjæmpegang)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række, XXIV. Bind, II. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 467. 1 partitur (s. 14–16)
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • I Stormen (Stormen gaaer sin Kæmpegang)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 12–14). Stentrykk
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • I Stormen (Stormen gaar sin Kjæmpegang). Op. 15, nr.2
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XIV. Bind, III. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 269. 1 partitur (s. 19–21)
   • I: Fællessange ved Landssanger festen 1914 Kristiania. Kristiania, Norsk Musikforl., [1913]. 1 partitur (s. 12–13)
   • Kristiania, Norsk Musikforl. [1913?]. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 273
  • Stormen gaar sin kjæmpegang (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del II. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 147, s. 206–07
 • Zinck, Hardenack Otto Conrad (1746–1832): Gud, du skabte Jordens Kreds
  • [I Stormen]
   • I: Koral-Melodier til den Evangelisk-Christelige Psalmebog; udgivne ved H. O. C. Zinck. Kiøbenhavn, Det Kongelige Vaisenhus, 1801.
 • Jørgen Hansen og C.C. Christensen angitt som komponister i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 220: Hjem gjennem Storm

Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand (Børnelege V)
(—)
SV 1, s. 128–29. Kommentarer s. 344

 • Tysk folkemelodi
  • En Sejlads (Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand)
   • To like stemmer
   • I: Skolesangbog indeholdende to-, tre- og firstemmige Sange. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Hefte, fjerde Udg. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 19)
  • Jeg stødte ud fra landet (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: De tusen Hjems Sange, særlig for vore Undervisningsanstalter. Samlede og ordnede ved Olaf Paulus. Enstemmige Sange, Hefte 3. Høvik, Bibliothek for de tusen Hjem, [1889–], nr, 114, s. 47
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • En seilads (Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand)
   • To like stemmer
   • I: Sange for Skolen og Hjemmet. Samlede og tildels harmoniserede af Aug. Abrahamson. Christiansand, Grøntaft, 1868. 1 partitur (s. 8–9)
   • Kan synges til melodien: Naar solen ganger til hvile. Musikk av: Sophie Dedekam; Wald. Thisted; P.E. Lange-Müller; Chr. K.F. Molbech; Hans Kurt; Hans Peder Aase.

Jeg vil mig Herren love (Antydninger til et forbedret Psalmeverk for den norske Kirke)
(Nu vil jeg Herren prise)
SV 3, s. 371–73. Kommentarer s. 516

 • Egeberg, Frederikke (1815–61)
  • Gud give mig det at lære (—). Strofe 2
   • Sang og klaver
   • 4 religieuse Sange, nr. 2. Kristiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–9)

Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal (Aandens Liv nr. 10)
(—)
SV 2, s. 302. Dikt nr. 10. Kommentarer s. 473

 • Ahlstrøm [Åhlstrøm], Jacob Niclas (1805–57): Söndagskörden (Høgt strålar morgonsolen re’n)
  • [Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal]
   • Melodistemme [med tekst?]
   • I: Sånger och visor för hemmet. Olof Enström. Stockholm, Norstedt, 1871, s. 112
 • Barnekow, Christian (1837–1913): Aftensuk til Herren (Det lakker nu ad Aften brat)
  • [Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, nr. 217

Jetergut og Bamse
(I Skovens Dyb, langt inde, der er en græsrig Plet)
SV 2, s. 220–21. Kommentarer s. 461

 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Jætergut og Bamse (I Skovens Dyb langt inde, der er en græsrig Plet)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 452:5124. 1 partitur (2 s.)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Gjetergut og Bamse (I Skovens Dyb langt inde, der er en græsrig Plet)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog for to Sopraner og alt eller to Tenorer og Bas. Udgiven af Joh. D. Behrens. Andet Hefte. Kristiania, Udg., [18–]. 1 partitur (nr. 29)
  • Jætergut og Bamse (I Skovens Dyb langt inde, der er en græsrig Plet)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog. 166 Sange udsatte for lige Stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Andet Hefte, nr. 77. Trondhjem, Andersens Enke, 1867. 1 partitur (s. 102–03)
   • Mannskor
   • Tre sange for fire Mandsstemmer. Christiania, Werner (trykkeri), 1854. 1 partitur (s. 7–8)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5826. 1 partitur (1 s.)

Julemorgen
(Jeg stod en Julemorgen taus og ene)
SV 1, s. 133. Kommentarer s. 345

 • Egeberg, Fredrikke (1815–61)
  • Julemorgen (Jeg stod en Julemorgen taus og ene)
   • Sang og klaver
   • 3 Julesange, nr. 1. Kristiania, Warmuth, [1872 (1884?)]. 1 partitur (s. 3–5)

Kilden
(Havet slaaer høit mod Fjeldet)
SV 1, s. 150

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Kilden (Havet slaaer høit mod Fjeldet)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven, nr. 6. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, (ca. 1870). 1 partitur (9–11)
 • Munch, Natalia (1812–1900)?
  • Kilden (Havet slaaer høit mod Fjeldet)
   • Sang og klaver
   • Tre Sange (af Welhaven, Béranger og Chr. Winther). Christiania, [s.n., s.a.], 1 partitur (s. 2–4)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 320:4023

Liremanden
(Stakkels blege Liremand)
SV 1, s. 131. Kommentarer s. 345

 • Lehmann, Frederikke Barth (1819–1903)
  • Liremanden (Stakkels blege Liremand)
   • Sang og klaver
   • 4 Norske Sange, nr. 4. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)

Lokkende Toner
(Der fløi en Fugl over Granehei)
SV 2, s. 369–70. Kommentarer s. 489–90

 • Borg, Oscar (1851–1930)
  • Lokkende toner (Der fløi en Fugl over Granehei)
   • Mannskor
   • 10 firstemmige Mandssange og et Sanger-Hurra. Op. 7. Oslo, Norsk musik-forl., [19–]. 1 partitur (s. 12–13)
  • Lokkende toner (Der fløi en fugl over granehei)
   • Mannskor
   • [S.l., s.n., 19–]. 1 partitur (2 s.). Stensil
 • Geisler, Christian (1869–1951)
  • Lokkende Toner (Der fløj en Fugl over Granehei)
   • Mannskor
   • Fire Mandskvartetter af Chr. Geisler, op. 5. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur.
 • Hansen, Adolf (1852–1911)
  • Lokkende toner (Der fløi en Fugl over Granehei). Op. 52
   • Sang og klaver
   • Kristiania, Håkonsen, [1884]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Hartmann, Emil (1836–98)
  • Lokkende toner (Der fløi en Fugl over Granehei). Op. 41, nr. 3
   • Sang og klaver
   • Norsk Lyrik. Romancer og Sange med Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)
  • Verlockende Töne
   • Sang og klaver
   • Drei Lieder. Op. 41, nr. 2. An Fräulein Tia Krëtma.
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Lokkende Toner (Der fløi en Fugl over Granehei = Ein Vogel flog übern Tannenwald)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 43. 1 partitur (s. 155–56). HK 101, op. 3, nr. 6
  • Lokkende toner (Der fløy en fugl over granehei)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966. 1 partitur (s. 52–53)
  • Der fløj en fugl over granehej (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 30, s. 40–41
  • Lokkende Toner (Der fløi en Fugl over Granehei)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række, VI. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 81. 1 partitur (213–15)
   • Damekor
   • [S.l., s.n., 19–]. 1 partitur (2 s.)
 • Kristensen, P[eter] L[indeman]? (1885–1961)
  • Der fløy en fugl over granehei (—)
   • Damekor
   • Oslo, NKF, cop. 1956. 1 partitur (2 s.). NKF’s damekorbibl., nr. 60
 • Kverndokk, Gisle (f. 1967)
  • Lokkende toner (Der fløi en fugl over granehei)
   • Fløyte og fire stemmer (SATB)
   • Oslo, NB noter, 1997. 1 partitur (13 s.)
 • Langgaard, Rued (1893–1952)
  • Lokkende toner (Der fløj en Fugl over Granehei)
   • Blandet kor (5 stemmer)
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (4 bl.) + 5 stemmer. Komponert 1916.
   • Også versjon for orkester
 • Lasson, Bredo (1838–88)
  • Lokkende Toner (Der fløi en Fugl over Granehej)
   • Sang og klaver
   • Fire Sange, nr. 4. Kristiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 11)
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Lokkende Toner (Der fløj en Fugl over Granehei)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række, VII. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 90. 1 partitur (s. 243–45)
 • Schram, Peter (1819–95)
  • Lokkende toner
   • Sang og klaver
   • 4 lyriske Sange til texter af Eseias Tegnér, H. Wergeland, Welhaven og Runeberg. København, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur
   • Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
 • Strøm, Alf Gotlin (f. 1922)
  • Lokkende toner (Der fløy en fugl over granehei). Romanse
   • Sang og klaver
   • [S.l.], Alf G. Strøm, [s.a.], 2 stemmer (klaver + solostemme)

Ludvig Holberg
(I dette Navn er der et mægtigt Kald)
SV 2, s. 61–62. Kommentarer s. 431

 • Hoff, Erik (1832–94)
  • Til Ludvig Holberg (I dette Navn er der et mægtig Kald)
   • Mannskor (?)
   • I: Komposisjoner og utkast s. 8. Manuskript: NB Mus.ms. 332:4344. 1 partitur (2 s.)

