Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

Register over titler og førstelinjerA

 • Adventssang
 • Af Alfernes Hvisken, se: Alfernes Hvisken
 • Af Hjertets Grund er Alt hvad vi kvæde, se: Studenternes Sangforening til Damerne
 • Af Haab og Liv er alle knopper fulde
 • Afair in the wood, se: Hvile i Skoven
 • Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
 • Aftenglands
 • Aftenkvad i Maaneskin
 • Aftenscene paa Søen
 • Aftenstemning
 • Aftnen synker over byen, se: Place Vendome
 • Alfeland
 • Alfernes Hvisken
 • Alfernes Lind
 • Alfers Hjem ved klare Sunde, se: Mindesang
 • Alvorligt skuer Norges Fjeld, se: Festsang til Professor Dahl
 • Am gewaltigen Meer, se: Ved Havet
 • Am Meer, se: Ved Havet
 • An Ole Bull, se: Til Ole Bull
 • Apoll indviede hans unge Bryst, se: Orpheus
 • Asgaardsreien
 • Auf dem Gebirge, se: Paa Fjeldet

B

 • Balvise, se: Studenternes Sangforening til Damerne
 • Barnet raabte i Hungersnød, se: Vent kun
 • Bered med Flid dit Indre, se: Adventssang
 • Bergens Stift
 • Bernart af Ventadour, se: Troubadouren
 • Blandt Jettestene hvor Ørknens Aand var lejret, se: Fjeldplanten
 • Blomstring
 • Buesnoren
 • Bækken

C

 • Cantate til Minde om Hs. Majestæt Höistsalig Kong Carl XIV Johan, se: I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
 • Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861
 • Cantate ved Universitetets 50aarige Jubilæum, se: Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861

D

 • Da Thor skulde kæmpe i Jetternes Land, se: Møkkurkalv
 • Das Kartenhaus, se: Vi sade i Kammeret lune og trygge
 • Davids 1ste Psalme
 • De lykkelige Skygger kunne vandre, se: Sisypos
 • De Unges Forbund
 • De vidtadskilte Frender har Somren sammenbragt, se: De Unges Forbund
 • Den bedste Drik ved Guders Gilde, se: Suttungs Mjød
 • Den bedste Skjenk, mig Himlen gav, se: Sangens Væld
 • Den blide Dag
 • Den dunkle Sti
 • Den ene Dag den anden lig, se: Stille Liv
 • Den friske sang
 • Den første Etage var hurtig bygget, se: Børnelege
 • Den gjæveste Bonde i Vinje Gjeld, se: Dyre Vaa
 • Den grønne Vang i Lien, se: Træet
 • Den Helt, der gjennom Mulm og Torden, se: I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
 • Den mørke Sky fra Fjældet viger, se: Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Den norske Soldat i Danmark 1848
 • Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
 • Den sunkne Stad
 • Den tavse Vildand, se: Søfuglen
 • Der Bogenstrang, se: Buesnoren
 • Der Elfen Flüstern, se: Alfernes Hvisken
 • Der er en vaarlig Egn med idel klare Dage, se: Det lukkede Land
 • Der falder Regn fra Linden, se: Sympathier
 • Der fløi en Fugl over Granehei, se: Lokkende toner
 • Der gaar Sagn fra gamle Dage, se: Den sunkne Stad
 • Der hviled over Øen, se: Ved sundet
 • Der Kreis Bergen, se: Bergens Stift
 • Der Kuckuck mich lockt nach Bergeshöhn, se: Veiviseren synger
 • Der Nix, se: Nøkken
 • Der Schütz Thorarin heute sollt in den Krieg hinaus, se: Buesnoren
 • Der sidder er Dreng ved Stranden, se: Havets stemme
 • Der staaer en Kvern ved et Elvedrag, se: Nøkken i Kværnen
 • Der stod en Lind paa Fagertun, se: Alfernes Lind
 • Der Troubadour, se: Troubadouren
 • Der vandrer en Ridder alene, se: Sympathier
 • Det er en deilig Sommerdag, se: Alfernes Hvisken
 • Det Folk, der under Sorgens Magt, se: Hyldningssang til Kong Oscar
 • Det fredede Træ
 • Det gudommelige lys
 • Det Liv i Gud som Adams Æt er dannet og indviet til
 • Det lukkede Land
 • Det tornede Træ
 • Det vifter koldt og skumrer, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Die Erste Etage war schnell errichtet, se: Vi sade i Kammeret lune og trygge
 • Die Linden schattend krönen, se: Troubadouren
 • Duggen
 • Dybt i Lunden tindred Bækken, se: Bækken
 • Dyre Vaa

