Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Juli

61Det er de lyse Nætters Tid i Nord,
da varm og duftmæt Juli-dagen blunder
en stakket Frist i Solens gyldne Spor,
hvor bag en Rosensky den nys gik under.

Der staar to Elskende ved Søens Bred
tæt til hinanden lænet, blege, stumme,
dybt hjærtegrebne af den store Fred,
hvis Høitid ikke Menneskeord kan rumme.

Og Jorden slumrer taus og dagtræt hen,
men Himlen vaager trofast oven-over, –
Farvel, Farvel! … Dog maa de ud igjen,
ud i den lyse Nat, der ikke sover, –

den lyse Nat, der stryger ren og øm
sit Vemod over barndoms-fjærne Minder,
hvis Liv er lig en overjordisk Drøm
i Længsel født, – o, grib den, før den svinder!

62Snart er vort Jordlivs fagre Drøm forbi,
snart minker Dagene, og Mørket falder, –
hvad Under at jeg staar fortryllet i
det milde Lys fra Evighedens Haller!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.