Musikk til Henrik Wergelands dikterverker

Komponister og arrangører


Adrian, Benedicte (f. 1963)

 • Aftenbøn

Agnestig, Carl-Bertil (f. 1924)

 • Sommerfuglen

Albertsen, Per Hjort (1919–2015), arr.

 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Alnæs, Eyvind (1872–1932)

 • Sidste Reis. Sjømands-Vise
 • Steinbrytervisen
 • «Vord lys!»

Alnæs, Eyvind (1872–1932), arr.

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang

Anonymus

 • Barnets Aasyn
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • List og Phlegma
 • Nei aldrig mere skal fra denne Dag, sa’n
 • Norsk Krigssang
 • Omen accipio
 • Smaaguttenes Nationalsang
 • Sommerfuglen
 • Steinbrytervisen
 • Søfolkene

Anonymus = «Musiken af en norsk Student»

 • Farvel til Alfred
 • Romance af «Hytten» eller Kristjan 2den Afreise fra Norge

Anonymus = «Musiken af».[intet navn, bare en tegnet krans]

 • Sjørøversang (af Victor Hugo)

Anonymus =«Svensk tone»

 • Vuggevise

Anonymus = «Salmemelodi fra 1569»

 • Kun dagligdags er al din Dont

Anonymus, arr.

 • Vesle-Hans’es Eventyr i Skoven

Arne, Thomas Augustine (1710–78)

 • Rule Britannia!

Bach, J. O. (1844–1918)

 • Pattedyr

Baden, Conrad (1908–89)

 • Barnet og «Børnevennen»
 • Godnat
 • Morgensang
 • Sommerfuglen

Bangert, Emilius (1883–1962)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Bay, (David Vilhelm) Rudolph (1791–1856)

 • Egebladene
 • For Gustav Kombst og Georg Fein!
 • Sang for Skydeselskabet «Kristian Augusts Venner»
 • Til Mjøs-Dampbaaden «Jernbarden»

Beck, Thomas (1899–1963)

 • Asylbørnenes Sang til sin Velgjører, Generalmajor Birch, paa Skjærsommerdagen 1841
 • Barne-Nytaarsønsker
 • Barnepræken
 • Barnet og «Børnevennen»
 • Dompapen
 • Eksamen i Religion
 • Fattigmand
 • Godnat
 • Jætergutten
 • Kun dagligdags er al din Dont
 • Moderen
 • Reenlighed eller Linerlen
 • Smaaguttenes Nationalsang

Beck, Thomas (1899–1963), arr.

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Hunden

Behrens, Johan Diederich (1820–90)

 • Smaafuglene paa Juleneget

Behrens, Johan Diederich (1820–90), arr.

 • Den pohlske Nationalsang
 • Her, hvor i Alt
 • Norges Storthing
 • Smaaguttenes Nationalsang

Bellman, Carl Michael (1740–95)

 • Archiv-Vise
 • Farvel til Norge
 • Forsoningen
 • Hjerta! Du lilla, ömma!
 • Til en Pebersvend
 • I det dramatiske Selskab
 • Krig og Fred. Forqvæde i en Grotte
 • Medecinerens Kjæreste
 • Morgenen
 • Mødet
 • Norges Fjelde
 • Skinke- og Sylte-Vise
 • Til en Pebersvend
 • Til «Intelligenssedlernes» Faktor, Jensen, paa hans 63de Fødselsdag

Berg, B.C. (–)

 • Til Norges trefarvede Flag

Bergrud, Gunleik (f. 1942), arr.

