Musikk til Henrik Wergelands dikterverker

Melodier


 • «A la Schmahr. Gl. Melodi». Se: Forsoningen. Et fantastisk Digt af J.H. Schmahr, i hovedregisteret 17de Mai 1843
 • «Ack Värmeland, du Sköna»
  • Svensk folkemelodi
  • I: Sveriges melodibok. Stockholm, Nordiska musikförl., [s.a.], nr. 5, 10 National-Divertissement. En Wingåkersjente
 • «Af Dybsens Nød o.s.v. (Psalmeb. Nr. 268)», se: «Av dypest nød jeg rope må»
 • «af Elverhøi: Nu da Lensmanden bort vil drage», se: Elverhøj, «Chor af Bönder»
 • «Af Elverhøj», se: Elverhøj, «Romance»
 • «Af Fjeld-Eventyret», se: Fjeldeventyret, «Chor af Bönder»
 • «Af Fjeldeventyret: ‘Venlige Morgen’», se: Fjeldeventyret
 • «Af Høiheden oprunden er», se: «O Hellig Ånd, kom til oss ned»
 • «Af Svante Sture og Märtha Lejonhufwud», se: Svante Sture och Märta Leijonhufvud
 • «Alice/Alia Gray»
  • Millard, Virtue (–): Alice Gray. A ballad [etc.]. Third Ed. London, Pettet, [c. 1830]. Tekst: William Mee. Ikke sett (British Library)
   • Skotlænderen i Indien
 • «Als ich an einem Sommertag» (=«Singsalli-joh-Opsangen»)
  • I: Deutscher Liederhort : Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder […] von Ludwig Erk. Nach Erk’s handschriftlichen Nachlasse […] von Franz M. Böhme. 2. Band. Wiesbaden, 1963, Breitkopf, nr. 517b, 338 (Reprographischer Nachdruck, Leipzig 1893)
   • Gangspilvise om Briggen «Jonas Anton Hjelm»
   • Ny Opsang for Briggen «Regina»
   • Opsang for Brasiliefareren, Briggen Preciosa
   • Opsang for Briggen «Resolution» af Fredrikshald
   • Opsang for Frankrigfarere
   • Opsang for «Kristiania Paket» [2] (Kaptein Andersen)
   • Opsang for Nantesfareren «Konferentsraad/Kommerceraad Clauson» af Fredrikshald (Kaptain Fearnley)
   • Opsang for Skonnerten Concordia af Kristianssand (Capt. Horup)
   • Syttende Mai-Vise
 • Auld Lang Syne
  • Skotsk folkemelodi
  • I: The Minstrelsy of Scotland : 200 Scottish Songs […] arranged […] by Alfred Moffat. 2. ed. London, Augener, 1896, 200
  • I: The scottish songs of Robert Burns : 40 complete songs. Collected, arranged and edited by John Loesberg. [S.l.], Ossian, 1994, 59
  • I: Skuld gammel Venskab rejn forgo. Jeppe Aakjær. [S.l.], Forening for Boghaandværks Vestjydske Afdeling i Anledning af Jeppe Aakjærs Hundreaars Dag, 1966
   • Gamle Dage
 • «Av dypest nød jeg rope må»
  • Luther, Martin (1483–1546): «Aus tiefer Not schrei ich zu dir»
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum 1984, nr. 237
   • Herman Ruge, Expeditionssekretær, Ridder af kongelig svensk Nordstjerneorden
 • «Bekjendt Melodi»
  • Og alle smaae Fugle i grønnende Lund
 • Capstan Shanty
  • Opsang for Brasiliefareren, Briggen Preciosa
 • «Chor (af Fjeld-Eventyret)», se: Fjeldeventyret, «Chor af Bönder»
 • «Den almindelige Minerer-Melodi» = trolig den samme som Philipp, Bernard Eduard (1803–1850): Schiffahrt (Über die hellen funkelnden Wellen) med tekst av Hoffmann von Fallersleben, Heinrich
  • I: Unterrichtlich geordnete Sammlung von ein-, zwei-, drei- und vierstimmigen Sätzen, Liedern, Canons und Choralen für Volkschulen : in zwei Abtheilungen. Herausgegeben von Ernst Richter. Breslau, 1837, 1. avd., nr. 38
   • Steinbrytervisen
 • «Den engelske Opsang», se «Engelsk Opsang»
 • «Den gamle Norges løve», se Norges Løve
 • «Der holdes Thing i Oslo By», se: «Ung Adelsten paa Thinge stod»
 • «Der var engang en tapper Mand, som Teucer monne hedde»
  • I: Danmarks Melodibog. B. 1. København, W. Hansen, [19–], nr. 40, 44
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 5, 4
   • Iland og ombord i Orkan
 • «Det gamle Norges Løve skuer (Gøthaleion)», se: Norges Løve
 • «Dig elskte Frankrig o.s.v.»
  • Glück, Johann Ludwig Friedrich (1793–1840): Bertrands Abschied
  • I: Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Franz Magnus Böhme. Hildesheim, Olms, 1970 (opptrykk av originalutgave Breitkopf & Härtel, 1895), nr. 95, 80
   • Den ærefulde Fattigdom
   • Det trefarvede Flags Frelse
 • «Dybt i Havet osv.»