E

 • Efter Soireén
 • Ein Vogel flog übern Tannenwald, se: Lokkende toner
 • Eine Ente schwimmt im See, se: Søfuglen
 • Eine Frühlingsnacht, se: En vaarnat
 • Eine Wildente, se: Søfuglen
 • Elfenland, se: Alfeland
 • Elveløbet
 • Elven er aldrig saa kjæk og strid, se: Elveløbet
 • En Aften ved Alsteren
 • En Drossel
 • En Erindring
 • En Fest for Frej ved Nytaarstid i Norden, se: Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1855
 • En Hal af grønne Linde, se: Troubadouren
 • En Jæger paa Fjeldet
 • En Maaneskinsvise, se: Aftenkvad i Maaneskin
 • En Melodi kan længe sveve, se: Skjulte Toner
 • En Muur af Klipper steg fra Strandens Bred, se: En Drossel
 • En Nattergals Klædning er askegraa, se: Nattergal og Papagøi
 • En Sangers Bøn
 • En Sangfugl
 • En Sejlads, se: Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand
 • En Sommersang
 • En Vildand svømmer stille, se: Søfuglen
 • En villand, se: Søfuglen
 • En Vinterdag
 • En vise om Hellig Olaf
 • En vaarnat
 • Es ist ein schöner Sommertag, se: Alfernes Hvisken
 • Es ruhte auf dem Eiland, se: Ved Sundet
 • Et Haab som er til Himlen sat, se: Sang i Foreningen mod Brændevinsdrik
 • Et minne, se: En Erindring
 • Et natligt Mørke ruger, se: Ved Kirkegaarden
 • Et Sagn, se: I Kivledal

F

 • Fagre Dal, lyse Sommer!, se: En Sommersang
 • Festsang i anledning af det norske Flag, se: Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
 • Festsang til Professor Dahl
 • Festsang, se: Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
 • Fjeldplanten
 • Fjernt bag mig ligger Glæden som en blaalig farvet Kyst, se: Nattetanker
 • Flussgeist, se: Nøkken
 • For Danmark, se: Mindesang
 • Fornyelsens Haab
 • Fossekallen, se: En Sangfugl
 • Fristelsen
 • Frühlings-lied, se: Zefyr legede med Grenen
 • Før og Nu

G

 • Ganymedes
 • Gjetergut og Bamse, se: Jetergut og Bamse
 • God Aften kjære Maaneskin, se: Aftenkvad i Maaneskin
 • Goliath
 • Gondolsang, se: Nær og Fjern
 • Gud give mig det at lære, se: Jeg vil mig Herren love
 • Gudfryktigheds Løn, se: Davids 1ste Psalme
 • Gudmund Tordsen Storebingen han var gjæv i Et og Alt, se: Raad for Uraad
 • Gaaer jeg gjennem Skov og Eng, se: Taushed og Sang

H

 • Harpeklang, se: Sympathier
 • Havet slaaer høit mod Fjeldet, se: Kilden
 • Havets stemme
 • Held dig, du Karlers stolte rige, se: Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Hellig Olaf stod ved Fjorden med sin Hær, se: En vise om Hellig Olaf
 • Hellig Olaf, se: En vise om Hellig Olaf
 • Her er et duftende Sommerly, se: Skyen
 • Her, min Sjæls Veninde, se: Hvile paa Vandringen
 • Herakles
 • Hil dig du Karlers stolte Rige, se: Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Hjemfart
 • Hjemmets Magt
 • Holdes Thal, reich geschmücket, se: En Sommersang
 • Huldren, se: Paa Fjeldet
 • Huldrens Løfte
 • Hvile i Skoven
 • Hvile paa Vandringen
 • Hvo der vil søge den forborgne Kilde, se: Vidjekvisten
 • Hvor larm af fossevældet kuer al anden røst, se: En Sangfugl
 • Hvor roligt Havet hviler, se: Skumring
 • Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred, se: Til Ole Bull
 • Hymne, se: Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861
 • Hyldningssang til Kong Oscar
 • Hyldningssang, se: Hyldningssang til Kong Oscar
 • Hæv dig vor Sang med nyvakt røst, se: Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
 • Høifjeldet
 • Høimesse
 • Høit over de norske Dales pragt, se: Høifjeldet
 • Høstsang