Min elskte, jeg er bunden
(—)
SV 1, s. 299–300. Kommentarer s. 376

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Min Elskte, jeg er bunden (Min Elskte, jeg er bunden = Mein Lieb, ich bin gebunden)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 23. 1 partitur (s. 78–81). HK 65, op. 3, nr. 1
  • Mein Lieb ich bin gebunden = I hardly know (Mein Lieb, ich bin gebunden = I hardly know, my darling)
   • Sang og klaver
   • Halfdan Kjerulfs Album of Songs. Translation by T. Marzials. London, Lucas, [19–?]. 1 partitur (s. 1–3)

Mindesang
(Alfers Hjem ved klare Sunde)
SV 2, s. 290–91. Kommentarer s. 471-72

 • Rasmussen, Poul Edvard (1776–1860): Danmark, dejligst Vang og Vænge)
  • For Danmark (Alfers Hjem ved klare Sunde)
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], nr. 26, s. 23–24
  • [Mindesang] Dannevirke (Danmark, dejligst Vang og Vænge)
   • Klaver [med tekst]
   • I: Danmarks Melodibog. 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. 1. del, Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [s.a.], s. 22

Mindets Bæger
(I Rosenlund under Sagas Hal, der gjemmes hellige Minder)
SV 2, s. 194–95. Kommentarer s. 455–56

 • Folkemelodi: La folia [Folie d’Espagne]. Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall»
  • Mindets Bæger (I Rosenlund under Sagas Hal)
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mandssange. Udgiven ved en Del Studenter. Andet Bind. Kristiania, [s.n., s.a.]. 1 partitur (s. 20)
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, 5. Bind Kristiania, Udgiveren, [18–]. Samme melodi som nr. 295a. 1 partitur (s. 28–29)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmig Sangbog. 166 Sange udsatte for lige Stemmer til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Andet Hefte. Trondhjem, Andersens Enke, 1867, nr. 74. 1 partitur (s. 99–100)
  • I rosenlund under sagas hal (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 125)
  • [Mindets Bæger] Midt i en jerntid, som ikkun tror [Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall»
   • To like stemmer
   • I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913. 1 partitur (s. 63)
  • Mindets Bæger (I Rosenlund under Sagahal)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 39–40
  • I rosenlund under Sagas hall der gjemmes hellige minder (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 94, s. 92 (tekst), nr. 84, s. 81–82 (melodi)
  • I rosenlund (I rosenlund under Sagas hal)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 84, s. 120
   • Gitar og sang
   • I: Guitarspillerens Sangbog. Lette Sange med Guitarakkompagnement. Samlede af Carl Warmuth sen. H. I. Stockholm, Elkan & Schildknecht, (1882), nr. 9, s. 9. [arrangert av Friedrich Kuhlau?]
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68), arr. folkemelodi: La folia [Folie d’Espagne]. Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall»
  • Mindets Bæger (I Rosenlund under Sagas Hal, der gjemmes hellige Minder)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 108. 1 partitur (s. 212). HK 376
 • Malling, Otto (1848–1915)
  • Mindets Bæger (I Rosenlund under Sagas Hal)
   • Mannskor
   • Sange for Mandschor til Texter af Wehaven, Chr. Winther og Årestrup af Otto Malling. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 3–5)
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [19–]. 1 partitur (5 s.) + 4 stemmer. Kor-Bibliothek Mandsstemmer, Nr. 71. Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, Kjøbenhavn

Møkkurkalv
(Da Thor skulde kæmpe i Jetternes Land)
SV 1, s. 257. Kommentarer s. 369

 • Egen melodi
  • I: Historiske Sange til brug ved Folkehøjskoler og Amtsskoler ved G. Lorentzen og V. Ullmann, Risør, Olsen, 1879, s. 177. Uten noter

Møllergutten
(Møllergutten sad ved Kværnehuset under Haukeliens Fjeld)
SV 2, s. 280–81. Kommentarer s. 469

 • Haslerud, Christian (1834–1921)
  • Møllargutten (Møllarguten sad ved Kværnehuset)
   • Blandets kor
   • I: Sangtoner, fornemmelig lette religiøse sange med tildels solo for blandede kor. Samlet og utgit av A.M. Hanche. 10. Hefte. Kristiania, Hanche, [s.a]. 1 partitur (s. 44)

Naar Sol gaar ned
(Lette Bølger glide hen paa Stranden)
SV 2, s. 324–25. Kommentarer s. 479

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Naar Sol gaar ned (Lette Bølger glide hen paa Stranden)
   • Sang og klaver
   • 8 Sange af J.S. Welhaven og V. Bergsöe. Componerede for en dybere Stemme, VII. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur (s. 15–16)

Nattergal og Papagøi
(En Nattergals Klædning er askegraa)
SV 1, s. 139. Kommentarer s. 346

 • Boisen, Lars Nannestad (1803–75) Det blæste en Storm udi Kattegat
  • [Nattergal og Papagøi]
   • Nevnt som komponist i:
   • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forlag, 1891, s. 299–300
 • Christensen, H.P. [Hans Peder?]
  • Nattergal og Papegøje (En Nattergals Klædning er askegraa)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 177
 • Nutzhorn, Heinrich (1833–1925): Matrosens Hjemkomst i 1807
  • [Nattergal og Papagøi]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 345

Nattetanker
(Naar Nattens Fred vil sløre. Del 1. Fjernt bag mig ligger Glæden som en blaalig farvet Kyst. Del 2)
SV 2, s. 36–38, del 2, s. 37–38. Kommentarer s. 426

 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Nattetanker (Naar Nattens Fred vil sløre)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 48–49)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Fjernt bag mig ligger Glæden (—). Op. 15, nr. 4
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XV. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 297. 1 partitur (s. 31–35)

Nehemias
(I Nehemiæ den Mundskjænks Bog)
SV 1, s. 259–60. Kommentarer s. 370–71

 • Egen melodi
  • Nehemias
   • I: Historiske Sange til brug ved Folkehøjskoler og Amtsskoler ved G. Lorentzen og V. Ullmann, Risør, Olsen, 1879, nr. 42, s. 61. Uten noter
 • Barnekow, Christian (1837–1913): Kong Skjold
  • [Nehemias]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 326
   • I: Danmarks Melodibog. 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. 1. del. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [s.a.], s. 124
 • Nutzhorn, Heinrich (1833–1925) oppgitt som komponist i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forlag, 1891, s. 119–20

Norges Seilere (Ved Sangerfesten i Arendal)
(Med Havet har vort Folk en Pagt)
SV 2, s. 368–69. Kommentarer s. 489

 • Methfessel, Albert (1833–69)
  • Norges Sejlere (Med Havet har vort Folk en Pagt)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XV. Bind, III. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 17–19)

Nu falder Sneen i tætte Lag (Børnelæge IV)
(—)
SV 1, s. 128. Nr. IV i Børnelege. Kommentarer s. 344