  • Kuhlau, Friedrich (1786–1832): Elverhøj, «Romance»
  • I: Danmarks Melodibog. B. 5. København, W. Hansen, [19–], nr. 69, 84
   • National-Divertissement. En Bonde (i Skaansk Dragt)
   • Romance efter skotten Derwent Conways Udsagn oversat fra «Høinorskt»
 • «Ecce quam bonum», se: «Ja ved en Bolle Punsch»
 • «Egen Mel.»
  • Kaperfører Knud Ellingsens Vise
 • «Egen Melodi»
  • Skildvagt-Nyn
 • «Egen Melodi af Baron Roxendorff»
  • Roxendorff, Carl Gustaf v. (1797–1838)
   • Til Norges trefarvede Flag
   • Ved Lieutenant Carl Frederik Busch’s Død. II. I Lyceet
 • «Egen Melodie», Lars Møller Ibsen (1786–1846)?
  • Til Norges trefarvede Flag
 • Elverhøj
  • Kuhlau, Friedrich (1786–1832): Elverhøj
  • «Chor af Bönder»
   • Holdt nu, Lensmand, her maa vi puste
  • «Romance»
   • National-Divertissement. En Bonde (i Skaansk Dragt)
   • Romance efter skotten Derwent Conways Udsagn oversat fra «Høinorskt»
 • «[…] en bekjent Almuemelodi», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «En Sømand med et modigt Bryst»
  • I: Selskabssange med Melodier. Niels Schiørring. Kiøbenhavn, Gyldendal og Prost, 1785, 1. hefte, nr. 14, 48–49
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 42, 36–37
   • Asylbørnenes Sang
   • Asylbørnenes Sang til sin Velgjører, Generalmajor Birch, paa Skjærsommerdagen 1841
   • Norges Smaa til Kong Carl Johan. Paa hans ottiaarige Fødselsdag, den 26de Januar 1844
 • «En udsat Melodie», se: «Dig elskte Frankrig»
 • «Engelsk Favoritmelodi», se: Folkemelodi, irsk, se: Rory O’Moore
 • «Engelsk Opsang»: Have you been at Greenwich fair, / bonny Lady, Highland-Lady? / Have you seen a Lady there, / bonny Highland-Lady?»
  • I: Henrik Wergeland og boktrykkerne av Didrik Arup Seip og Leiv Amundsen. Oslo, Oslo boktrykkerforening, 1958, 123: Faksimile av tittelblad på førsteutgave av Den engelske Lods.
  • Variant av: Hieland Laddie (Will ye go to Inverness / Bonnie laddie, Hieland laddie?)
  • I: The Scotish minstrel : A selection from the vocal melodies of Scotland […] by R.A. Smith. Vol. 1. Edinburgh, Purdie, [s.a.], 108
   • Opsang for Briggen Regina (Kaptain P. Andersen) forhen Ostindiefarer
   • Opsang for «Kristiania Paket»
   • Søfolkene
 • Fjeldeventyret
  • Thrane, Waldemar (1790–1828): Fjeldeventyret
  • «Chor af Bönder»
   • Afsted! Ja afsted!
   • Afsted over Hav
  • «Venlige Morgen»
   • Her, hvor i Alt
  • «Saa kom og klink»
   • Ja kom og klink og drik Bjerregaards Skaal!
  • «Aagots Fjeldsang»
   • Ve dig, Skjald! Det er din Død
   • Vee! Nu maa den svarte Død
 • Folkemelodi(?)
  • Nils Justesen
 • Folkemelodi, se: «Tyven, tyven»
 • Folkemelodi, dansk
  • Barne-Nytaarsønsker
 • Folkemelodi, dansk («Kong Inge klæder sin Søster til Brud»)
  • Norsk Krigssang
 • Folkemelodi(?), fransk: «Fransk melodi»
  • Se nøye skal du øyne
 • Folkemelodi, irsk, se: Rory O’Moore og «Engelsk Favoritmelodi»
 • Folkemelodi, islandsk
  • Vintersang
 • Folkemelodi, nordisk, se: «Skære, skære Havre»
 • Folkemelodi, norsk (Setesdal) ved Olav Bjørgum (informant)
 • Folkemelodi, norsk (Hardanger, Ulvik), nedtegnet av Olav Sande, se: folkemelodi til Den første Sommerfugl
  • Den første Gang
 • Folkemelodi, norsk (Hardanger, Ulvik), nedtegnet av Olav Sande
  • Den første Sommerfugl
 • Folkemelodi, norsk (Setesdal) ved Olav Bjørgum (informant)
  • Eksamen i Religion
 • Folkemelodi, norsk (Hardanger, Ulvik), nedtegnet av Olav Sande
  • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • Folkemelodi, norsk (Sogn, Lavik o.fl.st.), nedtegnet av Olav Sande
  • Egebladene
 • Folkemelodi, norsk (Setesdal) ved Olav Bjørgum (informant)
  • En sangfuld Sommermorgen paa Skreya [2]. Stellas Digt.
