Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

Innledning

Titlene i hovedregisteret er hentet fra Samlede verker, utgitt med innledning og kommentarer av Ingar Hauge. Oslo, Universitetsforlaget, 1990–92.

I registeret over titler og førstelinjer er alle anvendte titler og førstelinjer i utgangspunktet tatt med (med henvisning til tittelen i hovedregisteret). Der hvor innførslene er nesten identiske og kommer under hverandre, er bare én innførsel beholdt. Titler på folketoner og «lånte» melodier, dvs. melodier som er brukt til andre tekster, er ikke tatt med i registeret.

I komponistregisteret er alle nevnte komponister tatt med, enten melodien er komponert til Welhavens tekst eller opprinnelig til en annen tekst; bl.a. er folkemelodien La folia [Folie d’Espagne] (samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall») brukt til flere av tekstene.

I arbeidet med Welhavens dikterverk har jeg hatt stor hjelp fra forskningsbibliotekar Øyvind Norheims private register over sanger i diverse sangbøker. Personalet i musikkseksjonen ved Nasjonalbiblioteket har ikke minst medvirket til det endelige resultatet.

Noen av innførslene er bygget på katalogposter i andre bibliotek, i flere tilfelle fra Musiksamlingen i Det Kongelige Bibliotek, København.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.