 • Anonymus
  • Snemannen (Nu faller sneen i tette lag)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangtoner til barnas vers. Ved Mathilde Munch. Oslo, Steenske forl., [19–], nr. 57, s. 37
 • Norsk folkemelodi
  • Snemændene (Nu falder sneen i tætte lag)
   • Blandet kor (sopran alt og bass)
   • I: Melodier til Sangene i Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet udsatte for Sopran, Alt og Bass, tilligemed en Tenor (ad libitum) for Skoler og Sangforeninger. Af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Cappelen, 1864–1865, 3 b. 3. Skoletrin. 1865. 1 partitur (s. 8)

Nær og fjern
(Min Dame vil du vugges)
SV 2, s. 47. Kommentarer s. 427

 • Dunker, Jakobine (1808–57)?
  • Nær og fjern (Min Dame vil du vugges)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 2–4)
 • Lütken, Alfred E.
  • Nær og Fjern (Min Dame vil du vugges)
   • Sang og klaver
   • Tre Sange af Johan S. Welhaven. «Alfernes Hvidsken», «Paa Fjeldet», «Nær og fjern». Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (s. 4–5). Datert 1850
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1919)
  • Nær og fjern (Min Dame vil du vugges). Op. 1
   • Sang og klaver
   • Sange af J.S. Welhaven og M. Rosing componerede for Baryton eller Alt med pianoforte. Kjøbenhavn, Horneman og Erslev, [1875]. 1 partitur (s. 18–20)
  • Gondolsang (Min Dame vil du vugges). Op. 1, nr. 5
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur

Nøkken
(Jeg lagde mit øre til kildens bred)
SV 1, s. 140–41. Kommentarer s. 346–47

 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred)
   • Sang og klaver
   • Welhaven ældre og nyere Digte. Op. 9, nr. 2. Christiania, Eget Forl., I Commision hos Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Foss, Gunnar (1877–1954)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred)
   • Sang og klaver
   • To Sange, op. 2, nr. 1. (comp. til Texter af J.S. Welhaven og B.S. Ingeman, Vinteren 1901). 1 partitur (s. 1–4)
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København
 • Hartmann, Emil (1836–98)
  • Der Nix
   • Sang og klaver
   • Drei Lieder. Op. 41, nr. 2
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur
  • Nøkken (Jeg lagde mit öre til kildens bred). Op. 41, nr. 1
   • Sang og klaver
   • Norsk Lyrik. Romancer og Sange med Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred = Ich legte mein Ohr an des Baches Rand)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 2. 1 partitur (s. 13–14). HK 13, op. 1 nr. 1
  • Nøkken = Der Nix (Flussgeist) (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred = Ich legte mein Ohr an des Baches Rand)
   • I: Sånger och Visor. Die norwegischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 110–11)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. a5151. 1 partitur (1 s.)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 3550. 4 stemmer
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 1. 1 partitur (s. 9). HK 13
   • Album. Fem og firti sange. Komponerede eller arrangerede af Halfdan Kjerulf for hans kvartet. Christiania, Kjerulfs Kvartet, [1868]. 1 partitur (s. 40–41)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred)
   • Mannskor med tenor solo
   • Album for mandssang af Halfdan Kjerulf. [Kristiania], Norsk musikforl., [s.a.]. 1 partitur (s. 28)
   • Romance for Tenor Solo med accompagnerende Mandschor
   • Manuskript: NB mus.ms.a 459:796. 1 partitur ([2] s.)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966, s. 50–51
  • Jeg lagde mitt øre til kildens bredd (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 330, s. 326–27
   • I: Sangboka. Kom og syng. 3. 400 sanger fra hele verden. Grete Bryhn [og] Øystein Årva. Rev. utg. Oslo, Musikk-Huset, 1990, s. 32
  • Jeg lagde mit øre til kildens bred (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 90, s. 130–31
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred). Op. 16, nr. 5
   • Sang klaver
   • Fem norske Sange komponerede for een Sangstemme med Piano. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [1882). 1 partitur (s. 14–15)
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Nøkken (Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–5). Stentrykk
 • Rung-Keller, Paul Sophus Christian Henrik (1879–1966)
  • Nøkken
   • Sang og klaver
   • 12 kompositioner (fra perioden 12/91–8/93 til tekster af bl.a. Rückert, Welhaven […]). Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur. Datert: 18.1.96. Trykt som manuskript

Nøkken i Kværnen
(Der staaer en Kvern ved et Elvedrag)
SV 2, s. 121–23. Kommentarer s. 442

 • Winter-Hjelm, Otto (1837–1931)
  • Nøkken i Kværnen (Der staaer en Kvern ved et Elvedrag) af J.S. Welhaven

O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind
(—)
SV 2, s. 304–05. Dikt 14 fra Aandens Liv. Kommentarer s. 473

 • Barnekow, Christian (1837–1913): Guds fred
  • [O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind]
   • Sopran I–II og alt
   • 12 åndelige sange. København, Egtvedt, 1990 (Løsblad). 1 partitur (s. 2)
 • Berggren, Andreas Peter (1801–80): O himmelbrudgom, Jesu Christ
  • [O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind]
   • Mannskor
   • København, Reitzel, 1867. 1 partitur
 • Kalhauge, Viggo (1840–1905): Velsignelse, al Jordens Tarv
  • [O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind]
   • Klaver/orgel med tekst [?]
   • 10 Melodier til Salmer og aandelige Sange af Grundtvigs Kirke-Salmebog og Salmebog for Kirke og Hjem. København, W. Hansen, (s.a.)

Orpheus
(Apoll indviede hans unge Bryst)
SV 2, s. 49–50. Kommentarer s. 428

 • Egen melodi:
  • Orpheus
   • I: Historiske Sange til brug ved Folkehøjskoler og Amtsskoler ved G. Lorentzen og V. Ullmann, Risør, Olsen, 1879, nr. 51, s. 70. Uten noter

Paa Fjeldet
(Nu sidder Huldren paa Tue og blæser i Luren)
SV 2, s. 28–29. Kommentarer s. 424

 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang og klaver
   • Tre Digte af J.S. Welhaven, nr. 3. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–7)
 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 91)
 • Dunker, Jakobine (1808–1857)?
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 1)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue = Nun sitzt die Fee auf dem Steine)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 13. 1 partitur (s. 43–44). HK 42, op. 2, nr. 3
  • Paa Fjeldet = Auf dem Gebirge (Nu sidder Huldren paa Tue = Nun sitzt die Fee auf dem Steine)
   • Sang og klaver
   • I: Sånger och Visor. Die norwegischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Stockholm, Hirsch, [1878]. 1 partitur (s. 96–97)
  • Im Gebirge = On the Hillside (Nun sitzt die Fee auf dem Steine = The fairy sits on the hillside)
   • Sang og klaver
   • Halfdan Kjerulf’s Album of Songs. Translation by T. Marzials. London, Lucas, [s.a.]. 1 partitur, s. 82–?
  • Nu sitter huldren på tue og bleser i luren (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 329, s. 325–26
  • Nu sidder huldren paa tue (—). Paa fjeldet
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 122, s. 175
 • Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang og klaver
   • Fem norske Sange. Komponerede for een Stemme med Piano. Op. 16, nr. 4. Kjøbenhavn, Kgl. Hof-Musikhandel, [1882]. 1 partitur (s. 8–13)
 • Lütken, Alfred E.
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang og klaver
   • Tre Sange af Johan S. Welhaven. «Alfernes Hvidsken», «Paa Fjeldet», «Nær og fjern». Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (s. 3). Datert 1850
 • Paulus, Olaf (1859–1912)
  • Huldren (Nu sidder huldren paa tue)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1914. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 279
 • Ræder, Mimi (1866–1921)
  • På fjeldet (Nu sidder huldren på tue)
   • Sang og klaver
   • Christiania, Warmuth, [1895]. 1 partitur (s. 2–3)
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Paa Fjeldet (Nu sidder Huldren paa Tue)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 8–9). Stentrykk

Place Vendome
(Aftnen synker over byen)
SV 1, s. 212–13. Kommentarer s. 361

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Place Vendome (Aftnen synker over byen)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 4. 1 partitur (s. 13–14). HK 26

Foosnaes_Bentsen_1872

Raad for Uraad
(Gudmund Tordsen Storebingen han var gjæv i Et og Alt)
SV 2, s. 276–79. Kommentarer s. 468–69