 • Den første Sommerfugl
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [1] (Digteren)

Beyer, Frants (1851–1918)

 • Godnat

Bjerregaard, Henrik Anker (1792–1842)

 • Foraarsvise

Bjørgum, Olav (f. 1934), informant

 • Den første Gang
 • Eksamen i Religion
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya. [2] (Huldra)
 • Omen accipio

Blom, Christian (1782–1861)

 • Frants Henrik Aubert, Ingenieurkapitain ved Horten

Bohlmann, Georg Carl (1838–1920)

 • Det første Haandtryk
 • Serenade

Boom, Johan van (1807–72)

 • En finsk Bondepiges Sang

Breidenstein, H. K. (–)

 • Skildtvagt-Nyn

Brej(i)by, Ole (f. 1852)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Bremnes, Lars (f. 1964)

 • Morgensang

Brøgger, C. (–)

 • De hvilende Jægere

Bull, Ole (1810–80)

 • Afsted over Hav!
 • Fjeldstuen
 • Her, hvor i Alt
 • Holdt nu, Lensmand, her maa vi puste
 • Saa ganger nu ind i Fred og Ro

Bøhn, Ole (1803–83)

 • Til Høiheds Throne, Frydens Hjem, til Sandheds Himmel klar
 • Vormens og Glommens Samstevne

Baagø(e), Peder Gerhardt (1829–1907)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Conradi, Johan Gottfried (1820–90), arr.

 • Gangspilvise om Briggen «Jonas Anton Hjelm»
 • Norsk Krigssang

Cronhamn, Johan Peter (1803–75)

 • Paa Kong Carl Johans Begravelsesdag

Crusell, Bernard (1775–1838)

 • Norges Storthing

Dahl, Emma (1819–96)

 • I Barnekammeret ved Carl Johans Død
 • Schillers Punsch-Sang for Norden

Dedekam, Sophie (1820–94)

 • Hvor ofte skal Gud takkes

Dyrud, Torbjørn (f. 1974)

 • Den første Gang
 • Den første Sommerfugl
 • Det første Haandtryk
 • Juleaftenen
 • Kysset
 • Med en Bouqvet

Egeberg, Frederikke (1815–61)

 • Barnet og «Børnevennen»
 • Moderens Korstegn over Barnet
 • Reenlighed eller Linerlen
 • Til min Gyldenlak

Eggen, Erik (1877–1957)

 • Til min Gyldenlak

Eggert, Joachim Nicolas (1779–1813)

 • National-Divertissement. En Soldat (med Chor)
 • National-Divertissement. En Morakarl

Eggum, Kjersti Østnes (f. 1964), arr.

 • Sommerfuglen

Elling, Catharinus (1858–1942)

 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [3] (Hans Ven)
 • Kun dagligdags er al din Dont
 • Vuggevise

Eriksen, Reidar (–), arr.

 • Til min Gyldenlak

Eskesen, Morten (1826–1913)

 • Efter Tidens Leilighed

Fabricius, Jakob (1840–1919)

 • Aftenbøn
 • Sommerfuglen

Formoe, Terje (f. 1949)

 • De tre Par og den Ene

Frijs, Emil (1886–?)

 • Til min Gyldenlak

Gaathaug, Morten (f. 1955)

 • Gamle Adrians Blomsterbed

Gehrike, F.L. (–)?

 • Jægersang
 • Til Stockholm alle rulle

Glück, Johann Ludwig Friedrich (1793–1840)

 • Den ærefulde Fattigdom
 • Det trefarvede Flags Frelse

Grieg, Edvard (1843–1907)

 • Norsk Krigssang

Groven, Eivind (1901–77)

 • Anden Nat paa Hospitalet
 • Barnets Aasyn
 • Efter Tidens Leilighed
 • Hil! kommer, kommer! op til Zion gaaer
 • Moderens Korstegn over Barnet
 • Mulig Forvexling
 • På Hospitalet, om Natten
 • Paa Sygelejet
 • Serenade
 • Sommerfuglen
 • Til min Gyldenlak
 • Til Sylvan

Grøndahl, Agathe Backer (1847–1907)

 • Aftenbøn

Gunneng, Edvard (1883–1974)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Gyllenhaal, Mathilda (1796–1863)

 • Paa en lykkelig Moders Geburtsdag. 3die Juni 1842
 • Ved Overlærer Ulrik Wilhelm Møllers og hans Hustrues Sølvbryllup 5te November 1843

Habbestad, Kjell (f. 1955)

 • De Tre
 • Skabelsen, Mennesket og Messias

Hagen, Guren (f. 1959)

 • På Hospitalet, om Natten

Hagen, Sofus Albert Emil (1842–1929), arr.

