Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

Komponistregister


Anonymus

 • Nu falder sneen i tætte lag
 • Traverbanen

Anonymus. Hamburg 1598: Jeg vil din pris utsjunge

 • Adventssang

Anonymus. Tysk tone: Velsignelse, al Jordens Tarv

 • Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til

Egen melodi

 • Herakles
 • Møkkurkalv
 • Nehemias
 • Orpheus

Folkemelodi: La folia [Folie d’Espagne]. Samme melodi som: På Eidsvoll stander en «sagahall»

 • Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
 • Festsang til Professor Dahl
 • Mindets Bæger
 • Til Ole Bull

Norsk folkemelodi. Melodi fra Sogn. At far min kunde gjera

 • De Unges Forbund

Norsk folkemelodi: Gudmund Tordsen

 • Raad for Uraad

Norsk folkemelodi: Stusle søndagskvelden

 • En vise om Hellig Olaf

Norsk folkemelodi

 • Nu falder Sneen i tætte Lag
 • Vent kun

Svensk folkemelodi: Du gamla du fria

 • Davids 1ste Psalme

Svensk folkemelodi fra Dalarna: Kristallen den fina

 • Studenternes Balvise

Svensk folkemelodi: Göthalejon

 • Sverigs Skaal ved en Borgerfest

Svensk folkevise: Till Österland vil jag fara

 • Sympathier

Tysk folkemelodi

 • En Erindring
 • Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand

Tysk tone: Velsignelse, al Jordens Tarv

 • Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til

C.K.

 • En Sangers Bøn

P.L.

 • Festsang til Professor Dahl

Th. A.

 • En vaarnat

Aglen, B.G. (ca. 1821–?)

 • Søfuglen

Ahlstrøm [Åhlstrøm], Jacob Niclas (1805–57)

 • Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal

Amberg, Herman (1834–1902)?

 • En vaarnat

Arnold, Carl (1794–1873)

 • Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861

Arntzen, Carl (1801–77)

 • Studentersang

 • En Sangers Bøn

Barnekow, Christian (1837–1913)

 • Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal
 • Nehemias
 • O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind

Barth, Fredrikke, se: Lehmann, Fredrikke Barth


Behrens, Johan Didrik (1820–90)

 • Raad for Uraad

Berggren, Andreas Peter (1801–80)

 • O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind
 • Vent kun

Beyer, Frants (1851–1918)

 • Høimesse

Bjørset, Karl (1854–1912)

 • Troubaduren

Boisen, Lars Nannestad (1803–75)

 • Nattergal og Papagøi

Borg, Oscar (1851–1930)

 • En vaarnat
 • I Stormen
 • Lokkende Toner
 • Troubadouren

Borgstrøm, Hjalmar (1864–1925)

 • Zephyr legede med Grenen

Bræin, Christian (1837–1912)

 • Veiviseren synger

Cappelen, Christian (1845–1916)

 • Aftenstemning

Christensen, C.C.

 • Adventssang
 • Det tornede Træ
 • Fornyelsens Haab
 • Ganymedes
 • I Stormen
 • Staalet
 • Sympathier
 • Æbletræet

Christensen, H.P. [Hans Peder?]

 • Nattergal og Papagøi

Conradi, Johan Gottfried (1820–96)

 • Bækken
 • Elveløbet
 • En vaarnat
 • Nøkken
 • Paa Fjældet
 • Tidens Løsen
 • Veiviseren synger

Dahl, Emma (1819–96)

 • Aftenstemning
 • Sangens Væld

Dedekam, Sophie (1820–94)

 • En aften ved Alsteren
 • Hjemmets Magt
 • Høstsang
 • Nattetanker
 • Paa Fjeldet
 • Sympathier
 • Troubadouren

Dunker, Jakobine (1808–57)?

