Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Jeg kommer –

39Jeg kommer ifra Skog, fra Mark, fra Fjeld,
fra Havets Uro, Kræfters Kamp om Vaaren,
fra Sang og Leg, ja, fra Naturen selv,
hvis Driftliv spændte Blodets Trang i Aaren.

Og jeg er aandepusten, hed og tørst
af alt det Rend i Skoge og paa Fjelde,
og som en Vildmand ser jeg ud, men først
vil ligevel min Saga jeg fortælle.

Jeg kommer fra Naturens største Dag,
en Dag, da Lys der drev om vaade Lemmer
og aabenbarte hendes Aasyns Drag
i slig en Glans, at aldrig jeg det glemmer.

Jeg hørte Døn af hvide Bølgers Trav
og slængte mig, saa lang jeg var, til Jorden
og jubled mod det aabne, frie Hav
og steg i Flugt med Skyerne til Norden.

40Og midt i Vaarens Sus, i Bølgens Sprøit,
i Duren af dens frihedsglade Sange
jeg reiste mig i Kval og raabte høit:
O, løs mit Væsen, Hav, thi jeg er Fange!

Jeg kommer og med Blomster i min Haand,
dem kaster nu i Favnen jeg paa hende,
som gav dem Lov at spire af min Aand
og turde følge mig til Verdens Ende.

… Fra Skog, fra Mark, ja, fra Naturen selv,
den Dronning, som mig kaldte til sin Sanger,
hos hvem jeg hvilte mangen mødig Kvæld
og vaagned med, naar Helios red sin Ganger!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.