 • Søfolkene

Halse, Kristian (1858–1939), arr.

 • Kun dagligdags er al din dont

Haslerud, Christian (1834–1921)

 • For den norske Literatur
 • Smaafuglene paa Juleneget

Haugen, Knut Avenstroup (f. 1973)

 • Carl Johan
 • Den første Gang
 • Den første Sommerfugl
 • Det befriede Europa
 • Det første Haandtryk
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya. [1] (Digteren)
 • Kongens Ankomst
 • Paa Sygelejet
 • Skabelsen, Mennesket og Messias (Hvad Mennesket veed, bør troe og gjøre; Napoleon; Skabelsen, Mennesket og Messias)
 • Spaniolen paa Havet
 • Til min Gyldenlak

Hauger, Kristian (1905–77)

 • Godnat

Haydn, Joseph (1732–1809)

 • Norges Storthing

Hegstad, Arnulf (f. 1926)

 • Efter Tidens Leilighed

Heiberg, Johanne Louise (1821–90)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang

Helldén, Daniel (1917–98), arr.

 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Hernes, Kristian (f. 1976)

 • Den første Gang
 • Den første Sommerfugl
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Min lille Kanin

Hilde, Theodor (1836–1904)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Norges Storthing

Hoff, Erik (1832–94)

 • Smaaguttenes Nationalsang

Holmboe, Tone Groven (f. 1930)

 • Barne-Nytaarsønsker
 • De tre Par og den Ene
 • Der voxer paa min Odelsbund
 • Dompapen
 • Edderkoppen
 • Hugormen
 • Hunden
 • Hvor ofte skal Gud takkes
 • Jeg selv
 • Katten
 • Pattedyr
 • Reenlighed eller Linerlen
 • Synder, slaar dit Hjerte haardt
 • Veirhanen og Maaltrosten
 • Vesle-Hans’es Eventyr i Skoven
 • Vuggevise

Holst, Elling Bolt (1849–1915)

 • Den første Sommerfugl

Hurum, Alf (1882–1972)

 • Til min Gyldenlak

Høie (Gundersen), Karen (f. 1952)

 • Morgensang

Haarklou, Johannes (1847-1925)

 • Hør Røsten raaber i Ørken: bereder Herren Vei!
 • Mennesket
 • Se Rummets bugnende Bug har atter

Ibsen, Lars Møller (1786–1846)

 • Leve syttende Mai!. Sang til Constitutionsdagen
 • Paa syttende Mai
 • Til Norges trefarvede Flag

Jacobsen, Morten (f. 1952) nedtegner

 • Den første gang
 • Eksamen i Religion
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [2] (Huldra)
 • Omen accipio

Johansen, David Monrad (1888–1974)

 • For Trykkefriheden

Jørgensen, Jørgen (–)

 • Egebladene

Jøsvold, Peter O. (1865–1952), arr.

 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Kapstad, Egil (1940–2017)

 • Auktion over «Grotten»
 • Den første Omfavnelse
 • Den første Sommerfugl
 • Følg Kaldet
 • Georg Frederik von Krogh
 • Mig selv
 • Paa Sygelejet
 • Sognefjorden
 • Tiedemans Petum
 • Til Foraaret

Kiefer, August (–)? (kan være F.L. Gehrike)?

 • Jægersang
 • Til Stockholm alle rulle

Kjeldaas, Arnljot (1916–97)

 • Følg Kaldet

Kjerulf, Halfdan (1815–68)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Norges Fjelde
 • Britten Derwent Conways (Sir Inglis’) i det Engelske oversatte «norske Kjærlighedssang»
 • Sagvise
 • Søkadetterne i land

Kleiberg, Ståle (f. 1958)

 • Efter Tidens Leilighed
 • Til min Gyldenlak

Klein, Bernhard Joseph (1793–1832)

 • Norges Storthing

Klewe, Andreas (1832–1903)

 • Den første Sommerfugl

Kolsrud, Sigurd (1888–1957)

