Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Oktober

69Paa Høstsiden er det, en vaagnende Morgen
ind under en graasløret, ludende Himmel,
da grætne og søvnblege Taagerne letter
og syner et Landskab, som Regnet har blødet,
som Stormen har ødet, et endeløst Landskab
med langstrakte Vidder og bundløse Myrer
og sorte, tungsindige, grublende Fjeldvand.
Saa trøstesløst ensomt i Dæmringens Halvlys,
saa modstandsløst herjet og ribbet og plyndret
og derpaa lagt veirbart til Bytte for Stormens
og Skyernes Luner, slig synes en Livet,
som Vidderne lever. Hvem fatter saa Tanken,
at Høifjeldets Sommer, den luftklare, korte
nys steg over Lyngen med solblanke Dage,
med Vrinsken og Bjældeklang, Kauen og Liomen
og aanded sit skjælvende Vemod paa Natten? –
Forlængst er den borte. Den skræmtes fra Vettet
en Nat, da det stormed; og nu raader Høsten
70langs Fjeldenes Sider, hvor Vandene styrter,
paa bundløse Myrer, hvor Troldene trasker
og øver sin Styrke i Bækken, der stuper
sig durende frem over Heier og Urder
og rykker og slider i Vidiernes Grene
og slæber dem med sig, saa langt som de orker,
og tumler i Afgrunden …

Høit over det store, fortvilete Landskab
sig løfter en Ørn. Med de rovsyge Blikke
tar Maal den af Viddernes, Fjeldenes Vildhed
og kjender sig hjemme. Og som den nu seiler
i fribaaren Flugt over Slug, over Tinder,
stumt skuende ned paa de raadløse Vidder,
standser og skriger den:


               Ørnemor, Ørnemor, kommen er Høsten,
               liglagt er Sommeren, stormet dens Stilhed,
               hjemmeligt er her nu, Uhygge, Vildhed,
               hør det paa Røsten!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.