Norge i våre hjerter

av Nordahl Grieg

Sikil

Hoppene slippes! Over halvthundre
red vi tilfjelds i den strålende morgen;
frodige bygder var deres hjem.
Ringebu, Brandbu, Slidre og Odal,
hele det glinsende, bugnende Østland,
drønnet mot vidden, der de drog frem.

Bigslet er løsnet, mindet om bygden!
Nu er de bigslet av rykkende stormkast,
nu kan de beite i soldisens græss.
Styrter de da sig, drukne av frihet,
bort fra sin tvang, der karene slapp dem,
ut i det brusende rummet etsteds?

Ikke en eneste viker fra vollen,
men i en skjælvende, økende uro,
farer de kneggende angstfuldt omkring.
Føllene snubler blandt trampende mødre –
rundt om en vælde som tvinger dem sammen
i en bestandig snevrere ring . . .

Her står Sikil.

Sikil den vældige – sluppet av mændene,
fnysende raker han opp over alle –
endnu en dirrende støtte av stål.
Hodet med manens flyvende vildskap
rykkes tilbake – den dypbrune gløden
spiller i sol som et luende bål.

Krysset er bredt av de voldsomme kræfter,
vældig er bringen, avlstunge lændene, –
vrinskende slår han et eneste tramp!
Hoppenes uro øker til avsind,
karene redder sig opp på en steingard,
Sikil er rede til elskovens kamp.

Ørene stryker han flate, og mulen
vrænger han opp fra de ildgule tænder,
snøftende kvalfuldt mot hoppenes saft;
stormer mot én, og steiler mot himlen,
raver med flyvende hover, og suser
nedover hoppen i tordnende kraft.

Vrinsket av elskoven ljomer i fjeldet!
indtil han atter med drønnende hovtramp
jager mot flokken, et uveir, en brand –
manen som faldt ned i panden, lik ømhet,
slænger han bakover, fnysende, stampende, —
femti er hoppene, – hingsten er han!

Flammende reiser han atter sin vælde,
hovene klamrer en skjælvende hoppe;
gnistrende slår de mot steinen: avsted!
Tyndbente hestføll mekrer omkring ham,
slik vil de bli når de engang blir store!
Atter slår Sikil, den lynende, ned!

Men mens han bruser med elskov og styrke,
falder en ro over hoppenes skare;
endt er den blinde og dirrende jakt.
Sakte en sødme duver i blodet,
herskeren er her, nu er de trygge,
humrende søker de ind til hans prakt.

Bare en skamløs, lysegul hoppe
mener at vinde ham søtest ved motstand,
oppover fjellsiden sætter hun ut.
Da gripes Sikil av rasende vrede,
fnysende stormer han efter den frække,
snefonnen står i et rykende sprut!

Tændene hugger han blodig i nakken,
jamrende føises hun utover skrenten,
ned til de andre; seirende står
Sikil tilbake med stampende hover,
manen i storm, og snøfter mot vidden,
vrinsker mot fjeldenes vældige vår!

Nede på vollen står flokken hans, rolig,
frodig som lavlandets glinsende sletter –
over dem brænder en vildere glød!
Slik har de følt det, istidens kræfter,
når de fra stupet så bølgende engers,
skinnende akrers ventende skjød!

Ja, han er deres! Urødets makter
stormer i blodet – blånende bråstup,
dirrende solrøik, bræflom på vei!
Vrinsket hans sier: Skinnende brødre,
Snehætta, Knutshø – dette er Sikil!
Vældige vidde – husker du mig?

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norge i våre hjerter

Diktsamlingen Norge i våre hjerter kom ut i 1929 og var Nordahl Griegs tredje diktsamling.

I Norge i våre hjerter er det hverdagsheltene som hylles. Sist i samlingen står kantaten «Norge» som ble skrevet på bestilling til landsutstillingen i Bergen 1928.

Se faksimiler av 1. utgaven fra 1929 (nb.no)

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.