 • Norsk folkemelodi
  • Råd for uråd (Gudmund Tordsen Storebingen han var gjev i ett og alt)
   • Melodistemme med besifring
   • I: Norsk Visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl og Dreier, cop. 1993, s. 603
 • Behrens, Johan Didrik (1820–90)
  • Raad for Uraad (Gudmund Tordsen Storebingen han var gjev i et og alt)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 91
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Storebingen (Gudmund Thorsen Storebingen). Arrangert av Knud Henderson
   • Blandet kor (?)
   • I: National- og Selskabs-Sange med musik. Samlet af Knud Henderson. 4. Udg. Chicago, Anderson, 1903. 1 partitur (s. 34–35)
  • Raad for uraad (Gudmund Thorsen Storebingen)
   • To like stemmer
   • I: Bondens Sangbok. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, Grøndahl, 1902. 1 partitur (s. 43–44)
  • Gudmund Tordsen Storebingen (—)

Sang i Foreningen mod Brændevinsdrik
(Et Haab som er til Himlen sat)
SV 2, s. 312–13. Kommentarer s. 475

 • Luther, Martin (1483–1546): Ein feste Burg ist unser Gott. [Vår Gud han er så fast en borg]
  • [Sang i Foreningen mod Brændevinsdrik]
   • Klaver/orgel [med tekst]
   • I: Norsk koralbok. Oslo, Verbum, 1985, s. 115

Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
(Kong Oscar sendte fra sin Hal)
SV 1, s. 305–06. Kommentarer s. 378

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Sang til Kong Oscar (Kong Oscar sendte fra sin Hal)
   • Blandet kor
   • Samlede verker. B. V: Komposisjoner og arrangementer for blandede stemmer. Duetter. Syngespill. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 2. 1 partitur (s. 18–19). HK 24
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 2. 1 partitur (s. 10–11). HK 24
  • Tak for Flaget (Kong Oscar sendte fra sin Hal)
   • Blandet kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 319. Korstemmer
  • Festsang i anledning af det norske Flag (Kong Oscar sendte fra sin Hal)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangskole til Brug ved Skoleunderviisningen. Af Joh. D. Behrens. Kristiania. I Kommisjon hos Feilberg & Landmark, [1849], s. 54

Sangens Væld
(Den bedste Skjenk, mig Himlen gav)
SV 2, s. 172. Kommentarer s. 452

 • Dahl, Emma (1819–96)
  • Sangens Væld (Den bedste Skjenk, mig Himlen gav)
   • Sang og klaver
   • Fire Digte […] componerede for Sang og Pianoforte. Op. 8, nr. 3, Christiania, Dahl, 1861. 1 partitur (s. 6–7)
 • Harris, Adéle (Harris-Rynning, Adele) (1840–1926)
  • Sangens Væld (Den bedste Skjænk mig Himlen gav)
   • Sang og klaver
   • Tre Sange, nr. 2. Christiania, Warmuth, [s.a.]. 1 partitur (s. 4)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Sangens Væld (Den bedste Skjenk, mig Himlen gav)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 63. 1 partitur (s. 231–32). HK 142
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Sangens Væld (Den bedste Skjenk, mig Himlen gav)
   • Sang og klaver
   • 3 Sange, nr. 1. Christiania, Warmuth, (1880). 1 partitur (s. 2–3)
 • Smith, J.G.
  • Sangens Væld
   • Sang og klaver
   • I: Musikalsk album, nr. 12. Christiani, Winther, 1869

Sangernes Vaarfest
(Vort Land er skjønt og i dets Bryst)
SV 2, s. 364. Kommentarer s. 488

 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Sangernes Vaarfest (Vort land er skjønt)
   • Mannskor
   • 16 firestemmige Mandssange. Op. 24, nr. 5. Manuskript: NB Mus.ms. 41:396. 1 partitur (s.8)
   • I: Samling af flerstemmige Mandssange med Bidrag af originale Komposisjoner. 4. rekke Udgiven af Joh. D. Behrens. Kristiania, [1860–64]. 1 partitur (nr. 334)

Sisyphos
(De lykkelige Skygger kunne vandre)
SV 1, s. 252–53. Kommentarer s. 368

 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Sisyphos (De lykkelige Skygger kunne vandre)
   • Sang og klaver
   • Fem sanger til digt av J.S. Welhaven = Five songs on poems by J.S. Welhaven. Op. 103, nr. 3. [S.l., s.n.], 2015. 1 partitur (s. 16–23)

Skjulte Toner
(En Melodi kan længe sveve)
SV 2, s. 292–93. Kommentarer s. 472

 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • Skjulte Toner
   • Sang og klaver
   • [3 Sange, nr. 2]. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur

Skumring
(Hvor roligt Havet hviler)
SV 1, s. 138. Kommentarer s. 346

 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Ved Havet I (Skumring) (Hvor roligt Havet hviler)
   • Sang og klaver
   • Fem sanger til digt av J.S. Welhaven = Five songs on poems by J.S. Welhaven. Op. 103, nr. 1. [Sl., sn.], 2015. 1 partitur (s. 5–9)

Skyen
(Her er et duftende Sommerly)
SV 2, s. 212–13. Kommrentarer s. 459

 • Mørch, Ulla (1867–?)
  • Skyen (Her er et duftende Sommerly)
   • Sang og klaver
   • 5 Sange. Op. 3, nr. 5. Christiania, Warmuth, 1892. 1 partitur
   • Manuskript: NB Mus.ms. 5314: 458. 1 partitur (3 s.)

Smaa Zephyrer dandse (Foraarsdigte nr. I)
(Smaa Zephyrer dandse, svinge med den klare, luftblaa Vinge)
SV 1, s. 144. Kommentarer s. 348

 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • Smaa Zephyrer dandse (—) = Kleine Zephyrn tanzen. Nr. I i Foraarsdigte
   • Damekor
   • Drei Frühlingslieder von J.S. Welhaven, ins Deutsche übertragen von Eugen von Enzberg. Komponiert für drei Frauenstimmen a capella. Kopenhagen, Leipzig, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 6–8). Finnes i Det Kgl. bibliotek, København
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Smaa Zephyrer dandse (—)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven, nr. 1. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, (ca. 1870). 1 partitur (s. 2–3)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Foraarsdigt (Smaa Zephyrer dandse, svinge med den klare, luftblaa Vinge)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Fjortende Bind. Tredie Rækkes fjerde Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 26. 1 partitur (s. 6–7)

Solvirkning
(Tilfjelds under Granelien er der et aabent Bakkeheld)
SV 2, s. 191. Kommentarer s. 455

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Solvirkning (Tilfjelds under Granelien er der et aabent Bakkeheld)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 7. 1 partitur (s. 18–19). HK 33
   • Album for mandssang af Halfdan Kjerulf. [Kristiania], Norsk musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 4–5)
   • Album. Fem og firti sange. Komponerede eller arrangerede af Halfdan Kjerulf for hans kvartet. Christiania, Kjerulfs Kvartet, [1868]. 1 partitur (s. 3–5)
  • Solvirkning (Til fjells under granelien er der et åpent bakkehell)
   • Tre like stemmer
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966. 1 partitur (s. 25–26)
   • Tre like stemmer. Arr.: Dag kristoffersen
   • Oslo, Norsk musikforl. [1956?]. 1 partitur (1 ark). Norsk musikforlags samling av 3–5 stemmig kor, nr. 53
  • Tilfjelds under granelien (—)
   • To like stemmer
   • I: De tusen Hjems Sange, særlig for vore Undervisningsanstalter. Samlede og ordnede ved Olaf Paulus. Høvik, Bibliothek for de tusen Hjem, [1889–]. Tostemmige Sange, Hefte 2. [1889]. 1 partitur (s. 31)
   • I: Tostemmig Sangbog For Sopran og Alt eller Tenor og Bas. Af Joh. D. Behrens. Andet Hefte. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 27)
  • Til fjelds under granelien (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del II. Oslo, Norsk musikforl. [1947], nr. 151, s. 210–11

