Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Det synger –

100Det synger imod mig
fra nyløste Vande,
som hovedkuls stuper
langs Fjeldene ned,
det lyner af Straaler,
som kaster sig i dem,
der fossende muntert
de raaber: Kom med!

Kom med, du, som engang
har mægtig fornummet
den stormende Længsel
mod Frihedens Hav,
og glem saa det tunge,
som Vinteren bragte
og husk blot det lyse,
som Foraaret gav!

101Snart straaler der Varme,
snart tindrer der Blomster,
men Sol maa der skinne,
og Kamp skal der til;
før Landet er vundet
for Sommerens Magter,
ei kuer du Trodsen,
som ler i vort Spil. –

De synger imod mig,
de velkjendte Stemmer, –
og dog … hvorfor staar jeg
i Tvil, der jeg staar …
En Sorg i mit Hjærte,
en hulkende Kummer:
Ak, død er min Ungdom
og svunden min Vaar! –

Mod Solfald det lider,
de Straalerne mattes,
og Vaarkvælden synker
i Stjerner og Glød, –
det mumler omkring mig,
men angstfuldt og dæmpet:
Din Ungdom du svigted,
og nu er den død!

102Som varslende Røster
i Natten det stiger,
som Veklagers Jammer
og truende Raab,
det hvisker om Faner,
som engang har vaiet,
om lysende Navne
og manende Haab:

Vi raabte, vi kaldte,
du ændsed det ikke,
vi ægged, vi trygled,
du lyttede ei! –
Længst mørkned hver Udsigt
fra Fjeldenes Sider,
og Vandene fryser
til Is paa din Vei.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.