Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Nei, nu –

21Nei, nu er det ikke længer
til at holde ud, du kjære! –
Slig en Rigdoms Magt paa Jorden
kan en Stakkar ikke bære.

Sole tændes, Straaler synger,
Blomster reiser sig og taler,
og som gyldne Skyer er det,
Nattens Drømmesyner daler.

Se, de daler mellem Roser,
i hvis Skygger blødt hun hviler,
skjønnere end alle Roser,
attraablussende og smiler.

Og jeg lader jo som intet,
der jeg gaar, men Hjærtet banker,
ak, saa høit, at tidt jeg ræddes
for at styrre hendes Tanker.

22Stilhed ude, Stilhed inde,
til hun reiser sig og stiger
høi og lysglad som en Dronning
gjennem sine unge Riger.

For en Duft i hendes Følge! –
Det er, som min Sjæls de røde,
nysudsprungne Roser vilde
hele Sommernatten gløde.

Og i overjordisk Længsel
er det saa, min Sjæl sig svinger
op mod endnu større Lykke
paa de himmelklare Vinger. –

Ak, mit Barn, en saadan Rigdom
kan en Stakkar ikke bære,
derfor ser du mig saa ofte
sidde hjælpeløs, du kjære!

Ingen Blomster mer, som taler,
ingen Straaler mer, som synger,
ingen Længsler, hvor jeg løftes,
ingen Drømme, hvor jeg gynger.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.