Nordlandsliv

av Jon Klæbo

SAMLA OVERSYN OVER TEKSTAR AV JON KLÆBO

Tekstane som er samla og utgjevne i bøker, er merka med årstalet då boka som dei først stod i, kom ut. Tekstar trykt for andre gong i 1898 og kanskje for tredje gong i 1934, er berre oppført med første bokutgjevinga (1888) om dei var med der. Alle titlar er moderniserte.

Tekstar som er tatt med i utvalet her, er dessutan merka med *.

Oversynet viser at berre artikkelserien «Fortrolige brev fra en samtidig» og dei tre «breva» med «fiskerimeldingar» frå Lofoten ikkje er utgjevne i bokform, om vi tar med den digitale utgjevinga som her ligg føre. Fordi Klæbo oftast signerte tekstane sine med eit pennenamn eller ein bokstav eller to, kan det sjølvsagt vere fleire tekstar i blad og tidsskrift i tidsromet 1868–1874 som ikkje er funne, eller som ingen med visse har kunna tilskrive han.

Dikt

For Nordland1888*
Nyttårshilsen til Helgeland1888*
En stemning på skolen1888
Ved en elevs grav1888
Nordland1888*
Ei gjenta1888
Til proprietær Chr. Holmsen1888
No kjem jul1888
Ening gjør sterk1888
Ho mor får lofotfolket sitt heim1888*
Sang til fedrelandet1888
17. mai1888
Det gamle år1888
Ho Sigrid med kyrkja1888
Borte frå heimen1888*
Til Aasmund Olavson Vinje1888
Gamle Ueland1888
Den 17. mai l8701888
Cand.theol. J. Oluf Olsen1888
Ved en skolefest1888
Til postfullmektig Hjort1888
Til min mor1888*
Til pastor Dometius1888*
Jul 18711888
Den draumen min (I–III)1888
Innmed land (I)1888*
Innmed land (II)1898
Ei ny sørgjeleg vise1888
Rimbrev til vossingen1888
Apalen min1888
Rullen1888
Sporven1888
Vi to1888
Ei gran1888
Uvêr1888
Jakob Samsonson Haugse1888
Nyttårshilsen1888
Bønn for Norge1888
17. mai 18741888
Til ‘Banken’1888
Livet1888
Til henne (I–III)1888
Vers-stubber (I–II)1888
Nordlandsliv1898*

I Håløygminne, 4, 1933 har Ove Bakken teke med fem dikt frå ei notatbok Klæbo hadde. Alle er frå tida medan han var i Christiania.

Når hjertet
En vårmorgen
Den 2. september 1867
Nyttårskvelden
Den gode hyrding

Forteljingar

Frå Hardanger1888
To dagar i Nordland1888*
Til jul1888*
Ho Dun-Sesel1888*
Det skulle så vere1888
På Reina, over fjorden1934*
Ei rispe frå Nordland*

Brev

Brev frå Nordland (I–II)*
Brev frå Lofoten*
Lofotfisket (I–II)
Frå lofotfisket

Bokmeldingar

Ei dansk bok1888
Frå Vestlandet1888
Om ‘Nokre salmar’1888

Artiklar (kulturhistoriske og litteraturhistoriske arbeid)

Trekk av det norske folks åndsliv1888
Noen ord til minne om A.O. Vinje1888
Fortrolige brev fra en samtidig

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordlandsliv

Utgiveren av denne boken, professor Hans H. Skei, har hatt som mål å samle de tekstene Klæbo skrev fra eller om Nordland. Jon Klæbo er i dag en nokså glemt forfatter, men han skrev en god del dikt og fortellinger, for det meste skildringer fra Nordland.

I denne utgaven trykkes ti dikt, fem fortellinger og tre brev. I tillegg inneholder utgaven en biografisk skisse om Jon Klæbos liv og dikting. Utgiveren har også tatt med tre tekster om Klæbo og en samlet oversikt over Klæbos produksjon.

Se faksimiler av Songar og sogor, 1898 (NB digital).

Se faksimiler av Ove Bakkens samling med Klæbo-dikt fra 1934 (NB digital).

Les mer..

Om Jon Klæbo

Salmedikteren Elias Blix kalte Jon Klæbo «den unge gaaverike nordlandske diktaren, som me syntes gjekk so altfor tidleg burt fraa oss». Jon Klæbo er i dag en nesten glemt skikkelse i norsk litteratur- og kulturhistorie, men i sin samtid var han en anerkjent ung forfatter og målstrever.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.