 • Buesnoren
 • En vaarnat
 • Huldrens Løfte
 • Nær og fjern
 • Paa Fjeldet
 • Svindende Haab

Egeberg, Fredrikke (1815–61)

 • Buesnoren
 • En vaarnat
 • Huldrens Løfte
 • Jeg vil mig Herren love
 • Julemorgen

Evje, Johan (1874–1962)

 • Høifjeldet

Fabricius, Jakob (1840–1919)

 • En vaarnat
 • Havets Stemme
 • I Skovens Ly jeg sidder
 • Skjulte Toner
 • Smaa Zephyrer dandse
 • Zephyr legede med Grenen

Fleetwood, Gerda f. Frisch (1873–1927)

 • Hvile i Skoven

Flemming, Friedrich Ferdinand (1778–1813)

 • Høstsang

Fonstad, Kristian (1856–1933)

 • Aftenglands

Foss, Gunnar (1877–1954)

 • Nøkken

Frans, Robert (1815–92)

 • En vaarnat

Geisler, Christian (1869–1951)

 • Lokkende toner

Glæser, Joseph (1835–91)

 • Af Haab og Liv er alle knopper fulde
 • Aftenglands
 • Den blide Dag
 • Den dunkle Sti
 • En Drossel
 • En Sangfugl
 • En vaarnat
 • Huldrens Løfte
 • Hvile paa Vandringen
 • Høstsang
 • I Skovens Ly jeg sidder
 • I Stormen
 • Kilden
 • Lokkende Toner
 • Naar Sol gaar ned
 • Smaa Zephyrer dandse
 • Troubadouren
 • Ved Kirkegaarden
 • Vaaren kommer, Alt er Glæde
 • Zephyr legede med Grenen

Gløersen, Andreas (1867–1936)?

 • Til Ole Bull

Gomnæs, Fredrik Wilhelm (1868–1925)

 • Asgaardsreien

Grieg, Edvard (1943–1907)

 • Dyre Vaa
 • Til Ole Bull

Grundtvig, Fredrik Lange (1854–1903)

 • Adventssang
 • Staalet
 • Vent kun

Grøndahl, Agathe Backer (1847–1907)

 • Ved Sundet

Guttu, Tor (f. 1937)

 • Vildt og Tamt

Gyllenhaal, Mathilda (1796–1863) [Montgomery-Gyllenhaal]

 • Vidjekvisten

Gaarder, Helene (–1957?)

 • Ved Havet

Gaathaug, Morten (f. 1955)

 • Asgaardsreien
 • Sisyphos
 • Skumring
 • Ved Havet
 • Ved Kirkegaarden

Hansen, Adolf (1852–1911)

 • Lokkende Toner

Hansen, Bertha

 • Det tornede Træ

Hansen, Christian Julius (1814–75)

 • Davids 1ste Psalme

Hansen, Jørgen

 • I Stormen

Harris, Adéle (Harris-Rynning, Adele) (1840–1926)

 • Sangens Væld

Hartmann, Emil (1836–98)

 • Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til
 • Høstsang
 • Lokkende Toner
 • Nøkken

Hartmann, Johan Peter Emilius (1805–1900)

 • Søfuglen

 • Davids 1ste Psalme
 • Dyre Vaa
 • Jetergut og Bamse
 • Møllergutten

Haydn, Joseph (1732–1809)

 • Søfuglen

Heise, Peter (1830–79)

 • Tidens Løsen

Hoff, Erik (1832–94)

 • Til Ludvig Holberg

Holst, Elling (1849–1915)

 • Asgaardsreien
 • Buesnoren

Horneman, Emil (1840–1906)

 • Den norske Soldat i Danmark 1848

Haarklou, Andreas (1896–1979)

 • Havets stemme

Haarklou, Johannes (1847–1925)

 • Ved Havet

Jacobsen, Ejnar (1897–1970)

 • Høstsang

Jacobsen, Odd Gamborg (1905–2006)

 • Høifjeldet

Kalhauge, Viggo (1840–1905)

 • O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind

Kjerulf, Halfdan (1815–68)