Stille Liv
(Den ene Dag den anden lig)
SV 2, s. 42. Kommentarer s. 427

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Stille Liv (Den ene Dag den anden lig)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 58. [5 sanger, nr. 5]. 1 partitur (s. 14–17)
 • Rosenfeld, Leopold (1849–1909)
  • Stille Liv (Den ene Dag den anden lig)
   • Sang og klaver
   • Sange af J.S. Welhaven og M. Rosing componerede for Baryton eller Alt med pianoforte. Kjøbenhavn, Horneman og Erslev, [1875]. 1 partitur (s. 3–5)

Studenternes Balvise
(Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde)
SV 2, s. 196–97. Kommentarer s. 456

 • Svensk folketone fra Dalarna: Kristallen den fina
  • [Studenternes Balvise]
   • To like stemmer
   • I: Sangbok for ungdomsskolen. Ingeborg Kindem og Bjarne Haug. Oslo, Fabritius, 1966. 1 partitur (s. 152–53)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Studenter-Balvise (Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 40. 1 partitur (s. 101–02). HK 201
 • Malling, Otto (1848–1915)
  • Studenternes Balvise (Vor flygtige Lyst, mens i Dansen vi træde)
   • Mannskor
   • Sange for Mandschor til Texter af Wehaven, Chr. Winther og Årestrup af Otto Malling. Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 11–12)
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [1879]. 1 partitur (2 s.). Korbibliothek/Mandsstemmer/nr. 67
   • Finnes i Det Kgl.Bibliotek, Musiksamlingen, Kjøbenhavn
 • Mo, Hans (1835–1920)
  • Studenter-Balvise (Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde)
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 43:479. 1 partitur (3 s.)
 • Udbye, Martin Andreas (1820–89)
  • Studenter-Balvise (Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Sjette Række, I. Bind, III. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 9. 1 partitur (s. 22–24)
  • Sang til Damerne (Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde)
   • Mannskor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 41:398. 1 partitur (1 bl.). Datert: 23.1.64

Studenternes Sangforening til Damerne
(Af Hjertets Grund er Alt hvad vi kvæde)
SV 2, s. 363. Kommentarer s. 488

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Balvise (Af Hjertets Grund er Alt hvad vi kvæde)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 14. 1 partitur (s. 34–35). HK 75

Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1855
(En Fest for Frej ved Nytaarstid i Norden)
SV 2, s. 359. Kommentarer s. 486–87
Henvisning fra: Sangbog udgivet af Trondhjems Turnforening. Trondhjem, Andersens Enke, 1862, s. 182–83

 • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden
  • [Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1855]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Danmarks Melodibog. Bd. I. København, W. Hansen, [s.a.], s. 25

Studentersang
(Vi færdes med Lyst paa den steileste Vei)
SV 2, s. 195–96. Kommentarer s. 456: Fra Støvdækket hæver sig tidlig vor Aand [Wolf]

 • Arntzen, Carl (1801–77)
  • Studentersang (Vi færdes med Lyst paa den steileste Vej)
   • Mannskor
   • Christiania, [s.n., 1869]. 1 partitur (1 ark)
  • Studentersang (Vi ferdes med lyst på den steileste Vei)
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mandssange. Udgiven ved en Del Studenter. Første Bind. Kristiania, [s.n.], [1846]. 1 partitur (s. 24–25)
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Rækkes tredie Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 243. 1 partitur (s. 6–7)
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. 7. Række, VI. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 51. 1 partitur (s. 123–25). Forskjellig arrangement fra Tredie Række
  • Norsk Studentersang (Vi ferdes med lyst på den steileste Vei)
   • Tre like stemmer
   • I: Sangbog for Børn og Ungdom. Samling af to-, tre- og firstemmige Sange for Mandskor og blandet Kor. Til Brug for Hjemmet, Skolen, Kirken og Sangforeninger samt ved festlige Anledninger. Tilligemed en praktisk Sanglære. Udgiven af G. Jensen. Andet Opl. Chicago, Udgiveren, 1880, nr. 11. 1 partitur (s. 98)
  • Studentersang (Vi færdes med lyst paa den steileste vei)
   • To like stemmer
   • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk vede siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen, Morsk Musikforl., [1922?]. 1 partitur (s. 6)
  • Vi færdes med lyst paa den steileste vei (—)
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 60–61)
  • Vi ferdes med lyst på den steileste Vei (—)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Studentersang (Vi færdes med Lyst paa den steileste Vei)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 106. 1 partitur (s. 210). HK 353
 • Loft, Niels Frederik Sofus (1856–1924)
  • Vi färdes med lyst på den stejleste vej
   • Mannskor
   • Manuskript. Finnes i Syddanske Universitetsbibliotek, 5230 Odense
 • Malling, Otto (1848–1915)
  • Studentersang (Vi færdes med Lyst paa den steileste Vei)
   • Mannskor
   • Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (1 s.)
 • Meidell, Georg
  • Studentersang (Vi færdes med Lyst paa den steileste Vei)
   • Mannskor [arrangert av L.M. Lindeman]
   • Manuskript: NB Mus.ms. 44:499. 1 partitur
 • Nutzhorn, Heinrich (1833–1925) nevnt som komponist i
  • Folkehøjskolens sangbog 5 + 6 (uten noter)

Staalet
(Paa Hedalsfjeldet Fiskere laae ved Kjernet en stille Nat)
SV 2, s. 221–22. Kommentarer s. 462

 • Grundtvig, Frederik Lange (1854–1903)
  • Staalet (Paa Hedalsfjældet Fiskere laa ved Søen en stille Nat)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 171
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Staalet af Welhaven
   • Sang og klaver. Teksten er ikke skrevet inn
   • Manuskript: NB Mus.ms. 9419. 1 partitur (2 s.)
  • Staalet af Welhaven (Paa Hedalsfjeldet Fiskere laae ved Kjernet en stille Nat)
 • C. C. Christensen angitt som komponist i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forlag, 1891, s. 292–93

Suttungs Mjød
(Den bedste Drik ved Guders Gilde)
SV 2, s. 19. Kommentarer s. 422

 • Malling, Otto Valdemar (1848–1915)
  • Suttungs Mjød (Den bedste Drik ved Guders Gilde). Op. 7, nr. 1
   • Sang og klaver
   • 12 Romancer og Sange af forskjellige Forfattere. H. I–II. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 partitur

Sverigs Skaal ved en Borgerfest
(Den mørke Sky fra Fjældet viger)
SV 2, s. 96. Kommentarer s. 437

 • Svensk folkemelodi: Göthalejon
  • Til Sverrig (Hil dig du Karlers stolte Rige). Strofe 3
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mandssange. Udgiven ved en Del Studenter. Andet Bind. Kristiania, [s.n., s.a.]. 1 partitur (s. 31)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Held dig, du Karlers stolte rige (—). Strofe 3
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodier til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Tredie øgede opl. Kristiania, Malling, [18–?], nr. 98, s. 80
 • Reissiger, Friedrich August (1809–83): Sang for Sverig (Se hist ved Østresaltets vove)
  • [Sverigs Skaal ved en Borgerfest]
   • Blandet kor
   • I: De tusen Hjems Sange. Høvik, Bibliothek for de tusen Hjem, [1889]. Firstemmige Sange, Hefte 3, nr. 50. 1 partitur (s. 46–47)
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Eggelings sångbok. Lund, Lindsted, 1890, nr. 256, s. 355
 • Wennerberg, Gunnar (1817–1901): Framåt, framåt på ljusets bana
  • [Sverigs Skaal ved en Borgerfest]
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], nr. 192, s. 148–49

Svindende Haab
(I Efteraaret, naar Mørket falder ind)
SV 2, s. 25–26. Kommentarer s. 424

 • Dunker, Jakobine (1808–57)?
  • Svindende Haab (I Efteraaret naar Mørket falder ind)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af J.S. Welhaven. Manuskript: NB Mus.ms. 1468:102. 1 partitur (s. 4–5)