 • Beinaelven (paa Drammensbroen, 23de Februar 1840)
 • Blomsten
 • Den Elskte
 • Den første Gang
 • Den første Omfavnelse
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Elisa had mig ei, fordi
 • Et gammelnorskt Herresæde
 • Fantasi
 • Fordums Venner. Ballade (Henr. Wergeland til Ludvig Daa)
 • Fødselsdagen
 • Henrik Wergeland til den døde Peter Krefting, hans Ven
 • Her, hvor i Alt
 • Hjemme
 • Jægersang
 • Kjærlighed og Nød
 • Kunstrytteren (Alexander Gauthier)
 • Ludvig Mariboe
 • Med en Bouqvet
 • Norges Frihedsdag
 • Omen accipio
 • Pigen paa Anatomikammeret
 • Paa en lykkelig Moders Geburtsdag. 3die Juni 1842
 • Robert Major
 • Serenade
 • Smukke Skyer
 • Til en Slavedømt
 • Til en ung Pige
 • Til Erling
 • Til Sylvan
 • Tugthuusqvinden (Fattigfolksbarn)
 • Ved en til sin Odel hjemvendende Sjøguts Confirmation

Koppang, Ole (1842–1934)

 • Aftenbøn

Koppang, Ole (1842–1934), arr.

 • Den pohlske Nationalsang

Kristoffersen, Dag (1904–86), arr.

 • Opsang for Brasiliefareren, Briggen Preciosa
 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Kuhlau, Friedrich (1786–1832)

 • Holdt nu, Lensmand, her maa vi puste
 • National-Divertissement. En Bonde
 • Romance efter skotten Derwent Conways udsagn oversat fra «Høinorskt»

Kunzen, Friedrich Ludwig Emilius (1761–1817)

 • «Vord lys!»

Kvam, Terje (f. 1944)

 • Synder, slaar ditt Hjerte haardt

Kvandal, Johan (1919–99)

 • Efter Tidens Leilighed
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [1] (Digteren)
 • For Trykkefriheden
 • Godmorgen
 • Kongens Skaal i Champagner
 • Til min Gyldenlak
 • Ved Mjøsen

Kaada, John Erik (f. 1975)

 • Den smukke Familie

Lammers, Thorvald (1841–1922)

 • Cæsaris
 • Jægersang
 • Men Alle, som paa Jord min Faders Villie gjøre
 • Ved Digteren, Højesteretsassessor, Henrik Anker Bjerregaards Grav, den 14de April 1842

Langballe, P.C. (–1896)

 • Det trefarvede Flags Frelse
 • Dronningen
 • Kongen af Spanien
 • Kongen og Dronningens Geniuser
 • Spaniolen paa Havet
 • Spaniolen paa Heden
 • Spaniolen under Fannarauken
 • Spaniolen vansmægtende
 • Spaniolen ved sin Vens Dør
 • Søkadetterne iland
 • Velgaaende af Tønsberg

Lasson, Nils Quist (1836–76)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Her, hvor i Alt

Lasson, Peder Carl (1859–83)

 • Godnat

Lehmann, Frederikke Barth (1819–1904)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang

Lehmann, Theodor (1847–?)

 • Den første Sommerfugl

Lemming, Fredrik Carl (1782–1846)

 • Cantate Afsjungen i Det norske Studentersamfund den 27de November 1826

Lillebjerka, Sigmund (1931–2015)

 • Edderkoppen
 • Iland og ombord i Orkan
 • Omen accipio

Lindblad, Otto (1809–1864)

 • Til Norges trefarvede Flag

Lindeman, Just Riddervold (1822–94)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang

Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87)

 • [Den gamle Mand]
 • Kun dagligdags er al din Dont
 • Norges Frihedsdag
 • Historie. Norges Konger
 • Norges Storthing
 • Norsk Krigssang
 • Reenlighed eller Linerlen
 • Skildtvagt-Nyn
 • Smaaguttenes Nationalsang
 • Sommerfuglen
 • Til min Gyldenlak
 • Vuggevise

Lindeman, Ludvig Mathias (1812–87), arr.