 • Folkemelodi, norsk (variant av «Håvard Hedde»), se: folkemelodi til Hunden
  • Fluen
 • Folkemelodi, norsk (Ytre Sogn, Eivindvik) nedtegnet av Olav Sande
  • For Trykkefriheden
 • Folkemelodi, norsk (Ytre Sogn) nedtegnet av Olav Sande
  • Hjertet styrkes ved at lide
 • Folkemelodi, norsk (variant av «Håvard Hedde»)
  • Hunden
 • Folkemelodi, norsk
  • Hunden
 • Folkemelodi, norsk («Kongen og Dronningen sidder ved Bord»)
  • Historie. Norges Konger
 • Folkemelodi, norsk («Ola Glomstulen»)
  • Historie. Norges Konger
 • Folkemelodi, norsk
  • Historie. Norges Konger
 • Folkemelodi, norsk (?) eller Elling, Catharinus (1858–1942)
  • Kun dagligdags er al din Dont
 • Folkemelodi, norsk («Sven Svane»)
  • Norges Frihedsdag (17de Mai)
 • Folkemelodi, norsk («Guro rid til ottesong»). Se også: Eivind Nordheim i komponistregisteret
  • Norges Storthing
 • Folkemelodi, norsk (Hardanger, Ulvik), nedtegnet av Olav Sande
  • Norges Storthing
 • Folkemelodi, norsk (Sogn, Aurland), nedtegnet av Olav Sande
  • Norsk Krigssang
 • Folkemelodi, norsk (Setesdal) ved Olav Bjørgum (informant)
  • Omen accipio
 • Folkemelodi, norsk (ikke identisk med «Skære, skære Havre»)
  • Reenlighed eller Linerlen
 • Folkemelodi, norsk (Ryfylke, Sand) nedtegnet av Olav Sande
  • Sang for Skydeselskabet «Kristian Augusts Venner»
 • Folkemelodi, norsk
  • Sommerfuglen
 • Folkemelodi, norsk («Der stander en Jomfru»)
  • Smaafuglene paa Juleneget
 • Folkemelodi, norsk (Sogn, Jostedalen) nedtegnet av Olav Sande
  • Tugthuusqvinden
 • Folkemelodi, norsk, se: Hermodson
 • Folkemelodi, norsk, se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • Folkemelodi, norsk, se: «Je tente paa Kjølsta i fjor»
 • Folkemelodi, norsk, se: «Jæ sku au ha Löst taa gjifte mej, san»
 • Folkemelodi, norsk, se: «Lykken vender sig ofte om»
 • Folkemelodi/skillingsmelodi, norsk, se: Løytnant Lund
 • Folkemelodi, norsk, se: «Markje grønas, Snjogen braane»
 • Folkemelodi, norsk, se: «Stusle Søndagsqvellen»
 • Folkemelodi, norsk, se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • Folkemelodi, polsk
  • Den pohlske Nationalsang
 • Folkemelodier, skotske, tekst etter Robert Burns,
  • se: Highland Mary
  • se: John Anderson
  • se: Mary Morison
  • se: The auld man’s winter thought
 • Folkemelodi, skotsk («Efter en skotsk folkemelodi, B [=Behrens]»)
  • Det gamle Aar
 • Folkemelodi, skotsk («efter en skotsk Ballademelodie»)
  • Minne-Slaget
 • Folkemelodi, skotsk, se: «Engelsk Opsang»
 • Folkemelodi, skotsk, se: The Douglas’s Tragedy
 • Folkemelodi, svensk
  • Vuggevise
 • Folkemelodi, svensk, se: «Ack Värmeland, du Sköna»
 • Folkemelodi, svensk(?), se: «Melodi fra Skåne»
 • Folkemelodi, svensk, se: «Ock liten Karin»
 • Folkemelodi(?), svensk, se: «Svensk tone»
 • Folkemelodi, tysk
  • Smaaguttenes Nationalsang (Schediwy)
 • Folkemelodi, tysk, se: «Als ich an einem Sommertag»
 • Folkemelodi, tysk, se: «Im Wald und auf der Haide»
 • Folkemelodi, tysk
  • Sommerfuglen
 • Folkemelodi, ungarsk
  • Pattedyr
 • Folkemelodi, shanty, se: Sacramento
 • Folkemelodi, shanty, se: Capstan Shanty
 • Folkemelodi, shanty, se: «Go Rowing»
 • «For Norge Kjæmpers Fødeland»
  • I: Norges melodier. Del 2. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 53, 76
   • Bordsang paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag den 26. Januar 1843 i Det dramatiske Selskab i Christiania
   • Det er min Sjel en frydfuld Trang
   • Det norske Folks Sorg over Kong Carl Johan og dets Hyldest til Kong Oscar
   • Det stærke Ord
   • For Fædrelandet
   • Hvis Kongeviv! Du ei forsmaaer
   • Ja Gud velsigne Carl Johan
   • Nordmanna-Aanden ei opstod
   • Normands-Sang
   • Opstanden er den gamle Nor
   • Sang (bestemt til Afsyngelse ved H.M. Kongens Overfart over Vormen Octbr. 1835)
   • Smaaguttenes Nationalsang
   • Ved Afsløringen af Christian Krohgs Støtte den 17de Mai 1833
   • Ved Borgerfesten i Eidsvold 29de September
 • «Gammel Dalvise», se: Svante Sture og Märtha Lejonhufwud
 • «Gammel folkeregle», se: «Å, du tobakk»
 • «Gammel Folkevise»
  • National-Divertissement. En Bjergmand og en Sømand (Vexelsang)
 • «Gammel Melodi»
  • Smaagutternes Nationalsang
 • Gid jeg var en Fugl!
 • «Go Rowing»
  • Opsang for «Kristiania Paket» (Kaptein Andersen)
 • «God save o. s. v.», se: «Gud sign vår konge god»
 • «God save the King», se: «Gud sign vår konge god»
 • «Gubben Noah»
  • Bellman, Carl Michael (1740–1795): Fredmans sånger nr 35
   • 17de Mai 1843?