I

 • I Balsalen
 • I dette Navn er der et mægtigt Kald, se: Ludvig Holberg
 • I Efteraaret naar Mørket falder ind, se: Svindende Haab
 • I Graneholtet ved Middagstid, se: Hvile i Skoven
 • I Hallen med Lyst og med Kval, se: Fristelsen
 • I hardly know, my darling, se: Min Elskte, jeg er bunden
 • I Kivledal
 • I Kivledal under Bjergeli, var jevnet en Vei til Kirke, se: I Kivledal
 • I Nehemiæ den Mundskjænks Bog, se: Nehemias
 • I Nærødalen
 • I Nærødalen er veien trang, se: I Nærødalen
 • I Rosenlund under Sagas Hal, der gjemmes hellige Minder, se: Mindets Bæger
 • I Skoven efter Løvfald
 • I Skovens Dyb, langt inde, der er en græsrig Plet, se: Jetergut og Bamse
 • I Skovens ly jeg sidder
 • I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
 • I Sorgens Dal jeg stirred, se: Den dunkle Sti
 • I Stormen
 • Ich legte mein Ohr an des Baches Rand, se: Nøkken
 • Im Gebirge, se: Paa Fjeldet
 • Im Meer, gen West, da raget hinauf, se: Alfeland
 • Im Wald, wo so hoch die Tannen steh’n, se: Hvile i Skoven
 • Integer vitae scelerisque purus, se: Høstsang
 • Integer vitæe, se: Høstsang

J

 • Jagten er splittet, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Jeg husker en Søndag saa liflig og blid, se: Høimesse
 • Jeg kunde engang synge om al min Ungdomsfryd, se: Før og Nu
 • Jeg lagde mit øre til kildens bred, se: Nøkken
 • Jeg satte mig i Krogen og nynnede et Kvad, se: En Erindring
 • Jeg stod en Julemorgen taus og ene, se: Julemorgen
 • Jeg stødte ud fra Landet mit Skib med egen Haand
 • Jeg vil mig Herren love
 • Jerusalems Slot var sunket i Grus (strofe 2), se: Nehemias
 • Jesaia den Herrens Tolk stod ene i hans Tempelhal
 • Jetergut og Bamse
 • Julemorgen
 • Jægerens Sang paa Fjeldet, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Jägerlied, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Jægerne paa Fjeldet, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Jægersang, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Jætergut og Bamse, se: Jetergut og Bamse

K

 • Kilden
 • Kjender du de svale mørke kirkestille Dale, se: Bergens Stift
 • Kleine Zephyrn tanzen, se: Smaa Zephyrer dandse
 • Kong Oscar sendte fra sin Hal, se: Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
 • Korthuset, se: Vi sade i Kammeret lune og trygge
 • Kronidens Ætling Ganymedes stod paa Idas Brink, se: Ganymedes
 • Kaare fra Nes stod høit i ry, se: Traverbanen

L

 • Leander var en Ridder, se: Den friske sang
 • Leander war ein Ritter, se: Den friske sang
 • Lenznacht so still und kühl, se: En vaarnat
 • Lenznacht, se: En vaarnat
 • Lette Bølger glide hen paa Stranden, se: Naar Sol gaar ned
 • Liden Goliath lod til at blive en Rise, se: Goliath
 • Liremanden
 • Lokkende toner
 • Lord of Sprirts, I surrender, se: En Sangers Bøn
 • Ludvig Holberg
 • Luk dog ei Øjet inat, se: En vaarnat
 • Lydt gjennem Luften i Natten farer, se: Asgaardsreien

M

 • Med Havet har vort Folk en Pagt, se: Norges Seilere
 • Med Nyn til nye Sange, se: I Skoven efter Løvfald
 • Med ungdomskraft han havde køllen svunget, se: Herakles
 • Mein Lieb, ich bin gebunden, se: Min Elskte, jeg er bunden
 • Min Dame vil du vugges, se: Nær og Fjern
 • Min Elskte, jeg er bunden
 • Min fader satt i haven, se: En Erindring
 • Min Hytte og mit Fjeld, se: Den norske Soldat i Danmark 1848
 • Mindesang
 • Mindets Bæger
 • Mir Frieden nur kann bringen, se: I Skovens ly jeg sidde
 • Møkkurkalv
 • Møllergutten
 • Møllergutten sad ved Kværnehuset under Haukeliens Fjeld, se: Møllergutten
 • Mørke skyer dække Himmelbuen, se: Ved Karmø

