Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

December

72Der glitrer ingen Blomster mer for mig,
og intet Haabets muntre Vagtblus skinner,
der lysner intet Løvspring paa min Vei,
og naar det rasler, er det gamle Minder.

Min Sjæl er syg, min Kraft fortært, forspildt
i Somrens Brand, i Festers Rus og Hede,
Naturen død. Og derfor nu saa stilt,
hvor før der steg Musik og Farvers Glæde.

Naturen død! – Den store Pan er død! –
Hør Aftenbrisens Suk, naar Dagen segner,
og se mod Vest, hvor ængstelig og rød
den Himmel er, der kuldegusten blegner!

Hvem skulde troet, at saa bred en Strøm,
saa lyst et Væld, saa dyb en Livsens Kilde
i Skyggen af den første brustne Drøm
laa isbelagt for saa at gaa til Spilde?

73Dog stundom er det mig igjen, som gaar
jeg i en Sky af Sorg, der gjennemglødet
af Minders Skjønhed varsler om en Vaar,
da endnu ei det mindste Blad var ødet.

Jeg hører Vinger klapre, Fugle slaa
og Løvet suse som i gamle Dage,
jeg hører Bækken nynne, Stemmer spaa,
at snart vil Lykken vende rig tilbage.

Det vintres, vintres! – Af hvert Haab forladt,
forladt tilsidst af Sangens glade Fugle,
jeg staar bedrøvet i den kolde Nat
og hører fjærnt en Visdomsugle ule.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.