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Hollandsk Nationalsang
 • Hunden
 • Norges Konger
 • Norges Storthing
 • Reenlighed eller Linerlen
 • Smaafuglene paa Juleneget
 • Sommerfuglen
 • Saamangen Daare over Havet hen
 • Til Norges trefarvede Flag
 • Vesle-Hans’es Eventyr i Skoven
 • Vormens og Glommens Samstevne

Lindeman, Peter (1858–1930)

 • Aftenbøn
 • Gid Norge leve

Lisle, Claude Joseph Rouget de (1760–1836)

 • Den norske Marseillaner

Lunde, Johan Backer (1874–1958)

 • Til min Gyldenlak

Luther, Martin (1483–1546)

 • Habakuk
 • Herman Ruge, Expeditionssekretær, Ridder af kongelig svensk Nordstjerneorden

Lübbert, Otto (1828–64)

 • Frihedssang den 17de Mai

Lystup, Geirr (f. 1949)

 • Helgø (Reiseskizze)

Manneråk, Alfred (1902–95)

 • Vesle-Hans’es Eventyr i Skoven

Millard, Virtue (–)

 • Skotlænderen i Indien

Mo, Hans Mathias (1835–1920)

 • Aftenbøn
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Godnat

Mo, Hans Mathias (1835–1920), arr.

 • Smaaguttenes Nationalsang

Mortensen, Rasmus (1894–1942)

 • Til min Gyldenlak

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–91)

 • Edderkoppen

Muth-Rasmussen, Paul Diderich (1806–55)

 • Campbellerne eller den hjemkomne Søn

Myhren, Dagne Groven (f. 1940)

 • Aftenbøn
 • Den første Sommerfugl
 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [1] (Digteren)
 • Fattigmand
 • Godnat
 • Morgensang
 • Tornekviste?

Neumark, Georg (1621–81)

 • Til Sognepræst Hesselberg, paa hans Hustrus Begravelsesdag
 • Ved Pressefrihedens Død (1799)

Nicolai, Philipp (1556–1608)

 • Eugenia-Stiftelsens Pleiebørn til Stifterinden fru Maria Schandorff paa hendes Fødselsdag den 22de Januar 1835
 • Syttende-Mai-Psalme for en Skole-Ungdom
 • Syttende-Mai-Psalme [Claus Pavels?]

Nielsen, Carl (1865–1931)

 • Fuglene

Nielsen, Emil (1877–1942), arr.

 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Nielsen, Ludvig (1906–2001)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Nielsen, Oscar (1845–1909?)

 • Aftenbøn
 • Godnat

Nordheim, Arne (1931–2010)

 • Den første Sommerfugl

Nordheim, Eivind (1888–1970)

 • Norges Storthing

Nordraak, Rikard (1842–66)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Sproglære

Nordraak-Feyling, Gudrun (1896–1984)

 • Vuggevise

Nourrit, Adolphe (1802–39)

 • Pariser-Hymnen

Okkenhaug, Paul (1908–75)

 • Til min Gyldenlak

Olsen, Sparre (1903–84), arr.

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Sommerfuglen
 • Til min Gyldenlak

Ottesen, Otter (1853–1937)?

 • Pattedyr

Peyron, (Albertina Fredrika) Ika (1845–1922)

 • Med en Bouqvet

Philipp, Bernard Eduard (1803–50)

 • Steinbrytervisen

Pratté, Antoine Edouard (1799–1875)

 • Napoleon paa St. Helena
 • Norges Storthing
 • Torquato Tassos Død
 • Ved Digteren, Højesteretsassessor, Henrik Anker Bjerregaards Grav, den 14de April 1842

Prøis, Christin Grilstad (f. 1965)

 • Sommerfuglen

Rasch, Charles Otto Simensen (1882–1947)

 • Smaaguttenes Nationalsang

Ravnkilde, Niels (1823–90)

 • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [2] (Huldra)

Reidarson, Per (1879–1954)

 • Til min Gyldenlak

Reissiger, Friedrich August (1809–83)

 • De norske Musketerer
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • For Trykkefriheden
 • Sang for Skydeselskabet «Kristian Augusts Venner»
 • Saamangen Daare over Havet hen

Rietz, Julius (1812–77), arr.