Sympathier2

Sympathier
(Der falder Regn fra Linden)
SV 1, s. 148–49. Kommentarer s. 349

 • Svensk folkevise: Till Österland vil jag fara
  • [Sympathier]
   • To like stemmer
   • I: Tostemmige melodier til «Udvalg af sange for skolen». Harmoniserede af O. Koppang. 3die Udg. Kristiania, Lund, 1892. 1 partitur (s. 45)
 • Christensen, C.C.
  • Harpeklang (Der falder Regn fra Linden)
   • Angitt som komponist i:
   • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 276–77
 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Sympathier (Der vandrer en Ridder alene). Strofe 5
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 12–13)
   • Sang og klaver. Akkompagnement av Mon Schjelderup
   • Manuskript: NB Mus.ms. 35:289. 1 partitur (2 s.)
 • Nisted, A.W.
  • Harpeklang (Der falder Regn fra Linden)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 152
 • Rung, Frederik (1859–1914)
  • Sympathier (Der falder Regn fra Linden)
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, Lose, [1875]. 1 partitur (s. 2–9)

SkolensSangbok

Søfuglen
(En Vildand svømmer stille)
SV 1, s. 151. Kommentarer s. 349

 • Aglen, B. G. (ca.1821–)
 • Hartmann, Johan Peter Emilius (1805–1900): Alt paa den vilde Hede
  • [Søfuglen]
   • Blandet kor
   • Ni salmer, nr. 6. Autograf i Det Kgl.Bibliotek, Musiksamlingen, Kjøbenhavn
 • Haydn, Joseph (1732–1809). Motiv fra symfoni nr. 53, L’Impériale, 2. sats
  • Søfuglen (En Vildand svømmer stille)
  • Søfuglen (En Vildand svømmer stille)
   • Tre like stemmer
   • I: Trestemmige Sange for Skolen, Hjemmet og Ungdomsforeninger. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. I. Bind. Kristiania, Norsk musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 2)
   • To like stemmer
   • I: Skolesangbog indeholdende to-, tre- og firstemmige Sange. Udgiven af Joh. D. Behrens. Første Hefte, fjerde Udg. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 15)
  • Den tavse Vildand (En Vildand svømmer stille)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 174
  • En villand svømmer stille (—)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Skolens sangbok. 25. rev. utg. Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 44, s. 40
   • I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 95
  • Vildanden (En Vildand svømmer stille)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Norsk Visebok. Norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Grøndahl og Dreier, cop. 1993, s. 605
  • En Vildand svømmer stille (—)
  • En villand = Eine Wildente (En villand svømmer stille = Eine Ente schwimmt im See)
   • Melodistemme med besifring og separat tekst
   • I: Simsalabim. Første trompetboka. Tilrettelagt av Stein Skøyeneie. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1993, s. 13
  • Villanden (En villand svømmer stille)
   • Sang og gitar
   • I: Lillebjørn’s gitarbok. Oslo, Gyldendal, 1973. 1 partitur (s. 56–57)
   • Sang og sopranklokkespill
   • I: Skolens 5. musikk-bok. Lærerens bok. Leif Braseth. Drammen, Lyche, cop. 1976. 1 partitur (s. 7)
 • Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)
  • Søfuglen (En vildand svømmer stille)
   • To like stemmer. Overstemmen af L.M. Lindeman, Understemmen af B.J. Aglen
   • I: Tostemmige melodier til «Udvalg af sange for skolen». Harmoniserede af O. Koppang. 3die Udg. Kristiania, Lund, 1892. 1 partitur (s. 27)
 • Vulpius, Melchior (ca. 1570–1615): Christos der ist mein Leben. [Med strålekrans om tinde]
  • [Søfuglen]
   • Orgel/klaver [med tekst]
   • I: Salmer og sanger. Oslo, Det norske misjonsforbund, 1952, s. 131

Taushed og Sang
(Gaaer jeg gjennem Skov og Eng)
SV 2, s. 211–12. Kommentarer s. 459

 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Taushed og Sang (Gaar jeg gjennem Skov og Eng = Wenn durch Au’ und dunkeln Hain)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 68. 1 partitur (s. 25–27). HK 68
 • Lindeman, Peter (1858–1930)
  • Taushed og Sang (Går jeg gjennom Skov og Eng). Op. 4
   • Sang og klaver
   • Seks Sange for Mezzo-Sopran eller Baryton og Piano. Kristiania, Håkonsen, [1882]. 1 partitur (3 s.)
 • Selmer, Johan (1844–1910)
  • Taushed og Sang = Schweigen und Lied (Gaar jeg gjennem Skov og Eng = Wandre ich durch Wies’ und Wald). Op. 49, nr. 2
   • Sang og klaver
   • 2 Digte af Wergeland og Welhaven for en Mellomstemme med Piano. Op. 49. Christiania, Warmuth, [1895]. 1 partitur (s. 5–7)

Tidens Løsen
(Saa lummertung, saa fuld af Uveirsgru)
SV 2, s. 201–03. Kommentarer s. 457

 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96): Det spredes mer og mer
  • [Tidens Løsen]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Norges melodier. Del II, Oslo, Norsk musikforl., [1947], s. 58
 • Heise, Peter (1830–79): Naar Aftendæmringens dybe fred
  • [Tidens Løsen]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Danmarks Melodibog. 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. 3. Del. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [s.a.], s. 214

Til Ole Bull
(Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
SV 1, s. 201–02. Kommentarer s. 358–59: I rosenlund under Sagas hal, samme som: På Eidsvoll stander en «sagahall»

 • Folkemelodi: La folia [Folie d’Espagne]. Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall»
  • Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Række, XV. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 295a. 1 partitur (s. 28–29)
   • Fire like stemmer
   • I: Skole-Sangbog indeholdende to- tre- og firestemmige Sange. Udgiven af Joh. D. Behrens. Kristiania, Udgiveren, [18–]. 1 partitur (s. 26–27)
  • Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Tre like stemmer
   • I: Sanglære for skoler. Joh. D. Behrens. Tredie trin. Trestemmig sang. Kristiania, Behrens, [18–]. 1 partitur (s. 12–13)
  • Ole Bull (Hvor søtt å favnes av Aftnens fred)
   • Melodistemme [med tekst]
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 288, s. 289 (tekst), nr. 84, s. 81–82 (melodi)
  • Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangskole til Brug ved Skoleunderviisningen. Af Joh. D. Behrens. Kristiania. I Kommisjon hos Feilberg & Landmark, [1849], s. 44
 • Gløersen, Andreas (1867–1936)?
  • Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 596:7310. 1 partitur (2 s.). Påskrift: Til «Norsk Tonekunst’s» Musikbilag!
 • Grieg, Edvard (1943–1907)
  • Til Ole Bull = An Ole Bull = To Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred). EG 176
   • Mannskor
   • Kor uten orkester. Originalkomposisjoner og arrangementer av egne verker. Utgiver Dan Fog. Frankfurt, Peters, 1985. 1 partitur (s. 99)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Mannskor
   • Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 5. 1 partitur (s. 15). HK 13
 • Riis, Fredrik von Krogh (1885–1916)
  • Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af aftnens fred)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 90:1199. 1 partitur (2 s.)
 • Winge, Per (1858–1935)
  • Til Ole Bull (Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [1920]. 1 partitur (6 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 340

Traverbanen
(Kaare fra Nes stod høit i Ry)
SV 2, s. 370–75. Kommentarer s. 491

 • Anonymus
  • Traverbanen (Kaare fra Nes stod høit i ry)
   • Tre like stemmer
   • I: Lette barnekor. 4 trestemmige sange. Tekster fra Rolfsens læsebog III del. Ved Lorens Berg. Kristiania, [L. Berg], 19–?]. 1 partitur (1 s.)