N

 • Nattergal og Papagøi
 • Nattetanker
 • Nehemias
 • Norges Seilere
 • Norsk Studentersang, se: Studentersang
 • Norwegische Frühlingsnacht, se: En vaarnat
 • Nu er der ensomt i Salen og Stuen, se: Efter Soireén
 • Nu falder sneen i tætte lag
 • Nu gaar Østenvinden med et Suk gjennem Linden, se: Bergens Stift
 • Nu glimrer Sne fra Birketop, se: En Vinterdag
 • Nu glimrer Solnedgangen smukt, se: Den blide Dag
 • Nu glimter Solnedgangen smukt, se: Den blide Dag
 • Nu lufter atter en gunstig vind, se: Hjemfart
 • Nu sidder Huldren paa Tue, se: Paa Fjeldet
 • Nu vil jeg Herren prise, se: Jeg vil mig Herrern love
 • Nun gehn Ostenwindeseufzer ählich durch die Linde, se: Bergens Stift
 • Nun sitzt die Fee auf dem Steine, se: Paa Fjeldet
 • Nun wehet wieder ein günstiger Wind, se: Hjemfart
 • Nyguineas unge Piger, se: Vildt og tamt
 • Nær og Fjern
 • Nøkken
 • Nøkken i Kværnen
 • Naar en stille solklar Dag, se: Aftenstemning
 • Naar Himlen er for Skyer fri, se: Duggen
 • Naar Nattens Fred vil sløre, se: Nattetanker
 • Naar Sol gaar ned
 • Naar Æbletræet viser dig sin Skat, se: Æbletræet

O

 • O du rene Glands for Aandens Øie, se: Det gudommelige lys
 • O held den Mand der følger Herrens Bud, se: Davids 1ste Psalme
 • O Lys der i vor Tid er tændt og dæmrer i hver Hytte ind
 • Olav den hellige, se: En vise om Hellig Olaf
 • Ole Bull, se: Til Ole Bull
 • On the Hillside, se: Paa Fjeldet
 • Orpheus
 • Over Fjordens yndigtreiste Strande, se: Aftenglands

P

 • Place Vendome
 • Paa Fagertun der stod en Lind, se: Alfernes Lind
 • Paa Fjeldet
 • Paa Hedalsfjeldet Fiskere laae ved Kjernet en stille Nat, se: Staalet
 • Paa Hedalsfjældet Fiskere laa ved Søen en stille Nat, se: Staalet
 • Paa vandring skyndte sig fra Nordens Høst, se: Hjemmets Magt
 • På ødemark under jøklers mur, se: Høifjeldet

R

 • Ruhe im Walde, se: Hvile i Skoven
 • Raad for Uraad

S

 • Sang i Foreningen mod Brændevinsdrik
 • Sang til Damerne, se: Studenternes Balvise
 • Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
 • Sangens Væld
 • Sangerhilsen ved Tiaarsfesten, se: Den norske Studentersangforenings Tiaarsfest
 • Sangerknuds Kvad om Alfernes Lind, se: Alfernes Lind
 • Sangernes Vaarfest
 • Schweigen und Lied, se: Taushed og Sang
 • Sind auch die Flüsse so strömend wild, se: Elveløbet
 • Sisyphos
 • Skjulte Toner
 • Skumring
 • Skyen
 • Smaa Zephyrer dandse
 • Snemannen, se: Nu falder sneen i tætte lag
 • Snemændene, se: Nu falder sneen i tætte lag
 • Solvirkning
 • Som Vaaren føles i Sands og Sind før Løvet slaaer ud i Dale, se: Fornyelsens Haab
 • Spring song, se: Zephyr legede med Grenen
 • Stakkels blege Liremand, se: Liremanden
 • Stille Liv
 • Storebingen, se: Raad for Uraad
 • Stormen gaaer sin Kjæmpegang, se: I Stormen
 • Stranden er steil og Fjorden er trang, se: Huldrens Løfte
 • Studenter-Balvise, se: Studenternes Balvise
 • Studenternes Balvise
 • Studenternes Sangforening til Damerne
 • Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1855
 • Studentersang
 • Staalet
 • Suttungs Mjød
 • Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Svindende Haab
 • Sympathier
 • Søfuglen
 • Sørgekantate componeret av L.M. Lindeman, se: I Sorgen for Kong Carl Johan (1844)
 • Søvinden vifter og Solen vil dale, se: Aftenscene paa Søen
 • Saa lummertung, saa fuld af Uveirsgru, se: Tidens Løsen

