Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Mai

54Carl Nærup tilegnet.

Jeg undres, om endnu der vandrer,
naar Skygger paa Veiene falder,
to Mennesker, hvem Livet bestraaler,
og Aanderne maner og kalder,
to Venner kanhænde, to Sjæle,
saa bløde som Maimuld, der mødtes
i Blomstring, da Barnet gik under,
og Ynglingen drømme-taus fødtes.

Det er i de guldblege Nætter! –
Og Løvet, som ny-sprunget hvælver
i Vemod de mørknende Kroner,
nu smeltes det sammen og skjælver,
det flyder nu sammen og skjælver
af alt, som et Hjærte kan rumme,
og dog er de sorgtunge begge,
saa anende, bævende stumme.

55Der pipper en Fugl under Løvet,
en Akerriks skarrer langt borte,
og skyggeblødt hvilende tegner
sig Aasene blaalige – sorte,
en Stjerne gaar op, og den funkler
paa Himlen saa stor og saa ene:
Vær hilset, min Stjerne, vær hilset
du høie, du klare, du rene!

En Stjerne paa Himlen jeg hilser,
der vaager, naar fredfuldt hun sover,
en Stjerne, der sværmende stiger
og sitrende varsler og lover, –
det er i de guldblege Nætter,
da to, som af Hjærtet er Venner,
dets helligste Lønkammer aabner,
dets dybeste Længsler bekjender, –

dets Haab, som i Daadstrang nu løfter
sig høit og Forstaaelse kræver,
dets Tørst mod at elske og nyde
og fatte den Drøm, at man lever,
den mystiske Lysglans, der bølger
om Skikkelser store og fjærne,
og Minder, saa myldrende mange,
besjælt af en eneste Stjerne.

56Og rundtom – der sprætter og gror det,
saa høre en kan, det er Sommer,
hin Tid i vort Liv, da vi aner
et Under, som aldrig kommer,
hvor Dagen og Natten gaar sammen
og er lig to Elskende ømme,
der ikke for Lykke kan blunde,
men bare kan skinne og drømme.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.