   • Archiv-Vise
   • Farvel til Norge
   • Forsoningen
   • Forsoningen II. Tilbagekomst
   • Forsoningen III. Mødet
   • Forsoningen V. Morgenen
   • I det dramatiske Selskab
   • Krig og Fred. Forqvæde i en Grotte
   • Medecinerens Kjæreste
   • Norges Fjelde
   • Skinke- og Sylte-Vise
   • Til en Pebersvend
   • Til «Intelligenssedlernes» Faktor, Jensen, paa hans 63de Fødselsdag
 • «Gud sign vår konge god»
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum, 1984, nr. 734
   • For Kongen
   • National-Divertissement. Chor (Omkring Kongens Buste)
 • Hermodson (No heve eg stae deg)
  • Norsk folkemelodi
  • I: Ældre og nyere norske Fjeldmelodier. Samlede og bearbeidede for Pianoforte af Ludvig M. Lindeman. Faksimileutg. [Oslo], Universitetsforl., 1963, b. 2, nr. 371, 52
   • Norsk Krigssang
 • Highland Mary
  • Skotsk folkemelodi
  • I: The Minstrelsy of Scotland : 200 Scottish Songs […] arranged […] by Alfred Moffat. 2. ed. London, Augener, 1896, 278–79
  • I: The scottish songs of Robert Burns : 40 complete songs. Collected, arranged and edited by John Loesberg. [S.l.], Ossian, 1994, 16–17
   • Høiland-Mary
 • «Hosstaaende norske Melodie»
  • Bull, Ole (1810–1880): Air Norvégien
   • Saa ganger nu ind i Fred og Ro
 • «Hr. Sinklar o.s.v.», se: «Hr. Sinklar drog over salten hav»
 • «Hr. Sinklar drog over salten hav»
  • I: Norges melodier. Del 1. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 75, 104
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 15, 12–13
   • Den norske Bondemand gaaer i Sved
   • Hybenbusken
   • Norsk Krigssang
 • «Hr. Zinklar drog over o. s. v.», se: «Hr. Sinklar drog over salten hav»
 • «Hvad mener Hr. Baronen vel & c.», se: «Ja ved en Bolle Punsch» (2. strofe)
 • «Hvem vet hvor snart mitt liv skal ende»
  • Neumark, Georg (1621–1681): «Wer weiss, wie nahe mir mein Ende»
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum, 1984, nr. 835
   • Dorothea Andrea Gløersen, født Keilhau
   • Peter Treschow-Hanson, Lærer ved Krigsskolen
   • Til Sognepræst Hesselberg, paa hans Hustrus Begravelsesdag
   • Ved Bankkasserer Peder Øvergaards Grav, den 27de Oktober 1841
   • Ved Conrector Johan Auberts Begravelse
   • Ved Kand. Jur. Just Hansens Grav
   • Ved Pressefrihedens Død (1799)
   • Ved Provst Finckenhagens Grav
 • «Hvergang jeg vanker»
  • Mel.: «Uti mitt bröst, ack hvilken smärta». Fra Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville i 1 Akt av Johan Ludvig Heiberg (1825)
  • I: Den danske Vaudeville. 50 Sangspil […] redigeret af Erik Bøgh. 2. Bind. Kjøbenhavn, W. Hansen [s.a.] nr. V, 77
   • Jeg har den Ære
 • «Hvila vid denna källa», se: «Vila vid denna källa»
 • «Hvo veed, hvor nær mig er min Ende», se: «Hvem vet hvor snart mitt liv skal ende»
 • «Hvor ofte steg det et Suk fra Svalen», se: Gid jeg var en Fugl!
 • «Hvor saare lidet vil der til»
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 3
  • I: Sange og Rim for det norske Folk. […] af Ole Vig. Kristiania, Malling, 1854, nr. 123; melodibilag s. 75–76
   • Det er min Sjel en frydfuld Trang
 • «I Dalens Skjød en Hytte laae»
  • I: Sange fra det danske Huus- og Selskabsliv i tidligere tid. […] Udsatte for Pianoforte af A.P. Berggreen. Del I. Kjøbenhavn, Reitzel, 1871, nr. 8, 12
   • Asylbørnenes Sang til H.K.H. Arveprinds Carl Ludvig Eugen paa hans Fødselsdag den 3die Mai 1841
 • «Ifjol jet e Jeiten o.s.v.», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «I fjor gjet’æ Gjeita», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «I fjor gjett’æ Gjeita o.s.v.», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «Ifjor jett’æ Jeita ti djupaste Dalom etc.», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «Ifjor gjæt’æ Gjeiten i djupaste Dalom», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «I fjor gjett’ æ Jeita ti djupaste Dalom», se: «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
 • «I fjor gjætt’ eg gjeitinn’ i djupaste dalom»
  • I: Norges melodier. Del 2. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 84, 116
   • Britten Derwent Conways (Sir Inglis’) i det Engelske oversatte «norske Kjærlighedssang»
   • Den norske Almuestalsmand
   • Farvel, gamle Rokken
   • Hvad vil han i Byen? Hvor snart han kan glemme
   • Lad-Hans
   • Ragne Hallinggjentes Vise