 • Aftenkvad i Maaneskin
 • Aftenstemning
 • Alfeland
 • Alfernes Hvisken
 • Bergens Stift
 • Buesnoren
 • Den blide Dag
 • Den friske sang
 • Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
 • Det fredede Træ
 • Elveløbet
 • En Jæger paa Fjeldet
 • En Sommersang
 • En vaarnat
 • Festsang til Professor Dahl
 • Hjemfart
 • Hvile i Skoven
 • Hyldningssang til Kong Oscar
 • Lokkende Toner
 • Min elskte, jeg er bunden
 • Mindets Bæger
 • Nøkken
 • Paa Fjeldet
 • Place Vendome
 • Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
 • Sangens Væld
 • Solvirkning
 • Stille Liv
 • Studenternes Balvise
 • Studenternes Sangforening til Damerne [Balvise]
 • Studentersang
 • Taushed og Sang
 • Til Ole Bull
 • Troubadouren
 • Ved Havet
 • Ved Sundet
 • Veiviseren synger
 • Zephyr legede med Grenen

Kjølstad, Thorvald (Jørgen?) (1877–1975)

 • Før og Nu

Klewe, Andreas (1832–1903)

 • Alfeland

Koppang, Ole (1842–1934)

 • Dyre Vaa

Kristensen, P[eter] L[indeman]? (1885–1961)

 • Lokkende Toner

Kuntze, Carl (1817–83)

 • Aftenglands

Kverndokk, Gisle (f. 1967)

 • Lokkende Toner

Lammers, Thorvald (1841–1922)

 • Ved Karmø

Lange-Müller, Peter Erasmus (1850–1926)

 • Buesnoren
 • En vaarnat
 • Havets Stemme
 • Hjemfart
 • Høstsang
 • Nøkken
 • Paa Fjeldet

Langgaard, Rued (1893–1952)

 • Lokkende Toner

Larsen, J.C.

 • Goliath

Lasson, Bredo (1838–88)

 • Alfernes Hvisken
 • Lokkende Toner

Lasson, Nils (1836–76)

 • Ved Sundet

Lasson, Peder Carl (1959–83)

 • Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)

Lehmann, Fredrikke, f. Barth (1819–1903)

 • Havets Stemme
 • Hvile i Skoven
 • Liremanden
 • Veiviseren synger
 • Vaaren kommer, Alt er Glæde

Lembcke, Gustav Adolph (1844–99)

 • Alfeland

Liebman, Axel (1849–76)

 • Aftenscene paa Søen
 • Det lukkede land
 • En Sangfugl

Lindblad, Adolf Fredrik (1801–78)

 • Det liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til

Lindeman, Anna (1859–1928)

 • En sangfugl

Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)

 • Aftenglands
 • Alfernes Lind
 • Bergens Stift
 • Dyre Vaa
 • En Erindring
 • En vaarnat
 • I Kivledal
 • I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
 • Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand
 • Jetergut og Bamse
 • Raad for Uraad
 • Staalet
 • Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Søfuglen

Lindeman, Peter (1858–1930)

 • En vaarnat
 • Sangens Væld
 • Taushed og Sang

Loft, Niels Frederik Sofus (1856–1924)

 • Studentersang

Lund, F. P. J.

 • Det tornede Træ

Lund, Hanna (1878–1967)

 • Høstsang

Luther, Martin (1483–1546)

 • Sang i Foreningen mod Brændevinsdrik

Lütken, Alfred E.

 • Alfernes Hvisken
 • Nær og fjern
 • Paa Fjældet

Løvenskiold, Herman Severin (1815–70)

 • Hyldningssang til Kong Oscar
 • I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)

Löwenstamm, Franz Josef (1843–1903)

 • En vaarnat

Malling, Otto Valdemar (1848–1915)

 • Buesnoren
 • Bækken
 • Den friske sang
 • Den sunkne Stad
 • En Drossel
 • Huldrens Løfte
 • I Nærødalen
 • Mindets Bæger
 • Studenternes Balvise
 • Studentersang
 • Suttungs Mjød
 • Troubadouren

Meidell, Georg

 • Studentersang

Mendelsohn-Bartholdy, Felix (1809–47)

 • Varsler

Methfessel, Albert (1833–69)

 • Norges Seilere

Mo, Hans (1835–1920)

 • Studenternes Balvise

Mowinkel, Johan Ludvig (1895–1940)

 • Dyre Vaa
 • Vi sade i Kammeret lune og trygge

Munch, Natalia (1812–1900)

 • Bergens Stift
 • Kilden

Mørch, Ulla (1867–?)