 • Gangspilvise om Briggen «Jonas Anton Hjelm»

Ring, Oluf (1884–1946)

 • Søfolkene

Ring, Oluf (1884–1946), arr.

 • Norges Fjelde

Risnes, Ulf (f. 1960)

 • Min lille Kanin
 • Pattedyr

Rogert, Ditlev Ludvig (1742–1813)

 • For Trykkefriheden

Rostad, Georg Fredrik (1819–?)

 • De hellig tre Kongers Reise
 • Moderen
 • Smaaguttenes Nationalsang

Roverud, Lars (1776–1850)

 • For H.M. Kongen
 • «Vord lys!»

Roxendorff, Carl Gustaf v. (1797–1838)

 • Til Norges trefarvede Flag
 • Ved Lieutenant Carl Frederik Busch’s Død. II. I Lyceet

Rung, Henrik (1807–71)

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang

Røed, Ivar A[ndreas] (1900–76)

 • Norges Storthing

Sande, Olav (1850–1927)

 • Auktion over «Grotten»
 • Elisa had mig ei, fordi
 • For den norske Literatur
 • Kun dagligdags er al din Dont
 • Min Grav
 • Omen accipio
 • Sandhedens armée
 • Skibbrudet
 • Smukke Skyer
 • Sognefjorden (a og b)
 • Ve dig, Skjald! Det er din Død

Sande, Olav (1850–1927), nedtegner

 • Den første Gang
 • Den første Sommerfugl
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Egebladene
 • For Trykkefriheden
 • Hjertet styrkes ved at lide
 • Norges Storthing
 • Norsk Krigssang
 • Sang for Skydeselskabet «Kristian August Venner»
 • Tugthuusqvinden

Schartum, Johannes (1897–1964)

 • Vuggevise

Schediwy, Ferdinand Giovanni (1804–77)

 • Smaaguttenes Nationalsang

Schicht, Johann Gottfried (1753–1823)

 • «Vord lys!»

Schjelderup, Gerhard (1859–1933)

 • Med en Bouqvet

Schjelderup, Mon (1870–1934), arr.

 • Hvor ofte skal Gud takkes

Schmuckert, Eduard (–)

 • Kongens Skaal i Champagner
 • Serenade. Efter det Tydske

Schram, Peter (1819–95)

 • Godnat
 • Britten Derwent Conways (Sir Inglis’) i det Engelske oversatte «norske Kjærlighedssang»

Schütze, Alfred Eduard (–), arr.

 • Schillers Punsch-Sang for Norden

Schulz, Johann Abraham Peter (1747–1800)

 • Det frigjorte norske Unions- og Orlogs-Flag
 • For Ret og Sandhed! Hans Majestæt Kong Oscars Valgsprog
 • National-Divertissement. En Normand

Schytte Jensen, Caroline (1848–1935)

 • Godnat

Selmer, Johan (1844–1910)

 • Smaaguttenes Nationalsang
  Til min Gyldenlak

Selte, Rebekka (1890–1975)

 • Sommerfuglen
 • Vuggevise

Simonsen, Melvin (1901–96)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Sinding, Christian (1856–1941)

 • De hellig tre Kongers Reise
 • For Fædrelandet

Smith, Andrew (f. 1970)

 • Til Foraaret

Solberg, Veslemøy (f. 1964)

 • Vuggevise

Sperati, Paolo (1821–84), arr.