   • Valdersen Gudmund Johnsen Remmen til sin Kjereste Beritte Larsdatter Wangensteen
 • «Im Wald und auf der Heide»
  • Tysk folkemelodi. 1827. Jägerlied. Tillagt A. Kiefer/F.L. Gehrike
  • I: Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Franz Magnus Böhme. Hildesheim, Olms, 1970 (opptrykk av originalutgave Breitkopf & Härtel, 1895), nr. 589, 443
   • Frihedssang den 17de Mai
   • Jægersang
   • Til Stockholm alle rulle
 • «Ja ved en Bolle Punsch»
  • Mel.: «Ecce quam bonum». Fra Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville i 1 Akt av Johan Ludvig Heiberg (1825)
  • I: Den danske Vaudeville. 50 Sangspil […] redigeret af Erik Bøgh. 2. bind. Kjøbenhavn, W. Hansen [s.a.], nr. XI, 84
   • Hvormeget dog en Tøddel gjør
   • O hørte Du, der sidder Hans
   • Velkommen Hjem, til Baronen
 • «Je tente paa Kjølsta i fjor»
  • Norsk folkemelodi
  • I: Norges melodier. Del 1. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 93, 133
   • Devegge-Hodne
   • Forstædernes Klagesang over Kristiania
 • «Jeg er en Jægersmand – Hali – Halo!», se: «Im Wald und auf der Heide»
 • «Jeg er saa fro, jeg er saa glad»
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 69, 58
   • Asylbørnenes Sang til Hds. K.H. Kronprindsessen, 14de Marts Høistsammes Fødselsdag
 • «Jeg sätter ei Nöjet i konstigt System», se: «Man sätter ej nöjet i konstigt System»
 • «Jeg tjente paa Kjølstad ifjor med megen Sorg og Møje», se: «Je tente paa Kjølsta i fjor»
 • John Anderson
  • Skotsk folkemelodi
  • I: Engelske, skotske og irske folke-sange og melodier. Samlede og udsatte for pianoforte af A.P. Berggreen. 2. udg. Köbenhavn, Reitzels, 1862, 80
  • I: The Scotish minstrel : A selection from the vocal melodies of Scotland […] by R.A. Smith. Vol. 1. Edinburgh, Purdie, [s.a.], 42
  • I: The Songs of Scotland : adapted to their appropriate melodies […] by George Farquhar Graham. Vol. 1. Edinburgh, Wood, [s.a.], 128–29
  • I: The Minstrelsy of Scotland : 200 Scottish Songs […arranged…] by Alfred Moffat. 2. ed. London, Augener & Co., 1896, 103
   • John Anderson
 • «Jæ sku au ha Löst taa gjifte mej, san»
  • Norsk folkemelodi
  • Frieras af Ungkarn te Gjentæ (Jæ sku au ha Löst taa gjifte mej, san)
  • I: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier […] af Ludvig M. Lindeman. Faksimile av utg. fra 1853–1867. Oslo, Universitetsforlaget, 1963, nr. 24
  • Frieras a ongkar’n te jentæ (Jæ sku au ha løst t’å jifte mei)
  • I: Norsk visebok : norske vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. [Oslo], Aventura, 1993, 11–12
   • Nei aldrig mere skal fra denne Dag, sa’n
 • «Kjøre Veed og kjøre Vand», se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • «Kong Kristian stod osv.», se: «Kong Kristian stod ved højen Mast»
 • «Kong Kristian stod ved højen Mast»
  • I: Danmarks Melodibog. B. 1. København, W. Hansen, [19–], nr. 162, 160
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 6, 4–5
   • Velkommen hjem Robert Hornemann
   • For Trykkefriheden
 • «Kong Kristjan stod ved højen Mast», se: «Kong Kristian stod ved højen Mast»
 • «Lad dadle Qvinderne Hvo vil & c.»
  • Della Maria, Domenico (1768–1800): Fruentimmerhaderen «La dadle Kvinderne, hvo vil»
  • I: Danmarks Melodibog. B.1. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen [s.a], nr. 167, 165
   • Nei meer fornuftig er vor Søn
 • «Lieut. Lunds vise», se: Løytnant Lund
 • «Lille Clara bliv ei vred paa mig & c»
  • Åhlström, Olof (1756–1835): «Lilla Clara, förebrå ej mig»
  • I: Sange fra det danske Huus- og Selskabsliv i tidligere tid. […] Udsatte for Pianoforte af A.P. Berggreen. Del I. Kjøbenhavn, Reitzel, 1871, nr. 39, 47
   • Asylbørnenes Sang den 1ste Marts 1839
 • «Lykken vender sig ofte om»
  • Norsk folkemelodi
  • Aksel og Valborg (De legte guldtavl ved breden bord). Refreng: «Men lykken vender sig ofte om»
  • I: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier […] af Ludvig M. Lindeman. Faksimile av utg. fra 1853–1867. Oslo, Universitetsforlaget, 1963, nr. 36, 167 og 84 (= melodi til nr. 66 i Sange og Rim for det norske Folk. […] af Ole Vig. Kristiania, Malling, 1854)
   • Vise om Syne-Martha paa Veitastrand i Sogn
 • «Længje venta Laurdagsqvellen», se: «Stusle Sundags Kvellen»
 • «Længje venta Lourdagsqvællen o. s. v.», se: «Stusle Sundags Kvellen»
 • Løytnant Lund
  • Norsk folkemelodi/skillingsvise.
