Nordvestpassagen

av Roald Amundsen

[TAKK]

For den værdifulde assistance, som blev ydet mig av d’herrer meteorolog AXEL STEEN, Hans excellence prof. dr. G. von NEUMAYER, prof. AD. SCHMIDT og prof. JOHANNES EDLER m. h. t. ekspeditionens vanskelige magnetiske spørsmaal, fremfører jeg min bedste tak.

Ekspeditionens indviklede og omfattende regnskaper likesom dens betydelige korrespondance har den hele tid været ført av advokat ALEX. NANSEN uten nogen godtgjørelse, hvorfor jeg skylder ham min hjerteligste tak.

Tilslut min varmeste tak til komiteen, som efter initiativ av konsul AXEL HEIBERG og under ledelse av ham og advokat ALEX. NANSEN indsamlet de nødvendige midler til dækkelse av ekspeditionens gjæld.

Jeg skylder at meddele, at forfatteren BERNT LIE har gjennemgaat mit manuskript.

ROALD AMUNDSEN

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordvestpassagen

I 1903-07 ble Roald Amundsen den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet på seks brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer).

I Nordvestpassagen forteller Amundsen om livet ombord, om det vitenskapelige arbeidet og om menneskene de ble kjent med. De tilbrakte to år på sørsiden av King William Land. Bukta fikk navnet Gjøahavn. I to måneder våren 1904 reiste Amundsen og Peder Ristvedt ca. 750 km med hundeslede og fastslo den magnetiske polens beliggenhet.

Boken inneholder i underkant av 150 illustrasjoner.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1907 (nb.no)

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.