 • Søkadetterne iland

Stang, Erika (1861–98)

 • Kun dagligdags er al din Dont

Steen, Gunnar A. (f. 1950)

 • Barnepræken

Stunz, Joseph Hartmann (1793–1826)

 • Norges Storthing

Svendsen, Johan (1840–1911)

 • Til min Gyldenlak

Svensen, Karl (1859–1932)

 • Norges Storthing
 • Reenlighed eller Linerlen

Söderman, Johan August (1832–76)

 • Det første Haandtryk
 • Britten Derwent Conways (Sir Inglis’) i det Engelske oversatte «norske Kjærlighedssang»
 • Søkadetterne iland

Søraas, Lars (1887–1976)

 • Hunden

Thommessen, Mimi (1906–83)

 • Hvor ofte skal Gud takkes
 • Sommerfuglen

Thommessen, Olav Anton (f. 1946)

 • Hersk, hersk over Dyret og Alt

Thommessen, Reidar (1889–1986)

 • Sommerfuglen

Thomsen, Adolf (1852–1903)

 • Norges Frihedsdag

Thoresen, Lasse (f. 1949)

 • Stenen i Stefanens Pande

Thrane, Waldemar (1790–1828)

 • Afsted over Hav!
 • Afsted! Ja afsted!
 • Her, hvor i Alt
 • Ja kom og klink og drik Bjerregaards Skaal!
 • Ve dig, Skjald! Det er din Død
 • Vee! Nu maa den svarte Død

Tveit, Sigvald (f. 1945) arr.

 • Aftenbøn

Udbye, Martin Andreas (1820–89)

 • Afsted over Hav!
 • Aftenbøn
 • De hellig tre Kongers Reise
 • De norske Musketerer
 • Den første Sommerfugl
 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • En af Byrons hebræiske Sange
 • Gamle Dage
 • Gid Norge leve
 • Godnat
 • Jeg saa ham. Han sad paa en flygende Hest
 • Moderen
 • Norsk Krigssang
 • Skinke- og Sylte-Vise
 • Smaaguttenes Nationalsang
 • Steinbrytervisen

Udbye, Martin Andreas (1820–89), arr.

 • John Anderson
 • Norges Storthing
 • Saamangen Daare over Havet hen

Ursin, Christopher/Kristoffer (1870–1920)?

 • Den første Sommerfugl

Vedøe, Camilla (Camilla Wergeland [Vidø]) (1842–1900)

 • Moderen
 • Smaafuglene paa Juleneget

Vidø, Camilla

 • Se: Vedøe, Camilla

Vogt, Herman (f. 1967)

 • Gid jeg var en fugl
 • Hvor ofte skal Gud takkes
 • Sommerfuglen
 • Til min Gyldenlak

Weber, Johann Rudolf (1819–75)

 • Sommerfuglen

Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842)

 • Medicinerens Troesbekjendelse
 • Norges Storthing
 • Sang ved Maadeholdsselskabets Høitid

Widding-Ingebrictsen, Christen (1910–63)

 • Himmelske Maane! Du, som forsoner
 • Ja, mens mit Hjerte, stort og fuldt
 • Sommerfuglen
 • Til Foraaret
 • Til min Gyldenlak

Wilms, Johann Wilhelm (1772–1847)

 • Hollandsk Nationalsang

Winter-Hjelm, Otto (1837–1931), arr.

 • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Sidste Reis. Sjømands-Vise

Waaler, Fredrikke Amalie Holtermann Rynning (1865–1952)

 • Aftenbøn

Ørbæk, Hans Børre (1909–79)

 • Barnet og «Børnevennen»

Øydegard, Ola (1876–1947)

 • Kun daglidags er al din dont

Åhlström, Olof (1756–1835)

 • Asylbørnenes Sang den 1ste Marts 1839, tilegnet Dameforeningens nærværende og tilkommende Medlemmer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Henrik Wergelands dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Henrik Wergelands dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Henrik Wergeland (1808–1845), en melodioversikt og et komponist- og arrangørregister.

Arbeidet med å registrere musikk til Henrik Wergelands tekster har pågått gjennom flere år. I 2003 tok det for alvor fart og ble intensivert på grunn av det tilstundende 200-årsjubileet for dikterens fødsel i 2008. Resultatet kom i 2010 (revidert utgave i 2011), Musikk til Henrik Wergelands diktning, publisert av Nasjonalbiblioteket som en oversikt i pdf-format, tilgjengelig gjennom bibliotekets nettside og katalog. I den digitale utgaven i NB tema føyes det til opplysninger innhentet i de senere årene.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.