Musik og Vaar

av Nils Collett Vogt

Vise

9En hjemløs Vandringsmand er jeg,
der uden Følge gaar min Vei
snart sorgfuld, snart i Glæde.
Min Sorg, den kommer ingen ved,
men i min Fryd er alle med,
hvor end jeg er tilstede,
der speiler sig det mindste ned,
der bygger Ørnen Rede.

Og hvor jeg rundt i Verden gaar,
der synger jeg om Livets Kaar
med Lunger, som er fulde;
thi se, hvad Gud har skabt, er godt,
og dog er mig det tidt, som blot
det aander Harm og Kulde:
Aa, hvorfor har jeg ikke faa’t
den Pige, som jeg skulde!

10Men Solen skinner Verden fuld
af Haabets Lys og Drømmes Guld,
til atter Øiet blændes,
og Bølgen slaar saa høit mod Kyst,
at Hjærtet svulmer i mit Bryst,
og hver en Muskel spændes
af Handlingsmod, af Frihedslyst,
og Digtersyner tændes.

… En Friluftsjæl, en Vandringsmand,
der hjemløs gaar fra Land til Land
og Visestumper traller,
til taus jeg standser mine Fjed,
betagen af den store Fred,
naar alle Skygger falder:
O Evighed, o Evighed,
snart kommer du og kalder!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Musik og Vaar

Musik og Vaar kom ut i 1896 og var Nils Collett Vogts tredje diktsamling.

Samlingen er delt inn i tre hoveddeler. Første og siste del, «Fjærne Toner» og «III», inneholder kjærlighetsdikt, naturdikt, politiske dikt og dikt skrevet til enkeltpersoner. Den midterste delen, «Aarets Saga», består av 12 dikt, ett for hver måned.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1896 (nb.no)

Les mer..

Om Nils Collett Vogt

Nils Collett Vogt var en sentral skikkelse i norsk litteraturliv på slutten av 1800-tallet. Litteraturhistorisk plasserer han seg mellom 1880-årenes realistiske kampdiktning og de nyromantiske strømningene på 1890-tallet. I dag er det nok hans lyrikk som er best kjent, men Vogt skrev også en rekke romaner, skuespill, noveller, anmeldelser og erindringsbøker.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.