Troubaduren2

Troubadouren
(En Hal af grønne Linde)
SV 2, s. 26–27. Kommentarer s. 424

 • Bjørset, Karl (1854–1912)
  • Trubaduren = Der Troubadour (En hal af grønne linde = Die Linden schattend krönen)
   • Sang og klaver
   • Roser. Tre Sange til Digte af Bjørnson, Janson og Welhaven. Op. 2. Kristiania, Brødrene Hals, [1888]. 1 partitur (s. 8–10)
 • Borg, Oscar (1851–1930)
  • Troubadouren (En hal af grønne linde)
   • Mannskor
   • Oslo, Norsk Musikforl., [1909?]. 1 partitur (1 bl.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 206
 • Dedekam, Sophie (1820–94)
  • Troubadouren (En Hal af Grønne Linde)
   • Sang og klaver
   • Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. Stavanger, [S. Myhren], 1994. 1 partitur (s. 14–15)
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Troubadouren (En Hal af grønne Linde)
   • 2 stemmer og klaver
   • [6 sange], nr. 5, også med tysk tekst. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Bernart af Ventadour (En Hal af grønne Linde)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 8. 1 partitur (s. 27–31). HK 21
  • Trubadouren (En Hal af grønne Linde)
   • Blandet kor
   • Samlede verker. B. V: Komposisjoner og arrangementer for blandede stemmer. Duetter. Syngespill. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 1. 1 partitur (s. 7–17). HK 21
 • Malling, Otto (1848–1915)
  • Troubadouren
   • Sang og orkester
   • 2 Digte af J.S. Welhaven comp. for Damechor og Orkester, op. 8b. Autograf i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (8 s.). Inneholder også Bækken
   • Klaverpartitur
   • Bækken og Troubadouren, op. 8. Kjøbenhavn, Kgl. Hofmusikhandel, [s.a.]. 1 Partitur
 • Solberg, Lona (1822–1920)

Træet
(Den grønne Vang i Lien)
SV 2, s. 281–82. Kommentarer s. 469

 • Reissiger, Friedrich August (1809–83)
  • Træet (Den grønne Vang i Lien)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Anden Række, X. Bind. IV. Hefte. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 195, 1 partitur (s. 32)

Varsler
(Vi sade en skyfuld Aften og saae over Søen hen)
SV 1, s. 205. Kommentarer s. 360

 • Mendelsohn-Bartholdy, Felix (1809–47): Am fernen Horizonte. Op. 50, nr. 4
  • [Varsler]
   • Mannskor
   • I: Udvalgt Samling af tydske flerstemmige Mandssange. Udgiven af Joh. D. Behrens. Kristiania, Winther, [18–?]. 1 partitur (2 s.), s. 18–19
   • Henvisning fra: Sangbog udgivet af Trondhjems Turnforening. Trondhjem, Andersens Enke, 1862, s. 271

Ved Havet
(Ved det mægtige Hav)
SV 2, s. 19–20. Kommentarer s. 422

 • Gaarder, Helene (–1957?)
  • Ved Havet (Ved det mægtige Hav)
   • Sang og klaver
   • To Sange for en Sangstemme med Pianoforteledsagelse. Christiania, Warmuth, [1880]. 1 partitur (s. 4–5)
 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Ved Havet II (Ved det mektige hav)
   • Sang og klaver
   • Fem sanger til digt av J.S. Welhaven = Five songs on poems by J.S. Welhaven. Op. 103, nr. 2. [S.l., s.n.], 2015. 1 partitur (s. 10–15)
 • Haarklou, Johannes (1847–1925)
  • Ved Havet = Am Meer (Ved det mægtige Hav = Am gewaltigen Meer). Op.2, nr. 3
   • Sang og klaver
   • Tre sange = Drei Lieder. Christiania, Håkonsen, (1883). 1 partitur (7 s.)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Ved Havet (Ved det mægtige Hav)
   • Sang og klaver
   • Manuskript: NB Mus.ms. 31. 1 partiur (2 s.)
   • Kor
   • Manuskript: NB Mus.ms. 6998. 1 sopranstemme
 • Peterson-Berger, Wilhelm (1867–1942)
  • Ved havet = Am Meer
   • Blandet kor
   • København, W. Hansen, 1958. 1 partitur (2 s.)
   • 8 sånger för blandad kör, op. 11, b. København, W. Hansen, 1958. 1 partitur. Dansk[!] og tysk tekst
  • Ved havet
   • Klaver med tekst
   • København, W. Hansen, 1958, 2 s.

Ved Karmø
(Mørke skyer dække Himmelbuen)
SV 1, s. 158–59. Kommentarer s. 351–52

 • Lammers, Thorvald (1841–1922)
  • Ved Karmö (Mørke skyer dække Himmelbuen)
   • Mannskor
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [1913]. 1 partitur (3 s.). Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 268

Ved Kirkegaarden
(Et natligt Mørke ruger)
SV 2, s. 39–40. Kommentarer s. 426

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Ved Kirkegaarden (Et natligt Mørke ruger)
   • To stemmer og klaver
   • Tostemmige Sange med Pianoaccompagnement. Hefte I: J. S. Welhaven, 3 Digte. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1874]. 1 partitur
 • Gaathaug, Morten (f. 1955)
  • Ved Kirkegaarden (Et natligt Mørke ruger)
   • Sang og klaver
   • Fem sanger til digt av J.S. Welhaven = Five songs on poems by J.S. Welhaven. Op. 103, nr. 5. [Sl., s.n.], 2015. 1 partitur (s. 58–62)

Ved Sundet
(Der hviled over Øen)
SV 2, s. 378–79. Kommentarer s. 491

 • Grøndahl, Agathe Backer (1847–1907)
  • Ved sundet (Der hviled over Øen = There rested on the island). Op. 16, nr. 2
   • Sang og klaver
   • Sangalbum. Minneutgave 1847–1947. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1947. 1 partitur (s. 16–19)
   • Sex Sange til Digte af Tennyson, Welhaven, Schak Staffelt, Ingemann, Carl Andersen, Helene Nyblom. Christiania, Warmuth, [1884]. 1 partitur (s. 5–7)
   • Damekor
   • Ved Sundet (Der hviled over Øen). Op. 67, nr. 6
   • Kristiania, Norsk Musikforl., [19–]. 1 partitur (s. 2)
   • Skal også finnes for blandet kor
  • Der hviled over øen (—). Ved sundet
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 32, s. 42–43
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Ved Sundet (Der hviled over Øen = Es ruhte auf dem Eiland)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 81. 1 partitur (s. 65–66). HK 165, op. 17, nr. 2
 • Lasson, Nils (1836–76)
  • Ved Sundet (Der hviled over Øen)
   • Sang og klaver
   • Kjøbenhavn, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 2–3)

Veiviseren synger
(Til Fjelds over Bygden staar min Hu)
SV 2, s. 32. Kommentarer s. 425

 • Bræin, Christian (1837–1912)
  • Veiviserens Sang (Tilfjelds over Bygden staar min Hu)
   • Blandet kor (3 stemmer)
   • Skolesange. Komponerede, Harmoniserede eller arrangerede for 3 eller 4 St. af Chr. Bræin. Datert: 9.5.1883. Manuskript: NB Mus.ms. 337:4395, nr. 26. 1 partitur (1 s.)
 • Conradi, Johan Gottfried (1820–96)
  • Veiviseren synger (Til Fjelds over Bygden staar min hu)
   • Sang og klaver
   • Tre Digte af J.S. Welhaven, nr. 2. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 4–6)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Veiviseren synger (Til Fjelds over Bygden staar min Hu = Der Kuckuck mich lockt nach Bergeshöhn)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 10. 1 partitur (s. 35–38). HK 23, op. 6, nr. 1
  • Tilfjelds over bygden staar min hu (—). Bearbeidet av Torbjørn Knutsen
   • Mannskor
   • [Oslo, s.n., 195–], 1 partitur ([3] s.). Norges sangerlags korbibliotek, nr. 10
   • Tre like stemmer
   • I: Metodisk sangbok for skolen. Edvard Gunneng. Utvidet utg. 12. oppl. Oslo, Cappelen, 1958. 1 partitur (s. 170–71)
   • To like stemmer
   • I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange. Til bruk vede siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania og Bergen, Norsk Musikforl., [1922?]. 1 partitur (s. 18–19)
  • Tilfjelds over bygden står min hu (—)
   • To like stemmer
   • I: Sanger. En- og flerstemmige sanger hentet fra O.M.K. Sandviks fire sangbøker. [Oslo], Aschehoug (Pensumtjeneste), 1996. 1 partitur (s. 54)
  • Tilfjelds over bygden staar min hu (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Norges melodier. Del I. Oslo, Norsk musikforl., [1947], nr. 164, s. 229–31
  • Til fjells over bygden står min hu (—)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 249, s. 247–48
   • I: Sangboka. Kom og syng 3. 400 sanger fra hele verden. Grete Bryhn [og] Øystein Årva. Rev. utg. Oslo, Musikk-Huset, 1990, s. 32
 • Lehmann, Fredrikke, f. Barth (1819–1903)
  • Vejviseren synger (Til Fjelds over Bygden staar min Hu)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Tredie Rækkes første Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 204. 1 partitur (s. 8)
   • Manuskript: NB Mus.ms. 354:41. 1 partitur (1 bl.)
   • Tre like stemmer
   • I: Sangbog for tre ligeartede Stemmer, to sopraner og alt, eller to tenorer og bass. Samlet og harmoniseret af O.A. Grøndahl. Trykt som Manuskript for Nickelsens Skole. [S.a.]. 1 partitur (s. 11)
  • Vejviserens Sang (Til Fjelds over Bygden staar min Hu)
   • Tre like stemmer
   • I: Sangbog for Børn og Ungdom. Samling af to-, tre- og firstemmige Sange for Mandskor og blandet Kor. Til Brug for Hjemmet, Skolen, Kirken og Sangforeninger samt ved festlige Anledninger. Tilligemed en praktisk Sanglære. Udgiven af G. Jensen. Andet Opl. Chicago, Udgiveren, 1880, nr. 86. 1 partitur (s. 74)
  • Til Fjelds over Bygden staar min Hu (—)
   • To like stemmer
   • I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmigt arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner. Af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900. 1 partitur (s. 51–52)
  • Veiviseren synger (Til Fjelds over Bygden staar min Hu)
   • Melodistemme med tekst
   • I: Melodibog til norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Behrens, [1876], s. 55–56
 • Nielsen, Carl (1865–1931)
  • Vejviseren synger (Tilfjelds over Bygden staar min Hu)
   • Sang og klaver
   • Finnes i Det Kgl. Bibliotek, Musiksamlingen, København. 1 partitur (2 s.)
 • Rung, Henrik (1807–71)
  • Veiviseren synger (Til Fjelds over Bygden staaer min Hu)
   • Sang, gitar og klaver
   • Sex Digte af Johan S. Welhaven. Kjøbenhavn, P.M. Olsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 3). Stentrykk
  • Til fjelds over bygden står min hu (—)
   • Klaver med tekst
   • I: Folkehøjskolens melodibog. Melodier til sangbog udgivet af Foreningnen for højskoler og landbrugsskoler ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte opl. København, W. Hansen, 1940