T

 • Tag denne friske duftende Buket, se: Blomstring
 • Tak for Flaget, se: Sang til Kong Oscar i Christiania Theater den 4de Juli 1844
 • Taushed og Sang
 • The fairy sits on the hillside, se: Paa Fjeldet
 • There rested on the island, se: Ved sundet
 • Thorarin Bueskytte skulde i Leding gaa, se: Buesnoren
 • Tidens Løsen
 • Til Asers Æt er atter bragt et Bud fra Mimers Vande, se: Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
 • Til de skandinaviske Naturforskere, se: Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
 • Til Fjelds over Bygden staar min Hu, se: Veiviseren synger
 • Til Havs i Vest for Helgelands Skjer, se: Alfeland
 • Til Hjertene trænge Akkorder, se: I Balsalen
 • Til Ludvig Holberg, se: Ludvig Holberg
 • Til Ole Bull
 • Til Professor Dahl, se: Festsang til Professor Dahl
 • Til Sverrig, se: Sverigs Skaal ved en Borgerfest
 • Tilfjelds under Granelien er der et aabent Bakkeheld, se: Solvirkning
 • Tilhavs, i Vest for Helgelands Skjer, se: Alfeland
 • To Ole Bull, se: Til Ole Bull
 • Torarin Bueskytte skulde i Leding gaa, se: Buesnoren
 • Traverbanen
 • Trefoldighed for Nordens Liv!, se: Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania (1844)
 • Troubadouren
 • Trubaduren, se: Troubadouren
 • Træet

V

 • Varsler
 • Varsler om Aandens Vaar, se: Fornyelsens Haab
 • Ved de lyse Pavilloner samles der et broget Lag, se: En Aften ved Alsteren
 • Ved det mægtige Hav, se: Ved Havet
 • Ved Havet
 • Ved Havet, se også: Skumring
 • Ved Karmø
 • Ved Kirkegaarden
 • Ved Sognefjorden paa Gaarden Slinde, se: Det fredede Træ
 • Ved Sundet
 • Veiviseren synger
 • Veiviserens Sang, se: Veiviseren synger
 • Vent kun
 • Verdens Tonefylde føres viden om i Klang og Kvad, se: En Sangers Bøn
 • Verlockende Töne, se: Lokkende toner
 • Vi færdes med Lyst på den steileste Vej, se: Studentersang
 • Vi prise dig, du Lysets Gud, se: Cantate ved Det norske Universitets Halvhundreaarsfest den 2den September 1861
 • Vi sade en skyfuld Aften og saae over Søen hen, se: Varsler
 • Vi sade i Kammeret lune og trygge
 • Vidjekvisten
 • Vildanden, se: Søfuglen
 • Vildt og tamt
 • Vile i skoven, se: Hvile i Skoven
 • Villanden, se: Søfuglen
 • Vingede skarer flyr de sorte skoge, se: Høstsang
 • Vor flygtige Lyst, mens i Dandsen vi træde, se: Studenternes Balvise
 • Vor Gud er idel Kjærlighed; til ham jeg op vil skue
 • Vort Land er skjønt og i dets Bryst et Væld af dybe Toner, se: Sangernes Vaarfest
 • Vaaren kommer, Alt er Glæde
 • Vaarnat, se: En vaarnat
 • Vaarnatten, se: En vaarnat
 • Vaarnatten stille og sval, se: En vaarnat

W

 • Wandre ich durch Wies’ und Wald, se: Taushed og Sang
 • Wenn durch Au’ und dunkeln Hain, se: Taushed og Sang
 • Wenn ein sonnig stiller tag, se: Aftenstemning
 • Wie kalt die Dämmrung wehet, se: En Jæger paa Fjeldet
 • Winds were playing in the branches, se: Zephyr legede med Grenen

Y

 • Ynder du Træet, da maa du ei hade den hvasse Torn, se: Det tornede Træ

Z

 • Zefyr legede med Grenen
 • Zephyr spielte mit den Zweigen, se: Zefyr legede med Grenen

Æ

 • Æbletræet

Å

 • Aanders Herre, du skal raade, se: En Sangers Bøn
 • Aasgaardsreien, se: Asgaardsreien

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Serien inneholder bl.a. separate oversikter over melodier til tekster av sentrale forfattere.

Musikk til Johan Sebastian Welhavens dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), komponistregister og register over titler og førstelinjer.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Se alle utgivelser: https://www.nb.no/forskning/nb-tema/

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.