  • I: Syng som folk: folkelig songtradisjon frå Romsdal. Redigert av Arild Hoksnes og Marit Rekdal. Molde, Romsdal Sogelag, 1984, 93
   • Af Ola Graaguts nye Vise om Ola Høiland med Mere
   • Det var han Ola Høiland tog Natten til sin Ven
 • «Malebrok er død i Krigen», se Mallebrok
 • Mallebrok
  • I: Alle tiders soldatersange. Torkel F. Daneskjald. Egtved, Edition Egtved, 1988, 172–73
  • I: Folkets Sangbog. […] N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn, W. Hansen, nr. 564, 561–562.
   • Ny vise om Ole Pedersen Høilands sidste mærkelige Undvigelse fra Agershuus Fæstning Natten til den 17. September 1839
 • «Man sätter ej nöjet i konstigt System»
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 80, 68–69
   • «Innsendt»
 • «Markje grønas, Snjogen braane, Fjeill bli bært taa Lauvespræt»
  • Norsk folkemelodi
  • I: Norges melodier. Del 2. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 110, 154
   • Norges Storthing
   • Tel den venast gjente i Hallingdal
 • Mary Morison
  • Skotsk folkemelodi
  • I: The Minstrelsy of Scotland : 200 Scottish Songs […] arranged […] by Alfred Moffat. 2. ed. London, Augener, 1896, 164–65
   • Mary Morison
 • «Mel. af Weyse (Ode til Uskyldigheden)»
  • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): Ode til Uskyldigheden
  • I: Fem og tyve Sange […] af C. Borchorst. 2. opl. København, Udgiverens Forl., 1838, nr. 9, 16–17
   • Sang ved Maadeholdsselskabets Høitid
 • «Melodi af den ambrosianske Lovsang», se: « Store Gud vi lover deg»
 • «Melodi fra Skåne» (= Svensk barnesang: «Det var en gang en liten pus»= Svensk folkemelodi: «Och jungfrun gick åt killan / källan»)
  • I: Svenska folk-sånger och melodier. Samlede och satta för pianoforte af A.P. Berggreen. 2. udg. Köbenhavn, Reitzels, 1861, nr. 84, 103
  • I: Melodier til H.K. Foosnæs og L. M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen […] af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lunds Forlag, 1873, nr. 341, 147
   • Hunden
   • Sommerfuglen
 • «Mit fulde Glas og Sangens raske Toner»
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 35, 29
   • For den norske Literatur
 • Norges Løve
  • Cronhamn, Johan Peter (1803–1875). Det gamla Göta lejon.
  • I: Melodibog til Norske Sangbøker af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget Forlag, [1876], nr. 189, 144–45
  • I: Sange og Rim for det norske Folk. […] af Ole Vig. Kristiania, Malling, 1854, nr. 123; melodibilag s. 42
  • I: Sangsamling for norske Selskabskredse. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski, 1840, nr. 8, 17–18. Noe variert
  • I: Norges melodier. Del 2. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 29, 40–41
   • Paa Kong Carl Johans Begravelsesdag
 • «O du Tobak! o du Tobak!», se: «Å, du tobakk»
 • «O Hellig Ånd, kom til oss ned»
  • Nicolai, Philipp (1556–1608): «Wie schön leuchtet der Morgenstern»
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum, 1984, nr. 547
   • Eugenia-Stiftelsens Pleiebørn til Stifterinden fru Maria Schandorff paa hendes Fødselsdag den 22de Januar 1835
   • Syttende-Mai-Psalme for en Skole-Ungdom
   • Syttende-Mais-Psalme [Claus Pavels?]
 • «O Nora, jeg drikker din Skaal i en Dram»
  • Med en Femtidalerseddel (Impromptu)
 • «O Wärmeland, du skjønne osv.», se: «Ack Värmeland, du sköna»
 • «Og kjøre Vatt’n og kjøre Ved», se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • «Og kjøre Vand og kjøre Ved», se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • «Og kjøre Ved og kjøre Vand etc.», se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • «Ock liten Karin»
  • Svensk folkemelodi
   • Den graa Kappe
   • Omen accipio
 • «Op, Brødre, tager Glas i Haand»
  • I: Visebog for norske Selskabskredse : indeholdende 550 Sange. Kristiania, Cappelen, 1851, 369–71. Uten noter
   • Sidste Reis. Sjømands-Vise
 • «Pigerne (dandse i en Ring og synger til Kehraus’en)»
  • Endelig, o endelig vi saae et Glimt af Dagen
 • «Pyrenæermarschen (Hvi sove Frankrigs Helte hen?)»
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 57, 50–51
   • Bannersang for Kristiania Borgerkorps
 • «Paa det jevne! paa det jevne!», se: «Paa det jævne, paa det jævne!»
 • «Paa det jævne, paa det jævne!»
  • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): «Paa den Dag Kong Kristians Øje»
  • I: Danmarks Melodibog : 1500 danske Sange for Piano med underlagt Text. 5. Del. København, W. Hansen, [s.a.], nr. 230, 287
   • Norges Storthing
 • Rory O’Moore, se: Mel.: «Engelsk Favoritmelodi» og Folkemelodi, irsk
  • Irsk folkemelodi (trolig; arrangert av Samuel Lover (1797–1868), forfatter av balladen Rory O’Moore som senere ble roman og popluært drama, 1837)
  • Young Rory O’More. Rory O’More
  • I: The Minstrelsy of Ireland. 206 Irish Songs […] by Alfred Moffat. 4. ed. London, Augener, [1897?], 336–37
  • I: Lyra. Et musikalsk Maanedsskrift for Piano-Forte, Tredie Aargang, Tolvte Hefte. Kristiania, Edv. Winther, [1838, desember], 2–4
   • Damen med Harpen
   • De to Elskerinder
 • Sacramento
  • Folkemelodi, shanty
   • Syttende Mai-Vise
 • «Sangen er sat efter en skotsk Ballademelodie» (Wergelands melodivalg og kommentar)
   • Minne-Slaget
 • «Skjære, skjære Havre», se: «Skære, skære Havre»
 • «Sidste afsnit af: ‘Skjære, skjære Havre’», se: «Skære, skære Havre»
 • «Singsalli-joh-Opsangen», se: «Als ich an einem Sommertag»
 • «Sinklars Vise», se: «Hr. Sinklar drog over salten hav»
 • «Skære, skære Havre»
  • I: Danmarks Melodibog. B. 2. København, W. Hansen, [19-], nr. 176, 223
   • Endelig, o endelig vi saae et Glimt af Dagen
   • Klem ham, kjære Venner
   • Reenlighed eller Linerlen
   • Vesle-Hans’es Eventyr i Skoven
 • «Spring, min snella ren!», se: «Spring min snälla ren»
 • «Spring min snälla ren»
  • Lapp-wisa av Frans Michael Franzén
  • I: Wisbok innehållande walda swenska sånger jemte några norska och danska. Förra delen. Stockholm, Rumstedt, 1817, 94–95. Uten noter
  • I: Enkla, melodiösa sångstycken för Alt- eller låg Sopran-röst, af åtskilliga Författare, med ett lätt Forte-Piano-accompagnement. Utgifna af Abr. Mankell. Stockholm, 1835, 2
   • National-Divertissement. En Lap
 • «Store Gud vi lover deg»
  • «Grosser Gott, wir loben dich»
  • Melodi 1774/1844: Lob- und Danklied [Nach dem Ambrosianischen Lobgesang]
  • I: Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Franz Magnus Böhme. Hildesheim, Olms, 1970 (opptrykk av originalutgave Breitkopf & Härtel, 1895), nr. 738, 567
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum, 1984, nr. 270
   • Ved Lieutenant Carl Frederik Busch’s Død. 1. Af Lycee-Medlemmer ved Graven
 • «Stusle Søndagsqvellen»
  • Norsk folkemelodi
  • Skogmøte has Thorgjer Skjelle (Stusle Sundags Kvellen eingong för me va)
  • I: Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier […] af Ludvig M. Lindeman. Faksimile av utg. fra 1853–1867. Oslo, Universitetsforlaget, 1963, nr. 27, 18–19
   • Brylluppet paa Styrheim
   • Brylluppet paa Styri
   • Her paa høie Fjeldet
   • Valdrisen po Heimvægen
 • Svante Sture och Märta Leijonhufvud
  • Eggert, Joachim Nicolas (1779–1813): Svante [Sten] Sture och Märta Leijonhufvud (1812). Tekst: Per Adolf Granberg : Svante Sture och Märta Lejonhufvud. Dram i Fem Akter (1811). Partitur og stemmer i manuskript i Kungl. teaterns notebibliotek, Stockholm. Inngår i Kungl. teaterns eldre notesamling som er deponert i Statens musikbibliotek. (Kungl. teaterns deposition. Operetter S13)
   • National-Divertissement. En Soldat (med Chor)
   • National-Divertissement. En Morakarl
 • «Svensk tone» (ikke identisk med folkemelodi, svensk)
  • Vuggevise
 • «Svøm trygt paa Nordhavs Bølge»
  • Ibsen, Lars Møller (1786–1846): Flagsang for den norske Dampbaad Constitutionen
   • Paa syttende Mai
   • Leve syttende Mai! Sang til Constitutionsdagen
 • «Svøm højt/trygt paa Codans Bølge», se: «Vift stolt paa Kodans Bølge»
 • «Saa kom og klink o.s.v. Af Fjeldeventyret», se: Fjeldeventyret
 • «Teucers Vise», se: «Der var engang en tapper Mand, som Teucer monne hedde»
 • The auld man’s winter thought
  • Skotsk folkemelodi
  • I: Dikt og songar. Andre samling. Robert Burns. Utval, […] ved Johannes Gjerdåker. Oslo, Samlaget, 1998, 140
   • Den gamle Mand
 • The Douglas Tragedy (Skotsk folkemelodi)
  • I: The singing tradition of Child’s popular ballads. Edited by Bertrand Harris Bronson. Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1976, 28–29
   • Lord Douglas’s Sørgesang
 • «Til Prindserne. Serenade efter opgiven svensk Musik»
  • Farvel
 • «Trad.» [= Bellman, Carl Michael: «Gubben Noah/Noach»], se: «Gubben Noah»
 • «Trofasthed»
  • I: Sangsamling for norske Selskabskredse. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski, 1840, nr. 4, 10–12
  • I: Sange for to lige Stemmer. Udgivne af L.M. Lindeman. H. 1. Christiania, [s.n.], Steens Officin, 1845, nr. 4, 5
  • I: Sange og Rim for det norske Folk. […] af Ole Vig. Kristiania, Malling, 1854, nr. 263, s. 82 i melodibilag
   • Sang for Briggen Clara Maria
   • Sang i Studentersamfundet den 17de Mai
 • «Tänk någon gång o. s. v.»