Vent kun!
(Barnet raabte i Hungersnød)
SV 2, s. 54–55. Kommentarer s. 430

 • Norsk folkemelodi
 • Berggren, Andreas Peter (1801–80): Lykksalig, lykksalig
  • [Vent kun]
   • Klaver/orgel [med tekst]. Harmonisert av Peter Lindeman
   • I: Melodiboken for sangboken Syng for Herren og Ungdomssang. Bergen, I kommisjon: Lunde, 1967, s. 457
 • Grundtvig, Fredrik Lange (1854–1903)
  • Vent kun (Barnet raabte i Hungersnød)
   • Klaver med tekst
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 139

Vi sade i Kammeret lune og trygge (Børnelege I)
(—)
SV 1, s. 125. Kommentarer s. 344

 • Mowinkel, Johan Ludvig (1895–1940)
  • Korthuset (Vi sat i kammeret lune og trygge). Op. 18
 • Selmer, Johan (1844–1910)
  • Korthuset = Das Kartenhaus (Den første Etage var hurtig bygget = Die Erste Etage war schnell errichtet). Strofe 2. Op. 22, nr. 4.
   • Sang og klaver
   • Barnlige Sange. Op. 22. Uebersetzt von Wilhelm Henzen. Leipzig, Constantin Wild, [s.a.]. 1 partitur (7 s.)
  • Korthuset (Den første Etage var hurtig bygget). Op. 22, nr. 4
   • Sang og klaver
   • Barnlige Sange. Scener og Smaasange for en Stemme med Piano. Christiania, Håkonsen, [s.a.]. 1 partitur (s. 9–12)
   • Warmuth, [1885]

Vidjekvisten
(Hvo der vil søge den forborgne Kilde)
SV 2, s. 293. Kommentarer s. 472

 • Gyllenhaal, Mathilda (1796–1863) [Montgomery-Gyllenhaal]: Afskedsönskan (Tänk någon gång på den hvars hjärta gömmer)
  • [Vidjekvisten]
   • Sang og klaver
   • I: (Det) sjungande Sverige 2, andra uppl. Stockholm, Lundquist, 1873, 1 partitur (s. 121)
 • Rung, Henrik (1807–71): Barndoms Uskyld (Ak, ingen sted er Roserne saa røde)
  • [Vidjekvisten]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 110–11
 • Schulz, Johan Abraham Peter (1747–1800)?: Barndomstiden (Der var en tid da jeg var meget lille)
  • [Vidjekvisten]
   • Klaver [med tekst]
   • I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1911, s. 382–83
 • J. C. Svendsen angitt som komponist i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 289–90

Vildt og Tamt
(Nyguineas unge Piger)
SV 1, s. 136–37. Kommentarer s. 345–46

 • Guttu, Tor (f. 1937)
  • Vildt og tamt (Nyguineas unge Piger)
   • Melodistemme med tekst og besifring
   • I: Den gode vise. Ved Bjarne Berulfsen. Oslo, Bokklubben, 1967. Tekst s. 34, melodi s. 94

Vor Gud er idel Kjærlighed; til ham jeg op vil skue
(—)
SV 3, s. 384–85. Fra Antydninger til et forbedret psalmeverk. Nr. XVI. Kommentarer s. 516

 • Otto, Julius (1804–77)
  • Vor Gud er idel Kjærlighed (—)
   • Mannskor
   • I: Samling av flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger med Bidrag af originale Kompositioner. Udgiven af Joh. D. Behrens. Femte Række, XXII. Bind. Kristiania, Udgiveren, [18–], nr. 437. 1 partitur (s. 33–34. Th. Kingo (Ved J.S. Welhaven)

Vaaren kommer, Alt er Glæde (Foraarsdigte nr. III)
(—)
SV 1, s. 145–6. Nr. III av Foraarsdigte. Kommentarer s. 348

 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Vaaren kommer, Alt er Glæde (—)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [ca. 1870]. 1 partitur (s. 6). Stentrykk
 • Lehmann, Frederikke Barth (1819–1903)
  • Foraarsdigt (Vaaren kommer, Alt er Glæde)
   • Sang og klaver
   • 4 Norske Sange, nr. 3. Christiania, Lindorff, [s.a.]. 1 partitur (s. 5–6)

Zephyr legede med Grenen (Foraarsdigte nr. IV)
(—)
SV 1, s. 146. Kommentarer s. 348

 • Borgstrøm, Hjalmar (1864–1925)
  • Zefyr legede med Grenen (—)
 • Fabricius, Jakob (1840–1919)
  • Zephyr legede med Grenen (—) = Zephyr spielte mit den Zweigen (—)
   • Damekor
   • Drei Frühlingslieder von J.S. Welhaven, ins Deutsche übertragen von Eugen von Enzberg. Komponiert für drei Frauenstimmen a capella. Kopenhagen, Leipzig, W. Hansen, [s.a.]. 1 partitur (s. 2–3). Finnes i Det Kgl. bibliotek, København
 • Glæser, Joseph (1835–91)
  • Zephyr legede med Grenen (—)
   • Sang og klaver
   • 6 Sange af Welhaven, nr. 4. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, (ca. 1870). 1 partitur (s. 6–8)
 • Kjerulf, Halfdan (1815–68)
  • Foraarsdigt (Zephyr legede med Grenen)
   • Sang og klaver
   • Samlede verker. B. I: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 24. 1 partitur (s. 82–86). HK 69
   • Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1977, nr. 2. 1 partitur (s. 50–51). HK 154, op. 11, nr. 3
  • Frühlings-lied = Spring song (Zephyr spielte mit den Zweigen = Winds were playing in the branches)
   • Sang og klaver
   • Halfdan Kjerulfs Album of Songs. Translation by T. Marzials. London, Lucas, [19–?]. 1 partitur (s. 36–37)

Æbletræet
(Naar Æbletræet viser dig sin Skat)
SV 1, s. 253. Kommentarer s. 368

 • C. C. Christensen angitt som komponist i:
  • Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F.L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, Dansk Folkesamfund, 1891, s. 291–92

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.