Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

August

63Atter hjemme!

Aftnen fin og lys og skjær
som en Drøm, der blidt svandt hen …
Og nu gaar jeg her igjen,
ja, nu gaar jeg atter her!
Og jeg hvisker: Alt som før,
Birken i sit Yndes Slør,
Aspen med det rædde Sind,
bævrende for Kvældens Vind,
alt og intet ligt sig selv
i den elskovstunge Kvæld,
hvor som før det bruser, klager,
sukker, længes og forsager. –

Kanske gaar, som selv jeg gik,
i de første Drømmes Gry,
nu en Yngling blyg og sky
med saa indadvendt et Blik …
Dengang Vintren nys brød op,
var det, som han selv skød Knop,
og nu svulmer det derinde
for de bløde Sommervinde.

64Blad paa Blad, i Længsler svøbt,
ligger Sjælens Blomst beredt
til at springe ud med et
og i Frihed vorde døbt, –
alting kalder: Elskov, Haab,
stærke Lidenskabers Raab,
drager, suger; den, som vidste,
naar dog Svøbet vilde briste!

Og han ser sig utryg om, –
For en Skam, hvis nogen kom!
Og han mumler paa et Digt,
til det strømmer tungt og rigt
og al Verdens Skjønhed rummer,
al dens Fryd og al dens Kummer.

Og da flammer Kinden hed
af de stolte Rhytmers Flugt …
Hvad var det? En Glans blev slukt, –
det var Solen, som gik ned! –
I en Sky af Vemod hyllet
staar han pludselig fortryllet. –

– Ja, for er det ikke her,
som om alt var underlagt
smærtefuldt en Længsels Magt:
65Sommerkvælden fin og skjær,
Skogens Sus og Bækkens Spil
og jeg selv, der lytter til, –
som om alt i Længsel lever
og i Længsler toner, bæver? –

Dæmp din Trang og sænk din Røst,
du, som gjennem Kvælden gaar!
Ingen høi, hesperisk Vaar,
nei, en sløv, taalmodig Høst,
er det nu, som forestaar.
Har du Vinløv i dit Haar,
Rosers Pragt, da riv dem af,
her har Livet andre Krav
end i fyldigt Liv at leves:
Langsomt gro og langsomt visne, –
bøi dig, Sjæl, for hvad der kræves!

Somren kort og Vintren lang
og et Haab, der sprang af Smil,
ak, hvor ofte stedt i Tvivl,
til det vaares næste Gang!
Atter Løv og Lys og Leg,
da maaske er Kinden bleg
og de Løfter, som blev givet,
Mindelser for hele Livet. –

66– Lyngblomst, Lyngblomst, du, som strør
over Fjeld og skogløs Hei
Farvers Liv, naar Som’ren dør,
o, vær hilset paa min Vei!
Ingen Blomst saa skjær og ven,
ingen Duft saa kjær og ren,
ingen trampet paa som du,
ingen dog saa glad i Hu,
fattigst Blomst, der rigest lyser,
naar de andre Blomster gyser!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.