  • Montgomery-Gyllenhaal, Mathilda (1796–1863): Afskeds önskan
  • Sånger med accompagnement för Pianoforte […] af Mathilde Montgomery. Stockholm, [1833], 8–9
  • I: Vore Bedsteforældres Sange. Kjøbenhavn, Det nordiske Forl., 1897, 135
   • Paa en lykkelig Moders Geburtsdag. 3die Juni 1842
   • Ved Overlærer Ulrik Wilhelm Møllers og hans Hustrues Sølvbryllup 5te November 1843
 • «Tyven, tyven»
  • Folkemelodi
   • Pattedyr
 • «Ung Adelsteen paa Thinget stod»
  • Schulz, Johann Abraham Peter (1747–1800). Ung Adelstens Kaaring
  • I: Folkets Sangbog. […] N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn, W. Hansen, nr. 150, 139–40
  • I: Viser og Sange med Accompagnement af Pianoforte. […] af Lars Roverud. Christiania, trykt af Udgiveren, 1819, nr. 11, 9
  • I: Danmarks Melodibog. B.1. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen [s.a], nr. 278, 270
   • Det frigjorte norske Unions- og Orlogs-Flag
   • For Ret og Sandhed! Hans Majestæt Kong Oscars Valgsprog
   • National-Divertissement. En Normand
 • «Ved Galiæerhavets Bred»
  • Baagø(e), Peder Gerhardt (1829–1907)
   • Kun dagligdags er al din Dont
 • «Vift stolt paa Kodans Bølge» (= «At far min kunde gjera»)
  • Bay, (David Vilhelm) Rudolph (1791–1856)
  • I: Danmarks Melodibog. B. 1. København, W. Hansen, [19-], nr. 288, 281
   • Egebladene
   • For Gustav Kombst og Georg Fein!
   • Fordums Venner. Ballade
   • Leve syttende Mai! Sang til Constitutionsdagen
   • Sang for Skydeselskabet «Kristian Augusts Venner»
   • Til Mjøs-Dampbaaden «Jernbarden»
   • Velkommen, Georg Fein!
 • «Vil du være stærk og fri, pres de røde Druer o. s. v.»
  • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): Ludlams Hule, «Vil du være stærk og fri» (=«Norafjeld med Jøkkelblaa»)
  • I: Sangsamling for norske Selskabskredse. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski, 1840, hefte 2, nr. 32, 181 (se nr. 18, s. 35)
  • Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774–1842): Af «Ludlams Hule»
  • I: Folkets Sangbog. […] N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn, W. Hansen, nr. 707, 727
   • Medicinerens Troesbekjendelse
 • «Vila vid denna källa»
  • Bellman, Carl Michael (1740–1795): Fredmans Epistel nr. 82
   • Hjerta! Du lilla, ömma!
 • «Visen med Omqvædet: Aa ta’ mig Fa’n o. s. v.», se: «Hvergang jeg vanker»
 • «Vor Gud han er saa fast en Borg», se: «Vår Gud han er så fast en borg»
 • «Vår Gud han er så fast en borg»
  • Luther, Martin (1483–1546): «Ein feste Burg ist unser Gott»
  • I: Norsk salmebok. [Oslo], Verbum, 1984, nr. 295
   • Habakuk
 • «Å, du tobakk»
  • «Gammel folkeregle»
  • I: Den gule store viseboka. Redaksjon: Thorbjørn Egner, Yukon Gjelseth, Alf Prøysen og Kåre Siem. [Oslo], Cappelen, 2003, 295–96
   • Vort Sprog er armt
 • «Aa aldrig meer vil jeg gifte mig sa’n», se: «Jæ sku au ha Löst taa gjifte mej, san»
 • «Aa kjøre Ve aa kjøre Vatn», se: «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
 • «Aa kjøre vatten aa kjøre ve’»
  • Norsk folkemelodi
  • I: Norges melodier. Del 1. Oslo, Norsk musikforl., [19–], nr. 1, 3
   • Gid Norge leve
   • Hvor maa du ikke
   • Saamangen Daare over Havet hen
   • Thor Hallings aa ho Bergits Attekomst fraa Kristian. Hallingvise om Bymoderne
   • Vintervise for Tjømingene
   • Æggedosisvise. 17de Mai 1840
 • «Aagodts Sang i Fjeld-Eventyret», se: Fjeldeventyret, «Aagots Fjeldsang»
 • «Aagots Vises Melodi», se: Fjeldeventyret, «Aagots Fjeldsang»

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musikk til Henrik Wergelands dikterverker

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Musikk til Henrik Wergelands dikterverker inneholder oversikt over melodier til tekster av Henrik Wergeland (1808–1845), en melodioversikt og et komponist- og arrangørregister.

Arbeidet med å registrere musikk til Henrik Wergelands tekster har pågått gjennom flere år. I 2003 tok det for alvor fart og ble intensivert på grunn av det tilstundende 200-årsjubileet for dikterens fødsel i 2008. Resultatet kom i 2010 (revidert utgave i 2011), Musikk til Henrik Wergelands diktning, publisert av Nasjonalbiblioteket som en oversikt i pdf-format, tilgjengelig gjennom bibliotekets nettside og katalog. I den digitale utgaven i NB tema føyes det til opplysninger innhentet i de senere årene.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.