Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

September

67Høstklar Luft med store Vidder,
intet kjælent Fuglekvidder,
Sprøit af Fosse, der jeg færdes, –
aa, hvor godt det gjør at hærdes!

Thi jeg ækles ved det vege,
og jeg rødmer ved det blege,
og jeg hader alt det vage,
som jeg elsker Høstens Dage.

Rene, tause, alvorsfulde
venter de paa Storm og Kulde,
kjølig-klare, gylden-blanke
spænder Staal de i din Tanke.

Ro og Høihed, der de hvælver
sine Buer, til de skjælver, –
se, da lyser Aftenrøden
sygt som sidste Smil i Døden.

68Det blir stilt, hvor Skogen luder,
Flugt blandt Vaarens lyse Guder,
ødt og tomt, hvor Morgenstunden
steg med Elskovsleg i Lunden.

Med sit skjæbnekolde Øie
speider Luften fra det høie,
Løvet visner, og saa falder
det i Aarets trætte Alder,

Blad for Blad … Men før det ødes,
er det, alle Farver glødes
i en Skjønhedsdrøm, den sidste,
Vaaren endnu har at miste.

Og du ser det flamme, spille,
midt i Høstens Vemod – stille,
og du tænker paa det vundne,
paa det spildte og det svundne.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.