Nordlandsliv

av Jon Klæbo

LITTERATURLISTE


Primærkjelder

 • Klæbo, Jon 1888. Digte og Fortællinger samt A. O. Vinjes Livshistorie. Kristiania: Mallings Boghandels Forlag. Utgjevar: H.G.Heggtveit
 • Klæbo, Jon 1898. Songar og sogor. Kristiania: Bertrand Jensen. Utgjevar: H. G. Heggtveit
 • Klæbo, Jon 1934. Dikt. Oslo: Olaf Norli. Utgåve ved Ove Bakken.
 • Klæbo, Jon 1869. Klæbo-tekstar i bladet Svein Urædd
 • Klæbo, Jon 1870. Klæbo-tekstar i bladet Svein Urædd

Brev

 • Avskrift av brev frå Jon Klæbo til Anton Christian Bang mellom 1865 og 1871 frå Heggtveit-samlinga i arkivet ved Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Avskrift av brev frå Jon Klæbo til Henrik Krohn, 15.04.1870, Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • Avskrift av brev frå Jon Klæbo til Carl Johan Nielsen 27.03.1874 og 05.07.1874 i brevsamling 407 (Blix) ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Alle breva er tatt avskrift av og i nokon grad kommentert av Anders Aschim.

Sekundærkjelder

 • Aschim, Anders 2008. Elias Blix: Ein betre vår ein gong. Oslo: Det Norske Samlaget
 • Bakken, Ove, red. 1933. Håløygminne, hefte 4. Oslo: Hålogaland Historielag
 • Bang, Anton Christian 1909. Erindringer. Kristiania: Gyldendalske Boghandel
 • Coldevin, Axel 1980. Dønna bygdehistorie. Solfjellsjøen: Dønna kommune
 • Collett, J.P., red. 2010. Universitetet i Oslo – en historie i bilder. Oslo: UiO
 • Daae, Ludvig 2003. Professor, dr. Ludvig Daaes erindringer og opptegnelser om sin egen samtid. Oslo: Novus (Det norske språk- og litteraturselskap)
 • Gjerdåker, Johannes 2001. ”John Klæbo.» Hordaland 5. mai, s. 5.
 • Heggtveit, H.G. 1888. «John Klæbo» i Digte og Fortællinger, 5–11. Landsmålsutgåve av same teksten i Klæbo 1898.
 • Klæboe, Hans B. 1933. «Noko om Glein – fødestaden til Jon Klæbo.» I Håløygminne nr. 4, 100–102.
 • Laumann, Svein u.å. «Ernst Ekmann – en lokal kunstner i steinarbeid.» http://loekta.net
 • Lofthus, Olav 1874. «Eit minneblad.» Frå By og Bygd, 1874
 • Lurøy lokallhistorie u.å. ”Carl Johan Nilsen Ulvøy» http://www.luroy.folkebibl.no
 • Lutro, Margreta 1933. «Jon Klæbo i Hardanger» i Håløygminne nr. 4, 109–111.
 • Løkås, Ole 1949? «Jon Klæbo. Diktaren – læraren – norskdomsmannen.» Jul i Hålogaland, 11–13.
 • Opedal, Halldor O. 1965. ”Diktaren Jon Klæbo og Hardanger» i Hardangerminne. Festskrift til Halldor O. Opedal
 • Skei, Hans H. 1974 «Jon Klæbo – diktar og folkeopplysningsmann.» Dag og Tid, 9. mai. Også i Vegen til bøkene. Oslo: Aschehoug, 1993.
 • Stegane, Idar 1987. Det nynorske skriftlivet. Oslo: Det Norske Samlaget
 • Uppdal, Kristoffer 1920. Altarelden. Kristiania: Norli

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordlandsliv

Utgiveren av denne boken, professor Hans H. Skei, har hatt som mål å samle de tekstene Klæbo skrev fra eller om Nordland. Jon Klæbo er i dag en nokså glemt forfatter, men han skrev en god del dikt og fortellinger, for det meste skildringer fra Nordland.

I denne utgaven trykkes ti dikt, fem fortellinger og tre brev. I tillegg inneholder utgaven en biografisk skisse om Jon Klæbos liv og dikting. Utgiveren har også tatt med tre tekster om Klæbo og en samlet oversikt over Klæbos produksjon.

Se faksimiler av Songar og sogor, 1898 (NB digital).

Se faksimiler av Ove Bakkens samling med Klæbo-dikt fra 1934 (NB digital).

Les mer..

Om Jon Klæbo

Salmedikteren Elias Blix kalte Jon Klæbo «den unge gaaverike nordlandske diktaren, som me syntes gjekk so altfor tidleg burt fraa oss». Jon Klæbo er i dag en nesten glemt skikkelse i norsk litteratur- og kulturhistorie, men i sin samtid var han en anerkjent ung forfatter og målstrever.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.