Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Efter Regn

35For en dæmpet Glans i Luften! –
Det er, som det Slør af Traade,
Regnet fint og sølvblødt drager
over Skog og Mark og Ager,
fra det fjærne gjennemskinnes,
til de nattespundne Traade
hænger glinsende og vaade,
som om blege Aasyn titter
frem bag Lyng og Busk og fritter:
Er det Solen, er det Solen? –
Og nu stryger der et sagte
Vindpust gjennem Skogens Toppe,
og nu blaaner der en Stribe
hvælvet Himmel høiest oppe.

Vi, som uden Sol har famlet
i de lange, triste Dage,
aa, vi kjender det, som Livet
nu kom hilsende tilbage, –
det er Solen, det er Solen! –

36Og som om det var et Hjærte,
Sommernattens Graad har lettet,
løfter skjælvende Naturen
sig af Badet nyfødt, tvættet.
Fugle tager paa at synge,
store Draaber paa at gynge
i et Solhavs Straaleglitter,
hele Dagen paa at bølge
og med den i takfyldt Glæde
Vaarens lyse Blomsterfølge,
– Børn af Varme, Børn af Væde, –
og jeg ler og slaar med Stokken
lystig løs paa Ungeflokken.

Men de fuldt-udsprungne bryder
jeg bag Lyng og Busk til hende,
i hvis Barm det knoptungt skyder.

Der er Regn paa deres Blade,
Perlebobler, som mod Dagen
spiller undrende og glade,
til med Taarens Glans de lister
nedad Kindens Dun og brister;
i det første Glimt af Solen
maatte Livet selv de lade.

37Der er Glød i deres Aande,
medens end de Aande drager,
og nu ordner, mønstrer, tager
jeg dem med mig for at smykke
hendes Bryst, der aander Lykke.

Thi i Vaarens friske Farver
skal min Hilsen frem de bære,
dufte skal de, glitre, gløde
end et Døgn til hendes Ære,
tale ogsaa, om det bare
er et stumt: Du kjære, kjære!

Du, der selv er Barn af Vaaren,
mindes du vel større Glæde,
end naar Smilet sprang af Taaren,
og du aabent gav en anden
af dig selv med Lys paa Panden,
sorgløst, frygtløst, som du vidste,
at du intet vilde miste?
Mindes du vel større Glæde,
end naar Sindet, fyldt til Randen,
bøied sig fortrolig, stille
mod den anden, som det vilde
af sin grænseløse Fylde
hendes Længsler overskylle?
38Mindes du vel større Glæde,
end naar mødt i skjøn Forening
Livet brat fik Aand og Mening?

O, da har vel jeg kjendt Glæde,
jeg, som i den høie Morgen
kunde falde ned og bede!
Føl, det dufter, se, det skinner
som af blanke Barnekinder,
lyt og hør, om ei det toner
som en Drøm i Skogens Kroner
– et af Vinden stemt Orkester
for dens smaae Blomstergjæster, –
og i Klang af Fosseduren,
under Blomsters Klokkeringen
bøier Knæ jeg for Naturen,
for min Ven og for min Mester.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.