 • Den blide dag
 • Skyen

Nielsen, Carl (1865–1931)

 • Veiviseren synger

Nisted, A.W.

 • Sympathier

Nordraak, Rikard (1842–66)

 • I Stormen

Norman, Ludvig (1831–85)

 • Blomstring
 • Det gudommelige lys

Nossum, Arne (1883–1961)

 • Hvile i Skoven

Nutzhorn, Heinrich (1833–1925)

 • Nattergal og Papagøi
 • Nehemias
 • Studentersang

Okkenhaug, Paul (1908–75)

 • En vaarnat

Olsen, Ole (1850–1927)

 • Asgaardsreien

Otto, Julius (1804–77)

 • Vor Gud er idel Kjærlighed

Paulsen, Alfred (1849–1936)

 • Sangernes Vaarfest

Paulus, Olaf (1859–1912)

 • Aftenstemning
 • Paa Fjeldet

Peterson-Berger, Wilhelm (1867–1942)

 • Hvile i Skoven
 • Ved Havet

Rasmussen, Poul Edvard (1776–1860)

 • Mindesang

Ravnkilde, Niels (1823–90)

 • Aftenstemning
 • Høstsang

Reidarson, Per (1879–1954)

 • En vaarnat
 • Høifjeldet

Reissiger, Friedrich August (1809–83)

 • Dyre Vaa
 • En Jæger paa Fjeldet
 • En Sangers Bøn
 • Høstsang
 • I Stormen
 • Lokkende Toner
 • Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Træet

Riis, Fredrik von Krogh (1885–1916)

 • Til Ole Bull

Rosenfeld, Leopold (1849–1909)

 • Aftenstemning
 • Det gudommelige lys
 • Det tornede Træ
 • I Skovens Ly jeg sidder
 • Nær og fjern
 • Stille Liv

Rung, Henrik (1807–71)

 • En vaarnat
 • Hjemfart
 • Hvile i Skoven
 • I Stormen
 • Nøkken
 • Paa Fjeldet
 • Sympathier
 • Veiviseren synger
 • Vidjekvisten

Rung-Keller, Paul Sophus Christian Henrik (1879–1966)

 • Nøkken

Ræder, Mimi (1866–1921)

 • Paa Fjeldet

Sandvik, Rasmus (1863–1927)

 • En vaarnat

Schram, Peter (1819–95)

 • Efter Soireén
 • Lokkende Toner

Schubert, Franz (1797–1828)

 • Før og nu

Schulz, Johan Abraham Peter (1747–1800)?

 • Vidjekvisten

Selmer, Johan (1844–1910)

 • En Jæger paa Fjeldet
 • Taushed og Sang
 • Vi sade i Kammeret lune og trygge

Slyngstad, Joh. (1836–1972)

 • Høstsang

Smith, J.G.

 • Sangens Væld

Solberg, Lona (1822–1920)

 • Duggen
 • Troubadouren

Strøm, Alf Gotlin (f. 1922)

 • Lokkende Toner

Svendsen, J.C.

 • Vidjekvisten

Udbye, Martin Andreas (1820–89)

 • Aftenstemning
 • Asgaardsreien
 • Den blide Dag
 • En Sangers Bøn
 • I Balsalen
 • I Kivledal
 • I Skoven efter Løvfald
 • I Stormen
 • Nattetanker
 • Sangernes Vaarfest
 • Smaa Zephyrer dandse
 • Studenternes Balvise

Uhe, Aug. Ferd.

 • Alfeland

Vulpius, Melchior (ca. 1560–1615)

 • En Erindring
 • Søfuglen

Warmuth, Carl (1844–95) (junior)

 • En Vinterdag

Wennerberg, Gunnar (1817–1901)

 • Sverigs Skaal ved en Borgerfest

Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842)

 • Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1855

Winge, Per (1858–1935)

 • Aftenglands
 • Hjemfart
 • Til Ole Bull

Winter-Hjelm, Otto (1837–1931)

 • Alfernes Hvisken
 • En Sangers Bøn
 • Fristelsen
 • Nøkken i Kværnen

Zinck, Hardenack Otto Conrad (1746–1832)

 • I Stormen

Aagaard, Thorvald (1877–1937)

 • Høstsang

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.